» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Yılmaz, Özlem and Altıntaş, Gamze and Çakmak, İsmail and Öztürk, Levent (2013) Zinc uptake and transport in wild emmer and cultivated durum wheat differing in seed zinc concentrations. In: XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satellite Meeting, Istanbul, Turkey

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Zeynep Banu Doğanlar, Oğuzhan Doğanlar, Ayten Doğan, Gamze Altıntaş Kazar, Ece Şen 5- Flourourasil uygulanan insan servikal kanser (HeLa) ve sağlıklı düz kas (T/G HA-VSMC) hücre hatlarında quercetin ve naringin flavonoidlerinin antikanser, antagonistik ve kemopreventif etkileri XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ 27-30 EKİM 2015, ÖLÜDENİZ / FETHİYE (Ekim 2015) (Ekim 2015)
  • Yılmaz, Özlem and Öztürk, Levent and Altıntaş, Gamze and Türkan, İsmail and Çakmak, İsmail (2012) Kükürt beslenmesinin, buğdayda (Triticum turgidum, Poaceae) vejetatif dönemde çinko absorpsiyonu ve taşınmasına etkilerinin araştırılması. In: 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir (Eylül 2012)