» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Verdiği Dersler

Balkanlarda Turizm Coğrafyası

İktisada Giriş

Kalkınma ve Kadın

Sosyo-ekonomik Gelişmede Kadının Rolü

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Ekonomisi

Turizm Ekonomisi