» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Salisilatların dış tüylü hücre motil yanıtları ve prestin geni üzerine etkileri (Temmuz 2017)
  • Olivokoklear sistemde pürton kontralateral akustik uyaran varlığında spontan otoakustik emisyon kayıtları (Temmuz 2017)
  • Üniversite öğrencilerinde hiperakusinin değerlendirilmesi (Mayıs 2017)
  • Kokleanın frekans diskriminasyonu üzerine yeni bir hipotez (Mayıs 2017)
  • Otizmli Çocuklarda Otoakustik Emisyonlar (Mayıs 2017)
  • Post Lingual CI Kullanıcılarının Farklı Sinyal Gürültü Ortalamalarındaki Konuşma Anlaşılabilirlik Performanslarının Türk Matris Testini Kullanarak Değerlendirilmesi (Mart 2016)
  • Genç Yetişkin Türk Nufusta Geniş Bant Timpanometride Normatif Veriler (Nisan 2015)
  • Orta Kulak Mukozasında Pepsine ve Konjuge Olunan Safra Asitine Maruziyet Sonrası Histopatolojik Değişiklikler. (Nisan 2014)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Corti Tip 1 spiral gangliyonlarda deneysel olarak intratimpanik steroid uygulamalarının etkileri (Nisan 2017)

» Verdiği Dersler

Fizyoloji

İşitme ve Denge Fizyolojisi

Odyolojide Elektrofizyolojik Değerlendirmeler