» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Salisilatların dış tüylü hücre motil yanıtları ve prestin geni üzerine etkileri (Temmuz 2017)
 • Olivokoklear sistemde pürton kontralateral akustik uyaran varlığında spontan otoakustik emisyon kayıtları (Temmuz 2017)
 • Üniversite öğrencilerinde hiperakusinin değerlendirilmesi (Mayıs 2017)
 • Kokleanın frekans diskriminasyonu üzerine yeni bir hipotez (Mayıs 2017)
 • Otizmli Çocuklarda Otoakustik Emisyonlar (Mayıs 2017)
 • Post Lingual CI Kullanıcılarının Farklı Sinyal Gürültü Ortalamalarındaki Konuşma Anlaşılabilirlik Performanslarının Türk Matris Testini Kullanarak Değerlendirilmesi (Mart 2016)
 • Genç Yetişkin Türk Nufusta Geniş Bant Timpanometride Normatif Veriler (Nisan 2015)
 • Orta Kulak Mukozasında Pepsine ve Konjuge Olunan Safra Asitine Maruziyet Sonrası Histopatolojik Değişiklikler. (Nisan 2014)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Corti Tip 1 spiral gangliyonlarda deneysel olarak intratimpanik steroid uygulamalarının etkileri (Nisan 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Topikal Rifamisin Uygulamasının Olası Ototoksik Etkileri: Elektrofizyolojik ve Ultrastrüktürel Çalışma (Temmuz 2017)
 • Deneysel Olarak Oluşturulan Miringosklerozun Önlenmesinde Topikal Deksametazonun Etkisi (Temmuz 2017)

» Verdiği Dersler

Akustik

Fizyoloji

İşitme Cihazları

İşitme Fizyolojisi ve Elektrofizyolojik Değerlendirmeleri

İşitme ve Denge Fizyolojisi

Odyolojide Elektrofizyolojik Değerlendirmeler

Vestibüler Sistem Fizyolojisi