» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The prevalence of restless legs syndrome in Edirne and its districts concomitant comorbid conditions and secondary complications (Mayıs 2015)
 • Migrane headaches among university students using id migraine test as a screening tool (Ağustos 2011)
  6
  ATIF
 • Baydar Artantas A, Kahveci R, Sunay D, Caylan A. Quality assessment of primary care guidelines in Turkey. HealthMED 2011;5(6):1565-1573.
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Peker M, Oztora S, Caylan A, Dagdeviren HN. Internal Reliability of Turkish Version of “Night Eating Questionnaire” in General Adult Population. Euras J Fam Med 2016;5(3):109-12. (Aralık 2016)
 • Peker M, Oztora S, Caylan A, Dagdeviren HN. Internal Reliability of Turkish Version of “Night Eating Questionnaire” in General Adult Population. Euras J Fam Med 2016;5(3):109-12. (Aralık 2016)
 • Oztora S, Nayir N, Caylan A, Dagdeviren HN. Knowledge On Sexuality And Prevalence Of Female Sexual Dysfunction: A Population Study. Euras J Fam Med 2016;5(2):75-80. (Ağustos 2016)
 • Yayla K, Caylan A, Oztora S, Cecen CE, Yilmaz AC, Dagdeviren HN. Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure. Euras J Fam Med 2016;5(1):20-4. (Nisan 2016)
 • Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye yardımcı teknikler Merkezi'ne başvuran kadınların sosyodemografik özellikleri (Nisan 2015)
 • Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi (Ağustos 2014)
 • Yayla K, Caylan A, Oztora S, Cecen CE, Yilmaz AC, Dagdeviren HN. Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure. Euras J Fam Med 2016;5(1):20-4. (Nisan 1965)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Caylan A, Taymez F, Dagdeviren HN, Oztora S. The Impact Of Pregnancy On Mother’s Health And Quality Of Life. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Caylan A, Dagdeviren HN, Oztora S, Kiyunat Z. The Evaluation Of The Effects Of Sleep Quality On Fatigue In People Aged Between 20-64 Years In Edirne. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Oztora S, Nepesova G, Caylan A, Dagdeviren N. Drug utilization without consulting a doctor in Edirne: a population study. WONCA Europe Conference 2016. Copenhagen, Denmark. 15-18 June 2016 (Haziran 2016)
 • Sezer Ö, Çaylan A, Kıray Ülke S,Öztora S, Dağdeviren HN. Ağrı Yönetimi, Doktor İçin Başlangıç Noktası. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, (Mart 2016)
 • Çetinbaş A, Kıyunat Z, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Yaşlilarda Beslenme Durumunun Saptanmasi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbaş A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Menstrüel Migren. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çaylan A, Çetinbaş A, Öztora S, Dağdeviren HN. Erişkin Popülasyonda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Health Related Quality of Life in Arthritis Patients (Mayıs 2015)
 • Son dönem böbrek yetmezliğinin önlenebilir bir nedeni: Ig A nefropatisi (Nisan 2015)
 • Evaluating tendency oforthorexia nervosa among Trakya University Medical School Students (Şubat 2015)
 • Edirne il merkezinde hasta memnuniyetinin hekim iş doyumu ile ilişkisinin değerlendirilmesi (Temmuz 2014)
 • Edirne ilindeki aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin mental hastalıklara karşı inanç ve davranışları (Temmuz 2014)
 • Edirne İlindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hekimlerin Çocuk İhmali ve İstismarı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları (Temmuz 2014)
 • Evlilik Öncesinde Bireylerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi (Mayıs 2014)
 • Evlilik Öncesinde Bireylerin Bebek Bakımı Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi (Mayıs 2014)
 • Evlilik Öncesinde Bireylerin Aile Planlaması Yöntemlerine Ait Bilgilerinin Değerlendirilmesi (Mayıs 2014)
 • Kültürel farklılkların yeme bozukluklarındaki etkisi (Şubat 2014)
 • Infertil Kadınlarda Yaşam Kalitesi (Şubat 2014)
 • Uyar AA, Sezer Ö, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Profesyonel Bir Bisikletçide Asemptomik Pulmoner Hipertansiyon. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Scientific Committee Member. 5th International Black Sea Family Medicine Congress, 22-25 September 2016, Batumi, Georgia. (Eylül 2016)
 • Scientific Committee Member. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey (Mayıs 2016)
 • European General Practice Research Network Conference Edirne Turkey (Ekim 2015)
 • European General Practice Research Network Conference Edirne Turkey (Ekim 2015)
 • European General Practice Research Network Conference Edirne- Turkey (Ekim 2015)
 • 20 th Wonca Europe Conference İstanbul (Ekim 2015)
 • European General Practice Research Network Conference Timisoara – Romania (Mayıs 2015)
 • 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu (Mayıs 2015)
 • 4. trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)
 • "Organization of Healthcare System in Europe: What facilitates and what impedes the delivery of effective primary care". 19 th WONCA Europe Conference Lisbon Portugal (Temmuz 2014)
 • "Social Changes in the Middle East and the Spread of Tuberculosis" 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu (Mayıs 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çaylan A, Çeçen CE. Solunum sıkıntısı olan hastalarda tadalafil kullanımı. Actual Medicine 2016:24(4):40-3. (Ağustos 2016)
 • Çaylan A, Kıyunat Z. Sıcak çarpması. Actual Medicine 2016;24(3):42-4. (Haziran 2016)
 • Çaylan A, Yayla K. Pulmoner hipertansiyon. Actual Medicine 2016;24(2):36-42. (Nisan 2016)
 • Birinci Basamakta Ev Ziyaretinin Önemi (Haziran 2014)
 • Psikoaktif Bitkiler ve Kullanımları-II (Mart 2014)
 • Psikoaktif Bitkiler ve Kullanımları-I (Şubat 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kıyunat Z, Çetinbas A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Sağlık bı̇ lı̇ mlerı̇ fakültesı̇ kız öğrencı̇ lerı̇ nde premenstrüel sendrom sıklığı ve baş ağrısı ı̇ lı̇ şkı̇ sı̇ . 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Top O, Oztora S, Çaylan A, Dagdeviren HN. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda eğitim düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Doğurganlık sorunu yaşayan kişiler için hayat kalitesi ölçeğinin Türkçe versiyonunun erkeklerde iç güvenilirlik analizi (Mayıs 2015)
 • Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi (Eylül 2014)
 • Boyunda kitle ayırıcı tanısında fizik muayenenin önemi: bir lenfanjiom olgusu (Nisan 2014)
 • Aile hekimliğinde olgu sunumuyla klinik yöntemin önemi (Nisan 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Konferans: Birinci basamakta anksiyete yönetimi. Oturum başkanı: Doç. Dr. Ayşe Çaylan. Konuşmacı: Prof. Dr. Yeşim Uncu.15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 17-30 Ekim 2016, Ankara. (Ekim 2016)
 • Oturum Başkanı. Poster Bildiri Tartışma 5. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül – 2 Ekim 2016, Antalya. (Ekim 2016)
 • Panel: Kırılgan Yaşlı. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayşe Çaylan. Konuşmacılar: Doç. Dr. Serap Çiftçili, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül – 2 Ekim 2016, Antalya. (Ekim 2016)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarında ortoreksiya nervoza sıklığı ve yeme davranışı ile ilişkisi (Mayıs 2015)
 • 4. trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)
 • 5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Poster Sunumları (Mart 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları (Aralık 2015)
 • Current Diagnosis and Traetment Serisi Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi' de Anemi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Edirne il merkezinde 20-64 yaş arası popülasyonda uyku kalitesinin yorgunluk üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/3 (Aralık 2016)
 • Actual Medicine (Ekim 2016)
 • Actual Medicine (Ağustos 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/2 (Ağustos 2016)
 • Actual Medicine (Haziran 2016)
 • Actual Medicine (Nisan 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/1 (Nisan 2016)
 • Actual Medicine (Şubat 2016)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Aralık 2015)
 • Actual Medicine (Ekim 2015)
 • Actual Medicine (Ağustos 2015)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Ağustos 2015)
 • Actual Medicine (Haziran 2015)
 • Actual Medicine (Mayıs 2015)
 • Actual Medicine (Nisan 2015)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Nisan 2015)
 • Actual Medicine (Mart 2015)
 • Actual Medicine (Şubat 2015)
 • Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Sayısı
 • Actual Medicine
 • EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE

Diğer

 • Obezitede antropometrik Ölçüm Teknikleri (Mart 2015)
 • Serviks kanseri

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitiminde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Doğrultusunda Klinik Beceri Laboratuvarının Yapılandırılması
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi