» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Gayef A, Çaylan A, Temiz SA. Learning styles of medical students and related factors. BMC Medical Education 2023;23:282. DOI10.1186/s12909-023-04267-4 (Nisan 2023)
  2
  ATIF
 • 4 (Aralık 2022)
 • Güler S, Caylan A, Turan F Nesrin, Dağdeviren N. Prevalence and Clinical Features of Idiopathic Parkinson's Disease in Western Turkey. Nöropsikiyatri Bülteni Şubat 2022;59(2):98-104. (Şubat 2022)
  1
  ATIF
 • Gayef A. , Çaylan A. Use of Youtube in Medical Education. Konuralp Medical Journal. 2021; 13(3): 640-647. doi:10.18521/ktd.813387 (Ekim 2021)
  1
  ATIF
 • Onder OO, Oztürk M, Yildiz S, Caylan A. Evaluation of the Attitudes of the Students of the Faculty of Health Sciences towards Healthy Nutrition and Physical Activity (Ekim 2020)
  3
  ATIF
 • Güler S, Caylan A, Turan FN. Dagdeviren N. The prevalence of essential tremor in Edirne and its counties and accompanied comorbid conditions. Neurological Research, 2019;41(9):847-856. DOI: 10.1080/01616412.2019.1628409 (Eylül 2019)
  4
  ATIF
 • Oztora S, Arslan A, Caylan A, Dagdeviren H N. Postpartum depression and affecting factors in primary care. Niger J Clin Pract 2019;22:85-91. DOI: 10.4103/njcp.njcp_193_17 (Ocak 2019) (Ocak 2019)
  23
  ATIF
 • Oztora S, Nepesova G, Caylan A, Dagdeviren N. The practice of self-medication in an urban population. Biomedical Research 2017;28(14):6160-4.
  2
  ATIF
 • Çaylan A, Yayla K, Öztora S, Dağdeviren HN. Assessing health literacy, the factors affecting it and their relation to some health behaviors among adults. Biomedical Research 2017;28(15):6803-7.
  15
  ATIF
 • Güler S, Caylan A, Nesrin Turan F, Dağdeviren N, Çelik Y. The prevalence of restless legs syndrome in Edirne and its districts concomitant comorbid conditions and secondary complications. Neurol Sci. 2015;Oct;36(10):1805-12. (Mayıs 2015)
  10
  ATIF
 • Caylan A., S. Gücük, Y. Dallar ve D. Sunay, “Effect of socio-economic factors on gastroenteritis during summer among children between 1-72 months” HealthMED, 2012;6(1):168-176.
 • Oztora S., O. Korkmaz, N. Dagdeviren, Y Celik, A. Caylan, MS Top ve T. Asil. “Migraine headaches among university students using id migraine test as a screening tool”, BMC Neurology, 11:103 (2011), DOI:10.1186/1471-2377-11-103. (Ağustos 2011)
  21
  ATIF
 • Kara C.K., D. Sunay, A. Çaylan ve Ö. Dönderici., “The effect of medication costs on physicians’ drug selection”, Bratisl Lek Listy 2011;112(4):196-199.
 • Caylan A, Aydemir I, Dagdeviren N, Akturk A, Set T, Oztora S, Enec Can F. Evaluation of health related quality of life among perimenopausal Turkish women, HealthMED 2011;5(4):741-752.
  9
  ATIF
 • Oztora S, Cetin C, Dagdeviren N, Caylan A, Set T. Prevalence of urinary incontinence and affecting factors among Turkish women. HealthMED 2011;5(5):1058-1064.
 • Baydar Artantas A, Kahveci R, Sunay D, Caylan A. Quality assessment of primary care guidelines in Turkey. HealthMED 2011;5(6):1565-1573.
  2
  ATIF
 • Uzuner A., P. Topsever, I. Unluoglu, A. Caylan, N. Dagdeviren, Y. Uncu, M. Mazıcıoğlu, A. Ozçakır, H. Ozdemir ve F. Ersoy. “Residents’ views about family medicine speciality education in Turkey”, BMC Medical Education, 2010;10:29 (doi:10.1186/1472-6920-10-29).
  3
  ATIF
 • Erel S, D. Adahan, K. Kısmet, A. Çaylan, Y. Tanrıkulu ve M.A. Akkuş, “Risk factors special to eastern culture for the development of anal fissure”, Bratisl Lek Listy, 2009;110(11):710-712.
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Onder S, Ayhan Baser D, Oztora S, Caylan A, Dagdeviren HN. Importance of Keywords and References in a Scientific Manuscript. Euras J Fam Med 2022;11(4):185-8. https://doi.org/10.33880/ejfm.2022110401 (Aralık 2022) (Aralık 2022)
 • Caylan A, Paspal B, Dagdeviren HN. Quality indicators for chronic diseases in primary care. Euras J Fam Med 2022;11(3):143-50 (Eylül 2022). (Eylül 2022)
 • Dagdeviren HN, Oztora S, Caylan A, Sezer O. The first ten years with Edirne red. Euras J Fam Med 2021;10(4):227-8. doi:10.33880/ejfm.2021100409 (Aralık 2021) (Aralık 2021)
 • Peker M, Oztora S, Caylan A, Dagdeviren HN. Internal Reliability of Turkish Version of “Night Eating Questionnaire” in General Adult Population. Euras J Fam Med 2016;5(3):109-12. (Aralık 2016)
 • Oztora S, Nayir N, Caylan A, Dagdeviren HN. Knowledge On Sexuality And Prevalence Of Female Sexual Dysfunction: A Population Study. Euras J Fam Med 2016;5(2):75-80. (Ağustos 2016)
 • Yayla K, Caylan A, Oztora S, Cecen CE, Yilmaz AC, Dagdeviren HN. Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure. Euras J Fam Med 2016;5(1):20-4. (Nisan 2016)
 • Yayla K, Caylan A, Oztora S, Cecen CE, Yilmaz AC, Dagdeviren HN. Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure. Euras J Fam Med 2016;5(1):20-4. (Nisan 2016)
 • Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye yardımcı teknikler Merkezi'ne başvuran kadınların sosyodemografik özellikleri (Nisan 2015)
 • Çetinbaş A, Dağdeviren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer O. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun iç güvenilirlik analizi. Euras J Fam Med 2014;3(2):105-10. (Ağustos 2014)
  2
  ATIF
 • Lionis C., N. Dagdeviren, B. Merkouris, A. Caylan, S. Simeonidis, P. Topsever, A. Karotsis, A. Batikas ve M. Ungan, “Greek-Turkish collaboration in General Practice/Family Medicine: an example of country-to-country collaboration”, European Journal of General Practice, September-December, 11:131-132 (2005). (Eylül 2005)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Önder ÖÖ, Yıldız Ş, Çaylan A. Yatalak hastalarda musküler atrofi nasıl önlenebilir: Aile Hekimliği ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşbirliği. 8th International Trakya Family Medicine Congress, 6-10 March 2019, Edirne. Poster (Mart 2019)
 • Ciftetepe Ozturk D, Öztora S, Caylan A, HN Dagdeviren. Evaluation of Patinet Satisfaction in Primary Care, Edirne, Turkey. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Dagdeviren HN, Ciftetepe Ozturk D, Caylan A. Effect of Communication Skills of Family Physicians on Patient Satisfaction in Edirne City Center, Turkey. 24th Wonca Europe Conference June 26-29 2019 Bratislava Poster (Haziran 2018)
 • Günay M, Çalış S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği anabilim dalında görevli olan araştırma görevlilerinde sosyal medya bağımlılık düzeyi. 6th International Trakya Family Medicine Congress (TAHEK); 2017 March 15-19, Edirne, Turkey.
 • A. Caylan, K. Yayla, H.N. Dagdeviren. Health literacy and the effecting factors. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic.
 • A. Caylan, H.N. Dagdeviren, A. Cetinbas. Healthy eating: is it becoming an obsession? 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic.
 • I. Vatansever, A. Caylan, H.N. Dagdeviren. "Evaluation of work related strain levels in trainees working in hospital. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic.
 • Memi ZG, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Clinical method in family medicine: a patient's experiences-based on whom? 6th Conference of the Association GP/FM South East Europe 14-17 November 2019 Edirne (Kasım 2016)
 • Caylan A, Taymez F, Dagdeviren HN, Oztora S. The Impact Of Pregnancy On Mother’s Health And Quality Of Life. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Caylan A, Dagdeviren HN, Oztora S, Kiyunat Z. The Evaluation Of The Effects Of Sleep Quality On Fatigue In People Aged Between 20-64 Years In Edirne. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Oztora S, Nepesova G, Caylan A, Dagdeviren N. Drug utilization without consulting a doctor in Edirne: a population study. WONCA Europe Conference 2016. Copenhagen, Denmark. 15-18 June 2016 (Haziran 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbas A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Sağlık bı̇ lı̇ mlerı̇ fakültesı̇ kız öğrencı̇ lerı̇ nde premenstrüel sendrom sıklığı ve baş ağrısı ı̇ lı̇ şkı̇ sı̇ . 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Top O, Oztora S, Çaylan A, Dagdeviren HN. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda eğitim düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Çetinbaş A, Kıyunat Z, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Yaşlilarda Beslenme Durumunun Saptanmasi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016) (Mart 2016)
 • Sezer Ö, Çaylan A, Kıray Ülke S,Öztora S, Dağdeviren HN. Ağrı Yönetimi, Doktor İçin Başlangıç Noktası. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, (Mart 2016)
 • Çetinbaş A, Kıyunat Z, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Yaşlilarda Beslenme Durumunun Saptanmasi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbaş A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Menstrüel Migren. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çaylan A, Çetinbaş A, Öztora S, Dağdeviren HN. Erişkin Popülasyonda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Uyar AA, Sezer Ö, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Profesyonel Bir Bisikletçide Asemptomik Pulmoner Hipertansiyon. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Sezer Ö, Çaylan A, Kıray Ülke S,Öztora S, Dağdeviren HN. Ağrı Yönetimi, Doktor İçin Başlangıç Noktası. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Önder ÖÖ, Çaylan A, Kıyunat Z, Yayla K, Dağdeviren HN. Sağlığın korunması ve tedavide yeni bir integratif yöntem: andulasyon terapisi. 5th International Trakya Family Medicine Congress (TAHEK); 2016 March 16-20, Edirne, Turkey. Edirne; EJFM 2016;5(suppl 1):110.
 • Caylan A, Dagdeviren HN, Oztora S, Kiyunat Z. The Evaluation Of The Effects Of Sleep Quality On Fatigue In People Aged Between 20-64 Years In Edirne. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Yalcın ES, Caylan A. Health related quality of life in arthritis patients. European General Research Network Meeting, 7-10 May 2015, Timisoara, Romania. (Mayıs 2015)
 • Son dönem böbrek yetmezliğinin önlenebilir bir nedeni: Ig A nefropatisi (Nisan 2015)
 • Caylan A, Özkan AN, Ülkücü A, Kanter T, Tapan ME, Turgutlugil B. Evaluating tendency of orthorexia nervosa among Turkish University Medical School Students. Wonca South Asia Regional Conference, 13-14 February 2015, Dhaka, Bangladesh. (Şubat 2015)
 • Oztora S, Turgu S, Caylan A, Dagdeviren N. Evaluation Of Patient Satisfaction And The Relationship With Physicians’ Job Satisfaction In Primary Care In Edirne City Center. 19th WONCA Europe Conference, 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014) (Temmuz 2014)
 • Kaya C, Caylan A, Oztora S, Dagdeviren N. The Beliefs And Attitudes Of Healthcare Professionals Working In Family Health Centers In Edirne Towards Mental Illness. 19th WONCA Europe Conference, 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014) (Temmuz 2014)
 • Demir H, Caylan A, Oztora S, Dagdeviren N. The Knowledge, Awareness And Attitude Of Physicans Working In Family Health Centres In Edirne On Child Abuse And Neglect. 19th WONCA Europe Conference, 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014) (Temmuz 2014)
 • Oztora S, Demir A, Caylan A. Evaluation of the Knowledge of Individuals Related to Sexually Transmitted Diseases Before Marriage. WONCA Asia Pacific Regional Conference 2014, 21-24 May 2014, Kuching, Malaysia. (Mayıs 2014) (Mayıs 2014)
 • Caylan A, Demir A. Evaluation of the Knowledge of Individuals Related to Baby Care Before Marriage. WONCA Asia Pacific Regional Conference 2014, 21-24 May 2014, Kuching, Malaysia. (Mayıs 2014) (Mayıs 2014)
  1
  ATIF
 • Evlilik Öncesinde Bireylerin Aile Planlaması Yöntemlerine Ait Bilgilerinin Değerlendirilmesi (Mayıs 2014)
 • Dagdeviren N., S. Oztora, I. Aydemir ve A. Caylan. “Obesity and urinary incontinence: a population study”, Obesity 2011 29th Annual Scientific Meeting, Orlando, ABD, Obesity, 19(Suppl 1):S148-149, 01-05 October 2011. (Ekim 2011)
 • Caylan A., C. Cetin, N. Dagdeviren ve S. Oztora, “Prevalence of urinary incontinence and effecting factors”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0097, 21-23 February 2011. (Şubat 2011)
 • Dagdeviren N., N. Nayir, A. Caylan ve S. Oztora, “Family Physician versus traditional resources: a research on the choices of women to have sexual knowledge in a developing country”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0095, 21-23 February 2011. (Şubat 2011)
 • Caylan A., N. Nayir, N. Dagdeviren ve S. Oztora, “Prevalence of erectile dysfunction among Turkish males: a population study”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0094, 21-23 February 2011. (Şubat 2011)
 • Dagdeviren N., N. Nayir, A. Caylan ve S. Oztora, “Prevalence of female sexual dysfunction in Edirne, Turkiye”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0093, 21-23 February 2011. (Şubat 2011)
 • Caylan A., B. Cevikkalp, T. Kutlu, C. Cetin, S. Tascı ve N. Nayir, “The Knowledge and attitude among adults towards following blood sugar”, 16 th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 159, 6-9 October 2010. (Ekim 2010)
 • Caylan A, N. Dagdeviren, S. Oztora, S. Tasci, C. Cetin ve B. Kandemir, “The knowledge and attitude among adults towards following blood pressure”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 138, 06-09 October 2010. (Ekim 2010)
 • Oztora S., N. Dağdeviren, A. Çaylan, B. Kandemir ve B. Çevikkalp, “Smoking and alcohol use: an overview on two global epidemics in Edirne, Turkey”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 95, 06-09 October 2010. (Ekim 2010)
 • Dagdeviren N., A. Caylan, S. Oztora, B. Cevikkalp, T. Kutlu ve N. Nayir, “The knowledge and attitude among adults towards following blood cholesterol levels”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 60, 06-09 October 2010.
 • Gulnar D., A. Caylan ve D. Sunay, “ Socio-demographic Factors Related with Postpartum Depression”, Woncaeurope 2009, 15th Regional Conference, Basel, İsviçre, Swiss Med Wkly 2009;139(Suppl 175):154S, 16-19 September 2009 (Eylül 2009)
  1
  ATIF
 • Alkan S., Ü. Tıraş, Y. Dallar, D. Sunay, A. Ateş, S. Gücük ve A. Çaylan, “The Factors That Effect The Total Bilirubin Levels of Neonates in The First 24 Hours”, Woncaeurope2008, 14 th Regional Conference, İstanbul, Türkiye, Abstract Book, 512,4 September 2008. (Eylül 2008)
 • Gücük S., S. Alkan, D. Sunay ve A.Çaylan, “Smoking Status of Residents of Family Medicine at Ankara Trainig and Research Hospital”, Woncaeurope2008, 14 th Regional Conference, İstanbul, Türkiye, Abstract Book, 375, 4 September 2008. (Eylül 2008)
 • Kahveci R., A. Çaylan ve A. P. Demiroz, “Evidence-Based Clinical Approach Among Primary Care Physicians in Turkey”, Woncaeurope2008, 14 th Regional Conference, İstanbul, Türkiye, Abstract Book, 179, 4-7 September 2008. (Eylül 2008)
 • Gucuk S., Y. Dallar ve A. Çaylan, “Effect of Social Factors on Gastroentritis During Summer Among Children Aged Between 1 and 72 months”, Woncaeurope2008, 14 th Regional Conference, İstanbul, Türkiye, Abstract Book 119, 4-7 September 2008. (Eylül 2008)
 • Unalacak M., İ. Ünlüoğlu, ve A. Çaylan, “Evaluation of Postgraduate Education Status of Family Physicians in Turkey”, European General Practice Research Network (EGPRN) Meeting, Vilnius , Litvanya, 2007
 • Topsever P., Y. Uncu, A. Uzuner, N. Dagdeviren, A. Çaylan, O. Tekin, N. Özçakar, S. Gürel, A. Özçakır, P. Ünalan, V. Mevsim, M. Mazicioğlu, H. Özdemir, Z. Vural, M. Filiz, H. Yaman, Z. Aktürk, D. Güldal, F. Ersoy, O. Başak, S. Görpelioğlu ve İ. Ünlüoğlu, “Integrative Approach to Family Medicine Residency Programmes in Turkey”, 12. Regional Conference of WONCA Europe ESGP/FM, Floransa, İtalya, Abstract Book,155, 27 August, 2006. (Ağustos 2006)
 • Uzuner A., P. Topsever, A. Caylan, N. Dagdeviren, Y. Uncu, M. Mazicioglu, A. Ozçakır, H. Ozdemir, H. Yaman, F. Ersoy ve İ. Unluoglu, “Views of Residents About Family Medicine Vocational Training in Turkey”, WoncaEurope 2006 12th Regional Conference of Wonca Europe ESGP/FM, Floransa, İtalya, Abstract Book,146, 27 August, 2006. (Ağustos 2006)
 • Gozer O., P. Kaya, A. Caylan ve E. Ozyilkan, “Screening for Thyroid Disfunction in the Elderly” 12 th International Congress of Endocrinology, Lisbon, Portekiz, International Proceedings, 447 August- September, 2004. (Ağustos 2004)
 • Arıkan Fİ., Y. Dallar, S. Hızel, G. Tanyer ve A.Çaylan, “Etiology of Cataracts in Childhood”, XXII th International Congress of Pediatrics, First International Congress on Pediatric Nursing, First International Conference on Children’s Health and Environment, Amsterdam, Hollanda, Abstract Book, 399, 9 August 1998. (Ağustos 1998)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Caylan A (Chair). Free Standing Papers: Impact on Quality of Life. Speakers: Jaime Monserrat Villatoro, Saskia Accord-Maass, Famke Huizinga. 97th EGPRN Meeting 12-15 October 2023 Prague, Czech Republic (Ekim 2023)
 • Caylan A (Invited Speaker). Prevention and Research. European Forum on Prevention and Primary Care. 17-18 April 2023, Porto, Portugal. (Nisan 2023)
 • 95. European General Research Network Conference 20-23 October 2022 Antwerp Belgium. Chair: Caylan A. Free Standing Papers. (Ekim 2022)
 • 94. European General Research Network Conference. 12-15 May 2022 Istanbul. Chair: Caylan A. Free Standing Papers: Miscellanious II (Mayıs 2022)
 • 11th International Trakya Family Medicine Congress 23-27 March 2022, Edirne, Türkiye. (Mart 2022)
 • Panel: Remobilizing after confinement Chairperson: Toprak D. Speakers: Caylan A: Traveling in new world Öztora S: Social involvement to a new life Dagdeviren HN: Occupational adaptations to a new environment 11th International Trakya Family Medicine Congress 23-27 March 2022, Edirne, Türkiye. (Mart 2022)
 • Chair: Caylan A. Using WONCA to support Family Medicine in the aftermath of Covid pandemic. Speaker. Prof. Amanda Howe. 11th International Trakya Family Medicine Congress 23-27 March 2022, Balkan Congress Center, Edirne. (Mart 2022)
 • Gayef Albena, Caylan A, Temiz SA. Learning styles: how does it effect academic motivation?25th Wonca Europe Conference, December 16-19 2020 Berlin Germany Virtual Conference (Aralık 2020)
 • 25th Wonca Europe Conference, December 16-19 2020 Berlin Germany Virtual Conference (Aralık 2020)
 • Yanik AETY, Caylan A, Dagdeviren HN. Periodic health examination: how much we know and how much we do. 25th Wonca Europe Conference, December 16-19 2020 Berlin Germany Virtual Conference (Aralık 2020)
 • Panel: Çocukluk Çağı Somatoform Bozuklukları Panel Başkanları: Ayşe Çaylan, Özgür Özmen Konuşmacılar: Sanem Nemmezi Karaca, Ayla Uzun Çiçek, Ayça Kömürlüoğlu, Seda Aybüke Sarı 19th International Eastern Mediterranian Family Medicine Congress 17th-20th September 2020 (Eylül 2020)
 • Önder ÖÖ, Öztürk M, Yildiz Ş, Çaylan A. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyle ilgili tutumlarının değerlendirilmesi. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Özmen M, Çaylan A, Dağdeviren HN. PFAPA Sendromu tanısı konan üç vakanın e-nabız bilgileriyle birlikte değerlendirilmesi: gereksiz antibiyotik kullanımından daha fazlası. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Akın A, Önder ÖÖ, Çaylan A, Boğ MA. Ofis çalışanlarında pilates egzersizleri ve solunum tekniklerinin yaşam kalitesi ve strese etkisi.9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Congress Scientific Secretary. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Future of Family Medicine in Balkans. Chair Person: Ayşe Çaylan, Speakers: Zaim Yatiç, Ksenija Tusec Bunc, Gazmend Bojaj. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey. (Mart 2020)
 • Mobile technologies in primary care. Speakers: Serdar Öztora, Ayşe Çaylan. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • 9th International Trakya Family Medicine Congress 5-8 Mart 2020 Edirne (Mart 2020)
 • Chair Person: Ayse Caylan. Better health care for persons with mental disorders in family medicine. 6th Conference of the Association GP/FM South East Europe 14-17 November, 2019 Edirne. (Kasım 2019)
 • Günay M, Caylan A, HN Dagdeviren. The Social Media Addiction Level of the Students at Health Related Faculties. Wonca World Congress of Family Physicians. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018) (Ekim 2019)
 • 24th Wonca Europe Conference June 26-29 2019 Bratislava (Haziran 2019)
 • Research in primary care in Europe – what facilitates it and what impedes it? 24th Wonca Europe Conference June 26-29 2019 Bratislava (Haziran 2019)
 • Çocuğum Otistik mi, normal mi? 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25 – 28 April, 2019 – Adana Divan Hotel, Turkey (Nisan 2019)
 • Chair:Ayşe Çaylan. Family physician's experience with advanced techniques: an example from Romenia. 8th International Trakya Family Medicine Congress, 6-10 March 2019, Edirne (Mart 2019)
 • Erbaş F, Caylan A, HN Dagdeviren. Evaluation of Mood Disorders in Fathers after the Birth of a Child. Wonca World Congress of Family Physicians. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Dagdeviren HN, Sahin E, Caylan A, Öztora S. Effect of Preresidency Work Experiences of Doctors on Choosing Residency Program. Wonca World Congress of Family Physicians. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Konuşmacı: Ayşe Çaylan 17. Uluslararsı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi 12 Mayıs 2018 (Mayıs 2018)
 • Oturum Başkanı 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi 23 Mart 2018 (Mart 2018)
 • Chairpersons: Ayşe Çaylan, Milorka Klorski-Petrov, Darko Iliev. Autism Spectrum disorders-Multidisciplenary approach. 70 Year "Association of Doctors of General Practice/Family Medicine of Macedonia" 24 Symposium with International Participation. 2-4.11.2017, Skopje, Macedonia. (Kasım 2017)
 • Scientific Board Member. 6th International Black Sea Family Medicine Congress. 14-17 September 2017. Baku, Azerbaijan. (Eylül 2017)
 • Chairs: Ayse Caylan, Nena Kopcavar Gucek. OP: Miscellaneous. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic. (Temmuz 2017)
 • Chairs: Ayse Caylan, Kristina Horova. OP:3.2. Cardiovascular disease and 3.5. Diabetes and metabolic problems. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic. (Temmuz 2017)
 • S. GÜLER, A. ÇAYLAN, N. F. TURAN, N. H. DAGDEVIREN, Y. ÇELIK, The prevalence of restless legs syndrome in Edirne and it’xxs districts: concomitant comorbid conditions and secondary compllications, 3rd congress of the european academy of neurology, pp. 298-298, Amsterdam-HOLLANDA (Haziran 2017)
 • Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Mayıs 2017, Adana, Turkey (Mayıs 2017)
 • Scientific Board Member. International Emergency and Family Medicine Symposium. 6-9 April 2017. Batumi, Georgia. (Nisan 2017)
 • Chairs: Bekir Keskinkılıç, Ayşe Çaylan. Birinci Basamak Enformatik Yaklaşımların Hasta Güvenliğine Katkıları. 1st International Patient Safety Congress 28-31 Mart 2007, Antalya. (Mart 2017)
 • Prevalence and treatment of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Turkey. Speaker: Ayşe Çaylan. 70 Year "Association of Doctors of General Practice/Family Medicine of Macedonia" 24 Symposium with International Participation. 2-4.11.2017, Skopje, Macedonia.
 • Scientific Paper Evaluator. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Scientific Committee Member. 5th International Black Sea Family Medicine Congress, 22-25 September 2016, Batumi, Georgia. (Eylül 2016)
 • Scientific Committee Member. 5th International Black Sea Family Medicine Congress, 22-25 September 2016, Batumi, Georgia. (Eylül 2016)
 • Scientific Commitee Member. 15th International Mediterranian Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Panel Başkanları: Prof.Dr. Esra Saatçi, Doç. Dr. Ayşe Çaylan. Aile Hekimlerinin Yaşam Düzlemi: Hayatın Neresindeyiz? Konuşmacı:Filiz Şener, 15th International Eastern Mediterranian Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana. (Mayıs 2016)
 • Konuşmacı: Doç. Dr. Ayşe Çaylan.Tiroid Hastalıklarında Tanı ve Yönetim: Yeni Perspektif. 15th International Eastern Mediterranian Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana. (Mayıs 2016)
 • Panel Başkanları: Doç. Dr. Ayşe Çaylan, Doç. Dr. Evşen Nazik. Savaş Zamanlarında Aile Hekimi ve Hemşirelerin Rolü. Konuşmacılar: Prof Dr Ahmet İnam, Prof. Dr. Zaim Jatic, Prof Dr Sevgi Hatipoğlu,15th International Eastern Mediterranian Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana. (Mayıs 2016)
 • Scientific Committee Member. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey (Mayıs 2016)
 • Chairperson: Ayşe Çaylan, Konuşmacılar: Gülsen Ceyhun, Cüneyt Bozer, Ömer Ö. Önder. 5. International Trakya Family Medicine Congress, 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Speaker: Ayşe Çaylan, Coping Strategies with Chronic Pain, 5. International Trakya Family Medicine Congress, 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Scientific Secretary. 5th International Trakya Family Medicine Congress.16-20 March 2016. Edirne, Turkey
 • Scientific Paper Evaluator: European General Practitioner Research Network Meeting Edirne, Turkey, 17-20 October 2015. (Ekim 2015)
 • Keynote Speaker: Ayse Caylan. “State of the Art of Family Medicine in Turkey” European General Practice Research Network Conference. 17-20 October 2015. Edirne, Turkey. (Ekim 2015)
 • European General Practice Research Network Conference Edirne Turkey (Ekim 2015)
 • European General Practice Research Network Conference Edirne Turkey (Ekim 2015)
 • European General Practice Research Network Conference Edirne- Turkey (Ekim 2015)
 • 20 th Wonca Europe Conference İstanbul (Ekim 2015)
 • Scientific Paper Evaluator: European General Practitioner Research Network Meeting Timisoira, Romania, 07-10 May 2015. (Mayıs 2015)
 • European General Practice Research Network Conference Timisoara – Romania (Mayıs 2015)
 • 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu (Mayıs 2015)
 • 4. trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)
 • Kongre Başkanı (Local Host). 81 st European General Practice Research Network Conference. 17-20 October 2015. Edirne, Turkey.
 • Scientific Paper Evaluator: European General Practitioner Research Network Heraklion Meeting (Crete) Greece, 23-26 October 2014. (Ekim 2014)
 • Patient Empowerment in Chronic Condition Patient Self-Management. Andrée Rochfort – Irish College of General Practitioners. Jochen Gensichen – University of Jena, Germany. Ilkka Kunnamo – Duodecim Medical Publications, Finland. Ernesto Mola – Lecce. Zlata Ozvacic Adzic – University of Zagreb, School of Medicine, “Andrija Stampar” School of Public Health Department of Family Medicine; Isabelle DUPIE; Janecke Thesen - EQuiP, NKLM. Adrian Rohrbasser – santémed Health Care Centre. Ayse Caylan – Trakya University Medical Faculty Dept. of Family Medicine. 19th WONCA Europe Conference. 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014)
 • Organization of the healthcare system in Europe: What facilitates and what impedes the delivery of effective primary care. Chairs: Mehmet Ungan, Turkey; Christos Lionis, Greece.Speakers: Amanda Howe, UK; Ayse Caylan, Turkey; Domingo Orozco-Beltran,Spain; Janus Laust Thomsen, Denmark; Melida Hasanagie, Bosnia and Herzegovina; Willemijne Schafer, Netherlands. 19th WONCA Europe Conference. 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014)
 • "Organization of Healthcare System in Europe: What facilitates and what impedes the delivery of effective primary care". 19 th WONCA Europe Conference Lisbon Portugal (Temmuz 2014)
 • "Social Changes in the Middle East and the Spread of Tuberculosis" 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu (Mayıs 2014)
 • Temiz SA, Caylan A, Kugu I. Source of success and failure in medical education: students' behaviours vs learning styles. 25th Wonca Europe Conference, December 16-19 2020 Berlin Germany Virtual Conference (Aralık 2012)
 • Düzenleme Komitesi Üyeliği. 14th WONCA Europe Conference, 04-07 September 2008, Istanbul, Turkey. (Eylül 2008)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Turgu S, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Birinci basamakta hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisi. Türk Aile Hek Derg 2018; 22 (2): 78-91. doi: 10.15511/tahd.18.00278 (Haziran 2018) (Haziran 2019)
  2
  ATIF
 • Çaylan A. Aidölesan ve çocuk hasta ile iletişim. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2017;8(2):141-3.
 • Çaylan A, Çeçen CE. Solunum sıkıntısı olan hastalarda tadalafil kullanımı. Actual Medicine 2016:24(4):40-3. (Ağustos 2016)
 • Çaylan A, Kıyunat Z. Sıcak çarpması. Actual Medicine 2016;24(3):42-4. (Haziran 2016)
 • Çaylan A, Çeçen EC. Solunum sıkıntısı olan hastalarda tadalafil kullanımı. Actual Medicine 2016;24(4):40-3. (Nisan 2016)
 • Çaylan A, Yayla K. Pulmoner hipertansiyon. Actual Medicine 2016;24(2):36-42. (Nisan 2016)
 • Çaylan A, Kıyunat Z. Sıcak Çarpması. Actual Medicine 2016;24(3):42-4. (Mart 2016)
 • Çaylan A, Yayla K. Pulmoner hipertansiyon. Actual Medicine 2016;24(2):36-42. (Şubat 2016)
 • Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren N. Obezitede antropometrik ölçüm teknikleri. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2015;6(3):11-3. (Mart 2015)
 • Ozkan A, Ulkucu A, Kanter T, Tapan M, Turgutlugil B, Caylan A. Evaluating orthorexia tendency among Trakya University Medical School Students. TMSJ 2015;9(1):5-8. (Ocak 2015)
  1
  ATIF
 • Caylan A.Birinci Basamakta Ev Ziyaretinin Önemi. Actual Medicine 2014;22(6):45-8. (Haziran 2014)
 • Sak İ, Çaylan A. Psikoaktif Bitkiler ve Kullanımları-II. Actual Medicine 2014;22(3):40-6. (Mart 2014)
 • Caylan A. Serviks kanseri. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2014;5(2):55-8. (Şubat 2014)
 • Sak İ, Çaylan A. Psikoaktif Bitkiler ve Kullanımları-I. Actual Medicine 2014;22(2):35-41. (Şubat 2014)
 • Çaylan A., “Birinci basamak açısından akut dağ hastalığı” Actual Medicine 2012;20(5):52-54. (Mayıs 2012)
 • Çaylan A, Öztora S. Yetişkinlerde asemptomatik bakteriüri yönetimi. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2012;3(5):5-8. (Mayıs 2012)
 • Çaylan A., ve A. Arslan, “Üst solunum yolu enfeksiyonları: Aile Hekimliği pratiğindeki yeri ve yaklaşım metodları-III” Actual Medicine 2012;20(4):55-60. (Nisan 2012)
 • Çaylan A., ve A. Arslan, “Üst solunum yolu enfeksiyonları: Aile Hekimliği pratiğindeki yeri ve yaklaşım metodları-II” Actual Medicine 2012;20(3):54-60. (Mart 2012)
 • Çaylan A., “Kötü haber verme”, Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2012;3(2):15-18. (Şubat 2012)
 • Çaylan A., ve A. Arslan, “Üst solunum yolu enfeksiyonları: Aile Hekimliği pratiğindeki yeri ve yaklaşım metodları-I” Actual Medicine 2012;20(2):62-67. (Şubat 2012)
 • Caylan A., ve A. Arslan, “ Nöropatik ağrıya yaklaşım”, Actual Medicine 2011;19(12):42-49. (Aralık 2011)
 • Çaylan A., “Aile Hekimliği ve etik”, Actual Medicine 2011;19(10):48-50. (Ekim 2011)
 • Çaylan A., “Birinci basamak gözüyle yaşlılıkta fiziksel aktivite”, Actual Medicine 2011;19(9):52-54. (Eylül 2011)
 • Çaylan A, Öztora S. Aile hekimliğinde evde bakım. Actual Medicine 2011:19(5):46-8. (Mayıs 2011)
 • Çaylan A., “Aşıların istenmeyen etkileri”, Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, 2011;2(5):23-26 (2011). (Mayıs 2011)
 • Radavuş C, Sunay D, Çaylan A. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında serum lipid düzeylerinin değerlendirilmesi. Tur Toraks Der 2010;11(2):55-61. (Kasım 2010)
  1
  ATIF
 • Çaylan A., “Birinci basamakta gerilim tipi başağrısının önemi”, Actual Medicine 2010;18(10):53-55. (Ekim 2010)
 • Çaylan A., “Birinci basamak gözüyle iskemik kalp hastalığına kısa bir bakış”, Actual Medicine 2010;18(8):51-53. (Ağustos 2010)
 • Çaylan A., “Birinci basamakta kulak çınlaması (tinnitusa) yaklaşım”, Actual Medicine 2010;18(6):52 (Haziran 2010)
 • Çaylan A., “Birinci basamakta erken artrit bulgularının önemi”, Actual Medicine 2010;18(4):55. (Nisan 2010)
 • Baydar A, Kahveci R, Sunay D, Çaylan A. Tanı ve Tedavi Rehberlerini İnceleme ve Değerlendirme Ölçeği. Turkish Family Physician 2010;1(4):30-4. (Nisan 2010)
  1
  ATIF
 • Gülnar D, Sunay D, Çaylan A. Postpartum depresyon ile ilişkili risk faktörleri.Türkiye Klinikleri J Gynecol Obs 2010;20(3):141-8. (Mart 2010)
  1
  ATIF
 • Çaylan A., “Uluslararası açıdan ülkemizde Aile Hekimliği”, Sağlıkta Nabız Dergisi 2010;7(26):6.
 • Karaoğlu N., ve Çaylan A., “Tıbbi hatalar ve Aile Hekimliği eğitimi”, Actual Medicine 2009;17(12):52. (Aralık 2009)
 • Tekgöz İ Sunay D, Çaylan A, Kısa C.Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2009;13(3):132-6. (Mart 2009)
  1
  ATIF
 • Çaylan A., “Soğuk algınlığı”, Actual Medicine, 2009;17(2):62-64. (Şubat 2009)
 • Karaca M, Vural Tuzcular Z, Palancı Y, Çaylan A, Volkan İ. Türkiye'de aile hekimliği uzmanları ve asistanlarının Pap smear ile ilgili yaklaşımları ve uygulama durumları. Türk Aile Hek Derg 2009;13(2):68-74. (Şubat 2009)
 • Çaylan A.,”Birinci basamakta kronik öksürükle gelen hastaya yaklaşım”, Actual Medicine 2008;16(7):63-64. (Temmuz 2008)
 • Çaylan A.,”Birinci basamakta diz ağrısına yaklaşım”, Actual Medicine 2008;16(6):64-65. (Haziran 2008)
 • Çaylan A.,”Aile Hekimi gözüyle geriatrik hasta yaklaşımına kısa bir bakış” Actual Medicine 2008;16(3):64-65. (Mart 2008)
 • Ersoy F, Çaylan A, Gürel S."TAHUD geçiş dönemi 1. aşama uyum eğitimleri kalitatif değerlendirmeleri odak grup çalışması ilk sonuçları". Aile Hekimliği 2008;2(1):27-32. (Ocak 2008)
 • Çaylan A.,”Bir tıp disiplini olarak Aile Hekimliği”, Actual Medicine 2008;16(1):66. (Ocak 2008)
 • Dilsiz G, Çaylan A, Çakıt MO. Katamanial pnömotoraks. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;35(1-4):108-110. (Ocak 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kıyunat Z, Çetinbaş A, Bozoklu G, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarında Ortoreksiya Nervoza Sıklığı Ve Yeme Davranışı İle İlişkisi. 9. Aile Hekimliği Güz Okulu, 1-5 Mayıs 2015, Antalya. (Mayıs 2015)
 • Çetinbaş A, Kıyunat Z, Dağdeviren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer Ö. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Erkeklerde İç Güvenilirlik Analizi. 9. Aile Hekimliği Güz Okulu, 1-5 Mayıs 2015, Antalya. (Mayıs 2015)
 • Çetinbaş A, Dağdeviren N, Öztora S, Çaylan A. Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne Başvuran Kadınların Sosyodemografik Özellikleri. 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne. Euras J Fam Med 2015;4(Suppl 1):S13.  (Nisan 2015)
 • Çetinbaş A, Dağdeviren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer Ö. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya. (Eylül 2014)
 • Çetinbaş Yücel A, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Aile hekimliğinde olgu sunumuyla klinik yöntemin önemi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 23-27 Nisan 2014, Antalya. (Nisan 2014)
 • Kıray Ülke S, Aladağ Çiftdemir N, Örencik A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Boyunda Kitle Ayırıcı Tanısında Fizik Muayenenin Önemi: Bir Lenfanjiyom Olgusu. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 23-27 Nisan 2014, Antalya. (Nisan 2014)
 • Elmas Ü, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren N. 5. ve 6. sınıf öğrencilerinde tükenmişlik düzeyi. 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Özet Kitabı, PS-56, 1-3 Kasım 2012. (Kasım 2012)
 • Turgu S, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren N. Edirne il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekim iş doyumu. 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Özet Kitabı, SS-07, 1-3 Kasım 2012. (Kasım 2012)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Caylan A (Oturum Başkanı). Aile Hekiminin Değişmeyen Gücü: İletişim, Konuşmacı: Süleyman Görpelioğlu. 22. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 26-29 Ekim 2023, Ankara (Ekim 2023)
 • Caylan A (Düzenleme Kurulu Üyesi) 22. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 26-29 Ekim 2023, Ankara (Ekim 2023)
 • 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Ekim 2022 Ankara. Caylan A: Panel Başkanı. Kronik hastalıklar ve aile hekimliği. Konuşmacılar: Ünalan P, Tekayak HV. (Ekim 2022)
 • Covid'in Hissettirdikleri Oturum Başkanları: Hamdi Nezih Dağdeviren,Sanem Nemnezi Karaca Konuşmacılar: Murat Yücel, İbrahim Pekgöz, Ayşe Çaylan.19. Aile Hekimliği Kongresi 29 Ekim-1 Kasım2020 Digital Kongre Turkiye (Ekim 2020)
 • Oturum Başkanları:Esra Saatçı, Mehmet Ungan, Ayşe Çaylan, Nezih Dağdeviren, Serdar Öztora,Erdinç Yavuz, Berk Geroğlu. Networks-Hardworks. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Oturum Başkanı: Ayşe Çaylan. Anemilerin Birinci Basamakta /Aile Sağlığı Merkezinde Yönetimi. Konuşmacı:Ertan Mert. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Konferans: Birinci basamakta anksiyete yönetimi. Oturum başkanı: Doç. Dr. Ayşe Çaylan. Konuşmacı: Prof. Dr. Yeşim Uncu.15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 17-30 Ekim 2016, Ankara. (Ekim 2016)
 • Oturum Başkanı. Poster Bildiri Tartışma 5. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül – 2 Ekim 2016, Antalya. (Ekim 2016)
 • Panel: Kırılgan Yaşlı. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayşe Çaylan. Konuşmacılar: Doç. Dr. Serap Çiftçili, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül – 2 Ekim 2016, Antalya. (Ekim 2016)
 • Oturum Başkanı: Ayşe Çaylan, Hüseyin Güntürkün. VdGM Movement. 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2015, Adana. (Mayıs 2015)
 • Oturum Başkanı: Ayşe Çaylan, Hüseyin Güntürkün. VdGM Meeting. 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2015, Adana. (Mayıs 2015)
 • Çalış S, Üstündağ S, Kurultak İ, Kılıç İ, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren N. Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Önlenebilir Bir Nedeni: Iga Nefropatisi. 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne. Euras J Fam Med 2015;4(Suppl 1):S14. (Nisan 2015)
 • Oturum Başkanı: Ayşe Çaylan. Aile Hekimliği Bugüne Nasıl Geldi? Akademik Bakış Açısı. 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mart 2015, Edirne. (Mart 2015)
 • Oturum Başkanı: Ayşe Çaylan. Sözel Bildiriler. 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mart 2015, Edirne. (Mart 2015)
 • Organizasyon Sekreteryası: Serdar Öztora, Ayşe Çaylan. 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi,18-22 Mart 2015, Edirne. (Mart 2015)
 • 4. trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)
 • Başağrılı Hastaya Yaklaşım. Konuşmacılar: Serdar Öztora, Ayşe Çaylan. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014., Antalya (Nisan 2014)
 • 5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Poster Sunumları (Mart 2014)
 • Oturum Başkanı. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 25-27 Ekim 2018 Ankara (Ekim 2013)
 • Düzenleme Komitesi Üyesi. 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi 31 Ekim-03 Kasım 2013, Edirne. (Ekim 2013)
 • Oturum Başkanı: Ayşe Çaylan. 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi 01-03 Kasım 2012, Edirne (Kasım 2012)
 • Düzenleme Komitesi Üyesi. 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi 01-03 Kasım 2012, Edirne. (Kasım 2012)
 • Arslan A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren N. Edirne il merkezinde yaşayan gebelerin sosyodemografik özellikleri. 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Özet Kitabı, PS-44, 1-3 Kasım 2012. (Kasım 2012)
 • Düzenleme Komitesi Üyesi. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 03-07 Kasım 2010, Antalya. (Kasım 2010)
 • Konuşmacı: Ayşe Çaylan, Gerilim Tipi Başağrıları. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi,3-7 Kasım 2010, Antalya. (Kasım 2010)
 • Erken Artritte Aile Hekimliği Disiplini ile FTR Disiplini arasındaki işbirliği. Konuşmacı: Ayşe Çaylan. 4. Türk Romatoloji Kongresi, 7-11 Nisan 2010, Antalya. (Nisan 2010)
 • Düzenleme Komitesi Üyesi. 1. Trakya Aile Hekimliği Kongresi 10-14 Mart 2010, Antalya. (Mart 2010)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi. 6.Gazi İç Hastalıkları Günleri 6-7 Mart 2009, Ankara. (Mart 2009)
 • Panel: Geriatri ve Hekim. Panel Başkanları:Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı, Dr. Ayşe Çaylan, Dr.Gülsen Avkanat. 7. Ulusal Geriatri Kongresi 2008, 18-22 Haziran 2008, Çeşme, İzmir. (Haziran 2008)
 • Panel: Romatizmal Hastalıklarda 1.Basamak Hekim Yaklaşımı. Panel Başkanları: Ayşe Çaylan, Aytuğ Balcıoğlu. Konuşmacılar: Özlem Coşkun, Gamze Alaylı, Nurettin Taştekin. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008, Antalya. (Mayıs 2008)
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon- Aile Hekimliği İşbirliği. Konuşmacılar: Pınar Borman, Ayşe Çaylan. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 24-29 Ekim 2007, Antalya. (Ekim 2007)
 • Oturum Başkanı: Ayşe Çaylan. Avrupa Genç Aile Hekimleri Hareketi.Konuşmacılar: Uzm Dr Gökşin Cihan, Dr Brigit Morre Peteson. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı 25-29 Nisan 2007, Antalya. (Nisan 2007)
 • Eş Başkan:Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı 25-29 Nisan 2007, Antalya. (Nisan 2007)
 • Bilimsel Komite Üyeliği.Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı, 25-29 Nisan 2007, Antalya. (Nisan 2007)
 • Bilim Kurulu Üyesi: 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-26 Mayıs 2006, Çeşme İzmir. (Mayıs 2006)
 • Oturum Başkanı: Ayşe Çaylan. Aile Doktorluğuna Geçiş Dönemi Eğitimleri.Konuşmacılar:Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu, Yrd. Doç. Dr. Müge Filiz. Uluslararası Katılımlı 1.Kartal Aile Hekimliği Günleri, 27-28 Nisan 2006,İstanbul. (Nisan 2006)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi: 3.Ulusal Aile Hekimliği Günleri 25-28 Mayıs 2005, Kuşadası. (Mayıs 2005)
 • Birinci Basamakta Geriatrik Hastaya Yaklaşım. Konuşmacı: Ayşe Çaylan. 1. Aile Hekimliği ve Koruyucu Hekimlik Kongresi, 16-18 Mayıs 2005, İstanbul. (Mayıs 2005)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tağtekin Sezer B, Sezer Ö, Çaylan A. Bebek dostu olma kriterleri. Telatar B, editör. Aile Hekimliğinde anne sütünün anne ve bebek sağlığı açısından önemi. 1.Baskı, Ankara:Türkiye Klinikleri;2019, p.57-60.
 • Çaylan A. Leishmaniazis. Öngel K, Aydoğan Ü (Editörler). Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları'nda. İzmir: ARGÜN; 2015. s.390-5. (Aralık 2015) (Aralık 2015)
 • Kut A., İ. Tokalak ve M.G.Eminsoy (Çeviri Editörleri), “Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi “ Primac B.A., Mahaniah K.J. “Anemi” Çeviren: Çaylan A. 329-342, Ankara, 2011
 • Mıstık S.(Çeviri Editörü), Cecil Essentials of Medicine, Lange C.,Lederman M.M., Çeviren: Çaylan A.,“Kemik ve Eklemleri Tutan Enfeksiyonlar” 965-969 İstanbul, 2008 ISBN: 978-975-420-637-1.
 • Yaman H. (Çeviri Editörü),”Aile Yönelimli Birincil Bakım, “Tanı ve Tedavide Hastanın Ailesinden Yardım Alınması” Çeviren: Çaylan A.54-71, İkinci Basım İstanbul, 2007 ISBN: 978-975-411-091-3
 • Çete Y, Çaylan A. Eğitim kurumlarını ziyaret programının esasları. Çete Y, Kınay M (Editörler). Türk Tabipleri Birliği Ulusal Yeterlilik Kurulu Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı'nda. Ankara: TTB Yayınları; 2006. s. 185-208. (Kasım 2006) (Kasım 2006)
 • Aktürk Z. ve N. Dağdeviren (Çeviri Editörleri), “Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları: Millis ve Willard Raporları”, Çevirenler: Çaylan A.Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yayınları, İstanbul, 2004. ISBN: 975-270-034-9
 • Heffelfinger JD, Dowell SF,Jorgensen JH,Klugman KP,Mabry LR, Musher DM, Plouffe JF,Rakowsky A,Schuchat A,Whitney CG and the Drug-Resistant Streptococcuss pneumoniae Therapeutic Working Group, Management of Community-Acquired Pneumonia in the Era of Pneumococcal Resistance, A Report From the Drug-Resistant Streptococcuss pneumoniae Therapeutic Working Group, Arch Intern Med 2000;160:1399-1408, Çeviri: Çaylan A. , Dirençli Pnömokok Döneminde Toplum Kökenli Pnömoninin Tedavisi İlaca Direçli Streptococcus pneumoniae (DRSP) Tedavi Çalışma Grubu Raporu, Antimikrobiyal Tedavi Bülteni, 4(3):83-92, 2000.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Dr Çiğdem Ezgi Tüysüz '' Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Çalışanlarının Erişkin Dönem Aşılamaya Bakış Açıları Üzerine Koronavirüs-19 Pandemisinin Etkisi'' TÜTF Aile Hekimliği AD Edirne, 2022. (Aralık 2022)
 • Dr. Ceren Çetin ''Edirne İl Merkezinde 0-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynlerinde Aşı Reddi ve Aşıya Yönelik Bilgi Tutumlar'', TÜTF Aile Hekimliği, Edirne 2022.
 • Alp Er Tunga Yasin Yanık. 'Edirne İl Merkezindeki Aile Hekimlerinin Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları'. (Ekim 2019)
 • Rabia Çoker Bilgiç. Edirne İl Merkezindeki 20-64 Yaş Arasındaki Bireylerde Ortoreksiya Nervoza Prevalansı, Edirne. (Temmuz 2019)
 • Mehriban Özkan. Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları. (Temmuz 2019)
 • Aseen Salih. Edirne İlindeki Ön Lisans Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Depresyon ve Anksiyete İlişkisi (Temmuz 2019)
 • Birşua Doğan. 0-12 Ay Grubundaki Çocukların Ebeveyn ve/veya Bakıcılarının Çocukları Sevme ve Avutma Biçimleri, Edirne. (Şubat 2019)
 • Dr. Mahmut Günay. Sağlıkla İlgili Fakültelerde Eğitim Görenlerin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyi (Aralık 2017)
 • Dr. Feryal Erbaş. Babalarda Doğum Sonrası Duygudurum Değişikliklerinin Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2017
 • Dr. Gül Terzi. Edirne İl Merkezinde 20-64 yaş Popülasyonda Obezite Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016.
 • Dr. Alp Cenk Yılmaz. Edirne İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Görevli Hekimlerin Yaşlılarda Fonksiyonel Durum Değerlendirmesi Hakkında Bilgi ve Tutumları. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016.
 • Dr. Armağan Bağış. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Gündüz Uykululuk Haline Etkisinin Değerelendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016.
 • Dr. Kamil Yayla. Yetişkinlerde Sağlık Okuryazarlığı ve Hasta Aktivasyonunun Genel Sağlığa Etkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016. 
 • Dr. İlkay Vatansever. Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Çalışan Araştırma Görevlilerinde İşe Bağlı Gerginlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016.
 • Dr. Züleyha Kıyunat. Edirne İl Merkezinde 20-64 Yaş Arası Popülasyonda Uyku Kalitesinin Yorgunluk Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2015.
 • Dr. Ayhan Demir, “Evlenme Aşamasındaki Bireylerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Aile Planlaması Yöntemleri ve Bebek Bakımı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2013
 • Dr. Celal Kaya, “Edirne ilinde Aile Sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanlarının ruhsal hastalığa karşı inanç ve tutumları”, Trakya Üniversitesi, 2012.
 • Dr. Hayrettin Demir, “Edirne ili Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlerin çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilgi, farkındalık ile tutumlarının belirlenmesi”, Trakya Üniversitesi, 2012.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Canan Bulut Korkmaz, 'Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeyleri ile İş Tatminleri Arasındaki ilişki: Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi TÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Edirne, 2018 (Aralık 2018)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • WONCA (Dünya Aile Hekimleri Birliği)
 • European Forum For Primary Care
 • European Practice Research Network (Mayıs 2003)
 • EURACT (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine (Nisan 2000)
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Eurasian Journal of Family Medicine (Mart 2023)
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Volume 11 Number 4 2022 (Aralık 2022)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Mart 2021)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Mart 2020)
 • Actual Medicine Editör Yardımcılığı- 2010 dan beri devam ediyor (Şubat 2020)
 • Konuralp Tıp Dergisi (Ocak 2020)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Aralık 2019)
 • Konuralp Tıp Dergisi (Ekim 2019)
 • Actual Medicine (Şubat 2019)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2018/3 (Aralık 2018)
 • Actual Medicine 2018/4 (Kasım 2018)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2018/3 (Eylül 2018)
 • Actual Medicine 2018/3 (Ağustos 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2018/2 (Ağustos 2018)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2018/2 (Mayıs 2018)
 • Actual Medicine 2018/2 (Mayıs 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2018/1 (Nisan 2018)
 • Actual Medicine 2018/1 (Mart 2018)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2018/1 (Ocak 2018)
 • Actual Medicine (Aralık 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/3 (Aralık 2017)
 • Actual Medicine (Ekim 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2017/3 (Eylül 2017)
 • Actual Medicine (Ağustos 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/2 (Ağustos 2017)
 • Actual Medicine (Haziran 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2017/2 (Mayıs 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/1 (Nisan 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2017/1 (Ocak 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/3 (Aralık 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/2 (Ağustos 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/1 (Nisan 2016)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Aralık 2015)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Ağustos 2015)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Nisan 2015)
 • Birinci Basamakta Sağlıklı Beslenme ve Beslenme Sorunları Özel Sayısı. Editör: Doç. Dr. Ayşe Çaylan. Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi 2014;5(6).  (Mayıs 2014)
 • EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Bölge Yayın Koordinatörü, 2008.
 • Türkiye'de Aile Hekimliği Actüel Bilimsel Tıp Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, 2006.
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. Yayın Kurulu Üyesi. 2004.
 • Actual Medicine, Editör Yardımcısı, 2010- Devam ediyor

Yapılan Hakemlikler

 • Doçentlik Ünvan Sınavı Jüri Üyeliği- Alpaslan Mert (Aralık 2023)
 • Caylan A ( Hakemlik) 28th Wonca Europe Conference, 7-10 June 2023, Antwerp, Brussels (Haziran 2023)
 • Doçentlik Atama Sınavı Jüri Üyeliği -Yücel Uysal
 • Doçentlik Ünvan Sınavı Jüri Üyeliği Muhammet Kızmaz
 • Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, Uzm. Dr. Zeynep Aşık 31.12.2022 (Aralık 2022)
 • Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği. Dr. Öğr. Üyesi Yücel Uysal, 22.6.2022 (Haziran 2022)
 • Doçentlik atama jüri üyeliği, Dr. Öğr. Üyesi Raziye Şule Gümüştakım 28.4.2022 (Nisan 2022)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 21.2.2022 (Şubat 2022)
 • Doçentlik sınav jüri üyeliği, Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Gamsızkan 20.2.2022 (Şubat 2022)
 • Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ağadayı 20.02.2022 (Şubat 2022)
 • Doçentlik sınav jüri üyeliği, Dr. Öğr. Üyesi Raziye Şule Gümüştakım 16.5.2021 (Mayıs 2021)
 • Uzm Dr. Meşide Gündüzöz'ün Doçentlik Bavurusunun Değerlendirmesi (Kasım 2020)
 • Doçentlik sınavı jüri üyeliği Dr. Güzin Zeren Öztürk (Ekim 2018) (Ekim 2019)
 • Kenan Taştan (Mart 2019)
 • Doçentlik sınavı jüri üyeliği Dr. Can Öner (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • Doçentlik sınavı jüri üyeliği Dr. Mustafa Kürşat Özşahin (Temmuz 2018) (Temmuz 2018)
 • Journal of Applied Pharmaceutical Science (2017)
 • BMC Family Practice (2017)
 • Doçentlik sınavı jüri üyeliği Dr. Hüseyin Balcıoğlu (Temmuz 2018) (Temmuz 2012)
 • Konuralp Tıp Dergisi (2010-Devam ediyor)
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. Hakem. 2004
 • Kenan Taştan
 • Dr. Emre Atılgan. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yardımcı Doçent kadrosu için.
 • Dr. Mehmet Kayhan. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosu için.
 • TAF Preventive Medicine Bulletin, Hakem, 2010 – devam ediyor.
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 2010-devam ediyor

Diğer

 • H indeksi 12
 • Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özkaya'nın Doçentlik Bavuru Değerlendirmesi (Kasım 2020)
 • Dr. Öğr. Üyesi Burkay Yakar'ın Doçentlik başvurusu (Kasım 2020)
 • Dr Gülbaran Esin'in Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanması (Kasım 2020)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitiminde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Doğrultusunda Klinik Beceri Laboratuvarının Yapılandırılması
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi