» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Yazici, F., Dervisoglu, M., Akgun, A., Aydemir, O., 2010. Effect of Whey pH at Drainage on Physicochemical, Biochemical, Microbiological, and Sensory Properties of Mozzarella Cheese Made From Buffalo Milk During Refrigerated Storage. J Dairy Sci., 93: 5010-5019.
 • Yazici, F., Akgun, A., 2004. Effect of some protein based fat replacers on physical, chemical, textural and sensory properties of strained yoghurt. Journal of Food Engineering, 62, 245-254.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akgun, A., Yazıcı, F. Effect of Different Fat Content on the Physicochemical and Microbiological Properties of Buffalo Milk Yoghurt. Int.J. Food Sci.& Tech.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akgun, A. "The Physicochemical Properties of Low-Fat Strained (Suzme) Yoghurt " II. Traditional Foods From Adriatics to Caucasus. 24-26 October 2013, Ohrid, Macedonia.
 • Akgun, A., Yazici, F. “Farklı Yağ Oranları İçeren Manda Yoğurtlarının Duyusal Özellikleri”. 1. Uluslararası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempozyumu 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ.
 • Ozcakmak, S., Akgun, A., Dervisoglu, M. “The Inhibition of Contaminated Molds by Some Essential Oils in Cheeses”. 11th International Congress on Engineering and Food “Food Process Engineering In a Changıng World” May 22-26, 2011, Athens, Greece.
 • Akgun, A. “Casein Phosphopeptides (CPPs) as Functional Dairy Ingredients”. Food Science, Engineering and Technologies Congress” October 14-15, 2011, Plovdiv, Bulgaria.
 • Ozcakmak, S., Dervisoglu, M., Akgun, A., Akcin, A., Akcin, T.A., Seyis, F. “The effects of Heracleum platytaenium Boiss essential oil on the growth of ochratoxigenic Penicillium verrucosum (D-99756) isolated from Kashar Cheese”. 11th International Congress on Engineering and Food “Food Process Engineering In a Changıng World” May 22-26, 2011, Athens, Greece.
 • Akgun, A., Dervisoglu, M., Yazici, F. “Functional Properties of Milk-Derived Bioactive Peptides”. International Food Congress: “Novel Approaches in Food Industry”, 2011, Cesme, Izmir

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akgün, A., Yazici, F. “Fındığın Önemi ve Aflatoksin Problemi”. II.Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2005, İstanbul.
 • Yazıcı, F., Dervişoğlu, M., Akgün, A., Aydemir, O., Aki, U. “Fonksiyonel Gıda Bileşeni Bitkisel Steroller”. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
 • Dervişoğlu, M, Yazici, F., Aydemir, O., Akgün, A., Temiz, H., Atcı, M. “Gıda ve Kanser”. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
 • Akgün, A., Yazıcı, F. “Geleneksek Bafra Manda (Kömüş) Yoğurdu” Samsun Sempozyumu,13-16 Ekim 2011, Samsun.

Projeler

 • Bazı Yağ Yerine Geçen Maddelerin Süzme Yoğurt Üretiminde Kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı 2000-2003.
 • Geleneksel Bafra Manda (Kömüş) Yoğurdunun Teknolojik Standardizasyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı 2006-2009.
 • Edirne İli Genelinde Faaliyet Gösteren Yemek Firmalarının, Fiziksel, Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Açılardan Güvenli Gıda Üretimlerinin Kontrolü, TÜBAP-2010/62, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2010-2011.
 • Enstrümental Analiz Yöntemleri ile Kaliteli ve Güvenli Gıda Üretiminde Önemli Olan Gıda Bileşenlerinin Nitel ve Nicel Olarak Analizleri TÜBAP-2012/, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2012-2013.
 • Ultra Yüksek Basınçta Homojenizasyon İşleminin Yağı Azaltılmış Ve Yağ Yerine Geçen Madde İçeren Yoğurtların Yapısal Ve Duyusal Özelliklerine Etkisi TÜBAP-2012/, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2012-2013.

Ödüller

 • Gıda Mühendisliği Bölüm Birinciliği (1999)
 • Tübitak Yurt içi Doktora Bursu (2004-2009)

» Verdiği Dersler

Gıda Analizleri-1

Gıda Analizleri-2

Gıda İşleme Teknolojileri-1

Gıda İşleme Teknolojileri-5

Gıda Kimyası