» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Okyar, Z.; M. Yurtcan; A., Beyarslan and N. Aktaç (2012). (Aralık 2012)
 • Yurtsever, S., Z. Okyar and N. Guler. (2010). “What colour flowers do some Lepidoptera prefer for foraging?” Biologia (Section Zoology),65/6: 1049—1056.
 • Okyar, Z., (2010). A Study on Geometrid Moths (Lepidoptera) of the Eastern Black Sea Region (Ayder Plateau-Kaçkar Mountain-Turkey), with Three New Records . Journal of the Kansas Entomological Society, 83(3), 193-200.
 • Okyar, Z., S. Yurtsever, N. Aktaç and G. Çakan, “Some aspects of the moth (Lepidoptera, Heterocera) species diversity in Western Black Sea Region of Turkey”, North-Western Journal of Zoology, 5(1):104-120 [Online: Vol.5, 2009: 15].
 • Yurtcan, M. and Z.Okyar, “Nothris verbascella (Denis-Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Gelechiidae) From Turkey And Its Two New Ichneumonid Parasitoids”, Entomological News, 119(3): 318-321 (2008).
 • Okyar, Z. and V. Mironov, Checklist of the Geometridae of European Turkey, with new records (Lepidoptera). Zootaxa, 1789:1-56 (2008) [Online].
 • Okyar, Z. and N.Aktac, “Heteroceran Fauna Of Gökçeada and Bozcaada (North Aegean Islands, Turkey), With A New Record Of Noctuidae (Lepidoptera), And Biogeographical analyses”, Entomological News, 118(3):263-272 (2007).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çıtırkaya B., Z., Okyar, S., Tezcan, N., Gülperçin, 2015. A Short Note On Non-Target Lepidoptera Species Collected By Pheromone Traps Of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Dryophthoridae) In Izmir Province Of Turkey. Mun. Ent. Zool. 10(1):65-68. (Ocak 2015)
 • Okyar Z., T. Abacıgil, S. V. Varlı and S. Tezcan. (2014). A Short Note On The Noctuıdae (Lepidoptera) Fauna Collected By Baıt Traps In Pomegranate Orchard Of Havran (Balıkesir Province) Of Turkey. Mun. Ent. Zool. ( 9):, 564-567. (Ocak 2014)
 • Tanyeri, R. Üzüm A., Okyar, Z. Tezcan, S. and Gülperçin, N. 2011. Notes on the Noctuidae (Lepidoptera) fauna collected by bait traps in organic vineyard and orchards of Kemalpaşa (Izmir) province of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 6 (1): 493-498.
 • Okyar, Z., “Protorhoe of Turkey with notes on their distribution and zoogeography (Lepidoptera: Geometridae, Larentiinae), with new record”. Linzer biologische Beiträge, 41(1):747-751 (2009).
 • Okyar, Z. and M.Yurtcan, “Phytophagous Noctuidae (Lepidoptera) of the Western Black Sea Region and their ichneumonid parasitoids”, Entomofauna, 28, 377-388 (2007).
 • Okyar, Z. and N.Aktaç, “Contribution to the Butterfly (Lepidoptera; Rhopalocera) Fauna of Gokceada and Bozcaada, Turkey”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(1):76-79 (2006).
 • Okyar, Z. and S. Tezcan, “ On the Noctuid Fauna (Lepidoptera : Noctuidae) of Ecological cherry orchards in western Turkey”, Zoology in the Middle East, 22, 95-102 (2001)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tekten Mavus, H., Okyar, Z., Sivas Gündüz Kelebekleri. (Kasım 2014)
 • Batı Karadeniz Bölgesi Heterocera (Lepidoptera) Faunası
 • Z. Okyar Trakya Bölgesi Diurnal ve Nocturnal Lepidoptera Faunasına Katkılar. Trakya Univ J Sci, 11(2): 50-55, (2010).
 • Tezcan F., Sever Y., Aycan T., Tuzcu B., Tezcan S., Okyar Z. “Denizli'deki Kültür Kekiği (Origanum Spp.) (Lamiaceae) üretim Alanlarında Çukur Tuzaklarla Yakalanan Lepidoptera Türleri”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 39-41, 2010. ISSN: 1308-3961, (2009).
 • Çakan, G. ve Z.Okyar, “Batı Karadeniz Bölgesi Hadeninae (Lepidoptera: Noctuidae) türleri”, Türk. entomol. derg., 31(1):47-62 (2007).
 • Tezcan, S., Z.Okyar ve G.Beyaz, “Manisa İlinde Yetiştirilen Kültür Kekiği (Origanum spp.) (Lamiaceae)’ndeki Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri”, Anadolu, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 14(2):29-34 (2004).
 • Tezcan, S. ve Z.Okyar, “İzmir ve Manisa İlleri Ekolojik Kiraz Bahçelerinden Toplanan Thyatiridae, Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae ve Satyridae (Lepidoptera) Familyalarına Bağlı Türler Üzerinde Bir Değerlendirme”, Trakya. Univ J Sci, 5(2):127-133 (2004).
 • Göbekçioğlu (Okyar), Z. ve N. Aktaç,. Trakya Bölgesi Geometridae Türlerinin Taksonomik ve Faunistik Yönden Araştırılması. Tr.J. of Zoology 23, Ek Sayı 1, 99-132 (1999).
 • Göbekçioğlu (Okyar), Z. ve N. Aktaç, “Trakya Bölgesi Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar” Türk.entomol.derg., 22(1):47-56 (1998).
 • Göbekçioğlu (Okyar), Z. ve N. Aktaç, “Türkiye Lepidoptera Faunası İçin İki Yeni Tür : Calostigia corydalaria (Graeser, 1888) (Lep.: Geometridae); Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) (Lep.:Noctuidae)” Türk.entomol.derg., 21(4):275-282 (1997).
 • Okyar (Göbekçioğlu), Z. ve S. Kornoşor, “Trakya Bölgesi Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türlerinin Tesbiti Çalışmaları II”, Türk.entomol.derg., 21(3):197-212 (1997).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Tarauş G., Okyar Z. Edirne Noctuidae (Lepidoptera) Faunasının Aylık ve Mevsimsel Değişimi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, 2012, Kongre Kitabı Sayfa 1046-1047.
 • Tezcan F., Sever Y., Aycan T., Tuzcu B., Tezcan S., Okyar Z. Denizli'deki Kültür Kekiği (Origanum Spp.) (Lamiaceae) üretim Alanlarında Çukur Tuzaklarla Yakalanan Lepidoptera Türleri. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi 07-10 Ekim 2009, Nevsehir.
 • Okyar, Z., “Türkiye Protorhoe (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae) Türlerinin Dağılımı ve Zoocoğrafyası Üzerine Notlar”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özetler Kitabı, S.586, Trabzon, 2008.
 • Okyar (Göbekçioğlu), Z. ve S. Kornoşor, “Trakya Bölgesi Noctuidae Türleri I”, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, S.217-224, Edirne, 1994.
 • Göbekçioğlu (Okyar), Z., “Türkiye Lepidoptera Faunası İçin Yeni Kayıtlar”, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, S.87-93, Elazığ, 1992.
 • Göbekçioğlu (Okyar), Z. ve N.Aktaç, “Trakya Bölgesi (Istranca Dağları) Gündüz Kelebekleri (Lepidoptera : Papilionoidea, Hesperioidea)” (Yüksek Lisans Tezi), X. Ulusal Biyoloji Kongresi, S.193-202, Erzurum, 1990.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Okyar Z., 2014. Gökçeada’nın Gündüz ve Gece Kelebekleri. Gökçeada Doğa ve Kültür Varlıkları, Cem Kitapevi, 181-189.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tekten, H. “Sivas Gündüz Kelebekleri (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea)”. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anambilim Dalı, S. 165, (2012).
 • Tarauş, G. “Edirne Noctuidae (Lepidoptera) faunasının aylık ve mevsimsel değişimi”. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, S.158, (2012).
 • Çakan, G. “Batı Karadeniz Bölgesinin (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae) Türlerinin Faunistik ve Taksonomik Yönden Araştırılması”, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, S.68, (2005).

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Entomoloji Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği -2012– SCI-E
 • Kansas Entomological Society-2009-Devam ediyor.
 • American Entomological Society, 2006-Devam ediyor.
 • Türkiye Entomoloji Derneği, 1988-Devam ediyor

Projeler

 • Sivas Gündüz Kelebekleri ( Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). T.Ü. Araştırma Fonu, TÜBAP, 2011/73, Proje Yürütücüsü, 2011-2012.
 • Edirne Noctuidae (Lepidoptera) faunasının aylık ve mevsimsel değişimi. T.Ü. Araştırma Fonu, TÜBAP, 2011/04, Proje Yürütücüsü, 2011-2012.
 • Batı Karadeniz Bölgesi Nocturnal Lepidoptera Türlerinin Taksonomik ve Faunistik Yönden İncelenmesi, T.Ü. Araştırma Fonu, TÜBAP, 486, Proje Yürütücüsü, 2002-2005.
 • Gökçeada ve Bozcaada Adalarının Lepidoptera (Heterocera) Faunasının Taksonomik ve Faunistik Yönden İncelenmesi, T.Ü. Araştırma Fonu, TÜAF-201, Proje Yürütücüsü, 1998-2000.

» Verdiği Dersler

Böcek-Bitki İlişkisi (LÜ)

Böceklerde Genital Yapılar ve Evrimi (LU)

Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği (Omurgasızlar)

Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği (Omurgasızlar) Lab.

Karşılaştırmalı Hayvan (Omurgalı) Anatomisi Lab.

Lepidopterlerin Morfolojisi ve Sistematiği (LÜ)

Sistematik Entomoloji I (LÜ)

Sistematik Entomoloji II (LÜ)

Sistematik Zoolojinin Prensipleri

Sınıflandırmanın Esasları

Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri