» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÇETREZ ARICAN, G., YILMAZ, Z. H. & COSKUN, I. (2017). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Okuma ve Anlama Düzeylerinin Geliştirilmesinde Akıcı Okuma Stratejilerinin Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies, 60, 41-53. (Kasım 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • YILMAZ, Z. H. & MALKOÇ, A. (2018). Kaynaştırma Sınıfına Devam Eden Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Uygulanan Akran Zorbalığına İlişkin Öğretmen Görüşleri, 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), pp. 3552-3554, ANTALYA-TÜRKİYE (Nisan 2018)
 • YILMAZ, Z. H. & GICI VATANSEVER, A. (2018). Erken Çocukluk Döneminde Müdahaleye Yanıt (RTI) Yaklaşımı, II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya-TÜRKIYE (Mart 2018)
 • GICI VATANSEVER, A., YILMAZ, Z. H. & AHMETOGLU, E. (2018). Foused Playtime Intervention (FPI): Aile Merkezli Oyun Odaklı Müdahale Programı, II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya-TÜRKIYE (Mart 2018)
 • YILMAZ, Z. H. & GICI VATANSEVER, A. (2018). Dergi İncelemesi: The Journal of Early Intervention (JEI), II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya-TÜRKIYE (Mart 2018)
 • ÜNAL, Z. H., AHMETOGLU, E. & GICI VATANSEVER, A. (2017). Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Programa İlişkin Görüş ve Önerileri (Trakya Üniversitesi Örneği), IV nd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • GICI VATANSEVER, A., AHMETOGLU, E. & ÜNAL, Z. H. (2017). Öğretmen Adaylarının Özel Yetenekliler Eğitimine Yönelik Tutumları: Trakya Üniversitesi Örneği, IV nd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • ÜNAL, Z. H. & AHMETOGLU, E. (2016). Sosyal Öyküler, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, EDIRNE-TÜRKIYE (Mayıs 2016)
 • ÜNAL, Z. H. & COSKUN, I. (2016). Türkiye' de Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitiminde Okuma Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla-TÜRKIYE (Mayıs 2016)
 • MALKOÇ, A., SERT, C. & ÜNAL, Z. H. (2015). The Relationships Among Positive Negative Perfectionism Time Management and Academic Procrastination in University Students, 10. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. (Eylül 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ÜNAL, Z. H. & AHMETOGLU, E. (2016). Sosyal Öyküler. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü (Peace Culture in Child and Youth Literature) içinde, Hikmet Asutay vd. (Ed.), pp. 794-801, Trakya Üniversitesi Yayınları No: 171. ISBN: 978-975-374-191-0. (Kasım 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • GICI-VATANSEVER, A. & ÜNAL, Z. H. (2016). Üstün Yetenekli Çocuklarda Yabancı Dil Edinimi, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskisehir-TÜRKIYE (Mart 2016)
 • ÇETREZ İŞCAN, G., ÜNAL, Z. H. & COSKUN, I. (2015). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Okuma ve Anlama Düzeylerinin Geliştirilmesinde Akıcı Okuma Stratejilerinin Etkisi, 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, pp. 37, İstanbul-TÜRKİYE (Aralık 2015)

Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 1 Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Barış Kültürü için Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, Başlangıç Tarihi: 27.01.2016, Bitiş Tarihi : 13.07.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Tamamlandı