» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • YILMAZ, Z. H. & ŞAKAR, M. (2021). Bütünleştirme Uygulamaları İle İlgili Araştırmalar. (Ed. E. Ahmetoğlu ve A. Gıcı-Vatansever). Özel Eğitimde Bütünleştirme içinde (s. 258-280). Ankara: Nobel Yayıncılık (Kasım 2021)
  • ASUTAY, H., ÖZTÜRK, T., YILMAZ, D., DURAN BAYTAR, S., GÜREL, S. & ÜNAL, Z. H. (2016) “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayınları No: 171, ISBN: 978-975-374-191-0 (Bilimsel Kitap) (Kasım 2016)
  • ÜNAL, Z. H. & AHMETOGLU, E. (2016). Sosyal Öyküler. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü (Peace Culture in Child and Youth Literature) içinde, Hikmet Asutay vd. (Ed.), pp. 794-801, Trakya Üniversitesi Yayınları No: 171. ISBN: 978-975-374-191-0. (Kasım 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • YILMAZ, Z. H. (2018). Özel Gereksinimli Çocuklarda Akran Zorbalığı, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir- TÜRKİYE (Ekim 2018)
  • GICI- VATANSEVER, A. & ÜNAL, Z. H. (2016). Üstün Yetenekli Çocuklarda Yabancı Dil Edinimi, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir-TÜRKİYE (Mart 2016)
  • ÇETREZ İŞCAN, G., ÜNAL, Z. H. & COSKUN, I. (2015). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Okuma ve Anlama Düzeylerinin Geliştirilmesinde Akıcı Okuma Stratejilerinin Etkisi, 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, pp. 37, İstanbul-TÜRKİYE (Aralık 2015)

Projeler

  • Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları için Motor Gelişim Programı: Özel Gereksinimli Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okul Olgunluğunu Destekleme, Başlangıç Tarihi: 09.09.2019, Bitiş Tarihi : 17.12.2019,Kurumu: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Tamamlandı

» Verdiği Dersler

ÖZE471 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM

ÖZE671 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ

ÖZE771 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

ÖZE873 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

OZZ201 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

OZZ210 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM

OZZ301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

OZZ310 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ

ZHN771 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

ZHN871 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II