» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • YILMAZ, Z. H. & ŞAKAR, M. (2021). Bütünleştirme Uygulamaları İle İlgili Araştırmalar. (Ed. E. Ahmetoğlu ve A. Gıcı-Vatansever). Özel Eğitimde Bütünleştirme içinde (s. 258-280). Ankara: Nobel Yayıncılık (Kasım 2021)
  • ASUTAY, H., ÖZTÜRK, T., YILMAZ, D., DURAN BAYTAR, S., GÜREL, S. & ÜNAL, Z. H. (2016) “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü”, Trakya Üniversitesi Yayınları No: 171, ISBN: 978-975-374-191-0 (Bilimsel Kitap) (Kasım 2016)
  • ÜNAL, Z. H. & AHMETOGLU, E. (2016). Sosyal Öyküler. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü (Peace Culture in Child and Youth Literature) içinde, Hikmet Asutay vd. (Ed.), pp. 794-801, Trakya Üniversitesi Yayınları No: 171. ISBN: 978-975-374-191-0. (Kasım 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • YILMAZ, Z. H. (2018). Özel Gereksinimli Çocuklarda Akran Zorbalığı, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir- TÜRKİYE (Ekim 2018)
  • GICI- VATANSEVER, A. & ÜNAL, Z. H. (2016). Üstün Yetenekli Çocuklarda Yabancı Dil Edinimi, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir-TÜRKİYE (Mart 2016)
  • ÇETREZ İŞCAN, G., ÜNAL, Z. H. & COSKUN, I. (2015). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Okuma ve Anlama Düzeylerinin Geliştirilmesinde Akıcı Okuma Stratejilerinin Etkisi, 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, pp. 37, İstanbul-TÜRKİYE (Aralık 2015)

Projeler

  • Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları için Motor Gelişim Programı: Özel Gereksinimli Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okul Olgunluğunu Destekleme, Başlangıç Tarihi: 09.09.2019, Bitiş Tarihi : 17.12.2019,Kurumu: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Tamamlandı

» Verdiği Dersler

ÖZE471 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM

ÖZE671 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ

ÖZE771 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

ÖZE873 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

OZZ210 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM

OZZ310 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ

ZHN771 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

ZHN871 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II