» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Memi ZG, Öztora S, Dağdeviren HN. Hayatımda Egzersize Yer Var Mı? 9. International Trakya Family Medicine Congress. 05-08 March 2020, Edirne. (Mart 2020)
  • Memi ZG, Akın Fİ, Doğan İG, Öztora S, Dağdeviren HN . Nereden Çıktı Bu Baş Ağrısı! 9. International Trakya Family Medicine Congress. 05-08 March 2020, Edirne. (Mart 2020)
  • Memi ZG, Öztora S, Çaylan A, Sezer O, Dagdeviren HN. Clinical method in family medicine: a patient’s experiences-based on whom?. VI. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe. 14-17 November 2019, Edirne. (Kasım 2019) (Kasım 2019)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • 9. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2020)
  • 6th Conference of the Association GP/FM SEE (Kasım 2019)
  • 7. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2018)
  • 8. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2019)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Memi ZG, Öztora S. Sağlık Bakanlığı rehberlerinin incelenmesi. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara. (Ekim 2019) (Ekim 2019)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Kasım 2019)
  • 13. Aile Hekimliği Güz Okulu (Ekim 2019)