» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ünver S, Fındık UY, Kızılcık Özkan Z, Sürücü Ç. Attitudes of surgical nurses towards pressure ulcer prevention. Journal of Tissue Viability 26 (2017) 277-281. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtv.2017.09.001 (Eylül 2017)
 • Kızılcık Z., Sayıner F.D., Ünsal A., Ayrancı Ü., Köşgeroğlu N., Tozun M.(2012) Prevelance of depressıon in patients on hemodialysıs and its impact on qualıty of life. Pak Med Sci 28 (4):695-99.
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KIZILCIK Ö, ÜNVER S, YILDIZ FINDIK Ü, FİDAN Ş, ALBAYRAK D.Kolonoskopi yapılan hastalarda retrospektif analizle yetersiz bağırsak hazırlığı nedeniyle tamamlanamayan kolonoskopi işlemlerinin sıklığının belirlenmesi. ENDOSKOPİ 2016;24(3):78-82. (Aralık 2016)
 • Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar Ünver S, Avcıbaşı İ.M, Kızılcık Özkan Z,Motör D İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2016;5(6):1636-1648. (Kasım 2016)
 • Karpal tünel sendromlu hastalarda ağrı kontrolünde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Başar A doi: 10.5505/ Ağrı Dergisi 32016;28(4):177 - 182 (Ekim 2016)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Alptekin H.M, Topçu S.Y. (2016) “Patient Safety from a Different Perspective: An Evaluation of the Type of Foods and Drinks Visitors Bring for Postoperative Patients”. Patient Safety Quality and Improvement. Volume: 4, Issue: 2, Page: 346-350. (Patient Saf Qual Improv 2016; 4(2):346-350) (Online version ISSN 2345-4490, Printed version ISSN 2345-4482)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • KIZILCIK ÖZKAN Z, üNVER S, PELİN M, YILDIZ FINDIK Ü. FORENSIC CASES OBSERVATION STATUS OF NURSING STUDENTS IN EMERGENCY ROOM ISER 72nd International Conference, Venice, Italy, 22nd-23rd August 2017 (Ağustos 2017)
 • üNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z, YILDIZ FINDIK Ü DETERMINATION OF DAILY LIFE ACTIVITIES AND ANXIETY LEVELS OF PRIMER AND RECURRENT LUMBAR DISC HERNIATED PATIENTS ISER 72nd International Conference, Venice, Italy, 22nd-23rd August 2017 (Ağustos 2017)
 • DETERMİNİNG THE SATİSFACTİON LEVEL OF SUMMER SCHOOL NURSİNG STUDENTS. XX.INTERNATIONAL NURSING RESEARCH CONFERENCE15-18 NOVEMBER 2016A CORUNA/SPAIN (Kasım 2016)
 • Soydaş Yeşilyurt D, Pelin M, Kızılcık Özkan Z. Nursing students feelings and opinions abouth death and terminal stage. Internatıonal Conference on Quality in Higher Education. pp:573-575.Sakarya Türkiye. 24-25 Kasım 2016 (Kasım 2016)
 • Avcıbaşı İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R,Dindar İ. Violence towards health care staff and steps againist the violence in health care unıversıty hospital sample XX.Internatıonal Nursing Research Conference Coruna SPAİN 15-18 November 2016 (oral presentation) (Kasım 2016)
 • Evaluating Nursing Students’ Perceptions Towards Nursing Profession. Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İ, Semerci R,Yıldız Fındık Ü. XX.Internatıonal Nursing Research Conference SPAİN 15-18 November 2016 Coruna (oral presentation) (Kasım 2016)
 • interventions and attitudes towards presseure wound prevention of nurses working in surgical units. Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Yıldız Fındık Ü, Sürücü Ç. XX.Internatıonal Nursing Research Conference SPAİN 15-18 November 2016 Coruna (oral presentation) (Kasım 2016)
 • Rational Analgesic use status of nursing students. Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R, Avcıbaşı İ, Aral S. XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Spain,Coruna 15-18 November 2016 (Oral presentation) (Kasım 2016)
 • What nursing students think about taking a part in the care of a patient with colostomy?Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Soydaş Yeşilyurt D, Yıldız Fındık Ü. XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Spain,Coruna 15-18 November 2016 (Oral presentation) (Kasım 2016)
 • THE EFFECT OF GROUP WORK ON SATISFACTION AND PREPARING NURSING CARE PLAS AMONG STUDENTS ÜNVER S, , SOYDAŞ YEŞİLYURT D, KIZILCIK ÖZKAN Z, 15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT 17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALY J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (oral presentation) (Ekim 2016)
 • DETERMINATION OF ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH OF NURSING STUDENTS SEMERCİ R, ÜNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z, AVCIBAŞI İ.M 15TH NURSİNG6MEDİCARE SUMMIT17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALY, J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (oral presentation) (Ekim 2016)
 • NURSING STUDENTS KNOWLEDGE ABOUT THE RESPONSIBILITIES AND ROLES OF WOUND OSTOMY NURSING ÜNVER S, TOPÇU YILDIZELİ S,KIZILCIK ÖZKAN Z 15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALYA (Oral presentation) J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (Ekim 2016)
 • COMPARING THE ASSERTIVENESS AND HOPELESSNESS LEVELS OF NURSING AND TRANSLATION İNTERPRETION GRADUATE STUDENTSAvcıbaşı İ, Korkmaz İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R. 15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT 17-19 October 2016 ROMA ITALY J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (oral presentation) (Ekim 2016)
 • ADEQUENCY OF BOWEL PREPARATİON AMONG COLONOSCOPY PATIENTS A RETROSPECTIVE STUDY KIZILCIK ÖZKAN Z, ÜNVER S,YILDIZ FINDIK Ü, FİDAN Ş, ALBAYRAK D 15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALY J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (Oral presentation ) (Ekim 2016)
 • DETERMINING ATTİTUDES AND KNOWLEDGE OF PATIENT RELATIVES ABOUT THE PRECAUTIONS TAKEN TO PREVENT PATİENT FALLS KIZILCIK ÖZKAN Z, ÜNVER S, DIĞIN F15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALY J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031(Oral presentation) (Ekim 2016)
 • ÜNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z, ALPTEKİN H.M (2015)CERRAHİ HASTASINI ZİYARETE GELENLERİN GETİRDİĞİ YİYECEK VE İÇECEK ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ 12-15 KASIM 2015 9. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ MUĞLA TÜRKİYE.P-057 (Kasım 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı İ.M, Alptekin H.M., ''The Wievpoint of nursing students about the gap between theoretical education and clinical skills’’. 19th International Nursing Research Conference, Cuenca-Spain, pp.259-260 [Fulltext], (17-20 November, 2015) (Oral Brief Presentation). (Kasım 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Soydaş Yeşilyurt D, Yıldız Fındık Ü. ‘’What Nursing Students Think about Taking a Part in the Care of Patient with Colostomy? ‘’. 19th International Nursing Research Conference, Cuenca-Spain, pp.151, (17-20 November, 2015) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2015)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Soydaş Yeşilyurt D, Yıldız Fındık Ü. ‘’Difficulties of Nursing Students in Patients Undergoing Colerectal Surgery’’. 19th International Nursing Research Conference, Cuenca-Spain, pp.257-258 [Fulltext], (17-20 November, 2015) (Virtual Presentation) (Kasım 2015)
 • DETERMINE OF USED PAIN RATİNG SCALES IN NEUROSURGERY CLINICS: A SHORT REVIEW 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1066, (PP: 742) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015) (Eylül 2015)
 • Dığın F, Bıkmaz Z, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı M.İ. “Practices of Students Who Studied Surgery Course for Pain Assessment and Management” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1065, (PP: 690) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015) (Eylül 2015)
 • Ünver S, Fındık Yıldız Ü, Kızılcık Özkan Z, Karakaya M. “A Qualitative Study of Operating Room Nurses: What Increases Your Anxiety?” 7th EORNA Congress, Rome-Italy, pp. 133 [Fulltext], (PP:157) (07-10 May, 2015) (Poster Presentation) (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)
 • 'HASTALARIN AMELİYATHANE İÇİN HAZIRLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ' YILDIZ FINDIK Ü, KIZILCIK ÖZKAN Z, ÜNVER S, EVCİL P 3.ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ 21-23 MAYIS 2015 ÇANAKKALE SÖZEL BİLDİRİ (Mayıs 2015)
 • 'Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Yabancı Uyruklu Hemşirelik Öğrencilerinin ve Mezunlarının Akademik Başarı Düzeyleri' AVCIBAŞI İ.M, ÜNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z. 3.ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ ÇANAKKALE POSTER BİLDİRİ 21-23 MAYIS 2015 (Mayıs 2015)
 • 'Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar' ÜNVER S, AVCIBAŞI İ.M, KIZILCIK ÖZKAN Z. 3.ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ ÇANAKKALE POSTER BİLDİRİ 21-23 MAYIS 2015 (Mayıs 2015)
 • 'Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyinin Belirlenmesi' KIZILCIK ÖZKAN Z, ÜNVER S, AVCIBAŞI İ.M 3.ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ ÇANAKKALE POSTER BİLDİRİ 21-23 MAYIS 2015 (Mayıs 2015)
  1
  ATIF
 • Ünver S, Avcıbaşı İ.M, Özkan Z.K, Motör D. “Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Çevre Tutumu ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi” 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, ss. 615-616, (PS:99) (20-24 Ekim 2014) (Poster Bildiri) (Ekim 2014) (Ekim 2014)
 • Avcıbaşı İ.M, Ünver S, Özkan Z.K. “Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğrencilerinin Temel Empati Düzeylerinin Belirlenmesi” 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, ss. 1211-1212, (PS:01) (20-24 Ekim 2014) (Poster Bildiri) (Ekim 2014) (Ekim 2014)
 • Özkan Z.K, Ünver S., Avcıbaşı i.M., Motör D. (2014) Bir üniversite hastanesindeki hemşirelerin kanser tarama yöntemlerine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, ss. 1307-1308, (PS:48) (20-24 Ekim 2014) (Poster Bildiri) (Ekim 2014) (Ekim 2014)
 • KIZILCIK ÖZKAN Z.,'DETERMINE OF USED PAIN RATİNG SCALES IN NEUROSURGERY CLINICS: A SHORT REVIEW' 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.658, (PP: 993) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı M.İ, Dığın F, Yıldız Fındık Ü. “Determining Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1066, (PP: 742) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)
 • Avcıbaşı M.İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Dığın F. “Can Registered Surgical Nurses’ Opioids Usage Help Their Patients with Pain?” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.788, (PP: 754) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 9th Congress of The European Pain Federation EFIC Vienna/Austria 2-5 September 2015 (Ekim 2015)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F, Fındık Yıldız Ü. “Drain Following Abilities of Nursing Students”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz-Spain, pp.402-403 [Fulltext], (11-14 November, 2014) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2014) (Kasım 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F. HASTA YAKINLARININ HASTANIN DÜŞMESİNİ ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;6(2):70-76 (Mayıs 2017)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı İ.M, Dığın F (2016) Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Girişimlerinin Değerlendirilmesi. HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ 2016;13 (2): 146-150. (Aralık 2016)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İ.M, Semerci R, Yıldız Fındık Ü (2017) Bir grup hemşirelik öğrencisinin mesleğe yönelik imaj algısı.Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi19(1):38-47. ISSN:1307-9557(prınted),ISSN:1307-9549(online) (Ekim 2016)
 • Kızılcık Özkan Z, Yıldız Fındık Ü, Ünver S (2016) Hastaların Ameliyat Sonrası Kompresyon Çorabı Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi. Florence Nıghtıngale Hemşirelik Dergisi24(1):34-37.ISSN 2147-4923 (Haziran 2016)
 • HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EBOLA VİRÜS HASTALIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İ.M. Sağlık ve Toplum Dergisi 2016;26(1):27-32. (Ocak 2016)
 • Ünver S, Avcıbaşı İ.M, Özkan K.Z (2015) ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇEVRE TUTUMU VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Kasım 2015)
  2
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Yıldız Fındık Ü, Albayrak D, Fidan Ş. KOLONOSKOPİ YAPILAN HASTALARDA KISA MESAJ HİZMETİNİN BAĞIRSAK HAZIRLIĞI KALİTESİNE ETKİSİ. 2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, (Sözlü bildiri S-45 ), Antalya (Kasım 2017)
 • Dığın F, Kızılcık Özkan Z, Ünsar S. Trauma in Elderly Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Poster bildiri, 23-25 Kasım 2017 (Kasım 2017)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F, Yıldız Fındık Ü. Status of informing patients about operation cancellation. Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Poster bildiri, 23-25 Kasım 2017 (Kasım 2017)
 • Kızılcık Özkan Z, Dığın F, Yıldız Fındık Ü. Scoring systems in intersive care. Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Poster bildiri, 23-25 Kasım 2017 (Kasım 2017)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Yıldız Fındık Ü. Lomber disk hernili hastalarda sık karşılaşan semtomlar ve semptom kontrolüne ilişkin öneriler:kısa literatür taraması.13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi. Antalya. s:331 (SS:12) (30 Mart-2 Nisan 2017) (Sözel Bildiri) (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • DIĞIN F, KIZILCIK ÖZKAN Z, ÖZDEMİR Ö,BIKMAZ Z (2015) CERRAHİ KLİNİK UYGULAMA ORTAMININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ,9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği kongresi,Muğla; Türkiye Poster bildiri-P121-(527-532). (Kasım 2015)
 • KIZILCIK ÖZKAN Z, YILDIZ FINDIK Ü, ÜNVER S (2015) AMELİYAT SONRASI HASTALARDA KOMPRESYON ÇORABI KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ,9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği kongresi,Muğla; Türkiye Poster bildiri P009-261-263. (Kasım 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Yıldız Fındık Ü. Pediatrik hastalarda ventriküloperitoneal şant ve bakımı.13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi. Antalya. s:335 (PS:06) (30 Mart-2 Nisan 2017) (Poster Bildiri) (Nisan 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Diyabet Farkındalık Sempozyumu Namık Kemal Üniversitesi 17.11.2017 Tekirdağ (Kasım 2017)
 • KANITA DAYALI HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI: EDİTÖR GÖZÜYLE ULUSLARARASI İNDEKSLİ DERGİLERDE MAKALE YAYINLAMA SÜRECİ ÇALIŞTAYI-Evidence-Based Nursing Research Workshop: International Article Publishing Process with Editor’s Perspective- (15-16 MAYIS 2017) (Mayıs 2017)
 • 3.Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 21-23 Mayıs 2015 Çanakkale (Mayıs 2016)
 • Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Sempozyumu Yeditepe Üniversitesi 18-19 Nisan 2016/istanbul (Nisan 2016)
 • 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi "Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar 2015 AORN Önerileri "MUĞLA-SARIGERME 12-15KASIM 2015 (Nisan 2015)
 • 1st Balkan Congress on Health Sciences 14-16 May 2014 Edirne
 • Teorik ve pratikte diyetetik yaklaşımlar 15-16 Mart 2013-Edirne (Mart 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 2016 (Kasım 2016)
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği (Mayıs 2016)

Projeler

 • Stoma Maketi İle Yapılan Eğitimin Öğrenci Hemşirelerin Bilgi ve Becerisi Üzerine Etkisi (2015/193) Trakya Üniversitesi bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı) (proje süresi 24 ay) (Temmuz 2017)

Sertifikalar

 • Evidence-based nursing research workshop international article publishig process with editöor's perspective 15-16 Mayıs 2016/ Trakya Üniversitesi (Mayıs 2017)
 • 13.YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI 21-23 NİSAN 2017 KAPADOKYA NEVŞEHİR (Nisan 2017)
 • SAMAHAT ARSEL HEMŞİRELİK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (SANERC) YARA BAKIM KURSU 10-12 EKİM 2016 İSTANBUL TÜRKİYE 24 ANNC KREDİ (Ekim 2016)
 • Sağlık Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitimi 11.02.2016-12.02.2016 (Şubat 2016)
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2014