» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Kızılcık Özkan Z, Fındık UY. Determination of the effectiveness of informing with the guidance of an education booklet in patients undergoing colonoscopy - a randomized controlled trial. Journal of PeriAnesthesia Nursing 1089-9472 / 1532-8473. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jopan.2019.12.009 (Article in press).
 • Özkan ZK, Ünver S, Fındık ÜY, Albayrak D, Fidan Ş. (2020) The Effect of Short Message Service (SMS) Use on Bowel Preparation Quality of Patients Undergoing Colonoscopy. Gastroenterology Nursing 2020;43(1): 89-95. ISSN / eISSN: 1042-895X / 1538-9766
 • Fındık ÜY, Yeşilyurt DS, Ünver S, Özkan ZK. Effect of stoma model based education on knowledge and skill levels of student nurses. Journal of the Pakistan Medical Association 2019;69(9):1496-1500. ISSN / eISSN 0030-9982 (Eylül 2019)
 • Ünver S, Eyi S, Kızılcık Özkan Z. A Descriptive, Qualitative Study to Explore the Pain Experience During Negative Pressure Wound Therapy for Postsurgical Abdominal Wounds. Ostomy Wound Management 2018;64(12):38–48. (Aralık 2018)
  1
  ATIF
 • Ünver S, Semerci R, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı İ.M. Attitude of Nursing Students Toward Scientific Research: A Cross-Sectional Study in Turkey. Journal of Nursing Research 2018;26(5):356-361.doi: 10.1097 / JNR.0000000000000244 ISSN / eISSN 1682-3141 / 1948-965X (Eylül 2018)
  11
  ATIF
 • Ünver S, Fındık UY, Kızılcık Özkan Z, Sürücü Ç. Attitudes of surgical nurses towards pressure ulcer prevention. Journal of Tissue Viability 26 (2017) 277-281. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtv.2017.09.001 ISSN / eISSN 0965-206X (Eylül 2017)
  26
  ATIF
 • Kızılcık Z., Sayıner F.D., Ünsal A., Ayrancı Ü., Köşgeroğlu N., Tozun M.(2012) Prevelance of depression in patients on hemodialysis and its impact on quality of life. Pak Med Sci 28 (4):695-99. 1682-024X / 1681-715X
  14
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dığın F, Kızılcık Özkan Z. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerinin Tıbbi Hataya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Determination of attitudes of Nurses Working in Surgical Clinics towards Medical Errors). Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2020;10(1):64-69. (Şubat 2020)
 • Ünver S, Özkan ZK, Ecder T, Çetin B. Attitudes of Patients’ Relatives towards Organ Donation. (Hasta Yakınlarının Organ Bağışına Yönelik Tutumları). Journal of Human Rhythm 2019;5(1):23-33. ISSN: 2149-455X (Nisan 2019)
 • Fındık UY, Ünver S, Yeşilyurt DS, Kızılcık Özkan Z (2018) Satisfaction Levels of Nursing Students about Summer Term Education. Internatıonal Journal of Caring Sciences 11(1):118-124 (Nisan 2018)
 • KIZILCIK Ö, ÜNVER S, YILDIZ FINDIK Ü, FİDAN Ş, ALBAYRAK D.Kolonoskopi yapılan hastalarda retrospektif analizle yetersiz bağırsak hazırlığı nedeniyle tamamlanamayan kolonoskopi işlemlerinin sıklığının belirlenmesi. (A retrospective analysis of patients who underwent a colonoscopy to determine the sensitivity of incomplete colonoscopy procedures due to an insufficient intestinal preparation). ENDOSKOPİ 2016;24(3):78-82. (Aralık 2016)
 • Ünver S, Avcıbaşı İ.M, Kızılcık Özkan Z,Motör D. Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar. (Problems in the Social Environment of Male Students’ Who Study in Nursing Department). İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2016;5(6):1636-1648. (Kasım 2016)
  3
  ATIF
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Başar A. Karpal tünel sendromlu hastalarda ağrı kontrolünde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi (Evaluating the pain management methods of patients with carpal tunnel syndrome) doi: 10.5505/ Ağrı Dergisi 32016;28(4):177 - 182 (Ekim 2016)
  2
  ATIF
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Alptekin H.M, Topçu S.Y. (2016) “Patient Safety from a Different Perspective: An Evaluation of the Type of Foods and Drinks Visitors Bring for Postoperative Patients”. Patient Safety Quality and Improvement. Volume: 4, Issue: 2, Page: 346-350. (Patient Saf Qual Improv 2016; 4(2):346-350) (Online version ISSN 2345-4490, Printed version ISSN 2345-4482)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Dığın F, Kızılcık Özkan Z. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerinin Tıbbi Hataya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Determination of Attitudes of Surgical Nurses Towards Medical Error) .3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. (Sözel bildiri)(3-6 Ekim 2019)(İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Dığın F, Kızılcık Özkan Z, Düzgün A. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELERİN BAKIM VERİCİ ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. (Sözel bildiri)(3-6 Ekim 2019)(İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Ünver S, Yenigün S.C., Kızılcık Özkan Z. CERRAHİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI (Attitudes of Surgical Nurses towards Computer Use).3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. (Sözel bildiri) (Tam metin) (3-6 Ekim 2019)(İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S. Total Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Hastalarda Umutsuzluk Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. (Hopelessness Level and the Affecting Factors among Patients after Total Hip Arthroplasty) 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. (Sözel bildiri)(3-6 Ekim 2019)(İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Işıklı AG, , Kızılcık Özkan Z, Fındık UY . ÖZOFAGUS PERFORASYONU TANILI AFGANİSTAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI (Nursing Care of Afghan Patıent with Ozofagus Perforation: Case Report). 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. (Poster bildiri)(3-6 Ekim 2019)(İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Işıklı AG, Fındık UY, Kızılcık Özkan Z, Özavcı K. AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN HİPOTERMİ HAKKINDAKİ BİLGİ ve UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ (Determination of Knowledge and Applications about Hypothermia of Operating Room Nurses).3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. (Poster bildiri)(3-6 Ekim 2019)(İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Kızılcık Özkan Z, Ayıntap M. Düşme Sonrası Ortopedik Yaralanması Olan Bireylerin Epidemiyolojik Profili. (Epidemiological Profile of Persons Who Fall-Induced Orthopedic Injury) 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Poster bildiri)(3-6 Ekim 2019)(İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F. GÖĞÜS TÜPÜNÜN GÜVENLİ KULLANIMI HAKKINDA HASTALARIN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. (Determining of the Knowledge Levels of Patients About Safe Use Chest Tube). 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Poster bildiri)(3-6 Ekim 2019)(İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Dığın F, Kızılcık Özkan Z. POSTOPERATIVE CARE IN COLORECTAL CANCER ACCORDING TO VIRGINIA HENDERSON’S MODEL OF NURSING: CASE REPORT. Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress. Tekirdağ, Turkey. (15–17 November, 2018) (Poster Presentation) (P3465). (Kasım 2018)
 • Işıklı A, Kızılcık Özkan Z, Fındık Ü. Effect of preoperative triflo use on lung capacity and secretion excretion in the postoperative period. Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress. Tekirdağ, Turkey. (15–17 November, 2018) (Oral Presentation). (Kasım 2018)
 • Kızılcık Özkan Z. “Postgraduate Nursing Education in Turkey”. Nursing Students Meeting Conference, Elbasan/Albania, (31 May, 2018) (Sözel Bildiri) (Mayıs 2018)
 • Fındık UY, Ünver S, Kızılcık Özkan Z. Sterile technique practices of operating room nurses (Ameliyathane Hemşirelerinin Steril Teknik Uygulama Durumları) 2.nd Internatıonal Congress of Nursing, İstanbul, Turkey (Sözel bildiri) 13-15 Nisan 2018 (Nisan 2018)
 • Kızılcık Özkan Z, Gökçe Işıklı A, Fındık UY. The Effect of Verbal İnformation on Anxiety Among Patients Undergoing Bronchoscopy. (Bronkoskopi Yapılan Hastalarda Sözel Bilgilendirmenin Kaygıya Etkisi) 2.nd Internatıonal Congress of Nursing, İstanbul, Turkey (Sözel bildiri) 13-15 Nisan 2018 (Nisan 2018)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Yıldız Fındık Ü, Albayrak D, Fidan Ş. KOLONOSKOPİ YAPILAN HASTALARDA KISA MESAJ HİZMETİNİN BAĞIRSAK HAZIRLIĞI KALİTESİNE ETKİSİ. 2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, (Sözlü bildiri S-45 ), Antalya (Kasım 2017)
 • Dığın F, Kızılcık Özkan Z, Ünsar S. Trauma in Elderly Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Poster bildiri, 23-25 Kasım 2017 (Kasım 2017)
 • KIZILCIK ÖZKAN Z, üNVER S, PELİN M, YILDIZ FINDIK Ü. FORENSIC CASES OBSERVATION STATUS OF NURSING STUDENTS IN EMERGENCY ROOM ISER 72nd International Conference, Venice, Italy, 22nd-23rd August 2017 (Ağustos 2017)
 • üNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z, YILDIZ FINDIK Ü DETERMINATION OF DAILY LIFE ACTIVITIES AND ANXIETY LEVELS OF PRIMER AND RECURRENT LUMBAR DISC HERNIATED PATIENTS ISER 72nd International Conference, Venice, Italy, 22nd-23rd August 2017 (Ağustos 2017)
 • DETERMİNİNG THE SATİSFACTİON LEVEL OF SUMMER SCHOOL NURSİNG STUDENTS. XX.INTERNATIONAL NURSING RESEARCH CONFERENCE15-18 NOVEMBER 2016A CORUNA/SPAIN (Kasım 2016)
 • Soydaş Yeşilyurt D, Pelin M, Kızılcık Özkan Z. Nursing students feelings and opinions abouth death and terminal stage. Internatıonal Conference on Quality in Higher Education. pp:573-575.Sakarya Türkiye. 24-25 Kasım 2016 (Kasım 2016)
 • Avcıbaşı İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R,Dindar İ. Violence towards health care staff and steps againist the violence in health care unıversıty hospital sample XX.Internatıonal Nursing Research Conference Coruna SPAİN 15-18 November 2016 (oral presentation) (Kasım 2016)
 • Evaluating Nursing Students’ Perceptions Towards Nursing Profession. Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İ, Semerci R,Yıldız Fındık Ü. XX.Internatıonal Nursing Research Conference SPAİN 15-18 November 2016 Coruna (oral presentation) (Kasım 2016)
 • interventions and attitudes towards presseure wound prevention of nurses working in surgical units. Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Yıldız Fındık Ü, Sürücü Ç. XX.Internatıonal Nursing Research Conference SPAİN 15-18 November 2016 Coruna (oral presentation) (Kasım 2016)
 • Rational Analgesic use status of nursing students. Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R, Avcıbaşı İ, Aral S. XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Spain,Coruna 15-18 November 2016 (Oral presentation) (Kasım 2016)
 • What nursing students think about taking a part in the care of a patient with colostomy?Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Soydaş Yeşilyurt D, Yıldız Fındık Ü. XX.Internatıonal Nursing Research Conference, Spain,Coruna 15-18 November 2016 (Oral presentation) (Kasım 2016)
 • THE EFFECT OF GROUP WORK ON SATISFACTION AND PREPARING NURSING CARE PLAS AMONG STUDENTS ÜNVER S, , SOYDAŞ YEŞİLYURT D, KIZILCIK ÖZKAN Z, 15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT 17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALY J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (oral presentation) (Ekim 2016)
 • DETERMINATION OF ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH OF NURSING STUDENTS SEMERCİ R, ÜNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z, AVCIBAŞI İ.M 15TH NURSİNG6MEDİCARE SUMMIT17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALY, J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (oral presentation) (Ekim 2016)
 • NURSING STUDENTS KNOWLEDGE ABOUT THE RESPONSIBILITIES AND ROLES OF WOUND OSTOMY NURSING ÜNVER S, TOPÇU YILDIZELİ S,KIZILCIK ÖZKAN Z 15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALYA (Oral presentation) J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (Ekim 2016)
 • COMPARING THE ASSERTIVENESS AND HOPELESSNESS LEVELS OF NURSING AND TRANSLATION İNTERPRETION GRADUATE STUDENTSAvcıbaşı İ, Korkmaz İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Semerci R. 15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT 17-19 October 2016 ROMA ITALY J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (oral presentation) (Ekim 2016)
 • ADEQUENCY OF BOWEL PREPARATİON AMONG COLONOSCOPY PATIENTS A RETROSPECTIVE STUDY KIZILCIK ÖZKAN Z, ÜNVER S,YILDIZ FINDIK Ü, FİDAN Ş, ALBAYRAK D 15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALY J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031 (Oral presentation ) (Ekim 2016)
 • DETERMINING ATTİTUDES AND KNOWLEDGE OF PATIENT RELATIVES ABOUT THE PRECAUTIONS TAKEN TO PREVENT PATİENT FALLS KIZILCIK ÖZKAN Z, ÜNVER S, DIĞIN F15TH NURSİNG MEDİCARE SUMMIT17-19 OCTOBER 2016 ROMA ITALY J Nurs Care 2016, 5:8(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.C1.031(Oral presentation) (Ekim 2016)
 • ÜNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z, ALPTEKİN H.M (2015)CERRAHİ HASTASINI ZİYARETE GELENLERİN GETİRDİĞİ YİYECEK VE İÇECEK ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ 12-15 KASIM 2015 9. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ MUĞLA TÜRKİYE.P-057 (Kasım 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı İ.M, Alptekin H.M., ''The Wievpoint of nursing students about the gap between theoretical education and clinical skills’’. 19th International Nursing Research Conference, Cuenca-Spain, pp.259-260 [Fulltext], (17-20 November, 2015) (Oral Brief Presentation). (Kasım 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Soydaş Yeşilyurt D, Yıldız Fındık Ü. ‘’What Nursing Students Think about Taking a Part in the Care of Patient with Colostomy? ‘’. 19th International Nursing Research Conference, Cuenca-Spain, pp.151, (17-20 November, 2015) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2015)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Soydaş Yeşilyurt D, Yıldız Fındık Ü. ‘’Difficulties of Nursing Students in Patients Undergoing Colerectal Surgery’’. 19th International Nursing Research Conference, Cuenca-Spain, pp.257-258 [Fulltext], (17-20 November, 2015) (Virtual Presentation) (Kasım 2015)
 • DETERMINE OF USED PAIN RATİNG SCALES IN NEUROSURGERY CLINICS: A SHORT REVIEW 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1066, (PP: 742) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015) (Eylül 2015)
 • Dığın F, Bıkmaz Z, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı M.İ. “Practices of Students Who Studied Surgery Course for Pain Assessment and Management” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1065, (PP: 690) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015) (Eylül 2015)
 • Ünver S, Fındık Yıldız Ü, Kızılcık Özkan Z, Karakaya M. “A Qualitative Study of Operating Room Nurses: What Increases Your Anxiety?” 7th EORNA Congress, Rome-Italy, pp. 133 [Fulltext], (PP:157) (07-10 May, 2015) (Poster Presentation) (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)
 • 'HASTALARIN AMELİYATHANE İÇİN HAZIRLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ' YILDIZ FINDIK Ü, KIZILCIK ÖZKAN Z, ÜNVER S, EVCİL P 3.ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ 21-23 MAYIS 2015 ÇANAKKALE SÖZEL BİLDİRİ (Mayıs 2015)
 • 'Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Yabancı Uyruklu Hemşirelik Öğrencilerinin ve Mezunlarının Akademik Başarı Düzeyleri' AVCIBAŞI İ.M, ÜNVER S, KIZILCIK ÖZKAN Z. 3.ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ ÇANAKKALE POSTER BİLDİRİ 21-23 MAYIS 2015 (Mayıs 2015)
 • 'Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Sosyal Çevrelerinde Yaşadıkları Sorunlar' ÜNVER S, AVCIBAŞI İ.M, KIZILCIK ÖZKAN Z. 3.ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ ÇANAKKALE POSTER BİLDİRİ 21-23 MAYIS 2015 (Mayıs 2015)
  1
  ATIF
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İ.M. “Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyinin Belirlenmesi”. 3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale/Türkiye, pp. 86-87, (PP:7638) (21-23 May 2015) (Poster Presentation) (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)
  1
  ATIF
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F, Fındık Yıldız Ü. “Drain Following Abilities of Nursing Students”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz-Spain, pp.402-403 [Fulltext], (11-14 November, 2014) (Oral Brief Presentation) (Kasım 2014)
 • Ünver S, Avcıbaşı İ.M, Özkan Z.K, Motör D. “Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Çevre Tutumu ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi” 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, ss. 615-616, (PS:99) (20-24 Ekim 2014) (Poster Bildiri) (Ekim 2014) (Ekim 2014)
 • Avcıbaşı İ.M, Ünver S, Özkan Z.K. “Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğrencilerinin Temel Empati Düzeylerinin Belirlenmesi” 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, ss. 1211-1212, (PS:01) (20-24 Ekim 2014) (Poster Bildiri) (Ekim 2014) (Ekim 2014)
 • Özkan Z.K, Ünver S., Avcıbaşı i.M., Motör D. (2014) Bir üniversite hastanesindeki hemşirelerin kanser tarama yöntemlerine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, ss. 1307-1308, (PS:48) (20-24 Ekim 2014) (Poster Bildiri) (Ekim 2014) (Ekim 2014)
  1
  ATIF
 • Ünver S, Avcıbaşı İ, Kızılcık Özkan Z, Dığın F, Fındık Yıldız Ü, Dindar İ. “Determination of Health Anxiaty Levels of Nursing Students in First and Last Class”. 18th International Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz-Spain, [Fulltext], (11-14 November, 2014) (Oral Brief Presentation)
 • KIZILCIK ÖZKAN Z.,'DETERMINE OF USED PAIN RATİNG SCALES IN NEUROSURGERY CLINICS: A SHORT REVIEW' 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.658, (PP: 993) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı M.İ, Dığın F, Yıldız Fındık Ü. “Determining Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.1066, (PP: 742) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)
 • Avcıbaşı M.İ, Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Dığın F. “Can Registered Surgical Nurses’ Opioids Usage Help Their Patients with Pain?” 9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna/Austria, pp.788, (PP: 754) (02-05 September, 2015) (Poster Presentation) (Eylül 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Kızılcık Özkan Z. “Nursing Students Meeting Conference”, Speaker (Trakya University & Alexander Xhuvani University of Elbasan) (Elbasan/Albania) (31 May 2018) (Mayıs 2018)
 • 9th Congress of The European Pain Federation EFIC Vienna/Austria 2-5 September 2015 (Ekim 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S. “Total Kalca Protezi Ameliyati Sonrasi Hastalarda Umutsuzluk Duzeyi ve Etkileyen Faktorler” Hopelessness Level and the Affecting Factors among Patients after Total Hip Arthroplasty- Koc Universitesi Hemsirelikte Egitim ve Arastirma Dergisi 2020;17(Ek 1):27-31. doi: 10.5222/HEAD.2020.ES.027 (Mayıs 2020)
 • Kızılcık Özkan Z, Eyi S, Mayda Z. HASTA MAHREMİYETİNİ KORUMADA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi 2020;8(2):312-320.
 • Kızılcık Özkan Z, Işıklı AG, Fındık ÜY. “Sözlü Bilgilendirmenin Bronkoskopi Öncesi Kaygiya Etkisi” (Effect of Verbal Information on Prebronchoscopy Anxiety) Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020;11(1)-:2:111-114.https://doi.org/10.31067/0.2020.247 111 A
  1
  ATIF
 • Ünver S, Semerci R, Özkan ZK, Avcıbaşı İM, Aral S. “Self – medication with Analgesics among Nursing Students for Pain Management” (Self – medication with Analgesics among Nursing Students for Pain Management”) Acıbadem Üniversitesi Sağlık bilimleri Dergisi 2020;11(1):154-159.
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Çetin B, Ecder T. Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Sıvı Kontrolüne Yönelik Uyumlarının Belirlenmesi. (Determining of Compliance of Patients Receiving Hemodialysis for Fluid Control). Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2019: 14 (1) 10-16. (Ocak 2019)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünal B. Metastatik Kolorektal Kanseri Olan Hastanin Ameliyat Sonrasi Hemsirelik Bakimi: Olgu Sunumu. (Postoperative Nursing Care Patient With Metastatic Colorectal Cancer: Case Report). JAREN'de yayınlanmak üzere kabul edildi (24.09.2019).
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Pelin M, Fındık UY. Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Serviste Adli Vakaları Gözlemleme Durumu. (Forensic Cases Observation Status of Nursing Students in Emergency Room). Sağlık ve Toplum Dergisi 2018;28(2):47-52. (Ağustos 2018)
 • UY Fındık, Kızılcık Özkan Z. Diyabetli Hastalarda Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Bakımı. (Preoperative, Intraoperative and Postoperative Nursing Care in Patients with Diabetes). Diyabet obezite ve hipertansiyonda hemşirelik forumu 2018;10(1);73-83. (Mayıs 2018)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F. Hasta Yakınlarının Hastanın Düşmesini Önlemedeki Etkisi. (THE IMPACT OF PATIENT RELATIVES IN THE PREVENT PATIENT FALLS). Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;6(2):70-76 (Mayıs 2017)
  1
  ATIF
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Avcıbaşı İ.M, Dığın F (2016) Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Girişimlerinin Değerlendirilmesi. (Determining the Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students). Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016;13(2):146-150. (Aralık 2016)
  4
  ATIF
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İ.M, Semerci R, Yıldız Fındık Ü (2017) Bir grup hemşirelik öğrencisinin mesleğe yönelik imaj algısı. (Professıonal ımage perception of a group of nursing students). Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi19(1):38-47. ISSN:1307-9557(prınted),ISSN:1307-9549(online) (Ekim 2016)
  4
  ATIF
 • Kızılcık Özkan Z, Yıldız Fındık Ü, Ünver S (2016) Hastaların Ameliyat Sonrası Kompresyon Çorabı Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi. (Evaluation of Using Compression Stocking in Postoperative Patients). Florence Nıghtıngale Hemşirelik Dergisi24(1):34-37.ISSN 2147-4923 (Haziran 2016)
  7
  ATIF
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Avcıbaşı İ.M.Hemşirelik Öğrencilerini Ebola Virüs Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. (KNOWLEDGE LEVELS OF THE NURSİNG STUDENTS ABOUT EBOLA VIRUS DİSEASE). Sağlık ve Toplum Dergisi 2016;26(1):27-32. (Ocak 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaskun E, Kızılcık Özkan Z, Gacemer N, Serez B. Bronkoskopi Uygulanan Hastalarda Korku ve Nedenleri. TÜSAD Uluslararası Katılımlı 41. Ulusal Kongresi. 26-29 Ekim 2019 Bodrum/Muğla (e-poster) (Ekim 2019)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Tütüncüler B, Fındık UY. Ventriküloperitoneal Şantlı Çocukların Annelerini Şant Enfeksiyonlarını Önleme Konusunda Bilgilendirmenin Etkisi. 15. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi (Sözel Bildiri) (11-14 Nisan 2019) (Antalya) (Nisan 2019)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Dığın F, Yıldız Fındık Ü. Status of informing patients about operation cancellation. Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Poster bildiri, 23-25 Kasım 2017 (Kasım 2017)
 • Kızılcık Özkan Z, Dığın F, Yıldız Fındık Ü. Scoring systems in intersive care. Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Poster bildiri, 23-25 Kasım 2017 (Kasım 2017)
 • Kızılcık Özkan Z, Ünver S, Yıldız Fındık Ü. Lomber disk hernili hastalarda sık karşılaşan semtomlar ve semptom kontrolüne ilişkin öneriler:kısa literatür taraması.13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi. Antalya. s:331 (SS:12) (30 Mart-2 Nisan 2017) (Sözel Bildiri) (Nisan 2017) (Nisan 2017)
 • DIĞIN F, KIZILCIK ÖZKAN Z, ÖZDEMİR Ö,BIKMAZ Z (2015) CERRAHİ KLİNİK UYGULAMA ORTAMININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ,9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği kongresi,Muğla; Türkiye Poster bildiri-P121-(527-532). (Kasım 2015)
 • KIZILCIK ÖZKAN Z, YILDIZ FINDIK Ü, ÜNVER S (2015) AMELİYAT SONRASI HASTALARDA KOMPRESYON ÇORABI KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ,9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği kongresi,Muğla; Türkiye Poster bildiri P009-261-263. (Kasım 2015)
 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Yıldız Fındık Ü. Pediatrik hastalarda ventriküloperitoneal şant ve bakımı.13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi. Antalya. s:335 (PS:06) (30 Mart-2 Nisan 2017) (Poster Bildiri) (Nisan 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD) bölgesel toplantısı (Kasım 2018)
 • Diyabet Farkındalık Sempozyumu Namık Kemal Üniversitesi 17.11.2017 Tekirdağ (Kasım 2017)
 • KANITA DAYALI HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI: EDİTÖR GÖZÜYLE ULUSLARARASI İNDEKSLİ DERGİLERDE MAKALE YAYINLAMA SÜRECİ ÇALIŞTAYI-Evidence-Based Nursing Research Workshop: International Article Publishing Process with Editor’s Perspective- (15-16 MAYIS 2017) (Mayıs 2017)
 • 3.Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 21-23 Mayıs 2015 Çanakkale (Mayıs 2016)
 • Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Sempozyumu Yeditepe Üniversitesi 18-19 Nisan 2016/istanbul (Nisan 2016)
 • 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi "Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar 2015 AORN Önerileri "MUĞLA-SARIGERME 12-15KASIM 2015 (Nisan 2015)
 • 1st Balkan Congress on Health Sciences 14-16 May 2014 Edirne
 • Teorik ve pratikte diyetetik yaklaşımlar 15-16 Mart 2013-Edirne (Mart 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Fındık ÜY, Kızılcık Özkan ZK. (2019) “Karaciğer Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı” Ed. Fındık UY, Ünver S, Eyi SÇ. Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı, Sayfa: 163-173, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. (Online ISBN: 978-605-335-448-2) (Mart 2019) (Mart 2019)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Derneği (Nisan 2019)
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 2016 (Kasım 2016)
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği (Mayıs 2016)

Projeler

 • Stoma Maketi İle Yapılan Eğitimin Öğrenci Hemşirelerin Bilgi ve Becerisi Üzerine Etkisi (2015/193) Trakya Üniversitesi bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı) (proje süresi 24 ay) (Temmuz 2017)

Ödüller

 • Ünver S, Kızılcık Özkan Z, Tütüncüle B, Fındık UY. Ventriküloperitoneal Şantlı Çocukların Annelerini Şant Enfeksiyonlarını Önleme Konusunda Bilgilendirmenin Etkisi. 15. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri Birincilik ödülü (11-14 Nisan 2019) (Antalya) (Nisan 2019)
 • Kızılcık Özkan Z. Ünver S, Çetin B, Ecder T. ““HEMODIYALIZ HASTALARININ SIVI KONTROLÜNE YÖNELİK UYUMLARININ BELİRLENMESİ”. 28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, 310.2018-7.10.2018, (Sözel Bildiri) (Üçüncülük ödülü) (Ekim 2018)

Sertifikalar

 • Ameliyathane Hemşireliği Bilgi Güncelleme Sempozyumu II Cerrahi Hemşireliği Sanatı (18 Şubat 2020) İstanbul (Şubat 2020)
 • Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitimi-13.11.2019- Habitat Derneği & Microsoft Türkiye (Kasım 2019)
 • Dijital okuryazarlık eğitimi-13.11.2019- Habitat Derneği & Microsoft Türkiye (Kasım 2019)
 • AORN 2018 Güncellemeleri (Ekip İletişimi, Hasta Konumlandırma, İlaç Güvenliği, Venöz Tromboembolizmin Önlenmesi, Tıbbi Cihaz ve Ürün Değerlendirme, Manuel Kimyasal Yüksek Düzey Dezenfeksiyon) 3. Uluslararası 11.Ulusal Türk Cerrahi ve ameliyathane Hemşireliği Kongresi 3-6 Ekim 2019 (Bilgi güncelleme) (İzmir-Çeşme) (Ekim 2019)
 • Araştırma Eğitimi Etkinlikleri-IV "SPSS Uygulamaları İleri Düzey İstatistik Kursu" Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 20-21 Haziran 2019 (Haziran 2019)
 • Ameliyathane Hemşireliği Bilgi Güncelleme Sempozyumu: Cerrahi Hemşireliği Fark Yaratıyoruz (22 Şubat 2019) İstanbul (Şubat 2019)
 • "Eğiticilerin Eğitimi" 18-19 Eylül 2018 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eylül 2018)
 • Evidence-based nursing research workshop international article publishig process with editöor's perspective 15-16 Mayıs 2016/ Trakya Üniversitesi (Mayıs 2017)
 • 13.YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI 21-23 NİSAN 2017 KAPADOKYA NEVŞEHİR (Nisan 2017)
 • SAMAHAT ARSEL HEMŞİRELİK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (SANERC) YARA BAKIM KURSU 10-12 EKİM 2016 İSTANBUL TÜRKİYE 24 ANNC KREDİ (Ekim 2016)
 • Sağlık Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitimi 11.02.2016-12.02.2016 (Şubat 2016)
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2014

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi bilimsel araştırma projesi)

Ventriküloperitoneal Şantlı Çocukların Annelerini Şant Enfeksiyonlarını Önleme Konusunda Bilgilendirmenin Etkisi"
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Stoma Maketi İle Yapılan Eğitimin Öğrenci Hemşirelerin Bilgi ve Becerisi Üzerine Etkisi (2015/193) Trakya Üniversitesi bilimsel Araştırma Projesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Acil Bakım Hemşireliği _ Lisans (2019-2020)

Acil bakım ve ilk yardım (Lisans 2019-2020)

Endoskopi Hemşireliği (Lisans 2019-2020)

İlk yardım ve acil tedavi (Lisans 2019-2020)

 • (Lisans 2019-2020)

Sağlık bilgisi ve ilk yardım Lisans 2018-2019

Stoma ve yara bakım hemşireliği- Lisans (2018-2019)