» Biyografi

Prof. Dr. Zeynep Erdoğan 1967 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini 1995 yılında tamamladı. 1994–1998 yılları arasında yurt dışında (Glasgow-İskoçya/UK) bulundu. 1999 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde yardımcı doçentlik görevine atandı. 2006 yılında doçent oldu. 2011 yılında profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Erdoğan,  akademik görevine Haziran 2015 tarihinden itibaren Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’nde devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Erdogana S, Turkekula K, Serttas R, Erdogan Z. The natural flavonoid apigenin sensitizes human CD44+ prostate cancer stem cells to cisplatin therapy. Biomedicine & Pharmacotherapy 88 (2017) 210–217. (Mart 2017)
 • Canogullari Dogan S, Baylan M, Erdogan Z, Copur Akpinar G, Kuçukgul A, Duzguner V, Performance, Egg Quality and Serum Parameters of Japanese Quails Fed Diet Supplemented with Spirulina platensis. (Aralık 2016)
 • Erdoğan, Z., S. Erdoğan ve Ş. Kaya, The effect of yucca extract on fattening performance, some biochemical and haematological parameters of quails, Veterinary Journal of Ankara University, , 48, 231–236 (2001).
 • Erdoğan, S., Y. Ergün, Z. Erdoğan ve T. Kontaş, “Some Mineral Substance Levels in Serum of Sheep and Goat Grazing in Hatay Region,” Turk. J. Vet. Anim. Sci., 26, 177-182 (2001).
 • Erdoğan, S., Z. Erdoğan ve N. Şahin, An investigatiön of copper, zinc, ceruloplasmin levels in serum, copper and zinc levels in wool samples of seasonal grazing sheep, Veterinary Journal of Ankara University, 50, 7–11 (2003).
 • Erdoğan, Z., Ş. Kaya ve S. Erdoğan, The Effects of Enzyme and Probiotic Supplementation to Corn and Soybean Meal Based Diet to Broilers on Performance and Some Blood Parameters. Veterinary Journal of Ankara University, 50, 233–238 (2003).
 • Kaya, S., Z. Erdogan ve S. Erdogan, “Effect of Dietary Levels of Yucca schidegera Powder on the performance, Blood Parameters and Egg Yolk Cholesterol of Laying Quails,” J. Vet. Med. A, 50, 14–17 (2003).
 • Erdogan, S, S. Celik ve Z. Erdogan, “Comparison of Selected Toxic Elements in Cow Serum and Milk Samples from Industrial and Rural Regions,” Bull. Environ. Contam. Toxicol., 72, 931-936 (2004).
 • Erdogan, S., S. Celik ve Z. Erdogan, “Seasonal and Location Effects on Serum, Milk, Liver and Kidney Chromium, Manganese, Copper, Zinc and Iron Concentrations in Cows “, Biol. Trace Elem. Res., 98, 51–62 (2004).
 • Sarica S., S. Erdogan, A. Koc ve Z. Erdogan, “Addition of Avilamycine, Mannanoligosaccharides and Organic Acid Mixture to corn-soybean meal based broiler Diets”, Indian J. of Anim. Sci., 75, 961-964 (2005).
 • Çelik, S., Z. Erdoğan ve S. Erdoğan, “Efficacy of Tribasic Copper Chloride (TBCC) to Reduce the Harmful Effects of Aflatoxin in Broilers,” Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, 909-916 (2005).
 • Erdoğan, Z., S. Erdoğan, T. Aksu ve E. Baytok, “The Effects of Dietary Lead Exposure and Ascorbic Acid on Performance, Lipid Peroxidation Status and Biochemical Parameters of Broilers,” Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, 1053-1059 (2005).
 • Erdogan, Z., S. Erdogan, S. Celik ve A. Unlu, “Effects of Ascorbic Acid on Cadmium-Induced Oxidative Stress and Performance of Broilers,” Biol. Trace Elem. Res., 104, 19-32 (2005).
 • Erdogan, S., Z. Erdogan ve S. Celik, “Toxic element concentrations in the liver and kidneys of cows grazed in industrial and non-industrial regions”, Veterinary Journal of Ankara University, , 53, 79-83 (2006).
 • Aksu, C. T. Ates, Z. Erdogan, E. Baytok, The response of Broilers to Dietary Organic Acid Mixture, Indian Vet. J., 84, 385-387 (2007).
 • Canogulları, S., M. Baylan, Z. Erdogan, V. Duzguner, A. Kucukgul, “Effect of Dietary Garlic on Performance, Egg Yolk Cholesterol and Serum Parameters in Laying Quails”, Czech J. Anim. Sci., 55, 2010 (7): 286–293.
 • Canogulları, S., M. Baylan, Z. Erdogan, V. Duzguner, A. Kucukgul, “Effect of Dietary Garlic on Performance, Egg Yolk Cholesterol and Serum Parameters in Laying Quails”, Czech J. Anim. Sci., 55, 2010 (7): 286–293.
 • Erdogan, Z., S., Erdogan, O., Aslantas¸ S. Celik,”Effects of dietary supplementation of synbiotics and phytobiotics on performance, caecal coliform population and some oxidant/antioxidant parameters of broilers”, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 94 (2010);e40–e48.
 • Özsoy B., Yalçın S., Erdoğan Z., Cantekin Z., Aksu T., Effects of dietary live yeast culture on fattening performance on some blood and rumen fluid parameters in goats. Revue Méd. Vét., 2013, 164, (5): 263-271.
 • Duru M, Erdoğan Z, Duru A, Küçükgül A, Düzgüner V, Kaya A, Şahin A, Effect of Seed Powder of a Herbal Legume Fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.) on Growth Performance, Body Components, Digestive Parts, and Blood Parameters of Broiler Chicks Pakistan J. Zool., vol. 45(4), pp. 1007-1014, 2013.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Erdogan Z., Erdogan S., Doganlar Z.B., Doganlar O., Canogullari S., Anticancer activity of Glycyrrhiza glabra against liver cancer cell line HepG2 involves apoptosis. Trakya University Institute of health Sciences Associasian of Thrace Universities 01th International Health Sicence Congress 23-25 Novomber 2017, Edirne, TURKEY. (Aralık 2017)
 • Baylan M., Canogullari D.S., Erdoğan Z., Kucukgul A., Bulancak A., The Effects of Licorice Root (Glycyrrhriza glabra) on Performance, Serum Parameters, Egg Yolk Cholesterol and Antioxidant Capacity of Laying Hens. 8th Balkan Anımal Scıence Conference BALNIMALCON 2017, 06th-08th September 2017, Prizren, KOSOVA. (Eylül 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Erdogan Z., , Erdogan S., Doganlar Z.B., Doganlar O., Canogullari S., “Glycyrrhiza glabra protects the liver hepatocytes from the volatile organic compounds.” The 52nd Congress of EUROTOX, 04th-07th September 2016, Seville, Spain. (Eylül 2016)
 • Erdogan Z., Canoğulları S., “Factors Affecting The Nutrient Composition Of Sunflower Meal” 19th International Sunflower Conference, 29 May – 3 June, 2016 Edirne, Turkey. (Haziran 2016)
 • Erdogan, Z., S. Erdogan ve S. Celik, “Effects of Toxic Metal Contaminants on Performance, Biochemical Status and Accumulation in Some Tissues of Broiler Chickens,” Book of Abstracts XXII World’s Poultry Congress, June 8-13, İstanbul, 1003, 2004.
 • Kaya, S., Z. Erdogan ve S. Erdogan, “Effects of Different Dietary Levels of Yucca Schidigera Powder on the Performance, Blood Parameters and Egg Yolk Cholesterol of Laying Quails,” Book of Abstracts XXII World’s Poultry Congress, June 8-13, İstanbul, 450, 2004.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • B. Sloan, Rasyonda amino asit dengelenmesine ilişkin kavramlar ilerliyor. Yem Magazin, Ağustos, 2006. Çeviren Z. Erdoğan).
 • Erdoğan Z., Canoğulları S., Baylan M., Düzgüner V., Küçükgül A. Etlik Piliç Yemlerine Katılan Biyoaktif Kireç Taşının Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, Fırat Üniversitesi Veteriner Sağlık Bilimleri Dergisi, 27 (3): 129-134 (2013).
 • Erdoğan, Z. ve Ö. Aslantaş, “Hatay Yöresinde Kullanılan Yem ve Yem Hammaddelerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 20, 33-38 (2004).
 • Ergün, Y. ve Z., Erdoğan, “Süt Sığırlarında Beslenmenin Fertilite Üzerine Etkisi II: Vitamin, Mineral Ve Fertilite İlişkisi”, Sanofi Dif Bülten 18, 13-17 (2001).
 • Ergün, Y.ve Z., Erdoğan, “Süt Sığırlarında Beslenmenin Fertilite Üzerine Etkisi I: Enerji Protein ve Fertilite İlişkisi”, Sanofi Dif Bülten, 17, 9–12 (2001).
 • Erdoğan, S., Y. Ergün ve Z. Erdoğan, “Hatay’ın Değişik Bölgelerinde Merada Beslenen Koyun ve Keçilerin Serum Vit A ve Beta-Karotin Düzeyleri Tespit Edilmesi”, Veteriner Hekimler Vakfı Dergisi, 13, 50-53 (2001).
 • Erdoğan, Z., “Yem Katkı Maddesi Olarak Probiyotikler”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, 151–155 (1999).
 • Erdoğan, Z., “Broyler Rasyonlarında Antibiyotik ve Probiyotik Kullanılması”, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 39, 57–68 (1999).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Erdoğan Z. ‚‘‘Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri” Mustafa Kemal Üniversitesi Etik Kurulu Tanıtım Çalıştayı 10 Aralık 2013 , Hatay
 • Kutlu T. Erdoğan Z. Etlik Piliçlerde Rasyon Elektrolit Dengesinin Önemi. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi – 2014, Fırat Üniversitesi, 9-11 Ekim 2014, Elazığ
 • Erdoğan Z., Mutlu M., Kapçak C. Zeytinyağı Sanayi Katı Atıklarının Silaj Olarak değerlendirilme Olanakları” VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Ankara Üniversitesi, 25-26 Eylül 2013, Ankara
 • Özsoy B., S. Yalçın, Z. Cantekin, T., Aksu, Z. Erdoğan, Oğlak Kesif Yemlerinde Canlı Maya Kültürü Kullanımının Rumen ve Dışkı Mikrobiyal Florası Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 2011
 • Özsoy B., S. Yalçın, Z. Erdoğan, T., Aksu, Ö. Eltan, Oğlak Kesif Yemlerinde Canlı Maya Kültürü Kullanımının Performans Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 2011
 • Erdogan, Z., S., Canoğulları, M. Baylan, V. Düzgüner, “Broyler Yemlerine Katılan Biyoaktif Kireç Taşının Performans ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi”. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 2011
 • Kutlu, T., Erdogan, Z., , “Kanatlı Beslemede Fitobiyotik Yem Katkı Maddeleri", Kümes Hayvanları Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 07-09 Ekim, Kayseri, 2010
 • Erdogan, Z., B., Özsoy, “Organik Tavukçulukta Besleme Prensipleri", Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, Gümüşhane Üniversitesi, 1-4 Temmuz, Kelkit, Gümüşhane, 2010
 • Canoğulları, S., M. Karaman, Z. Erdoğan, M. Baylan, A. Küçükgül, V. Düzgüner,A.K. Özügür, “Yumurtacı Tavuklarda Sarımsak Tozunun Performans, Yumurta Sarısı Kolesterolü ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi” V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu, Tekirdağ, 2009
 • Erdogan, Z., S., Erdogan, O., Aslantas¸ S. Celik,” Sinbiyotik ve Fitobiyotik Katkısının Broylerlerde Performans, İnce Bağırsak Ağırlığı ve pH’sı, Sekal Koliform Sayısı ve Oksidatif Metabolizma Üzerine Etkileri”, IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2007
 • Ateş C. Tayyar, T. Aksu, Z. Erdoğan ve E. Baytok, “Yüksek Çevre Sıcaklığında Farklı Düzeylerde Protein İçeren Karma Yemlerle Beslenen Etlik Piliçlerin Verim ve Karkas Özellikleri”, III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005
 • Aksu T., Z. Erdoğan, C. T. Ateş ve E. Baytok, “Yeme Katılan Organik Asitlerin Broyler Performansı, Karkas Verimi ve Et Kompozisyonuna Etkileri”, III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005
 • Erdoğan Z. ve Ö. Aslantaş, , “Hatay Yöresinde Kullanılan Karma Yem Ve Yem Hammaddelerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005
 • Erdoğan, S., S. Çelik ve Z. Erdoğan, “Bölgesel ve Mevsimsel Farklılıkların Sütçü İneklerin, Kan Serumu, Süt, Karaciğer ve Böbreklerindeki Bazı Esansiyel ve Toksik Metal Düzeyleri Üzerine Etkisi”, II. Ulusal Biyokimya Kongresi, 71, Elazığ, 2004
 • Çelik, S., Z. Erdoğan, S. Erdoğan ve R. Bal, “Broylerlerde Aflatoksinlerin Zararlı Etkilerinin Önlenmesinde Üç Bazlı Bakır Kloridin (TBCC) Rolü”, II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 39, Elazığ, 2004
 • Erdoğan, Z., S. Erdoğan, T. Aksu ve E. Baytok, “Kurşun ve Askorbik Asidin Broyler Piliçlerde Besi Performansı, Bazı Biyokimyasal Metabolitler Ve Dokularda Kurşun Birikim Düzeyi Üzerine Etkisi”, II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 132-135, Konya, 2003
 • Erdoğan, S., Z. Erdoğan, N. Şahin ve T. Kontaş, “Mevsimsel Olarak Merada Yetiştirilen Koyunlarda Serum Bakır, Çinko ve Seruloplazmin Düzeyleri ile Yün Bakır ve Çinko Değerlerinin Araştırılması,” I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Ankara, 2002
 • Kaya, Ş., Z. Erdoğan ve S. Erdoğan, “Bıldırcın Rasyonlarına Yucca Schidegera Tozu Katılmasının Performans ve Yumurta Kolesterolü ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi”, I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Ankara, 2002
 • Erdoğan, S., Y. Ergün, Z. Erdoğan ve T. Kontaş, “Hatay Bölgesinde Merada Beslenen Koyun Ve Keçi Serumlarında Vit A, Beta-Karotin Ve Bazı Mineral Madde Düzeyleri”, I. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-24, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2001
 • Erdoğan, Z., S. Erdoğan ve Ş. Kaya, “Yucca Ekstraktının Bıldırcınlarda Besi Performansı İle Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi”, I. Doğu Anadolu Kanatlı Yetiştiriciliği Sempozyumu, 74-81, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 2001.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yükseköğretim Sistemine Bakışımız: Türk Yüksek Öğretiminin Tarihsel Gelişimi, Bölüm I, II, III. 201-229. “ (Eylül 2014)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Donör İnek Rasyonlarına Doymamış Yağ Asiti İlavesinin Süperovulasyon Performansı ve Embriyo Kalitesi Üzerine Etkileri (Temmuz 2017)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Çukurova Bölgesinde Üretilen Pamuk Tohumu Küspelerinin Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Mart 2015)
 • Zeytinyağı Sanayi Katı Atıklarının Şeker Pancarı Posası İle Silolanabilme Olanaklarının Araştırılması (Mayıs 2014)
 • Tugay KOCABAŞ-Ders Aşamasında

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Veteriner Tavukçuluk Derneği
 • Hayvan Besleme Bilim Derneği
 • Bilimsel Tavukçuluk Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • TEYDEB AGY201 (Nisan 2015)
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (Ağustos 2014)
 • TOVAG 1140751 (Haziran 2014)
 • TOVAG 1140750 (Haziran 2014)
 • TOVAG 1140749 (Haziran 2014)
 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (Mart 2013)
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (Şubat 2013)
 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (Aralık 2011)
 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (Aralık 2011)
 • EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (Haziran 2009)
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (Mayıs 2009)
 • TOVAG 1140752 (Haziran 2008)
 • TOVAG 1080453 (Haziran 2008)
 • TOVAG 1080452 (Haziran 2008)
 • TOVAG 1080451 (Haziran 2008)
 • TOVAG 1080450 (Haziran 2008)
 • TOVAG 1080444 (Haziran 2008)
 • TOVAG 1080443 (Haziran 2008)
 • TOVAG 1080442 (Haziran 2008)
 • TOVAG 1080441 (Haziran 2008)
 • VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Bilimsel Komite Üyesi, Hayvan Besleme Bilim Derneği, Ankara Üniversitesi, 26-27 Eylül 2013 Ankara
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2015)”. Member of Scientific Committee. 02-07 October, 2015, Antalya.
 • Ulusal Kümes Hayvanları 2014” Kongresi Bilim Kurulu Üyesi. Bilimsel Tavukçuluk Derneği, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 9-11 Ekim 2014, Elazığ

Projeler

 • Yumurtacı tavuklarda meyan kökü (Glycyrrhriza glabra) kullanımının antioksidan kapasite, serum parametreleri ve performans üzerine etkileri (Nisan 2017)
 • Uçucu organik bileşiklerin neden olduğu karaciğer intoksikasyonu üzerine Glycyrrhiza glabra etkinliğinin moleküler düzeyde araştırılması. TÜBAP-2015-180 no’lu Projesi, Projede Yürütücü. (Kasım 2015)
 • Çukurova Bölgesinde Üretilen Pamuk Tohumu Küspesinin Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. (Ocak 2014)
 • Zeytinyağı Sanayi Katı Atıklarının Silaj Olarak Değerlendirilme Olanakları (Haziran 2013)
 • Oğlak Kesif Yemlerinde Farkli Düzeylerde Maya Kültürü Kullanımının Besi Performansı İle Bazi Kan Ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkisi (Ocak 2010)
 • Bıldırcın Karma Yemlerinde Spirulina platensis Kullanımının Yumurta Yağ Asiti Kompozisyonu ve Serum Parametrelerine Etkisi (Ocak 2008)
 • Yumurta tavuğu ve etlik piliç yemlerine çemen tohumu tozu ilavesi ile fonksiyonel yumurta ve piliç eti üretim yollarının araştırılması. (Ocak 2007)
 • Yumurtacı Bıldırcın Karma Yemlerinde Sarımsak Tozu Kullanımının Serum ve Yumurta Kolesterol Düzeyine Etkileri (Ocak 2007)
 • Fitobiyotik Katkılı Yemlerin Broyler Performansı ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi (Ocak 2005)
 • Broyler Yem ve Sularına Nikel, Kadmiyum ve Askorbik Asit İlavesinin Antioksidan Sistem ve Besi Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Ocak 2002)
 • Broyler Yemlerine Katılan Aflatoksinlerin Karaciğer ve Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (Ocak 2001)
 • Broyler Karma Yemlerine Avilamisin, Bio-Mos Ve Organik Asit İlavesinin İnce Bağırsak Villuslarının Uzunluğu, Kriptlerin Derinliği, İleum PH’sı, Besi Performansı Ve Karkas Randımanı Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi (Ocak 2001)
 • Oksidatif Strese Maruz Broyler Piliçlerin Yemlerine Katılan Antioksidatif Ajanların Besi Performansı İle Bazı Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi (Ocak 2001)
 • İnek Sütü, Kan Serumu ve Kimi Organlarda Ağır Sanayi Kalıntılarının Saptanması (Ocak 2000)
 • Probiyotik, Enzim ve Yucca Ekstraktı gibi Katkı Maddelerinin Bıldırcınların Bazı Kan Parametreleri ve Yumurta Verimi Üzerine etkileri (Ocak 2000)
 • Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Probiyotik, Enzim Ve Yucca Ekstraktının, Besi Performansı İle Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi (Ocak 2000)

Diğer

 • 2015 Yılı Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği-3

» Verdiği Dersler

BTG 717 Yemler ve Yem Üretim Teknolojisi

GID254 Et ve ürünleri Teknolojisi

GID262 Gıda Katkı Maddeleri

GID263 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

KIM263 Gıda Katkı Maddeleri

KIM265 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I

LAB132 Yem Analizleri

YAG259 Gıda Katkı Maddeleri

YAG275 Yem Analizleri