» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Çetin, Z., Dede, B., "Synthesis, Structural Characterization, Catecholase and Catalase-like Enzyme Activity Studies of Novel Tridentate Schiff Base and its Mononuclear Cu(II) and Mn(II) Complexes", International Conference on Science, Ecology and Technology I, 25-28 August 2015, Vienna, Austria.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Çetin, Z., Dede, B., "2-[2-Hidroksi-1,2-difeniletilidenamino]-4-metilfenol Ligandının ve Mononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Aktivitelerinin İncelenmesi", III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye-Balıkesir.
  • Çetin, Z., Dede, B., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı ve Bu Ligandın Mononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz ve Katalaz – Benzeri Aktivitelerinin İncelenmesi" IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat.
  • Çetin, Z., Dede, B., "4-Kloro-2-[(2-hidroksi-1,2-difeniletiliden)amino]-fenol’ün ve Mononükleer Cu(II) ve Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz ve Katalaz Benzeri Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", 4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 21-24 Ağustos 2015, Afyon.

Projeler

  • İmin Grubu İçeren Yeni Ligand ve Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi, SDÜBAP, 3151-YL-12

» Verdiği Dersler

ANALİTİK KİMYA

ANALİTİK KİMYA LAB.

ÇEVRE KİMYASI

GENEL KİMYA

GENEL KİMYA LAB.

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

LABORATUVAR TEKNİKLERİ - I

LABORATUVAR TEKNİKLERİ - II

POLİMER TEKNOLOJİSİ