» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çetin, Z., Dede, B., "Synthesis, Structural Characterization, Catecholase and Catalase-like Enzyme Activity Studies of Novel Tridentate Schiff Base and its Mononuclear Cu(II) and Mn(II) Complexes", International Conference on Science, Ecology and Technology I, 25-28 August 2015, Vienna, Austria.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Zeynep Çetin, Özgür Gündüz, Ruhan Deniz Topuz, Dikmen Dökmeci, Çetin Hakan Karadağ, Ahmet Ulugöl. ''Farelerde Morfine Tolerans ve Bağımlılık Gelişiminde Hidrojen Sülfürün Rolü'' 25. Ulusal Farmakoloji Kongresi 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 04 - 07 Kasım 2019- Kuşadası- Aydın. (Kasım 2019)
 • Çetin, Z., Dede, B., "2-[2-Hidroksi-1,2-difeniletilidenamino]-4-metilfenol Ligandının ve Mononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Aktivitelerinin İncelenmesi", III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye-Balıkesir.
 • Çetin, Z., Dede, B., "Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı ve Bu Ligandın Mononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz ve Katalaz – Benzeri Aktivitelerinin İncelenmesi" IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat.
 • Çetin, Z., Dede, B., "4-Kloro-2-[(2-hidroksi-1,2-difeniletiliden)amino]-fenol’ün ve Mononükleer Cu(II) ve Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz ve Katalaz Benzeri Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi", 4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 21-24 Ağustos 2015, Afyon.

Ödüller

 • TÜBİTAK 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Bursu (Kasım 2013)
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İkinciliği (Haziran 2010)
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Birinciliği (3,74/4) (Haziran 2010)

Sertifikalar

 • Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular -4, Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu (Haziran 2018)
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu (Kasım 2015)
 • Tübitak Çağrıları İçin Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi (Nisan 2015)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Farelerde Morfine Tolerans ve Bağımlılık Gelişiminde Hidrojen Sülfürün Rolü TÜBAP- 2016/209
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer (SDÜBAP)

İmin Grubu İçeren Yeni Ligand ve Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi, SDÜBAP, 3151-YL-12
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

» Verdiği Dersler

ANALİTİK KİMYA

ANALİTİK KİMYA LAB.

BİYOKİMYASAL TEKNİKLER

BİYOMALZEMELER

ÇEVRE KİMYASI

GENEL KİMYA

GENEL KİMYA LAB.

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

LABORATUVAR TEKNİKLERİ

POLİMER TEKNOLOJİSİ