» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties in the Relationship Between Social Anxiety and Problematic Internet Use (Mayıs 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Investigating the Relationship Among Social Media Addiction, Cognitive Absorption, and Self-Esteem
 • Mediating role of optimism in the relationship between self-compassion and subjective well-being
 • Mediating role of emotion regulation processes in the relationship between cognitive flexibility and intolerance to uncertainty
 • Emotional self-efficacy, resilience and psychological vulnerability: a structural equality modeling study (Haziran 2019)
 • Examination of Decision Making Styles of Students of Department of Sports Management of School of Physical Education and Sports (PES) According to Several Variables (Kasım 2013)
 • Multi-variable Analysis of Physical Education and College Students’ Shyness Levels (example of Sakarya university) (Mayıs 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Üniversite Öğrencilerinde Duyarlık ve Öznel İyi Oluş İlişkisi (Eylül 2020)
 • Rehber Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu (DEHB) Tanıma Yeterlilikleri ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi (Eylül 2020)
 • Investigating the Relationship Between Self-Confidence, Psychological Resistance and Problematic Internet Use (Nisan 2020)
 • Whatsapp Uygulamasının Öğretmenlerin İş Hayatı Üzerindeki Etkileri (Kasım 2018)
 • Duygusal Özyeterlik, Kendini Toparlama Gücü ve Psikolojik Kırılganlık: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması (Eylül 2018)
 • Duygusal Dışavurum Amaçlı Psiko-Eğitim Programının Ergenlerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyine Etkisi (Eylül 2018)
 • Üniversite Öğrencilerinin Minnettarlık ve Alçakgönüllülük Düzeylerinin Duyarlık Düzeylerini Yordaması (Eylül 2018)
 • Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılığın Kişilerarası İlişki Tarzını Yordama Gücü (Kasım 2017)
 • Üniversiteler Arası Basketbol Şampiyonasına Katılan Sporcuların Psikolojik Dayanıklılık İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kasım 2017)
 • Üniversiteler Arası Basketbol Şampiyonasına Katılan Sporcuların Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Mayıs 2017)
 • Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılığın Anne-Baba Tutumları ile İlişkisi (Haziran 2016)
 • Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılığın Özgüven ile İlişkisi (Haziran 2016)
 • Sosyal Yabancılaşma Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Mayıs 2016)
 • The validity and reliability of Turkish version of the theistic Faith Scale (Nisan 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Danışan, Danışman ve Süpervizör Bakış Açısından Çevrimiçi Psikolojik Danışma
 • Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Riskli Davranışlar ile Aile İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Bilişsel Esneklik ve Kendini Ayarlama Becerisi İlişkisi
 • Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılığın Özgüven ve Anne Baba Tutumları ile İlişkisi
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları- Yaşlılık Dönemi Uyum ve Davranış Sorunları (60 Yaş ve Üzeri)
 • Psikolojide Güncel Kavramlar - 3 - Aile-Evlilik

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • The Relationship Between Prosocial and Antisocial Behaviors and Personality Traits in Team Athletes
 • Üniversite Öğrencilerinde Özdenetim ile İnternet Bağımlılığı İlişkisi (Eylül 2020)
 • The Mindful Coping Scale: The Validity And Reliability Of Turkish Version (Aralık 2019)
 • Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlik ile Sıkıntıya Dayanma Düzeyi İlişkisi (Haziran 2019)
 • Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS-42) Lise Formu: Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği (Aralık 2018)
 • Ergenlik Döneminde Depresyon, Kaygı ve Stres (Mayıs 2017)
 • 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Özsaygı ve Denetim Odağı ile İlişkisi (Mayıs 2017)
 • Judo Sporcularının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Nisan 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Psikolojik Sağlamlık, Affetme ve Umutsuzluk: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması (Nisan 2016)
 • Çocuklar İçin Üzüntü Yönetimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Mayıs 2014)
 • Çocuklar İçin Endişe Yönetimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Mayıs 2014)
 • Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği (Nisan 2014)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Özel gereksinimli çocuklara sahip ebeveynlerin aile stres düzeyi ile aile yılmazlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Eylül 2019)

Projeler

 • Hepimiz Birimiz İçin Projesi (Aile Tabanlı Eğitim Çalışması) (Ocak 2020)

Sertifikalar

 • Analitik Psikoloji Temel Eğitimi (Haziran 2020)
 • Temel Psikofarmakoloji Eğitimi (Aralık 2017)
 • Stratejik Aile Terapisi (Haziran 2016)
 • İleri Düzey Uygulamalı SPSS Eğitimi (Kasım 2015)
 • Lisrel ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (Kasım 2014)
 • Travma ve Kognitif Terapi (Nisan 2014)
 • Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (Mart 2014)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı (Aralık 2013)
 • Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (Aralık 2013)
 • Kognitif Terapi İlkeleri & Depresyon Tedavisinde Uygulanması (Kasım 2013)
 • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri (Eylül 2013)
 • Çocuklarla Psikolojik Danışmada Bilişsel Davranışçı Teknikler ve Yaratıcı Etkinlikler (Aralık 2008)
 • Kognitif Terapi Süpervizyon Eğitimi (2016-2018)

» Verdiği Dersler

Bilişsel Gelişim (yüksek lisans)

Bireyle Psikolojik Danışma (lisans)

Çocukta ve ergenlikte sosyal gelişim (yüksek lisans)

Eğitim Psikolojisi (lisans)

Kişilik Kuramları (lisans)

Kişilik Kuramları 2 (lisans)

Öğretmenlik Uygulaması (lisans)

Pozitif Psikoloji (lisans)

Rehberlik (lisans)

Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik (lisans)

Topluma hizmet uygulamaları (lisans)

Yakın İlişkiler Psikolojisi (lisans)