» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydın M, Azak E, Bilgin H. ve ark. Antimikrobiyal dirençteki değişiklikler ve ilişkili enfeksiyonlar açısından sonuçları. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (2021) 40:1737–1742 (Şubat 2021)
  1
  ATIF
 • KorkmazP et all. Noninvasive Models to Predict Liver Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis B: A Study from Turkey. HEPATITIS MONTHLY. Volume: 17 Issue: 12 (Aralık 2017)
 • Liver involvement in patients with brucellosis: results of the Marmara study (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Brusellozlu hastalarda karaciğer tutulumu: Marmara çalışmasının sonuçları. (Şubat 2014)
 • Negative serology: could exclude the diagnosis of brucellosis? By:Celik, AD., Yulugkural, Z., Kilincer, C.,Hamamcioglu, MK., Kuloglu, F.,Akata, F. (Ağustos 2012)
  3
  ATIF
 • CTX-M Type Extended Spectrum beta-Lactamases in Escherichia coli Isolates From Community Acquired Upper Urinary Tract Infections at a University in the European Part of Turkey By: Celik, Aygul Dogan; Yulugkural, Zerrin; Kuloglu, Figen; et al. JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION Volume: 43 Issue: 2 Pages: 163-167 Published: APR 2010 By: Celik, Aygul Dogan; Yulugkural, Zerrin; Kuloglu, Figen; et al. JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION Volume: 43 Issue: 2 Pages: 163-167 Published: APR 2010 (Nisan 2010)
  2
  ATIF
 • (Nisan 2009)
  4
  ATIF
 • Susceptibility of escherichia coli strains isolated from urine cultures to some commonly used antibacterial agents By:Yulugkural, Z (Yulugkural, Zerrin)[ 1 ] ; Mutlu, B (Mutlu, Birsen)[ 2 ] (Nisan 2007)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Elmaslar Mert T, Eryıldız C, Kuloğlu HF, Yuluğkural Z, Kara M, Topçu E, Bal E, Akata F. tedavisiz izlenen marjinal zon lenfomalı hastada gelişen Cryptococcus neoformans menenjiti. 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi , 8-13 Mayıs 2018 Antalya. Mediterr J İnfect Microb Antimicrob 2018; suppl 1;1-308 (Mayıs 2018)
 • z. Yuluğkural, M. Gül, D. Zenciroğlu. Reuse of the single use materials overview. 14. Dünya sterilizasyon kongresi. 6-9 kasım 2013 Antalya (Kasım 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Yulugkural Z. Pnömonide Tedavi Süresi Ne Kadar Olmalı? 9. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel platformu, 20-23 Mayıs. (Online Kongre) (Mayıs 2021)
 • Das Sorusu ve Sorunu Olan Gelsin. Panel.10. Uluslararası Dezenfeksiyon sterilizasyon Kongresi. 29 Kasım-3 Aralık 2017 (Aralık 2017)
 • Sözlü Bildiri Oturumu. Oturum Eş Başkanlığı. 10. Uluslararası Dezenfeksiyon sterilizasyon Kongresi. 29 Kasım-3 Aralık 2017 (Aralık 2017)
 • Stres ve DAS uygulamalarına yansımaları. Oturum Başkanlığı. !0. Uluslararası Dezenfeksiyon sterilizasyon Kongresi. 29 Kasım-3 Aralık 2017 (Aralık 2017)
 • Noninvasive models to predict liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: a study from Turkey (Nisan 2017)
  3
  ATIF
 • Oturum B-5 Moderatörler: Esra Koçoğlu, Türkiye Zerrin Yuluğkural, Türkiye Dezenfektanlar ve bertarafı Cüneyt Özakın, Türkiye Dezenfektan etkinliği nasıl test edilmeli? Oğuz Karabay, Türkiye (Kasım 2013)
 • z. Yuluğkural. Diş hekimliğinde El hijyeni ve infeksiyonlar. 14. Dünya sterilizasyon kongresi 6-9 kasım 2013 Antalya (Kasım 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mıstık R, Aydın M ve ark. (çok merkezli) Özel Konaklarda ve Özel Durumlarda Kronik Hepatit Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu. KLİMİK Dergisi 2014; 27/1: 48-68 (Aralık 2014)
 • Mehtap Aydın, Bilgehan Aygen, Reşit Mıstık, Oral Öncül, Nazan Tuna, Günay Tuncer-Ertem,Orhan Yıldız, Zerrin Yuluğkural. Fülminan Hepatit B Tedavisi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu. Klimik Dergisi 2013; 26(Özel Sayı 1): 2-11. (Haziran 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Elmaslar Mert H, Kuloğlu HF, Kara M, Topçu E, Bal E, Yuluğkural Z, Akata F. Spontan HCV klirensi gelişen HIV-HCV koinfeksiyonu olgusu. HIV/AIDS Kongresi 2018, 15-18 Kasım 2018 (Kasım 2018)
 • Durmuş G, Batırel A, Karabay O. ve ark. Hekimlerin Sepsise Yaklaşımının Belirlenmesi: Çok Merkezli Çalışma 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 MAYIS 2016 (Mayıs 2016)
 • Mehmet Kara, Alper Akın Gözübüyük, Zerrin Yuluğkural, Hüsniye Figen Kuloğlu, Filiz Akata Leptospiroz Ön Tanılı Hastada Salmonella Bakteriyemisi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 MAYIS 2016 (Mayıs 2016)
 • Yuluğkural Zerrin, Güngör Kültüral. Kronik Hepatit B tedavisi sırasında şaşırtıcı bir yan etki. xııı. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Belek, Antalya. (Mart 2016)
 • Güngör Kültüral, Yuluğkural Zerrin. Tedavide zorlayıcı bir sorun; impotans. xııı. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Belek, Antalya. (Mart 2016)
 • Yuluğkural Z.Leptospiroz ve tatarcık humması koenfeksiyonlu olgu sunumu. Ankem kongresi. s:202; 6-10 mayıs 2015 K.K.T.C (Mayıs 2015)
 • Keskin S., Çavuşlu Ş., Tuğrul H.M., Yuluğkural Z. Hastanede yatan vankomisin dirençli enterokok rektal kolonizasyonu saptanan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Ankem kongresi. s:202; 6-10 mayıs 2015 K.K.T.C (Mayıs 2015)
 • Güngör K., Yuluğkural Z. Fatal seyirli bir endokardit olgusu. Ankem kongresi. s:202; 6-10 mayıs 2015 K.K.T.C (Mayıs 2015)
 • Yuluğkural Z, Güngör K, Tansel Ö. Nedeni bilinmeyen ateş: altmış olgunun retrospektif analizi ANKEM dergisi cilt 28 ek 1 s:80 29. ANKEM kongresi Bodrum (Mayıs 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Aşılamasının Hastanemiz Bazında Değerlendirilmesi. Yuluğkural Z, Topçu E, Mert T, Temiz A, Kuloğlu F. COVID-19 SİMPOZYUMU, KLİMİK Derneği, 10-12 Eylül 2021, İstanbul (Eylül 2021)
 • Sağlık Çalışanlarında COVID-19’un Bulaş Yolu ve Risk Durumları Açısından Değerlendirilmesi. Yuluğkural Z, Mert T, Topçu E, Temiz A. COVID-19 SİMPOZYUMU, KLİMİK Derneği, 10-12 Eylül 2021, İstanbul (Eylül 2021)
 • Zerrin Yuluğkural.Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında CMV.- 2 - XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ. 28-31 Mart Antalya,2018 (Mart 2018)
 • Yuluğkural, Z., “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışan güvenliği, sağlık kontrolleri”, 9. DAS Okulu, Antalya, Şubat, 2018 (Şubat 2018)
 • Zerrin Yuluğkural. Staphylococcus aureus’a Bağlı Endokardit. "İnfektif Endokardit; Güncel Bilgiler, Yerel Veriler" sempozyumu. 21-22 Ekim 2017, İstanbul (Ekim 2017)
 • Zerrin Yuluğkural. Merkezi sterilizasyon ünitelerinde çalışan güvenliği. Dezenfeksiyon,sterilizasyon hemşireliği okulu.21-25.5.2017. Ankara (Mayıs 2017)
 • Zerrin YULUĞKURAL Erişkin Bağışıklama Kursu: Bağışıklamanın tarihçesi. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU Antalya, 4-8 NİSAN 2017 (Nisan 2017)
 • Servisimizde İzlenen Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi.Zerrin Yuluğkural, Kültüral Güngör, Nermin Şakru, Figen Kuloğlu,Aygül Çelik, Filiz Akata.6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 4-8 NİSAN 2017 (Nisan 2017)
 • Yuluğkural Z. İmmunkompetan özel gruplarda aşılama:özel ne var?6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 MAYIS 2016 Antalya (Mayıs 2016)
 • Oturum başkanlığı,oturum 2. 9. uluslararası katılımlı srterilizasyon dezenfeksiyon kongresi. 2-6 Aralık 2015, Antalya. (Aralık 2015)
 • 9. uluslararası katılımlı srterilizasyon dezenfeksiyon kongresi, Editörlük (Aralık 2015)
 • 9. uluslararası katılımlı sterilizasyon dezenfeksiyon kongresi, kongre başkan yardımcılığı (Aralık 2015)
 • Oturum başkanlığı. Çok İlaca Dirençli ve Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz. Ankem Kongresi. 6-10 Mayıs 2015 Antalya (Mayıs 2015)
 • MSÜ çalışan güvenliği, sağlık kontrolleri. 8. DAS okulu. 15-20 şubat 2015, Antalya (Şubat 2015)
 • Yuluğkural Z. Sıvı sterilan olan perasetik asit ve hidrojen peroksit türevi alet dezenfektanlarının kullanım ilkeleri kombinasyonlarının kıyaslanması. 31. ulusal gastroenteroloji haftası. Antalya (Kasım 2014)
 • Yuluğkural Z. “Türkiye’de antibiyotik direnci ve kılavuzlarla uyumu.” 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Ekim, 2014 (Ekim 2014)
 • Kronik Hepatit B/ Tedavide Güncel Yaklaşım (Mart 2014)
 • Yuluğkural, Z., “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışan güvenliği, sağlık kontrolleri”, 7. DAS Okulu, Antalya, Şubat, 2014 (Şubat 2014)
 • Yuluğkural, Z., “Düşük ısıda sterilizasyon yöntemleri”, ”, 6. DAS Okulu, Antalya, Şubat, 2013 (Şubat 2013)
 • Yuluğkural, Z., “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışan güvenliği, sağlık kontrolleri”, 6. DAS Okulu, Antalya, Şubat, 2013 (Şubat 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Zerrin Yuluğkural. Ayaktan Parenteral antimikrobiyal Tedavi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Editör; Topçu W. A, Söyletir G, Doğanay M. Nobel Tıp Kitabevleri. s: 421-424. 2017 Ankara (Ocak 2017)
 • Zerrin Yuluğkural, Akciğerin nadir görülen patojenlere bağlı infeksiyonları. Erişkin ve çocukta solunum sistemi infeksiyonları temel başvuru kitabı editör:Tevfik Özlü, Uğur Özçelik, İftihar Köksal. Nobel Tıp kitabevleri, s:595-603 (Ekim 2014)

Diğer

 • OTURUM BAŞKANLIĞI. XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2021), 26-30 Mayıs 2021 (Mayıs 2021)