» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Negative serology: could exclude the diagnosis of brucellosis? By:Celik, AD., Yulugkural, Z., Kilincer, C.,Hamamcioglu, MK., Kuloglu, F.,Akata, F. (Ağustos 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • CTX-M Type Extended Spectrum beta-Lactamases in Escherichia coli Isolates From Community Acquired Upper Urinary Tract Infections at a University in the European Part of Turkey By: Celik, Aygul Dogan; Yulugkural, Zerrin; Kuloglu, Figen; et al. JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION Volume: 43 Issue: 2 Pages: 163-167 Published: APR 2010 By: Celik, Aygul Dogan; Yulugkural, Zerrin; Kuloglu, Figen; et al. JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION Volume: 43 Issue: 2 Pages: 163-167 Published: APR 2010 (Nisan 2010)
  1
  ATIF
 • (Nisan 2009)
  3
  ATIF
 • Susceptibility of escherichia coli strains isolated from urine cultures to some commonly used antibacterial agents By:Yulugkural, Z (Yulugkural, Zerrin)[ 1 ] ; Mutlu, B (Mutlu, Birsen)[ 2 ] (Nisan 2007)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • z. Yuluğkural, M. Gül, D. Zenciroğlu. Reuse of the single use materials overview. 14. Dünya sterilizasyon kongresi. 6-9 kasım 2013 Antalya (Kasım 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Das Sorusu ve Sorunu Olan Gelsin. Panel.10. Uluslararası Dezenfeksiyon sterilizasyon Kongresi. 29 Kasım-3 Aralık 2017 (Aralık 2017)
 • Sözlü Bildiri Oturumu. Oturum Eş Başkanlığı. 10. Uluslararası Dezenfeksiyon sterilizasyon Kongresi. 29 Kasım-3 Aralık 2017 (Aralık 2017)
 • Stres ve DAS uygulamalarına yansımaları. Oturum Başkanlığı. !0. Uluslararası Dezenfeksiyon sterilizasyon Kongresi. 29 Kasım-3 Aralık 2017 (Aralık 2017)
 • Oturum B-5 Moderatörler: Esra Koçoğlu, Türkiye Zerrin Yuluğkural, Türkiye Dezenfektanlar ve bertarafı Cüneyt Özakın, Türkiye Dezenfektan etkinliği nasıl test edilmeli? Oğuz Karabay, Türkiye (Kasım 2013)
 • z. Yuluğkural. Diş hekimliğinde El hijyeni ve infeksiyonlar. 14. Dünya sterilizasyon kongresi 6-9 kasım 2013 Antalya (Kasım 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Durmuş G, Batırel A, Karabay O. ve ark. Hekimlerin Sepsise Yaklaşımının Belirlenmesi: Çok Merkezli Çalışma 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 MAYIS 2016 (Mayıs 2016)
 • Mehmet Kara, Alper Akın Gözübüyük, Zerrin Yuluğkural, Hüsniye Figen Kuloğlu, Filiz Akata Leptospiroz Ön Tanılı Hastada Salmonella Bakteriyemisi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 MAYIS 2016 (Mayıs 2016)
 • Yuluğkural Zerrin, Güngör Kültüral. Kronik Hepatit B tedavisi sırasında şaşırtıcı bir yan etki. xııı. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Belek, Antalya. (Mart 2016)
 • Güngör Kültüral, Yuluğkural Zerri. Tedavide zorlayıcı bir sorun; impotans. xııı. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Belek, Antalya. (Mart 2016)
 • Yuluğkural Z.Leptospiroz ve tatarcık humması koenfeksiyonlu olgu sunumu. Ankem kongresi. s:202; 6-10 mayıs 2015 K.K.T.C (Mayıs 2015)
 • Keskin S., Çavuşlu Ş., Tuğrul H.M., Yuluğkural Z. Hastanede yatan vankomisin dirençli enterokok rektal kolonizasyonu saptanan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Ankem kongresi. s:202; 6-10 mayıs 2015 K.K.T.C (Mayıs 2015)
 • Güngör K., Yuluğkural Z. Fatal seyirli bir endokardit olgusu. Ankem kongresi. s:202; 6-10 mayıs 2015 K.K.T.C (Mayıs 2015)
 • Yuluğkural Z, Güngör K, Tansel Ö. Nedeni bilinmeyen ateş: altmış olgunun retrospektif analizi ANKEM dergisi cilt 28 ek 1 s:80 29. ANKEM kongresi Bodrum (Mayıs 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Zerrin Yuluğkural. Staphylococcus aureus’a Bağlı Endokardit. "İnfektif Endokardit; Güncel Bilgiler, Yerel Veriler" sempozyumu. 21-22 Ekim 2017, İstanbul (Ekim 2017)
 • Zerrin Yuluğkural. Merkezi sterilizasyon ünitelerinde çalışan güvenliği. Dezenfeksiyon,sterilizasyon hemşireliği okulu.21-25.5.2017. Ankara (Mayıs 2017)
 • Zerrin YULUĞKURAL Erişkin Bağışıklama Kursu: Bağışıklamanın tarihçesi. 6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 4-8 NİSAN 2017 (Nisan 2017)
 • Servisimizde İzlenen Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi.Zerrin Yuluğkural, Kültüral Güngör, Nermin Şakru, Figen Kuloğlu,Aygül Çelik, Filiz Akata.6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 4-8 NİSAN 2017 (Nisan 2017)
 • Yuluğkural Z. İmmunkompetan özel gruplarda aşılama:özel ne var?6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 MAYIS 2016 (Mayıs 2016)
 • Oturum başkanlığı,oturum 2. 9. uluslararası katılımlı srterilizasyon dezenfeksiyon kongresi. 2-6 Aralık 2015, Antalya. (Aralık 2015)
 • 9. uluslararası katılımlı srterilizasyon dezenfeksiyon kongresi, Editörlük (Aralık 2015)
 • 9. uluslararası katılımlı sterilizasyon dezenfeksiyon kongresi, kongre başkan yardımcılığı (Aralık 2015)
 • Oturum başkanlığı. Çok İlaca Dirençli ve Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz. Ankem Kongresi. 6-10 Mayıs 2015 Antalya (Mayıs 2015)
 • MSÜ çalışan güvenliği, sağlık kontrolleri. 8. DAS okulu. 15-20 şubat 2015, Antalya (Şubat 2015)
 • Yuluğkural Z. Sıvı sterilan olan perasetik asit ve hidrojen peroksit türevi alet dezenfektanlarının kullanım ilkeeri kombinasyonlarının kıyaslanması. 31. ulusal gastroenteroloji haftası. Antalya (Kasım 2014)
 • Yuluğkural Z. Türkiye’de antibiyotik direnci ve kılavuzlarla uyumu. 23. ulusal üroloji kongresi antalya (Ekim 2014)
 • Kronik Hepatit B/ Tedavide Güncel Yaklaşım (Mart 2014)
 • Yuluğkural, Z., “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışan güvenliği, sağlık kontrolleri”, 7. DAS Okulu, Antalya, Şubat, 2014 (Şubat 2014)
 • Yuluğkural, Z., “Düşük ısıda sterilizasyon yöntemleri”, ”, 6. DAS Okulu, Antalya, Şubat, 2013 (Şubat 2013)
 • Yuluğkural, Z., “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışan güvenliği, sağlık kontrolleri”, 6. DAS Okulu, Antalya, Şubat, 2013 (Şubat 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Zerrin Yuluğkural, Akciğerin nadir görülen patojenlere bağlı infeksiyonları. Erişkin ve çocukta solunum sistemi infeksiyonları temel başvuru kitabı editör:Tevfik Özlü, Uğur Özçelik, İftihar Köksal. Nobel Tıp kitabevleri, s:595-603 (Ekim 2014)