» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Şahin, F., Kabapınar, F. , Alp, Z. B. & Talaslıoğlu, S. (2018). Fen bilimleri ögretmen adaylarının akılcı ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci ile ilgili bilgi düzeyleri. ICSESS (Kasım 2018)
  • Şahin, F., Kabapınar, F., Alp, Z.B. & Talaslıoğlu, S. (2018). Determination of the Concept of Antibiotic Dilency of Physical, Chemistry, Biology and Science Teacher Candidates. 1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education (Mayıs 2018)
  • Ilya, B., Tasçı M.,Alp, Z.B., Şahin, F. (2017). Tersine Mühendislik Kullanarak Kahve Makinesi Tasarlama. ICONTE. (Mayıs 2017)
  • Alp, Z.B., Şahin, F. (2016). Ögretmenlere Proje Yapım Sürecinde Rehberliğin Önemi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Mayıs 2016)
  • Çömek, A.,Yıldırım, M. & Alp, Z. B. (2016). The Use of Edible Science Projects in Teaching Science Concepts. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 364-369. (Mayıs 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Çömek, A., Yıldırım, M., Alp, Z.B. (2016). The Use of Edible Science Projects in Teaching Science. Shelley, M., Kıray, S.A, Çelik, İ (Ed.), Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2016 içinde (s. 48-57). Iowa, International Society for Research Education and Science (ISRES). (Kasım 2016)

Sertifikalar

  • Istanbul Kalkınma Ajansı 58. Dönem Baslangıç Seviyesi Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Kalkınma Ajanslarına Proje Basvurusu , Proje yönetimi egitimi, Istanbul, Sertifika, 14.10.2015-16.10.2015 (Ekim 2015)

» Verdiği Dersler

Öğretmenlik Uygulaması