» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Zatiye Ayça Çevikelli-Yakut, Reyhan Özçelik, Özge Çevik, Tarık Emre Şener, Göksel Şener. Exercise and caloric restriction improve cardiovascular and erectile function in rats with metabolic syndrome. Int J Impot Res (2020). https://doi.org/10.1038/s41443-020-00356-w (Ekim 2020)
 • Ozel, Y.; Elcioglu, H. K.; Cevikelli, Z. A.; Kudas, I.; Ahmad, S.; Uzun, H.; Topal, C.; Aktas, S.; Kabasakal, L. Ischemic colitis of the colon in streptozotocin-induced diabetic rats. Molecular and Cellular Biochemistry 2018 Feb; 439(1-2):87-93. doi: 10.1007/s11010-017-3138-2. Epub 2017 Aug 5. (Ağustos 2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Zatiye Ayça Çevikelli Yakut, Gizem Buse Akçay, Özge Çevik, Göksel Şener. Ameliorative effects of melatonin on intestinal oxidative damage in streptozotocin-induced diabetic rats. Istanbul J Pharm. 2020. DOI: 10.26650/IstanbulJPharm.2020.0078
 • Zatiye Ayça Çevikelli Yakut, Sinem Şakarcan, Göksel Şener. What we know about COVID-19 and its treatment. J Res Pharm. 2020; 24(5):602-616.
 • Zatiye Ayça Çevikelli-Yakut, Büşra Ertaş, Ali Şen, Göksel Şener. Effect of Myrtus communis extract on serum cytokines in angiotensin dependent hypertensive rats. Medicine Science International Medical Journal. 2020;9(2):404-7.
 • Çevikelli Yakut ZA, Ertaş B, Koyuncuoğlu T, Yeğen BÇ, Şener G. Nicorandil preserves blood-brain barrier and improves memory impairment in hypertensive rats. J Res Pharm. 2019; 23(6): 1140-1148.
 • Ayaz Adakul B, Ertaş B, Çevikelli ZA, Özbeyli D, Ercan F, Kandemir C, Çevik Ö, Şener TE, Şener G. The effects of riboflavin on ischemia/reperfusion induced renal injury: Role on caspase-3 expression. J Res Pharm. 2019; 23(3): 379-386.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çevikelli Yakut ZA, Ertaş B, Şen A, Şener G. Effect of Myrtus Communis Extract on Serum Cytokines in Angiotensin Dependent Hypertensive rats. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development (DRD 2019), İnönü University Congress & Culture Center, MALATYA, July 1-3, 2019. (Oral) (Temmuz 2019)
 • Şule Arslan, Zatiye Ayça Çevikelli, Begüm Gürel Gökmen, Ozan Özcan, Göksel Şener, Tuğba Tunalı Akbay. Deneysel hipertansiyonda Myrtus communis’in böbrek, kalp ve aort dokuları üzerine etkisinin incelenmesi. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences. June 28-29, 2019 / Ankara, Turkey
 • Adakul Betül Ayaz,Ertaş Büşra,Çevikelli Zatiye Ayça,Özbeyli Dilek,Ercan Feriha,Kandemir Cansu,Şener Göksel, "Nephroprotective effect of riboflavin in a rat model of acute renal injury", ıvek3 International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 2017.
 • Adakul Betül Ayaz,Ertaş Büşra,Çevikelli Zatiye Ayça,Özbeyli Dilek,Ercan Feriha,Kandemir Cansu,Şener Göksel, "Protective effect of riboflavin from acute renal injury in a rat model", International Meeting On Education Research in Health Sciences, 2017.
 • Kübra Hatice Elçioğlu, Yahya Özel, İlyas Kudaş, Ayça Zatiye Çevikelli, Hafize Uzun, Şerife Aktaş, Levent Kabasakal. Ischemic Colitis of the Colon in Streptozotosin Induced Diabetic Rat. ıvek3 International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 2017.

Sertifikalar

 • Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sertifika Programı (Aralık 2015)

Diğer

 • Dr. Ecz. Z. Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT, Prof. Dr. Göksel ŞENER. Yüksek Kan Basıncının Kognitif (Bilişsel) Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. Farmakope Eczacı Dergisi. Şubat 2020. 4-8. (Şubat 2020)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Renovasküler Hipertansif Sıçanlarda Kognitif Fonksiyonların Değişim Mekanizmaları ve Myrtus communis Ekstresinin Olası Etkisinin İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Marmara Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler