» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Balkaç, Z. (2002). “Turks of Western Thrace” The Turks Turkish World, Part Seventyseven Turkish Communities sayfa 617-635, Yeni Türkiye Publications Ankara, 2002, Turkey (International).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Balkaç, Z. (2012). “The Main Purposes Of History Education” Jub ilee International Scientific Conference “Traditions, Directions, Challenges”, 19-20-21 October 2012, Smolyan, Bulgaria. (Ekim 2012)
 • Balkaç, Z. (2012). “Farabı’s Devotıon To Scıence And Hıs Contrıbutıon To Pedagogy” 7th International Scientific, Art and Education Conference, 17-18 September 2012, Opatija, Croatia. (Eylül 2012)
 • Balkaç, Z., Kaya, C., Kepekli, E. (2011). “The İmportance Of School-Parent Cooperation and İts Possible Contributions To Students”, VI. Balkan Education and Science Congress, 29.09.2011-1.10.2011, OHRİD. (Eylül 2011)
 • Balkaç, Z. (2011). “Positive Reflections Of ATATURK, History Teaching and Museums As a Tendency On Modern Education-Society”, VI. Balkan Education and Science Congress, 29.09.2011-1.10.2011, OHRİD. (Eylül 2011)
 • Balkaç, Z. (2011). “Recent Approaches To History Education”, The 2011 Barcelona European Academic Conference & Mediterranean Cruise Program, 6-9 June 2011, BARCELONA. (Haziran 2011)
 • Balkaç, Z. (2010). “The İmportance-Objectives-Awareness and Relevance Of History With Other Sciences As a Social Science” 22nd İnternational Conference On Systems Research, İnformatics and Cybernetics, 2-3-4-5-6 August 2010, Baden-Baden, Germany. (Ağustos 2010)
 • Balkaç, Z. (2009). "Türk Eğitim Sisteminde Kültürün Yeri-Önemi ve Sistemin Çok Kültürlülüğe Bakış açısı" The 5th International Balkan Education and Science Congress Education in the Balkans Today 01-03 October 2009 Edirne, Turkey. Volume 2. (Ekim 2009)
 • Balkaç, Z. (2009). "Applications, Methods and Reforms in Teacher Training during Turkish Republic" University Kragujevac Fakulty of Education in Jagodina, 19-21 May 2009, Serbia (Mayıs 2009)
 • Balkaç, Z. (2008). "The Contemporary Strategies in Constructing Education in Knowlidge Society from The Time of Atatürk to Nowadays" Pedegogy and The Knowlidge Society Volume 1, 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research Conference, November 13-14 2008, Zadar, Croatia. (Kasım 2008)
 • Balkaç, Z. (2008). "The Important Of School in Turkish Education System Since The 19 cc" IV. International Scientific Conference, 15-17 June 2008, University of Ss. Cyril and Methodius Skopje, Faculty of pedegogy Ss. Clement of Ohrid Republic of Macedonia.. (Haziran 2008)
 • Balkaç, Z. "The Sıgnifiance of Ataturk's struggless in Turkish education system and evaluation of Turkish Education Systems. Pedagogical Faculty" The Third International Balkan Scientific Congress Interculturality in the educational progress. 22-24 September, 2005, Univesity of Ss Cyril and Methodius Skopje, Gotse Delchev Shtip, Macedonia. (Eylül 2005)
 • Balkaç, Z. (2004) "The Historical Development Of Globalisation In The World And Its Efects on Educations Systems" Second International Balkan Education Congress, 8-9-10 October 2004, Edirne. (Ekim 2004)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Balkaç, Z. (2010). Trakya Üniversitesi Balkan Türkleri Federasyonu İşbirliği İle; Trakya Üniversitesi- Priştina Ve Tetova Üniversitelerinin Desteği İle Düzenlenen Çağdaş Türk Dili Ve Kültürü Çalıştayına "Türkiye Ve Balkanlar” Konulu Çalışma. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. 01-21 Temmuz 2010, Edirne, Turkiye (Temmuz 2010)
 • Balkaç, Z. (2009). Cumhuriyet Ve Atatürk. Meb İlhami Erten Lisesi, 22 Ekim, Edirne. (Ekim 2009)
 • Balkaç, Z. (2004). Ermeni Gerçeği. Teba-yı Sadıkadan Türk Düşmanlığına...Hayk'ın Çocukları. Tarih ve Düşünce Dergisi. Haziran-Temmuz 2004 İstanbul. (Haziran 2004)
 • Balkaç, Z. (2003). Paylaşılamayan Makedonya. Belgelerle Türk Tarih Dergisi Dün - Bugün - Yarın. Aralık 2003 İstanbul. (Aralık 2003)
 • Balkaç, Z. (2002). Turks of Western Thrace. The Turks Turkish World, Part Seventyseven Turskish Communities, Yeni Türkiye Publications Ankara 2002 Turkey(International). Bu eser; Cambridge Bibliography of Social Siciences ve İndex Islamicus(Cambridge) tarafından indexlenmiştir. Yeni Turkiye Research & Publishing Center. Ss: 617-635
 • Balkaç, Z. (2001). Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Kıta Sahanlığı. 1-2 Orkun Dergisi Aralık 2000-Ocak 2001, İstanbul. (Ocak 2001)
 • Balkaç, Z. (2000). Yunanistan Devleti’nin Megali Elleda Serabı’nın Hedefleri. The Vision Dergisi. October-November 2000, Girne Amerikan Üniversitesi Yayınları, Kıbrıs. (Ekim 2000)
 • Balkaç, Z. (2000). Adaların Silahlandırılması. Strateji Dergisi. Haziran 2000, Ankara. (Haziran 2000)
 • Balkaç, Z. (1998). Yunan ile İlgili Seksiyonları’nın Karadeniz’e Yönelik Makro Hedefleri ve Stratejileri. Tarih ve Medeniyet Dergisi. Aralık 1998, İstanbul. (Aralık 1998)
 • Balkaç, Z. (1997). Türkiye ile Yunanistan Arasında Fır Hattı. Türk Diplomatik Dergisi. Eylül 1997, İstanbul. (Eylül 1997)
 • Balkaç, Z. (1997). Balkan Jeopolitiği. Türk Dünyası Tarih Dergisi. Eylül 1997, İstanbul. (Eylül 1997)
 • Balkaç, Z. (1997). Musatfa Kemal’in Sofya’daki Gizli Görevi ve Hafız Galip ile İlişkisi. Diplomatik Dergisi. Ağustos 1997, İstanbul. (Ağustos 1997)
 • Balkaç, Z. (1997). Bulgaristan ve Uluslar arası Antlaşmalar. Türk Diplomatik Dergisi. Haziran 1997, İstanbul. (Haziran 1997)
 • Balkaç, Z. (1997). Cumhuriyet’in Anayasal Yapısı. Strateji Dergisi. Mart 1997, Ankara. (Mart 1997)
 • Balkaç, Z. (1997). Balkan Komünist Partileri Yakın Balkan Tarihi’nin Bilinmeyen Yönü. Diplomatik Dergisi. Mart-Nisan 1997, İstanbul. (Mart 1997)
 • Balkaç, Z. (1997). Mustafa Kemal’in Hedefleri. Türk Diplomatik Dergisi. Ocak-Şubat 1997, İstanbul. (Ocak 1997)
 • Balkaç, Z. (1997). Greko-Elenlerdeki Gereksiz Makedonfobi Allerjisinin Sebebleri. Sesler Dergisi. Üsküp-Makedonya.
 • Balkaç, Z. (1996). Yunanlıların Türk Düşmanlığı ve Türkofobi. Diplomatik Dergisi. Kasım-Aralık 1996, İstanbul. (Aralık 1996)
 • Balkaç, Z. (1996). Atatürk’ün ve Devrimlerinin Çok Yönlü Değerlendirilmesi. Sesler Dergisi. Kasım 1996, Üsküp-Makedonya. (Kasım 1996)
 • Balkaç, Z. (1996). Teşkilat-ı Mahsusa’nın Batı Trakya faaliyetleri ve Hafız Galip Bazı Gerçekler. Diplomatik Dergisi. Eylül-Ekim, İstanbul. (Eylül 1996)
 • Balkaç, Z. (1996). Batı Trakya Tarihinde Plebsit Olayına Bir Bakış. Şafak Dergisi. Mayıs 1996, Gümülcine-Yunanistan. (Mayıs 1996)
 • Balkaç, Z. (1996). Atatürk’ün Balkan Jeopolitiğine Bakışı. Strateji Dergisi. Ankara.

Diğer

 • Balkaç, Z. (2011). Çanakkale'nin Zaferi Ve Ehemmiyet. T.Ü Eğitim Fakültesi, 17 Mart, Edirne. (Mart 2011)
 • Balkaç, Z. (2010). Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Modern Türkiye'nin Kurulmasındaki Yeri Ve Önemi. T.Ü Eğitim Fakültesi,22 Nisan, Edirne. (Nisan 2010)
 • Balkaç, Z. (2010). Çanakkale'nin Zaferi Ve Ehemmiyet. T.Ü Yabancı Diller Yüksek Okulu, 18 Mart, Edirne. (Mart 2010)
 • Balkaç, Z. (2009). Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Ulusal Egemenlik ve Meclisin Toplanması. 22.04.2009, Eğitim Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu. (Nisan 2009)
 • Balkaç, Z. (2006). “Rodop Hükümetleri”Adlı Belgesel. Trt 2'de 3 Bölümden Oluşan Ve Yayınlanan Yapımcı Metin Edirneli'nin Yürüttüğü Belgesele Akademik Danışmanlık, Ankara.
 • Balkaç. Z. (2005). Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nın Uluslararası Anlamı Ve Kutlamaların Dünya Barışı Bakımından Önemi Konulu Konferans. 22 Nisan 2005, Eğitim Fakültesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi, Edirne. (Nisan 2005)
 • Balkaç, Z. (2004). Atatürk Ve Eğitim Konulu Konferans. 21 Aralık 2004 , Eğitim Fakültesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi, Edirne. (Aralık 2004)

» Verdiği Dersler

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ

ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIĞI

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE

İNSAN HAKLARI ve DEMOKRASİ

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ ve KÜLTÜRÜ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

OKUL DENEYİMİ

SOSYAL PROJE GELİŞTİRME

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

TÜRK DIŞ POLİTİKASI

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

TÜRK TARİHİ ve KÜLTÜRÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I-II

TÜRKİYE ve BALKANLAR

UYGARLIK TARİHİ

VATANDAŞLIK BİLİGİSİ

YENİ ve YAKINÇAĞ TARİHİ