» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Siyasal Açıdan Geçmişten Günümüze Bosna Herseğin Denize Çıkış Meselesi ve Sınır Değişiklikleri. JASSS Studies.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Nicolae Titulescu Döneminde Elazığ ve Çevresine Yapılan Türk Göçleri ve sahadaki izleri" Dimitrie Cantemir, Romanya Kültür Merkezi, İstanbul. (Ekim 2017)
 • "Balkanlardaki Çerkez Yerleşmelerinin Coğrafi Analizi". Uluslararası eğitim, kültür ve kimlik konferansı. IUS (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) 6-8 Temmuz 2013 (Temmuz 2013)
 • Şehir Coğrafyası Açısından, Şehir Yenileştirme Örnekleri, İstanbul Örneği. 2013. 12.ci Asya Şehircilik Kongresi, Benares Hindu Üniversitesi, Hindistan.
 • Çöl Tozlarının İnsan ve Beşeri Ortama Etkileri. 12.ci Uluslararası Asya Şehirleşme Konferansı. Aralık. Varanasi Hindu Üniversitesi, Benares, Hindistan. 28-30 Aralık, 2013.
 • "Türk Şehir Kültürü ve Balkanlardaki İzleri". IBAC 2.ci Uluslararası Balkan Kongresi, 10, 13. Ekim 2012, Tiran-Arnavutluk (Ekim 2012)
 • "Balkanlardaki Türk Meskenlerinin Yok oluşlarının Sebepleri" IBAC 2.ci Uluslararası Balkan Sempozyumu, 10 ve 13.cü Ekim 2012. Tiran- Arnavutluk. (Ekim 2012)
 • "Balkanlardaki Türk Şehir Meskenlerinde Yapısal Çeşitlilik" (Bosna Hersek, Arnavıtluk, Yunanistan). 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu. 23, 26.cı Eylül, 2012. (Eylül 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "Unutulmış bir Toplum Hakkında Coğrafi Analiz: Sivas Çevresindeki Boşnaklar Örneği". Uluslararası Eğitim, kültür ve kimlik konferansı, IUS (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) 6-8 Temmuz 2013 (Temmuz 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Elazığ ve Çevresine Yapılan Balkan Göçlerinin Kaynak Ülkeleri, Göçün Başlıca Sebepleri ve Sonuçları. Harput Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013 (Mayıs 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Balkanlardaki Geleneksel Türk Şehir Meskenlerinin Jeokültürel Çerçevesi" Klement Ohridski Üniversitesi, Sofya, Bulgaristan. Uluslararası Kitap Bölümü. 2014 sayısı Cilt IV.

Diğer

 • ÖSS Ülkeler Coğrafyası (2007)

» Projeler

Uluslararası » Diğer » Diğer

100 Karikatürle Srebrenitsa Soykırımı Sergisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü

» Verdiği Dersler

Balkanların Etno-Kültürel Coğrafyası

Beşeri İktisadi Coğrafya

Karşılaştırmalı Ülke Etüdleri - Bulgarca Mütercim Tercümanlık Böl.

Siyasi Coğrafya