» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • T. TIPI, N. YILDIZ, M. NARGELEÇEKENLER, B. ÇETIN, Measuring the technical efficiency and determinants of efficiency of rice (Oryza sativa) farms in Marmara region, Turkey, NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol. 37, no. 2, pp. 121-129, 5, 2009

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE AÇISINDAN OKUN YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • N. YILDIZ, U. AKDUGAN, Girdi-Çikti Tablolari ile Sektörler Arasi Iliskilerin Analizi: Seçilmis Ülke Örnekleri, Akademik Bakis Dergisi, no. 44, 8, 2014
 • TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DIŞ TİCARET, BÜYÜME VE İSTİHDAM ARASİNDAKİ İLİŞKİLERİN UZUN DÖNEM-KISA DÖNEM ANALİZİ: 1923-2013
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • N. YILDIZ, E. YILDIZ, Türkiye’de “Iyi Büyüme” ve Istihdam Iliskisi, VII. Internaional Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series, pp. 284-292, Tekirdag-TÜRKIYE
 • Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki Nedensellik İlişkisi:Türkiye Örneği (Nisan 2017)
 • Dış Borç-Ekonomik Büyüme İlişkisi:"Kırılgan Beşli" Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Nisan 2017)
 • N. YILDIZ, E. YILDIZ, An Analysis of Income Distrubution: Case of European Union, European Prospects for theNational Economy, pp. 212-219, Varna-BULGARISTAN
 • E. YILDIZ, N. YILDIZ, The Possible Effects of Technological Improvements to Employment, First Applied Conference with International Participation, Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, pp. 91-95, Bourgas-BULGARISTAN
 • Gençler, A., N. Yıldız, “In Content of EU Enlargement Probable Effects of Union’s Employment Policies”, Third International Symposium on Business Administration, The Competition Power of the European Union After the Enlargement,, Çanakkale Hamzaköy Gelibolu, ss 329-339, Mayıs 2004. (Mayıs 2004)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Uzunoğlu S., Yıldız N., Yuruk M.S., “Sustainability of Current Account Deficits In Developing Countries: The Case of Turkey”, International Conference on Enviroment: Survial and Sustainability 19-24 February 2007, Near East Universty, Nicosia-Northern Cyprus. 2007.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • N. YILDIZ, Sosyal, Beseri ve Idari Bilimler’xxde Akademik Arastirmalar-5, Uluslararasi, Bölüm: Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri:2001-2017, Basim Türü: Basili, pp. 473-489, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-288-397-6, Gece Kitapligi, 20181. Basim
 • N. YILDIZ, Türkiye’de Sektörlerin Istihdam, Enflasyon ve Büyümeye Etkileri, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , ISBN978-613-8-34818-4, Lambert Academic Publishing, 20181. Basim
 • N. YILDIZ, Türkiye’de Sektörlerin Istihdam, Enflasyon ve Büyümeye Etkileri, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , ISBN978-613-8-34818-4, Lambert Academic Publishing, 20181. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • N. YILDIZ, U. AKDUGAN, Long Term-Short Term Analyse Between Foreign Trade, Growth and Employment in Turkish Economy: 1923-2013, IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, no. 15, pp. 247-264, 9, 2014
 • N. YILDIZ, E. YILDIZ, Mübadele Meselesi ve Cumhuriyet Dönemi Tarimsal Kalkinma Politikasi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 14, no. 1, pp. 349-370, 6, 2012
 • Yıldız, N., “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.1, Edirne, 2005.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • N. YILDIZ, E. YILDIZ, Dünyada Ekonomik Büyüme ve Yoksullasma, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansi, vol. 4, pp. 15-24, Izmir-TÜRKIYE
 • D. KÜÇÜKALTAN, N. YILDIZ, Edirne’xxde su kaynaklarinin Ekonomik Analizi ve Turizm Sektörü uygulamasi, Trakya Toprak ve Su Kaynaklari Sempozyumu, pp. 407-414, Kirklareli-TÜRKIYE
 • Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, T.C.Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kırklareli, 2001.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özsağır A. v.d., “Makro İktisat”, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2011 (Kısım 3).
 • Buluş A. v.d., “Türkiye Ekonomisi”, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2011 ( 3. Bölüm).
 • Uzunoğlu S., Aytaç A., Yıldız N., Yıldırak K., Atakişi A., “Temel Ekonomi”,II. Baskı, Literatür Yayınları, İstanbul, Ekim 2008 (7, 8, 9, 14. Bölümler). (Ekim 2008)

Projeler

 • Diger kamu kuruluslari (Yüksekögretim Kurumlari hariç), Edirne Ili Lalapasa-Süloglu Ilçeleri ve Köyleri Gelir Yapisi Arastirmasi-2001, Baslangiç Tarihi: 09.04.2001, Bitis Tarihi : 16.10.2001,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Ödüller

 • TÜGIAD EKONOMI ÖDÜLÜ, Yil: 2007, Türkiye Genç Isadamlari Dernegi

Diğer

 • N. YILDIZ, MUHASEBE, FINANS VE IKTISAT ARASTIRMA ÖRNEKLERI, Ulusal, Bölüm: TÜRKIYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESI, Basim Türü: Basili, pp. 613-625, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7928-26-9, Nobel, 20181. Basim
 • N. YILDIZ, Ekonomiye Giris, Ulusal, Bölüm: Yatirim-Tasarruf Dengesi, Kamu Kesimi Genel Dengesi, Basim Türü: Basili, pp. 101-142, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4393-41-1, Paradigma Akademi, 20141. Basim
 • N. YILDIZ, Türkiye Ekonomisi, Ulusal, Bölüm: Devletçi Politikalara Yönelis ve Geçirdigi Asamalar, Basim Türü: Basili, pp. 67-94, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4350-41-4, Lisans, 20111. Basim
 • N. YILDIZ, F. M. CIN, Makro Iktisat, Ulusal, Bölüm: ISSIZLIK, ENFLASYON, BÜTÇE AÇIKLARI VE KAMU BORÇLARI, Basim Türü: Basili, pp. 307-357, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4350-62-9, Lisans, 20111. Basim
 • N. YILDIZ, Temel Ekonomi, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN975-04-0390-8, Literatür, 20061. Basim

» Verdiği Dersler

Ekonomik Büyüme ve Gelişme

Ekonomik Büyüme: Teori ve Politikalar

Makro İktisadi Analiz

Makro İktisat

Türkiye Ekonomisi