» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Bayir, E., Cakici, Y., & Ertas, O. (2014). Exploring Natural and Social Scientists’ Views of Nature of Science. International Journal of Science Education, 36(8), 1286-1312.
 • Çakıcı, Y. (2012). Exploring Turkish upper primary level science textbooks’ coverage of scientific literacy themes. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 49, 81-102.
 • Çakıcı, Y. & Bayır, E. (2012). Developing children’s views of the nature of science through role play. International Journal of Science Education, 34(7), 1075-1091.
 • Çakıcı, Y., Arıcak, O.T., & Ilgaz, G. (2011). Can ‘Attitudes toward Biology Course’ and ‘Learning Strategies’ Simultaneously Predict Achievement in Biology? Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 45, 31-48.
 • Çakıcı, Y. (2005). Exploring Turkish upper primary level pupils’ understanding of digestion. International Journal of Science Education, 27(1), 79-100.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çakıcı, Y. & Türkmen, N. (2013). An investigation of the effect of project-based learning approach on children’s achievement and attitude in science. The Online Journal of Science and Technology, 3(2), 9-17.
 • Çakıcı, Y. & Yavuz, G. (2010). The effect of constructivist science teaching on 4th grade students’ understanding of matter. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(2), 1-19.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çakıcı, Y. & Türkmen, N. (2012). An investigation of the effect of project-based learning approach on children’s achievement and attitude in science. The 3rd Science Technology and Engineering Conference, ISTE-C, 13-15 December, Dubai.
 • Bayır, E., Çakıcı, Y., & Ertas, O. (2011). What are the views of scientists in natural science and social science about the nature of science? ICERI-International Conference of Education, Research and Innovation, 14-16 November, Madrid-Spain.
 • Çakıcı, Y. & Bayır, E. (2011). Developing children’s views of the nature of science through role play. The 9th Conference of the European Science Education Research Association, 5-9 September (pp.138). Lyon-France.
 • Çakıcı, Y. (2008). Children’s ideas about healthy and unheealthy foods. IV. International Scientific Congress. “Contemporary Intentions in Education”, 13-15 June. University "Ss. Cyril and Methodius", Faculty of Pedagogy "Ss. Clement of Ohrid" (pp.409-420). Skopje, Macedonia.
 • Çakıcı, Y., Ilgaz, G., & Çeltek, M. (2007). An assessment of teaching practices of elementary education 3rd year students based on multiple intelligence approach. The Fourth Balkan Congress. Education, Balkans and Europe. 22-24 June (pp.142-148). Trakia University, Education Faculty, Stara Zagora. Bulgaria.
 • Çakıcı, Y. (2006). Children’s ideas about plant nutrition and energy. Jubılee Natıonal Scientific Conference with International Participation, 20-21 October, Smolyan, Bulgaria.
 • Çakıcı, Y. (2005). Improving schools through teacher appraisal in England. The Third International Balkan Scientific Congress, 22-24 September 2005. University "Ss. Cyril and Methodius", Pedagogical Faculty "Gotse Delchev" (pp.208-213). Shtip, Macedonia.
 • Kılıç, I., Çakıcı, Y., Çeltek, M., & Saka, M. (2005). Learning by doing: Matter and its features. The Third International Balkan Scientific Congress, 22-24 September. University "Ss. Cyril and Methodius", Pedagogical Faculty "Gotse Delchev" (pp.479-482). Shtip, Macedonia.
 • Çakıcı, Y. (2005). The first and fourth year primary student teachers' ideas about nature of science. International Scientific Conference, UNITECH'05, 24-25 November (pp.238-243). Technical University of Gabrovo, Bulgaria.
 • Çakıcı, Y. (2004). Preservice primary teachers’ understanding of nature of science. 2nd International Balkan Education Congress, 8-10 October 2004 (pp.500-505). Trakya University, Education Faculty, Edirne, Türkiye.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ilgaz, G., Arıcak, O. T., & Çakıcı, Y. (2011). Kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme. The World Conference of New Trends in Science Education, 19-23 Eylül (pp.229). Kuşadası-Turkey.
 • Çakıcı, Y. & Ilgaz, G. (2011). 2004 yılı ilköğretim Fen ve Teknoloji Programı ile ilgili tezlerin incelenmesi, 2005-2010. The World Conference of New Trends in Sceince Education, 19-23 Eylül (pp.245). Kuşadası-Turkey.
 • Çakıcı, Y. & Yavuz, G. (2009). The Effect of constructivist science teaching on the success of fourth grade Turkish students. The International Congress of Science Education, July 15-18, (pp.67-68). Cartagena, Colombia.
 • Çakıcı, Y. (2001). Exploring upper primary level children’s understanding of digestion. Research Students Conference. Monday 16 July, University of Nottingham. School of Education, Nottingham.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çakıcı, Y. & Girgin, E. (2012). İlköğretim II. kademe Fen ve Teknoloji ders kitaplarındaki ünite sonu değerlendirme sorularının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 87-110.
 • Çakıcı, Y., Ürek, H., & Diçer, E. O. (2012). İlköğretim öğrencilerinin soru oluşturma becerilerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 43-68.
 • Çakıcı, Y. & Ilgaz, G. (2011). 2004 Yılı İlköğretim Fen ve Teknoloji Programı ile ilgili 2005-2010 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34, 35-47.
 • Çakıcı, Y. (2010). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım ve öğrencilerin kavram yanılgıları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 89-115.
 • Çakıcı, Y. (2009). Fen eğitiminde bir önkoşul: Bilimin doğasını anlama. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 57-74.
 • Çakıcı, Y. (2006). Ingiltere’de Biyoloji bilimlerinin gelişimini etkileyen faktörler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 23-34.
 • Çakıcı, Y. (1998). Fotosentezde öğrencilerin alternatif düşünce yapıları. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 41-49.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çakıcı, Y. & Girgin, E. (2012). İlköğretim II. kademe Fen ve Teknoloji ders kitaplarındaki ünite sonu değerlendirme sorularının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran (ss. 213). Niğde.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Bayır, E. & Çakıcı, Y. (2011). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 5E modeline göre geliştirdikleri Kimya konularına yönelik ders planları ve öğretim uygulamalarının değerlendirilmesi. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-8 Temmuz (ss.40). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum.
 • Çakıcı, Y. (2005). Fen Öğretiminde V-Diyagramlarının Önemi. Fen/Fizik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Seminer ve Çalıştayı, 20-22 Haziran (ss. 19), TÜ Eğitim Fakültesi, Tekirdağ MYO, Türk Fizik Vakfı, Tekirdağ MEM, Özel Tekirdağ Fen Lisesi, Edirne.
 • Çakıcı, Y. (2002). İlköğretim öğrencilerinin sindirim konusundaki kavram yanılgıları ve yapısalcı öğrenme. İlköğretim Fen/Fizik Eğitimi Sempozyumu ve İşlik Çalışması, 3-4 Haziran (ss. 19), TÜ Eğitim Fakültesi, M. Ereğlisi MYO, Türk Fizik Vakfı ve Özel Tekirdağ Fen Lisesi, Tekirdağ.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çakıcı, Y. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım, Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni yaklaşımlar. (Editör) Özgür Taşkın (ss. 1-22). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakıcı, Y. (2008). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çoklu Zeka, Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. (Editör) Özgür Taşkın (ss. 433-463). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakıcı, Y. (2007). Bilimsel Araştırma Yaklaşımları, Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (Editör) Durmuş Ekiz (ss. 46-62). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Çakıcı Y. & Yapalak S. (2005). Canlıların Kimyasal Yapısı, Canlılar Bilimi (Editörler) Mustafa Aydoğdu, Kudret Gezer (ss. 5-16). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Girgin, E. (2012). İlköğretim 2. Kademe Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının İncelenmesi. Edirne: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yavuz, G. (2008). İlköğretim 4. Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

» Verdiği Dersler

Bilim Tarihi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar (Yüksek Lisans)

Fen ve Teknoloji Öğretimi I

Fen ve Teknoloji Öğretimi II

Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (Yüksek Lisans)