» Biyografi

Yılmaz BÜKTEL(İzmir 1958)                                                               

 

İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı, 1976’da İstanbul Pertevniyal lisesinden mezun oldu.

1976 Ekim’inde girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden 1981 Şubat’ında “Bolaman Şerefnur Kademoğlu Konağı ve Antik Polemonium’daki(Fatsa) Bizans Eserleri” başlıklı araştırma tezi ile mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, sanat tarihi anabilim dalında Ekim 1986 - Aralık 1989 arasında “Tekirdağ, Edirne, Çanakkale Müzelerinde Bulunan Bizans eserleri” başlıklı çalışma ile yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, sanat tarihi anabilim dalında, yine Prof. Dr. Semavi Eyice’nin danışmanlığında başladığı “Studios Manastırı Kilisesinin Üst Örtü Problemi” başlıklı doktora tezini Ekim 1990 - Şubat 1996 arasında, Yrd.Doç.Dr. Mehmet İ. Tunay’ın yönlendirmesiyle tamamladı.

 

ÇALIŞMA YAŞAMI: Ağustos 1978 - Ağustos 1982 arasında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nda çalıştı. Kurumun çeşitli aşamalarından sonra geldiği yayın şubesinde, üzerinde çalıştığı ve bizzat mizanpajlarını yaptığı üç eser şunlardır: Sadi Borak - Ata ve İstanbul; Said Naum Duhani - Eski İnsanlar eski evler; Celalettin Atasoy - Kandilli’de Tarih. Ayrıca Kurumun süreli yayını “Turing”  için de devamlı çalıştı. Ağustos 1982 - Aralık 1983 arası askerliğini 173.dönem yedek subay olarak İzmir ve Ağrı’da tamamladı. Ağustos 1984 - Kasım 1985 arasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde idari memur olarak çalıştı. Aralık 1985’den Kasım 2001’e  Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Anabilim dalında çalışırken bu son tarihte aynı Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümüne geçti ve ayni zamanda Bölümün başkanlığını da üstlendi(2001-2004). Ayrıca “Edirne Araştırmaları Merkezi” müdür yardımcılığı görevinde bulundu(2001-2004).Önceki görevi dahilinde Mimarlık Tarihi; Sanat Tarihi; Restorasyon-Koruma; Fotoğrafçılık derslerinde asistanlık yaptı. Ayrıca her yıl “9 Nisan Sinan Günü ve Haftası” çerçevesinde, Fakülte bünyesinde hazırlanan proje-maket ve fotoğraf sergilerinin hazırlayıcıları arasında yer aldı. Ağustos 1996’da önce yardımcı doçent  sonra da Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu. Anabilim dalının dersleri dışında asistanlığını yaptığı Fotoğrafçılık derslerini de üstlendi ve bu çerçevede Mimar Sinan adına yapılan öğrenci fotoğraf sergilerinin ve fotoğraf yarışmalarının düzenleyicisi oldu. Aynı Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde bir dönem “Osmanlı Mimarisi”(Şubat - Haziran 1997); Arkeoloji bölümünde 4 dönem Mitoloji (Eylül 2002 – Haziran 2004);ve Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi bölümünde beş dönem “Sanat Tarihi” dersleri verdi(Eylül 1996 - Ocak 1999). Şubat 1999’dan bu yana Sanat Tarihi Bölümünde “Bizans Sanatı”(mimari-resim-küçük sanatlar) derslerinin yanı sıra “Ortaçağ Türk Sanatı”(2001 e kadar) ve “Mitoloji ve İkonografi”(2005 e kadar) derslerini sürdürüyor. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün programları çerçevesinde yüksek lisans dersleri de veriyor. Çalışma alanıyla ilgili makalelerinin yanı sıra Anabilim Dalında sürdürmekte olduğu “Mimarlık Tarihi I-II” ve “Sanat Tarihi” derslerinin değişik konularını bir araya getirmeyi amaçlayan bir çalışmayı sürdürmekte ve bunların ilk iki bölümünü oluşturan “Mimarlık Tarihi I” ve “Türk Sanat Tarihi “başlıklı ders notları Trakya Üniversitesi Yayınları arasında(no 32 ve 33) yayınlandı. Halen Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi kimliği ile bölümdeki lisans ve yüksek lisans derslerini sürdürüyor.

 

Evli ve iki çocuklu olan Yılmaz Büktel İngilizce ve çalışmalarında yardımcı olacak düzeyde Fransızca, Almanca biliyor.

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Y. BÜKTEL, Amasya-Sihlar Kilisesi (Dünden Kalanlar), III. Uluslararasi Geçmisten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Arastirmalari” sempozyumu, MERZIFON AMASYA-TÜRKIYE
  • Y. BÜKTEL, Fatsa ve Bolaman’in Tarihi Zenginlikleri, I. Uluslararasi Karadeniz Kültürü Kongresi, pp. 149-166, SINOP-TÜRKIYE
  • Y. BÜKTEL, Imrahor (Arnavut)Ilyas Bey ve Istanbul’daki Kilise Camisi, I.Uluslararasi Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Iliskisi Sempozyumu Bildirileri, pp. 279-294, TIRAN-ARNAVUTLUK