» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Kalebaşı A, Y, Kocabaş, A., “Determination of chromium, cadmium and mercury in roadside soil in Edirne, Turkey”, Journal of Environmental Protection and Ecology, 12(3), 878–886, 2011.
 • Kalebaşı A, Y, Kocabaş, A.,”Heavy metal content of roadside soil in Edirne, Turkey”, Analytical Letters, 43(12), 1869-1878, 2010.
 • Kalebaşı A, Y, İbar, H.,” Determination Of Cd, Mn, Sb, Ni and Fe in Water Samples After Preconcentration On Bentonite Modified With Trioctyl Phosphine Oxıde”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB),16(1), 8-10, 2007.
 • Kalebaşı A, Y, İbar, H.,” Extraction Of Iron (III), Antimony (III) and Cadmium (II) From HCl Solutions By Trioctyl Amine and Trioctyl Phosphine Oxide in Iaa”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 16(2), 118-121, 2007.
 • Kalebaşı A, Y” Adsorption of Fe, Mn, Cu And Cr On Montmorillonite Modified With Tributhyl Phosphate”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB),16(1), 11-13, 2007.
 • Kalebaşı A, Y, İbar, H., “Sorption and preconcentration of cadmium, iron and antimony on bentonite modified with trioctylamine”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 14(11), 983-985.2005.
 • Kalebaşı A, Y ,“ Flame atomic absorption determination of some metal ions in water samples after preconcentration using montmorillonite modified with trioctyl amine”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 14(11),993-998, 2005.
 • Kalebaşı A, Y, İbar, H., “The extraction of Zn(II) and Cu(II) from hydrochloric acid solutions by trioctylamine in methyl isobutyl ketone, Isoamyl acetate and diethyl ether”, Roumanian Journal of Chemistry,50(4), 277-281, 2005.
 • Kalebaşı A, Y, İbar, H., “Determination of Chromium, Copper, Manganese, Nickel and Zinc by Flame Atomic Absorption Spectrometry After Separation on Bentonite Modified with Trioctylamine”, Journal of the Indian Chemical Society, 82, 134-136, 2005.
 • Kalebaşı A, Y, İbar, H., “Extraction of Fe(III), Sb(III) and Cd(II) from hydrochloric acid solution with organic extractant in methyl isobutyl ketone”, Journal of the Indian Chemical Society, 81, 942-945, 2004.
 • Kalebaşı A, Y, İbar, H., “Preconcentration of some trace elements on bentonite modified with trioctyl phosphine oxide”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 13,(2) 156-158, 2004.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dane, F., Ekici, N., Kalebaşı A, Y.,”The effect of Textile-thread, Paddy and Mitosis in Onion (Allium cepa) Root Apical Meristem, Asian Journal of Plant Sciences, 5(2): 331-334, 2006.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kalebaşı A, Y., Kocabaş A., “Determination of manganese at different depths of roadside soil”, The 36th ISEAC International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, Rome, Italy, 2010.
 • Kalebaşı A, Y., Kocabaş A., “Arsenic pollution in some major roadside stations in Edirne city(Turkey)”, 9th International Symposium on Metal Elements in Environment, Medicine and Biology, syf:38-42, Cluj-Napoca,Romanya, 2009.
 • İbar, H., Başdağ, Ö., Kalebaşı A, Y., “Validation of the improved HPLC method for the determination of valaciclovir HCl active substance in film coated tablets”,The 61’st Nortwest Regional Meeting American Chem. Society,USA, 2006.
 • İbar, H., Kalebaşı A, Y., “Adsorption properties of bentonite mineral modified with alkylamonium and phosphonium reagents”, 21.International Tchugaev Conference on Coordination Chemistry, Kiev, 2003.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gültekin,A., Kalebaşı A,Y. Ve İbar,H. “Bentonit üzerine kobalt ve nikel’in adsorpsiyonu ve desorpsiyonu”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(2), 173-177, 2009.
 • Kalebaşı A, Y., İbar, H., “Metil izobütil keton, dietil eter ve izoamil asetat içinde di-2-etil heksil fosforik asit ile hidroklorik asit çözeltisinden Fe(III)’ün ekstraksiyonu”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1); 2002.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Karasakal A., Şeren G., Kalebaşı Y., “Ergene Havzası Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Örneklerindeki Arsenik İçeriklerinin GFAAS ve HGAAS ile Tayini” XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, 2012.
 • Şeren G., Karasakal A., Kalebaşı Y., “Ergene Havzası Çevre Örneklerindeki Arsenik İçeriklerinin Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Tayini” VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 168, Hatay, 2012.
 • Kalebaşı A, Y., Kocabaş A., “Edirne Toprak Örneklerinde Bazı Eser Elementlerin Tayini ”, 22.Ulusal Kimya Kongresi, 06-10 Ekim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazi Mağusa, 2008.
 • Kalebaşı A, Y., Kocabaş A., “Edirne’de yol kenarlarındaki topraklarda ağır metal içeriğinin araştırılması ”, 21.Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos, Malatya, 2007.
 • Kalebaşı A, Y., İbar, H., “Fe(III) ve Sb (III)’un metil iso bütil keton ve isoamil asetat içinde tribütil fosfat ile hidroklorik asit çözeltisinden ekstraksiyonu”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz, Kars , 2004.
 • Kalebaşı A, Y., İbar, H., “Cd(II)’un değişik çözücüler içinde trioktil aminle hidroklorik asit çözeltisinde ekstraksiyonu”, XVI.Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002.
 • Kalebaşı A, Y, Emir, B.D.,” Meriç Nehrinde Amonyak, Kalsiyum, Magnezyum, Klorür, Fosfat, pH ve iletkenlik Tayini”, 12. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi,Edirne,1998.
 • Kalebaşı A, Y, Emir, B.D.,” Meriç Nehrinde Bazı Eser Element Analizleri”, 12. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi,Edirne,1998.
 • Kalebaşı A, Y., İbar, H., Öztınaz,M.,” Organik Çözeltiler ile Bazı Metallerin Ekstraksiyonu ve Seperasyonu”, 12. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi,Edirne,1998.
 • Kalebaşı, Y, Emir, B.D.,” Meriç Nehrinin Kirlenmesinin İncelenmesi”, X.Ulusal Kimya Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1994.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Dağdelen N., “Gala gölündeki balık türlerinde bulunan Arsenik içeriğinin Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon ve Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon spektrometre ile Tayini”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 2013.
 • Kayaalp Y. “Saroz Körfezi bazı balık türlerinde Selenyumun Hidrür oluşturmalı Atomik Absorpsiyon ve Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon spektrometre ile Tayini”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 2012.
 • Arabacı S.S., “Meriç ve Tunca Nehirlerindeki ağır metal birikiminin su ve balık türleri açısından değerlendirilmesi, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne,2009-2011.
 • Kocabaş, A., “Edirne’de yol kenarlarındaki topraklarda ağır metal içeriğinin araştırılması”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne,2005-2008.

Projeler

 • Bazı Balık Dokularında Selenyum Birikiminin Hidrür Oluşturma ve Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile İncelenmesi, T.Ü. Bilimsel Araştırmalar Projesi, TÜBAP 2012/101, Yardımcı Araştırmacı, 2012-2013
 • Hidrür Oluşturma ve Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon Spektrometri Yöntemleri ile Saroz Körfezi Bazı Balık Türlerinde Arsenik Birikiminin İncelenmesi, T.Ü. Bilimsel Araştırmalar Projesi, TÜBAP 2012/100, Yardımcı Araştırmacı, 2012-2013.
 • Saroz Körfezi bazı balık türlerinde Selenyumun Hidrür oluşturmalı Atomik Absorpsiyon ve Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon spektrometre ile Tayini, T.Ü. Bilimsel Araştırmalar Projesi, TÜBAP 2012/123, Proje Yöneticisi 2012-2013.
 • Gala gölündeki balık türlerinde bulunan Arsenik içeriğinin Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon ve Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon spektrometre ile Tayini , T.Ü. Bilimsel Araştırmalar Projesi, TÜBAP 2012/55, Proje Yöneticisi, 2012-2013.
 • Trakya Bölgesi Teknolojik Gelişim Yapılanması “Merkezi Araştırma Laboratuarı”, DPT Proje No: 2011K120390, Araştırmacı, 2011-.
 • Çevre örneklerinde ultraeser arsenik ve selenyumun hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometri ile tayini, TÜBAP-2011-30, Yardımcı Araştırmacı, 2012.
 • Meriç ve Tunca Nehirlerindeki ağır metal birikiminin su ve balık türleri açısından değerlendirilmesi, TÜBAP-2010/110, Proje Yöneticisi, 2010-2011.
 • Kimya Eğitim Öğretim ve Bilimsel Araştırmaların Kimya ve Bilişim Açısından Değerlendirilmesi, TÜBAP-2009/151, Proje Yöneticisi, 2009-2010.
 • Edirne’de yol kenarlarındaki topraklarda ağır metal içeriğinin araştırılması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBAP–756, Proje Yöneticisi, 2006-2008.
 • Trakya Yöresinde Kömürün Çevre Kirliliği Bakımından İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBAP–217, Yardımcı Araştırmacı, 1999–2002.

» Verdiği Dersler

Analitik Kimya I

Analitik Kimya Lab. I

Analitik Kimya Lab. II

Analitik Kimya yöntemlerinin arkeolojik uygulamaları (YL)

Arkeometri (seç)

Ayırma ve zenginleştirme teknikleri (seç)

Deney sonuçlarının değerlendirilmesi (YL)

İnorganik eser analizlerde ayırma ve zenginleştirme teknikleri (YL)