» Biyografi

1981 yılında İzmir'in Urla ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Urla'da, lise öğrenimini İzmir Selma Yiğitalp Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi'nde tamamladı.1999-2006 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. 2008-2012 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda uzmalık eğitimini tamamladı. Devlet Hizmet Yükümlülüğünü Siirt Devlet Hastanesi'nde tamamladıktan sonra Balıkesir Burhaniye Devlet Hastanesi'ne atandı. Bu birimde 3.5 yıl görev yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı' nda doktor öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı.

» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • 1) Gürsel Y, Dönmez S, Arıcan Ö, Pamuk ÖN. Lupusun Deri Bulgularının Türkçe Revize Edilmiş Kutane Lupus Eritematozus Hastalık Alan ve Şiddet İndeksi ile Değerlendirilmesi. Türkderm 2014;48(4):208-14.
 • 2) Arıcan Ö, Gürsel Y, Yalçın Ö. Bir Kız Çocuğunun Gövdesinde Hemorajik Kurutlu, Kırmızımsı Papül ve Püstüller. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3):768-70.
 • 3) Arıcan Ö, Gürsel Y, Yalçın Ö. What İs Your Diagnosis? Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(2):503-4.
 • 4) Arıcan Ö, Gürsel Y. Üç Tinea İnkognito Olgusu. Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(1):78-82.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 5) Gürsel Ürün Y, Arıcan Ö, Yıldız Bozbay A. Lupus Eritematozusun Deri Bulguları. Bes C, editör. Sistemik Lupus Eritematozus. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.38-47. (Kasım 2018)
 • 1) Görgülü A, Gürsel Y, Yeşiltepe M, Pişkin S. Proteus Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Bozok Tıp Derg 2011;3:41-5.
 • 2) Yücel AF, Pergel A, Bedir R, Gürsel Y, Arıcan Ö, Çobanoğlu Ü. Primer Kutanöz Marginal Zon B Hücreli Lenfoma: Bir Olgu Sunumu. Dermatoz 2011;2:287-9.
 • 3) Görgülü A, Pişkin S, Gürsel Y, Yalçın Ö, Karagöl H. Larinks kanserli bir hastada gelişen metakron primer kutanöz melanom. Türk Onkoloji Dergisi 2011;26:29-32.
 • 4) Arıcan Ö, Gürsel YG, Alkurt M. Empact Sendromu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010;20(1):46-50.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • 8) Gürsel Urun Y. Bir Pleomorfik Fibroma Olgusu. VII. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2018, Ankara (Poster no:1). (Kasım 2018)
 • 1) Alkurt Kayıkçı M, Ürün M, Gürsel Ürün Y. Liken spinulozus: Bir olgu sunumu XXI. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2013,Ankara; 259 (poster no:492).
 • 2) Ürün M, Gürsel Ürün Y, Alkurt Kayıkçı M. Fokal epitelyal hiperplazi (Heck hastalığı): Bir olgu sunumu. XXI. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2013,Ankara; 259 (poster no:491).
 • 3) Gürsel Ürün Y, Ürün M, Alkurt Kayıkçı M. Flukonazol ile indüklenen fiks ilaç erüpsiyonu. XXI. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2013,Ankara;259 (poster no:489).
 • 4) Aksoy AM, Gürsel Ürün Y, Çetinkaya E. Kütanöz Şarbon Olgusu. XXXV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2012,Aydın;396 (poster no:378).
 • 5) Görgülü A, Gürsel Y. Göz damlalarına bağlı gelişen periorbital allerjik kontakt dermatit. XX. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2011,Ankara;117 (poster no:217).
 • 6) Gürsel Y, Alkurt Kayıkçı M, Yeşiltepe M, Pişkin S. Düşük molekül ağırlıklı heparin ile ilişkili deri nekrozu ve hipersensitivite reaksiyonu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2010,Antalya;57 (poster no:9).
 • 7) Gürsel Y, Görgülü A. Kontralateral ekstrmite tutulumu gösteren bir Klippel Trenaunay sendromu. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2008,Konya;281 (poster no:187).