» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Gezgin D.M., Yılmaz F.Ö., Ercan Y., "BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ" VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,5-8 Mayıs, Çanakkale (Mayıs 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Çuhadar, C., Tanyeri, T. & Ercan, Y. (2015) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Afyon, Türkiye.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Y. ERCAN, H. ÖZGÜR, Mühendislige Yeni Bir Bakis Açisi: Artirilmis Gerçeklik, 2. Lisansüstü Ögrenci Kongresi, Edirne-TÜRKIYE