» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Ercan Y., Bülbül T., (2019),"Uzaktan Eğitim Ortamlarında İletişimci Biçimlerinin Sosyal Buradalığa Etkisi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Aralık 2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Ercan Y., Özgür H. (2018)"Öğrencilerin Öğretimsel Etkinliklerde Mobil İnternet Kullanım Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi" 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (Eylül 2018)
  • Gezgin D.M., Yılmaz F.Ö., Ercan Y., (2016), " Bilgisayar Programlama Dersi Alan Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi" VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,5-8 Mayıs, Çanakkale
  • Çuhadar, C., Tanyeri, T. & Ercan, Y. (2015) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Afyon, Türkiye.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Ercan Y., Özgür H.,(2017) Mühendisliğe Yeni Bir Bakış Açısı: Artırılmış Gerçeklik, 2. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne-TÜRKİYE

Ödüller

  • Ercan Y., Kaya M.,(2015) 9. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrenci Kurultayı 1.lik Ödülü, Zihinsel yetersizlik gösteren bireylere kavram öğretimi eğitim yazılımı “BİKA” (Mayıs 2015)