» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arcan Galibiye,FAZLIOGLU YESIM, Otizm Spektrum Bozuklugu (OSB) Olan Ögrencilere Yemek Yapma Becerilerinin Ögretiminde Sabit Bekleme Süreli Ögretimin Etkililigi, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 133, no. 80, pp. 21-37, 2020
 • FAZLIOGLU YESIM, Otizm Spektrum Bozuklugu Olan Çocuklarin Kardeslerinin Psiko-Sosyal Özelliklerinin Projektif Testlerle Degerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Özel Egitim Dergisi, vol. 21, no. 3, 2020
 • ILHAN ILDIZ GÖKÇEN,FAZLIOGLU YESIM, ÖZEL EGITIMDE MONTESSORI METODUNUN KULLANIMI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 22, no. 2, 2020
 • Kurt Özgür,FAZLIOGLU YESIM,Varma Ecenur, A Research into the Values within Values Education in Cartoons that Preschool Children Mostly Watch, European Journal of Education Studies, vol. 7, no. 11, pp. 368-389, 2020
 • Kocabıyık, O. O., & Fazlıoğlu, Y. (2018). Life Stories of Parents with Autistic Children. Journal of Education and Training Studies, 6(3), 26-37.
 • 10-ÇETREZ İŞCAN GALİBİYE,Nurçin Elçin,FAZLIOĞLU YEŞİM (2016). Effect of most to least promting procedure on dressing skill of student with autism. Educational Research and Review, 11(18), 1766-1774. (Yayın No: 3096374).
 • Fazlıoğlu,Y.& Kurt, Ö. (2014). The analysis of the effects of game and movement education activities on motor skills of mentally retarded individuals. Pedagogy, 86(3):391

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • GÜNSEN GÜLSAH,FAZLIOGLU YESIM, Okul Disi Bilim Ögretiminde Müzelerin Kullanilmasina Yönelik Okul Öncesi Ögretmenlerinin Görüslerinin Incelenmesi, IECEC-UOEK, 2019, pp. 689-693, KARS-TÜRKIYE
 • CEBECI NUR,FAZLIOGLU YESIM, The Schooling and Inclusion In Special Education, The 14th International Balkan Congress for Education and Science

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • PARLAK CANSU, FAZLIOGLU YESIM, Covid-19 Pandemisi ve Egitim, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayinlar Serisi: 2, Edirne-TÜRKIYE
 • CEBECI NUR, FAZLIOGLU YESIM, POLAT ZAFER SEFA SANEM, Ölçülebilir Egitim, Paradigma Yayinevi
 • FAZLIOGLU YESIM,GÜNSEN MEHMET OGUZ, A comrehensive Book on Autism spectrum Disorders, Intech Open
 • Başar, Şenyılmaz, P. & Fazlıoğlu, Y.(2017). Otizim Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Oral Motor Beceriler ve Beslenme Problemleri, Ed: ASUTAY, H. Basım sayısı:1, ISBN:978-975-374-213
 • BAYIR EYLEM,GÜNŞEN GÜLŞAH,FAZLIOĞLU YEŞİM (2016). Tübitak yayınlarından meraklı minik dergisinde yer alan fen kavramlarının okul öncesi eğitim programı açısından incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü
 • .Günşen, M.O., Günşen, G. & Fazlıoğlu, Y.(2016). Meraklı Minik Dergisinde Bireysel Farklılıklar: Bir İçerik Analizi. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Ed: Asutay,H. vd. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 647, ISBN:978-975-374-191-0,, (Yayın No: 3097133)
 • - Çetrez-İşcan, G. Ada-Tezcan, S. &Fazlıoğlu, Y. (2014)..Independent life skills ın autistic persons. in (Ed): (Y. Fazlıoğlu & B.R. Robbins). I am Here Try to Understant Me? (P. 191-219).Bulgaria: Kliment Ohridiski University Press. (Şubat 2014)
 • Fazlıoğlu, Y.(2014). Autism. Kliment Ohridiski University Press, Bulgaria. (Şubat 2014)
 • Otizm (Şubat 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SENGÜL ERDEM HATICE, FAZLIOGLU YESIM, Bati Trakyada Bulunan Özel Gereksinimli Çocuga Sahip Ailelerin Çocuklari Ile Olan Oyun Etkilesimleri, Sosyal Bilimler Ve Egitim Dergisi-USBED, vol. 4, no. 6, pp. 203-228, 2022
 • Selimoglu Halil, SELVI ESRA, FAZLIOGLU YESIM, Bilgilendirme ve Etkilesimde Bulunmanin Normal Gelisim Gösteren Bireylerin Özel Gereksinimli Akranlarina Tutumlarina Etkisi, Trakya Egitim Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 588-602, 2021
 • SENGÜL ERDEM HATICE,FAZLIOGLU YESIM, Otizm Spektrum Bozuklugu Olan Çocuklarin Tipik Gelisen Kardeslerinin Davranissal, Sosyal Ve Duygusal Özellikleri1, Kastamonu Egitim Dergisi, vol. 28, no. 4, 2020
 • Arcan Galibiye,FAZLIOGLU YESIM,Tezcan Selen, Otizmli Ögrencilere Kendini Tanitma Becerisinin Ögretiminde Vidyo ile Model Olmanin Etkililigi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 20, no. 2, pp. 157-176, 2018
 • Günşen, G., Fazlıoğlu, Y., & Bayır, E. (2018). Yapılandırıcı yaklaşıma dayalı bilim öğretiminin 5 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 599-616. doi: 10.16986/HUJE.2018036552i

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • . Fazlıoğlu, Y. (2014). Can you play with me? in (Ed): (Y. Fazlıoğlu & B.R. Robbins). I am Here Try to Understant Me?(p.77-97)Bulgaria:Kliment Ohridiski University Press. (Şubat 2014)

Projeler

 • TÜBITAK 2237-A kapsaminda “ Otizm Spektrum Bozuklugu ve Motor Beceri”, 2019-2019

Diğer

 • POLAT ZAFER SEFA SANEM, CEBECI NUR, FAZLIOGLU YESIM, ÖLÇÜLEBILIR EGITIM Demirali Yasar Ergin'e Armagan Kitap, PARADIGMA AKADEMI, EDIRNE-TÜRKIYE
 • FAZLIOGLU YESIM, ÖZEL GEREKSINIMLERI OLAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EGITIM, Nobel
 • FAZLIOGLU YESIM, Egitim Psikolojisi, Pegem, Ankara-TÜRKIYE

» Verdiği Dersler

Çocuk Ruh Sağlığı

Eğitimde Farklı Yaklaşımlar

Erken Çocukluk Araştırmaları

Erken Çocuklukta Gelişim

Montessori Eğitiminin Özel Eğitimde Kullanımı I-II

Öğretmenlik Uygulaması

Otizm

Topluma Hizmet Uygulamaları