» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Y. Yeşiloğlu, S. Gülen," Vitis vinifera L. ekstraktlarının total fenolik ve flavonoid içerikleri ve antioksidan aktiviteleri" (Ekim 2016)
 • I. Kilic, Y. Yesiloglu, Y. Bayrak, “Spectroscopic studies on the antioxidant activity of ellagic acid” Spectrochim. Acta A, 130, 447-452 (2014).
 • I. Kilic, Y. Yesiloglu, Y. Bayrak , “Investigation on the Antioxidant Activity of Roots and Stem of Colchicum turcicum L.” Asian J. Chem., 26, 1 , 5-9 (2014).
 • I. Kilic, Y. Yesiloglu, Y. Bayrak, S. Gulen, T. Bakkal, “Antioxidant Activity of Rumex conglomeratus P. Collected from Turkey” Asian J. Chem., 25, 17 , 9683-9687 (2013).
 • Y. Yeşiloğlu, L. Şit, I. Kilic, “In vitro Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Various Extracts of Satureja hortensis L. Collected from Turkey” Asian J. Chem., 25, 15 , 8311-8316 (2013).
 • Y. Yesiloglu, H. Aydin, “Evaluation of Antioxidant Activities of Turmeric Extracts from Turkey” Asian J. Chem., 25, 13 , 7199-7204 (2013).
 • I. Kilic, Y. Yeşiloğlu, “Spectroscopic studies on the antioxidant activity of p-coumaric acid” Spectrochim. Acta A, 115, 719-724 (2013).
 • Y. Yesiloglu, H. Aydin, “In vitro Antioxidant Activity of Various Extracts of Ginger (Zingiber officinale L.) Seed” Asian J. Chem., 25, 5 (2013).
 • Y. Yeşiloğlu, L. Şit, “Antioxidant Properties of Various Solvent Extracts from Purple Basil” Spectrochim. Acta A, 95, 100-106 (2012).
 • Y. Yeşiloğlu, L. Şit, “Biochemical Properties of Free and Immobilized Candida rugosa Lipase onto Al2O3:A Comparative Study” Artif. Cell Blood Substit. Biotechnol., 39, 247-151 (2011).
 • Y. Yeşiloğlu, B. Demirkan, “Biocatalytic Properties of Lipase from Walnut Seed” J.Am.Oil Chem.Soc., 87, 659-665 (2010).
 • Y. Yeşiloğlu, L. Başkurt, “Partial Purification and Characterization of Almond Seed Lipase” Prep. Biochem. Biotech., 38, 397-410 (2008).
 • Y. Bayrak, Y. Yesiloglu, U. Gecgel, “Adsorption Behavior of Cr(VI) on Activated Hazelnut Shell Ash and Activated Bentonite” Micropor. Mesopor. Mater., 91, 107-110 (2006).
 • Y. Yesiloglu, “Utilization of Bentonite as a Support Material for Immobilization of Candida rugosa Lipase” Process Biochem., 40, 2155-2159 (2005).
 • Y. Yesiloglu, “Peptide Synthesis Catalyzed by Immobilized Trypsin in Organic Solvents” Journal of the Chemical Society of Pakistan, 26, 244-247 (2004).
 • Y. Yesiloglu, I. Kilic, “Polyvinyl Alcohol-Trypsin as a Catalyst for Amino Acid Ester Synthesis in Organic Media” Prep. Biochem. Biotech., 34, 365-375 (2004).
 • Y. Yesiloglu, I. Kilic, “Lipase-Catalyzed Esterification of Glycerol and Oleic Acid” J. Am. Oil Chem. Soc., 81, 281-284 (2004).
 • Y. Yeşiloglu, “Immobilized Lipase-Catalyzed Ethanolysis of Sunflower Oil” J. Am. Oil Chem. Soc., 81, 157-160 (2004).
 • Y. Yeşiloğlu, A. Sağıroğlu, “Trypsin-Catalyzed Peptide Synthesis in Acetonitrile with Low Water Content” Turkish Journal of Chemistry, 26, 529-534 (2002).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Y. Yeşiloğlu, H. Aydin, Antiradical and Antioxidant Potential of Curcuma longa Extracts, 2nd International Conference on New Trends in Chemistry, Zagreb, Hırvatistan, 378, 2016 (Nisan 2016)
 • Y. Yeşiloğlu, S. Gülen, "Phenolic and Flavonoid Contents of Extracts from Clover Leaf", 1 st International Conference on New Trends in Chemistry, Dubai, BAE, 144, 2015. (Mart 2015)
 • Y. Yesiloglu, “An Overview of Rapeseed Oil as a Biodiesel Fuel” 13th International Rapeseed Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 376, 2011. (Haziran 2011)
 • Y. Yeşiloğlu, B. Demirkan, “Purification and Characterization of a New Lipase from Walnut Seed” 7th Euro Fed Lipid Congress, Graz-Austria, 218, 2009. (Ekim 2009)
 • Y. Yesiloglu, L. Baskurt, “Some Biochemical Properties of Lipase from Almond”, 100th AOCS Annual Meeting&Expo, Orlando, Florida, USA, 29, 2009. (Mayıs 2009)
 • Y. Yeşiloğlu, L. Başkurt, “Partial Purification of Lipase from Almond Seed and Effect of Some İnhibitors on Lipase” Jubilee National Scientific Conference with International Participation, Smolyan-Bulgaristan, 941-944, 2006. (Ekim 2006)
 • Y. Yesiloglu, I. Kilic, “Glycerolysis of Oleic Acid by Candida rugosa Lipase in Organic Solvents” Paisii Hilendarski”-Bulgaria Scientific Papers, 34, 5, 81-86, Plovdiv-Bulgaristan, 2006.
 • Y. Yesiloglu, I. Kilic, “Glycerolysis of Oleic Acid by a 1,3-Specific Lipase” VI. Balkan Conference of Young Scientists, Plovdiv-Bulgaristan, 6, 398-403, 2005. (Haziran 2005)
 • )- I. Kilic, A. Sagiroglu, Y. Yesiloglu, “Identification of Some Yeast Proteins by Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis” V. Balkan Conference of Young Scientists, Plovdiv-Bulgaristan, 5, 339-344, 2005. (Haziran 2005)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Y. Yeşiloğlu, A. Sağıroğlu, “Chromatographyc Investigation of Trypsin Catalyzed Peptide Synthesis” Journal of Scientific Research, 2, 56-61 (2001).
 • Y. Yeşiloğlu, A. Sağıroğlu, “Peptide Synthesis by Stabilized Trypsin” Journal of Scientific Research, 2, 50-55 (2001).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • S. Tüysüz, Ü. Geçgel, O. Üner, Y. Yeşiloğlu “Bovine Serum Albüminin (BSA) Aktif Karbon Üzerinde Adsorpsiyonu” 27. Ulusal Kimya Kongresi, On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Ağustos 2015)
 • İ. Kılıç, Y. Yeşiloğlu “p-Kumarik Asitin Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi” 27. Ulusal Kimya Kongresi, On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale (Ağustos 2015)
 • Y. Yeşiloğlu ve L. Şit, “Reyhan (Ocimum basilicum) Bitkisinin Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi” 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (2011).
 • Y. Yeşiloğlu ve H. Aydın, “Zencefilin (Zingiber officinale) Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi” 24. Ulusal Kimya Kongresi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak (2010).
 • Y. Yeşiloğlu ve L. Şit, “Alümina Üzerine İmmobilize Candida rugosa Lipazının Biyokimyasal Özellikleri” 24. Ulusal Kimya Kongresi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak (2010).
 • Y. Yeşiloğlu ve B. Demirkan, “Ceviz Tohumu Lipazına Bazı Surfaktant ve İnhibitörlerin Etkisinin İncelenmesi” 23. Ulusal Kimya Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (2009).
 • A. Sağıroğlu ve Y. Yeşiloğlu, “Yağlı Tohumların Lipoliz ve Esteraz Aktivitelerinin Karşılaştırılması” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri (2006).
 • Y. Yeşiloğlu, “İmmobilize Tripsinin Ester Sentezlerindeki Katalitik Etkisi” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir (2005).
 • Y. Yeşiloğlu ve A. Sağıroğlu, “Yer fıstığı (Arachis hypogaeal) Lipazının Hidrolaz ve Esteraz Aktivitesinin Belirlenmesi” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (2003).
 • Y. Yeşiloğlu, “Badem (Amygdalus communis) Lipazının Hidrolitik Aktivitesinin Belirlenmesi” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (2003).
 • A. Sağıroğlu, Y. Yeşiloğlu ve H.M. Özcan, “Kene otu (Risinus communis L.) Lipazının Katalitik Özellikleri” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (2003).
 • A. Sağıroğlu, Y. Yeşiloğlu, H. Yağar ve Ş.S. İşbilir, “Bazı Yağlı Tohumlarda Lipoliz Aktivitelerinin Karşılaştırılması” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya (2002).
 • İ. Kılıç, Y. Yeşiloğlu ve A. Sağıroğlu, “Batı Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Fındık Tohumundan Elde Edilen Yağın Karakterizasyonu” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya (2002).
 • Y. Yeşiloğlu ve A. Sağıroğlu, “Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Lipazının Alümina Üzerine İmmobilizasyonu” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya (2002).
 • Y. Yeşiloğlu, İ. Kılıç ve A. Sağıroğlu, “Ayçiçeği Tohumundan Elde Edilen Yağın Bazı Özelliklerinin İncelenmesi” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya (2002).
 • Y. Yeşiloğlu, “Pankreatik Trypsinin Alümina(Al2O3) Üzerinde İmmobilizasyonu” XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul (2001).
 • Y. Yeşiloğlu, “Farklı Taşıyıcıların Trypsin İmmobilizasyonu Üzerine Etkisi” XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul (2001).
 • Y. Yeşiloğlu ve A. Sağıroğlu, “Tripsin’in Amberlite IRA-900 Üzerinde İmmobilizasyonu” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır (2000).
 • Y. Yeşiloğlu ve A. Sağıroğlu, “Serbest Tripsin ile Peptid ve Ester Sentezlerinde Reaksiyon Ortamının Karakterizasyonu” XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun (1999).
 • A. Sağıroğlu, Y. Yeşiloğlu ve N. Kaptanoğlu, “Naylon-6 Flamentlerine İmmobilize Tripsin Enziminin Katalitik Karakterizasyonu” XII. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne (1998).
 • Y. Yeşiloğlu, ve A. Sağıroğlu, “Enzimatik Peptid Sentezlerinin İncelenmesi” VIII. Ulusal Kimya Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul (1992).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Bazı Osmanlı Şerbetlerinin Antioksidan Kapasitesinin Tayini ve Fenolik Madde Profilinin Belirlenmesi.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Engin B, "Mürver ve Kara Lahana Çiçeklerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi", Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (2018). (Ocak 2018)
 • Üvez (Sorbus domestica L.) Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
 • Küçükyıldırım T, “Beyaz Dut Extraktlarının Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi”, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
 • Mangan B, “Karadut Meyve ve Yapraklarının Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014 – devam ediyor).
 • Gülen S, "Asma ve Yonca Yapraklarının in vitro Antioksidan Özellikleri", Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü .
 • Aydın H., “Bazı Baharatların Farklı Ekstraktlarının Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi”, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Şit L., “Çeşitli Bitkilerin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Demirkan, B., “Ceviz (Juglans regia L.) Tohumu Lipazının Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi”, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008).
 • Başkurt L., “Badem (Amygdalus communis L.) Proteinlerinden Lipaz İzolasyonu ve Özelliklerinin Belirlenmesi”, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).

Yapılan Hakemlikler

 • Improving stability of cholesterol oxidase by immobilization on chemical modified sepharose” MS number: PRBI-D-12-01048, Process Biochemistry.
 • The effect of water on the esterification of glycerol and oleic acid catalyzed by lipase Candida sp.99-125” MS number: ABAB-3085, Applied Biochemistry and Biotechnology.
 • Antioxidant properties of different solvent extract from Carpobrotus edulis (L.) Bolus leaf” African Journal of Biotechnology.
 • Comparative analysis of decanters used in processing of essential raw materials II. Decanter for secondary essential oil” MS number: TUJS-2012-0001, Trakya University Journal of Natural Sciences.
 • Lipases from wheat seeds (Triticum aestivum): extraction, concentration and partial characterization” MS number: JF-2009-01816x, Journal of Agricultural and Food Chemistry.
 • Highly efficient and regioselective acylation of 5-fluorouridine catalyzed by Candida antarctica lipase” MS number: PRBI-D-06-01133, Process Biochemistry.
 • Purification and characterization of nattokinase from Bacillus subtilis natto B-12” MS number: EFRT-08-0779, European Food Research and Technology.
 • Greenhouse gas emissions and land use from the substitution of Brazilian soybean with locally produced protein feedstuff in Scandinavian pig and dairy production” MS number: JCLEPRO-D-12-00028R1, Journal of Cleaner Production.
 • Ethanolysis of a waste material from olive oil distillation catalyzed by three different commercial lipases” MS number: BEJ-D-06-00238, Biochemical Engineering Journal.
 • A facile enzymatic synthesis of partial glycerides in an up-flow column reactor” MS number: IJFST-2010-06754, International Journal of Food Science & Technology.
 • Lipase-catalyzed acylation of L-carnitine with conjugated linoleic acid in [Bmim]PF6 ionic” MS number: EFRT-09-0091, European Food Research and Technology.

Projeler

 • Mürver ve Kara lahana Çiçeklerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-152, Proje Yöneticisi, 2018.
 • Üvez (Sorbus domestica L.) Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
 • Asma ve Yonca Yapraklarının in vitro Antioksidan Özellikleri, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-37, Proje Yöneticisi, 2012-2013.
 • Bazı Baharatların Farklı Ekstraktlarının Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-03, Proje Yöneticisi, 2009-2010.
 • Çeşitli Bitkilerin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-113, Proje Yöneticisi, 2008-2009.
 • Ceviz Tohumu Lipazının Saflaştırılması ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-790, Proje Yöneticisi, 2006-2007.
 • Badem Tohumu Lipazının Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-662, Proje Yöneticisi, 2005-2006.
 • İmmobilize Ayçiçeği Lipazı Katalizörlüğünde Organik Ortamda Monogliseridlerin Sentezlenmesi ve HPLC ile Ürün Analizi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-371, Proje Yardımcı Araştırmacısı, 2000-2005.
 • Ayçiçeği Proteinlerinden Lipaz Enzimi İzolasyonu, Saflaştırılması ve Katalitik Karakterizasyonu, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-327, Proje Yardımcı Araştırmacısı, 2000-2001.
 • İmmobilize Proteazlarla Düşük Sulu Organik Ortamlarda Amino asit Türevlerinin Sentezi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-112, Proje Yardımcı Araştırmacısı, 1996-1999.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi)

Üvez (Sorbus domestica L.) Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Azotlu Bileşikler ve Metabolizması

Biyoenerjetik (Seç)

Biyokimya I-II

Biyokimya I-II Laboratuvarı

Biyokimyada Son Gelişmelerden Seçme Konular

Enzimatik Analiz Yöntemleri

Gene Kimya I-II

Genel Kimya I-II Laboratuvarı

Gıda Kimyasına Giriş Laboratuvarı

İleri Biyokimya I-II

Kozmetik Kimya (Seç)

Kromatografik Analiz Teknikleri

Metabolizmaya giriş

Protein kimyasında teknikler

Serbest radikaller ve Antioksidan Sistemler