» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Dinçkan, Yeşim (2010). "Culture-Bound Collocations in Bestseller: A Study of Their Translations from English into Turkish". META, 55(3) (Yayın No: 3445672)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Dinçkan, Yeşim (2017). "Çocuk Yazınında Sessel Öğelerinin Çevirisinin Önemi". Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi (23). s. 55-70. (Yayın No: 3602620)
  • Dinçkan, Yeşim (2006). "Translating in Bestseller", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi (16) (Yayın No: 3445665)
  • Dinçkan, Yeşim (2005). "İşlevsel Yaklaşım Çerçevesinde Çocuk Edebiyatında Yansımalı Sözcüklerin Çevirisinin İncelenmesi". Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi (15) (Yayın No: 3445663)
  • Dinçkan, Yeşim (2004). "The Dynamics of Pronominal Usage: Cases of Switching in Literary Translation". Translation Studies in the New Millenium, 2 (Yayın No: 3445669)
  • Dinçkan, Yeşim (2002). "Sytanctic Differences Between Languages and Possibilities in Translation". Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi (12) (Yayın No: 3445662)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • 4-7 Yaş Çocuk Yazını Eserlerinin Çevirisinde Karşılaşılan Sorunlara ve Çözümlere Göstergebilimsel bir Yaklaşım. (Haziran 1999)

Diğer

  • Kitap Tanıtımı: "Okyayuz, A. Şirin. 2016. 'Altyazı Çevirisi'. Ankara: Siyasal Kitabevi, 215 s.". Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi (Özel Sayı), 2016. (Ağustos 2016)
  • Dinçkan, Yeşim (2001). "Feminist Biçembilimsel Yaklaşımla İnci Aral'ın 'Ağda Zamanı' Başlıklı Öyküsünün Bir İncelemesi". Ankara Üniversitesi Dil Dergisi (105) (Yayın No: 3446799)

» Verdiği Dersler

Çeviri Projesi I

Not Alma Yöntemleri

Sözlü Çeviriye Giriş

Uygulamalı Sözlü Çeviri II

Uygulamalı Sözlü Çeviri III

Yazın Çevirisi

Yazın Çevirisine Giriş