» Biyografi

Özgeçmiş:

Üyelikler:

 • Amerikan Jeofizik Birliği. (AGU, Üye)
 • Avrupa Yerbilimleri Birliği. (EGU, Üye)
 • Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu. (TUJK, Üye)
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. (Üye, Yüksek Mühendis)
 • Türkiye Satranç Federasyonu. (Lisanslı Oyuncu, Faal Hakem)

Konum:

 • 41°  41'  41"   Kuzey
 • 26°  33'  10"   Doğu
           Resim   Resim

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Amerikan Jeofizik Birliği. (AGU, Üye)
 • Avrupa Yerbilimleri Birliği. (EGU, Üye)
 • Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu. (TUJK, Üye)
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. (Üye, Yüksek Mühendis)
 • Türkiye Satranç Federasyonu. (Lisanslı Oyuncu, Faal Hakem)

Projeler

 • Balkan Yerleşkesi Mevcut Durum ve Gelişme Alanı Hâlihazır Harita Üretimi Projesi, Trakya Üniversitesi Rektörlük, Edirne. (Kasım 2017)
 • Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesi Alanında Jeodezik Yatay ve Düşey Ağ Noktalarının Oluşturulması, Ağ Noktalarının Deformasyon Ölçülerinin Yapılması ve Sonuçların Analiz Edilmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Edirne. (Ocak 2016)
 • Prusias as Hypium Konuralp Antik Kenti Tiyatro Kazısı, Düzce Üniversitesi Rektörlük, Düzce. (Mayıs 2013)

Sertifikalar

 • Bilirkişilik Temel Eğitimi, TMMOB-HKMO-İstanbul. (Kasım 2017)
 • Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi, TMMOB-HKMO-İstanbul. (Kasım 2015)

» Verdiği Dersler

Arazi Aplikasyonu

Coğrafi Bİlgi Sistemleri (CBS)

Fotogrametri

Kartoğrafik Harita Yapımı

Küresel Konumlama ve Navigasyon Sistemleri

Mesleki Hesaplamalar

Mesleki Trigonometri

Uydu Ölçmeleri

» Duyurular

05 Ekim 2020 » 2020-2021 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Hakkında.

26 Aralık 2019 » 2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Devamsızlık Hakkında.

03 Şubat 2019 » 2018-2019 Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları Hakkında.

03 Mart 2016 » Mesleki Hesaplamalar Dersi Hakkında.

29 Eylül 2015 » Mesleki Trigonometri Dersi Hakkında.