» Biyografi

Özgeçmiş:

Üyelikler:

 • Avrupa Yerbilimleri Birliği. (EGU, Üye)
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. (Üye, Yüksek Mühendis)
 • Türkiye Satranç Federasyonu. (Lisanslı Oyuncu, Faal Hakem)

Konum:

 • 41°  41'  41"   Kuzey
 • 26°  33'  10"   Doğu
           Resim   Resim

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Avrupa Yerbilimleri Birliği. (EGU, Üye)
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. (Üye, Yüksek Mühendis)
 • Türkiye Satranç Federasyonu. (Lisanslı Oyuncu, Faal Hakem)

Projeler

 • Balkan Yerleşkesi Mevcut Durum ve Gelişme Alanı Hâlihazır Harita Üretimi Projesi, Trakya Üniversitesi Rektörlük, Edirne. (Kasım 2017)
 • Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesi Alanında Jeodezik Yatay ve Düşey Ağ Noktalarının Oluşturulması, Ağ Noktalarının Deformasyon Ölçülerinin Yapılması ve Sonuçların Analiz Edilmesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Edirne. (Ocak 2016)
 • Prusias as Hypium Konuralp Antik Kenti Tiyatro Kazısı, Düzce Üniversitesi Rektörlük, Düzce. (Mayıs 2013)

Sertifikalar

 • Bilirkişilik Temel Eğitimi, TMMOB-HKMO-İstanbul. (Kasım 2017)
 • Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi, TMMOB-HKMO-İstanbul. (Kasım 2015)

» Verdiği Dersler

Arazi Öçmeleri IV

Coğrafi Bİlgi Sistemleri (CBS)

Fotogrametri

İletişim

Kartoğrafya

Mesleki Hesaplamalar

Mesleki Trigonometri

Taşınmaz Hukuku

» Duyurular

30 Ocak 2018 » 2017-2018 Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları Hakkında.

21 Aralık 2017 » 2017-2018 Güz Yarıyılı Devamsızlık Hakkında.

28 Nisan 2017 » Staj Brifingi Hk.

28 Nisan 2017 » Staj Hakkında.

03 Mart 2016 » Mesleki Hesaplamalar Dersi Hakkında.

29 Eylül 2015 » Mesleki Trigonometri Dersi Hakkında.

02 Şubat 2015 » Danışmanlık ve Ders Kayıt İşlemleri Hakkında.