» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Erken ve ultra-erken müdahalenin anevrizmatik subaraknoid kanamada sonuç üzerine etkileri (Haziran 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Yeni doğanda servikal meningosel : vaka sunumu (Haziran 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Sporla ilişkili beyin sarsıntısı (Temmuz 2021)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • 1. Komşu Segment Hastalığında Spinopelvik Parametrelerin Rolü. Aktürk Y,Chousein B, Akıncı TA, Delen E. Türk Nöroşir Derg 29(Ek sayı 1), 2019 (Ekim 2019)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • 2. Lomber Dısk Hernısınde Motor Kayıpların Gelışmesınde Epıdural Mesafedeki Enflamatuar Reaksıyonun Yeri. Delen E, Aktürk Y, Chousein B, Kılınçer C. Türk Nöroşir Derg 28(Ek Sayı 1): 2018 (Nisan 2018)