» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Fidan, F. & Yeşil, Y. (2020). The Role of Women Farmers in the Development of Family Farming:The Case of Pamukova. Journal of Strategic Research in Social Science, 6 (2), 83-94. (Haziran 2020)
 • F.Fidan & Y.Yeşil (2020). Career Objectives of Foreign Students in Higher Education Institutions.Journal of Current Researches on Educational Studies, 10 (1), 31-50. (Haziran 2020)
 • Mertin,Mieczysław & Yeşil, Yeliz (2020). "Comparing The Activities to Improve the Quality of Unıversity Education Between Poland and Turkey". Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1147-1157. (Mayıs 2020)
 • Arpat,B.,Yeşil,Y. & Kocaalan,M.L. (2019)."A longitudinal study on the effect of entrepreneurship courses taught at the vocational colleges in Turkey on students’ entrepreneurial tendency "EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Volume 10, Issue 2,pp.127-161.(indexler:web of science,esci,scopus..)(1 ATIF...ssci). (Aralık 2019)
 • Y.Yeşil & B.Arpat (2019)"Analyzing The Activities of The Tekirdağ Family and Social Policies Province Directorate For Disadvantaged Groups",Social Sciences Studies Journal, Volume:5,Issue:4,pp.5632-5641. (Ekim 2019)
 • Y.Yeşil (2019).Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Kapsamında Kapaklı Belediyesi Tarafından Dezavantajlı Gruplara Yönelik Verilen Faaliyetlerin İncelenmesi,The Journal Of Kesit Academy,5(20),ss.74-85. (Eylül 2019)
 • Y.Yeşil (2019). Analyzing The Importance of Human Resources Training Activities in Terms of Organizations.Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6(42): 2368-2377. (Eylül 2019)
 • Y.Yeşil, M.Horuzoğlu (ylisans öğr) & B.Koç (ylisans öğr)(2019). In The Framework Of Social State Understanding Analyzing The Activities For Disadvantaged Groups In Turkey,The Journal Of Social Sciences,6(37),ss.255-273........(1 ATIF) (Haziran 2019)
 • F.Fidan & Y.Yeşil (2018)."Participation in Education and Employment of Disabled Children: Nilüfer School School Sample",Journal of Current Researches on Educational Studies, 8 (2), 1-10 ------(1 ATIF) (Ekim 2018)
 • Y.Yeşil & H. S. Kazancı(Bilecik Univ. mezun öğr.) (2018). Analyzing KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization)’s Activities in the Development of Women Entrepreneurship in Turkey. Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), 8 (2), 21-30. (Eylül 2018)
 • Y. Yeşil,M. Ç.Cengiz (2018). Analyzing Family and Social Policy Ministry’s Activities about Elderly People. Journal of Strategic Research in Social Science, 4 (3), 21-34----(1 ATIF) (Eylül 2018)
 • M.Ç.Cengiz & Y.Yeşil (2018)"Analyzing the Importance of Microcredit Application for the Development of Women's Employment in Turkey". Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (3), 55-70. (Eylül 2018)
 • F.Fidan & Y.Yeşil (2018)"Nedenleri ve Sonuçları İtibariyle Flört Şiddeti",Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences,04-01,ss.16-24---------(6 ATIF) (Nisan 2018)
 • F. Fidan & Y. Yeşil (2018) "Asgari Ücret Artisina Yönelik Isverenlerin Yaklasimlari Sakarya da Bir Arastirma;Approaches Of Employers For The Minimum Wage Increase: A Research In Sakarya", Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, -04-01-,ss.127-134. (Nisan 2018)
 • Vidic,F., Yeşil,Y. & Cengiz M.Ç. (2018)."Analyzing Institutions And Organizations Supporting Women Entrepreneurs In Slovenia And In Turkey",Slovenya ve Türkiye'de Kadın Girişimcileri Destekleyen Kurum ve Kuluşların Analiz Edilmesi", The Journal Of Kesit Academy,Yıl: 4, Sayı:13, ss. 132-158. (Nisan 2018)
 • F.,Fidan & Y.Yeşil (2018)."Nedenleri ve Sonuçları İtibariyle Başlık Parası: Başlık Parasıyla Evlenen Kadınlar Üzerine Bir Araştırma-" Price According to Causes and Results: A Research on Women Married with Bride Price", Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), Volume:8,Issue:1,pp.151-164. (Mart 2018)
 • Y.Yeşil (2017)."Çalışma Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesinde Eğitim Faaliyetlerinin Önemi", Sobider, The Journal Of Social Science,Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s. 247-259. (Mart 2017)
 • Y. Yeşil & F. Fidan (2017). "Türkiye’de Y Kusaginin E-Iletisim Kullanimi: Üniversite Ögrencileri Üzerinde Bir Arastirma", Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 100-109, 3, 2017 -------(10 ATIF) (Mart 2017)
 • Y. Yeşil & F. Fidan (2017)."Training and Gaining Skills At Green Jobs In The Context To Environmental Employment", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 3, no. 2, pp. 607-618, 4.
 • F.Fidan,Y.Yeşil & D.Yarkın (2016) "Analyzing In-Service And Orientation Training At SME s:A Research At Çerkezköy Organized Industrial Zone",TİDSAD,Yıl: 3, Sayı: 7, ss. 39-56 (Haziran 2016)
 • D.Yarkın & Y.Yeşil (2016)."The Role of Entrepreneurship Education on Internationalization Intention". A Case Study from Izmir-TURKEY, European Journal of Social Sciences Education and Research,Volume 3, Issue 1,pp.128-134. (Nisan 2016)
 • Y. Yeşil & Z. Yeşil (2016). "Isletme Büyüklüklerine Göre Ise Alistirma Egitiminin Uygulanmasinin Incelenmesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Örnegi", Tidsad, vol. 3, no. 7, pp. 98-105, 6.
 • F.Fidan,Y.Yeşil (2015)."Türkiye’de Kadın Girişimciliğini Geliştirmede Eğitim Faaliyetleri", ASOS Journal,---------(6 ATIF)
 • D. Yarkın & Y. Yeşil (2015). "The Relationship Between International Marketing Resarch Process and Innovation Capacity", European Journal of Economics and Business Studies, vol. 1, no. 1, pp. 62-67.
 • Y. Yeşil & B. Arpat (2015). "Tip Sekreterlerinin Örgütsel Bagliliklarinin Ölçülmesi Denizli Ilinde Bir Arastirma", ASOS Journal, no. 15, pp. 328-344.
 • Y. Yeşil, S. M. Yıldırım & M. Tokbaş (2015) "Büro Teknolojilerinin Kullanimi Sögüt MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi Programi Ögrencileri Üzerine Bir Arastirma", Electronic Journal of Vocational Colleges, vol. 5, no. 3, pp. 240-250.
 • Y. Yeşil, A. Kuraş, S. Orhan & E. Kocakaya, (2015)."Tip Sekreterlerinin Hizmet Içi Egitime Bakis Açilari Eskisehir Ilinde Bir Arastirma, Electronic Journal of Vocational Colleges", vol. 5, no. 3, pp. 406-416.
 • F. Fidan & Y.Yeşil (2014)." Türkiye'de Kadınların Ekonomiye Kazandırılması Açısından Mikro Kredi: Bilecik Örneği",Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, ss.253-270, ----------(1 ATIF) (Aralık 2014)
 • B. Arpat,Y.Yeşil & S. N. Öter (2014)"Tekstil Sektöründe Is Sagligi ve Güvenligi Egitimleri Hakkinda Çalisan Algilari ve Farkindaligi Denizli Ili Örnegi", ASOS Journal, 12-------(10 ATIF) (Aralık 2014)
 • Y. Yeşil, A. Vatan (2014)." Ögrencilerin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi Egitimine Bakis Açilari ve Farkindaliklari Üzerine Bir Uygulama", Electronic Journal of Vocational Colleges, 8, -------(3 ATIF)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Vidic,F.,Yeşil,Y.,Arpat,B. & Namal,M.K. (2018)."Comparing Vocational Training Activities For Increasing Young People's Employment In Slovenia And Turkey",IX. IBANESS Congress Series – Edirne / University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Macedonia,IBANESS PROCEEDINGS-Özet bildiri (Eylül 2018)
 • B.Arpat & Y.Yeşil (2018)."Examining The Reasons Of Associate Work Safety And Health Students’ Profession Choice: An Example Of Honaz Vocational School",4 th International Symposium On New Trends In Social Science (SOBY) (06-07 July 2018, Tallinn, Estonia) (ABSTRACT BOOK) (Temmuz 2018)
 • Fidan,F. & Yeşil,Y. (2018)." Üniversite Öğrencilerinin Bir Kariyer Hedefi Olarak Girişimcilik: Sakarya Üniversitesi’nde Bir Araştırma",IBANESS Conference Series – Tekirdag / Turkey,March 24-25, 2018,pp.607. (Mart 2018)
 • F.Fidan & Y.Yeşil (2018). "Geleneksel Uğraştan Profesyonel Mesleğe Balıkçılık: Balıkçılar Üzerinde Bir Araştırma", IBANESS Conference Series – Tekirdag / Turkey,March 24-25, 2018. (Mart 2018)
 • Y.Yeşil & M.Ç.Cengiz (2017)."Türkiye’de Kadın İstihdamını Artırmaya Yönelik İŞKUR’un Son Yıllarda Yaptığı Çalışmaların İncelenmesi",Ress Congress Uluslararası Eğitim Bil. ve Sos. Bil. Semp., Bandırma 17 Eylül Üniversitesi,3-5 Kasım 2017.(Özet Bildiri)--------(1 ATIF) (Kasım 2017)
 • Y.Yeşil & F.Yılmaz (Söğüt MYO mezun öğr. ) (2017)."The Activities For Developing Women Farming In Turkey Rural Areas In Recent Years" ,ASEAD II. International Conference on Social Sciences October 21-23,– Belek – Antalya - TURKEY. (Ekim 2017)
 • F.Fidan & Y,Yeşil (2017)."Çalışma Hayatında Cinsel Tacizin Görünürlüğü ve Kadınların Tacizle Başa Çıkma Stratejileri",ECLSS 2017,Antalya, 29 Eylül-1 Ekim 2017. (Eylül 2017)
 • F.Fidan & Y.Yeşil (2017). "Bir Evlilik Biçimi Olarak Başlık Parası",International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe, BULGARIA,April 08-09. (Özet Bildiri) (Nisan 2017)
 • F. Vidic, Y. Yeşil, A. Ö. Ç. Sönmez & B. Arpat (2016)." Analyzing and Comparing The Properties Of Women Enterpreneurship In Slovenia and Turkey", ABSRC 2016 Milan Advances In Business- Related Scientific Research Conference’-------(3 ATIF) (Kasım 2016)
 • Y.Yeşil & F.Karasu (Söğüt MYO mezun öğr )(2016)."Amacı İçeriği ve Yararlılığı Bağlamında Türkiye de Kadın Kooperatiflerinin Eğitim Faaliyetleri",2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi,Bilecik. (Ekim 2016)
 • B. Arpat & Y. Yeşil (2016). "Mavi Yakalilarda Çalisma Yasam Kalitesinin Is Sagligi ve Güvenligi Açisindan Incelenmesi Denizli Ili Kablo Imalat Endüstri Örnegi", 1.Uluslararasi Is Güvenligi ve Çalisan Sagligi Kongresi, Kocaeli.
 • Y.Yeşil & F.Fidan (2015) "Kadın Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesinin Incelenmesi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Akademisyeler Üzerine Bir Araştırma"-5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, 25-27,Gazi Mağusa-KKTC) -------(10 ATIF) (Mart 2015)
 • B.Arpat,Y.Yeşil ve Kocaalan,M.L. (2018). "Meslek Yüksekokullarında Uygulanan İşbaşı Eğitimlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri",ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences November 28-29-30, 2018 / Kuşadası - Turkey.
 • Y.Yeşil (2018)."Analyzing the Elderly Living Home Projects Implemented for Elderly in Turkey" -özet bildiri-2nd International Symposiun Humanities and Social sciences 04-07 August 2018 Comrat-MOLDOVA
 • Y.Yeşil,Çalış.Eko. ve End. İliş.Bölümü 4.sınıf öğrencileri (M.Baktemur-T.Taşçı-A.Çakır-S.Kablan) (2019).Türkiye’de Kırsal Alanda Kadın İstihdamının Arttırılması İçin Kadın Çiftçiliğinin Desteklenmesine Yönelik Yapılan Uygulamaların Öneminin Değerlendirilmesi,Balkan 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,Edirne,Özet bildiri.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yeşil,Y. (2020). "Assessment of The Importance of Vocational Education: Investment in Human and Employment", In Current Studies in Social Sciences, Abdullah Bağcıoğulları (ed). ,Akademisyen Kitabevi A.Ş: Ankara,pp.199-207. (Mart 2020)
 • Yeşil,Y. (2020)."Lifelong Learning And Vocational Education", In Current Researches in Educational Sciences, Ahmet Doğanay & M. Oğuz Kutlu (eds). ,Akademisyen Kitabevi A.Ş: Ankara,pp.191-200. (Mart 2020)
 • Yeşil,Y. (2020). " Analyzing Practices For Working Mothers In Order to Increase Women’S Employment ",Current Researches in Humanities and Social Sciences, Eds.Prof. Dr. Hasan Babacan Assoc. Prof. Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır,Ivpe Cetinje, Montenegro,p.291.
 • Y.Yeşil (2019)."İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Önceliklerine Göre Değerlendirilmesi",(Evaluation of Human Resources Development of Operational Program According to Its Priorities),Sosyal, Beseri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019/2-788,Editörler:Prof. Dr. Zafer Gölen,Prof. Dr. Hasan Babacan,IVPE,Stamparıja,Cetinje . (Ekim 2019)
 • Y.Yeşil & F.Fidan (2019)."The Importance Of Entrepreneurship Training Activities For Increasing Women Employment In Turkey", In Contemporary Challenges In Business And Life Sciences,(Eds.C.AKAR & H.Kapucu),IjOPEC Publication,ss.175-180. (Temmuz 2019)
 • Y.Yeşil (2018). " Analyzing “Neighborhood Houses” Which Are Applied By Çerkezköy Municipality: Veliköy Neighborhood Case", Contemporary Debates In Social Sciences,Edited By Esma Torun Çelik, Şenel Gerçek,IJOPEC Publication,pp.93-102. (Ekim 2018)
 • Y.Yeşil (2018). "Analyzing The Projects Which Are Implemented In Education, Employment, Social Policy Areas By The Support Of Europe Union In Turkey",ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFIC RESEARCHES BOOK 2018,Economic And Administrative Sciences, Editör Azmi YALÇIN, Volume II,pp.221-234. (Ekim 2018)
 • Y.Yeşil (2018). "Analyzing The Elderly Living House Projects Implemented For Elderly In Turkey", SOCIAL SCIENCES Editor Hanna ROG , ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFIC RESEARCHES BOOK 2018,pp.171.183. (Ekim 2018)
 • Y.Yeşil (2018)."Analyzing The Approaches of Employees to Human Resources Training Process in SMEs: A Research at Çerkezköy Organized Industrial Zone " ,In New Trends in Social Sciences-V,Editors Abidin TEMİZER & Yaşar BAYTAL,ss.285-298,print instutat za geografiu,Podgorica, Montenegro,September 2018 /Podgorica. (Eylül 2018)
 • B.Arpat & Y.Yeşil (2018)"Examining The Reasons of Associate Work Safety and Health Students’Profession Choice: An Example of Honaz Vocational School",New Trends In Social Sciences-V,Editors Abidin TEMİZER & Yaşar BAYTAL,ss.299-324,print instutat za geografiu,Podgorica, Montenegro,September 2018 /Podgorica. (Eylül 2018)
 • Y.Yeşil (2017)" Analyzing Activities For The Purpose Of Increasing The Disadvantaged Groups Employment In Recent Years In Turkey",The Most Recent Studies In Science And Art Volume 2, Gece Publishing,ss.1950-1959. (Nisan 2018)
 • Y.Yeşil (2018). "The Importance of The Development Of Women Cooperatives in Turkey and Analyzing The Activities About Women Cooperatives' Development In The Recent Years", Strategic Researches II:From Local To Global, Working Life And Social Policy, Editors:M.K.Namal, M.Koçancı, M.Karataş,IJOPEC publication.
 • Y.,Yeşil (2017). "Analyzıng The Importance of Total Quality Management For The Development Of Vocational Training",Researches on Science and Art In 21 st Century Turkey (2017). Gece Kitaplığı, Editör:Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Robert L.Elliott, Edward Turgeon, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap). (Kasım 2017)
 • F.Fidan & Y.Yeşil (2017)."The Transformation Of Power in The context of Housewife Empowerment Strategies and Tools Research on Science and art In 21 St Century Turkey",(2017)., Gece yayınları, Editör:Hasan arapgrlioğlu, Atilla Atik, Robert L. Elliot , Edward Turgeon, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap). (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Y.Yeşil & M.Tokbaş (2018) "Analyzing Motives And Expectations Of Students At Vocational Education: A Research In Honaz Vocational School",Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67),ss.938-948.-ULAKBİM-------(1 ATIF) (Temmuz 2018)
 • Y.Yeşil, B.,Arpat (2018)."İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Pamukkale Üniversitesi’nde Bir Araştırma",Gümüşhane Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Elektronik Dergisi,Cilt: 9, Sayı: 22,ss.122-143-ULAKBİM--------(1 ATIF). (Şubat 2018)
 • F,Fidan,Y.Yeşil & F.Karasu(Söğüt MYO mezun öğr.)(2017). "Kadın Çiftçilerin Sosyo-Ekonomik Güçlenmesinde Eğitimin Rolü", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/UUSBD, 10/3,ss.409-437. (Eylül 2017)
 • Y.Yeşil (2017). "Türkiye'de Mesleki Eğitimin Gelişimi Açısından Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Önemi",Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2017, C.22, S.3, s.757-767.-ULAKBİM--------(2 ATIF) (Temmuz 2017)
 • Y. Yeşil & A. Ö. Ç. Sönmez (2016)." Is Sagligi ve Güvenligi Egitiminde Önlisans Programlari Türkiye deki Uygulama ve ABD deki Uygulama ile Karsilastirilmasi", Süleyman Demirel ÜniversitesiIktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 4, pp. 1173-1189, ULAKBİM ---------(1 ATIF) (Ekim 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Y.Yeşil (2019) "Türkiye de Kadın Eğitiminin Öneminin Değerlendirilmesi",24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu 23-24 Kasım 2019 Ankara.(Özet Bildiri) (Kasım 2019)
 • Fidan,F.& Yeşil,Y. (2019)."Pazarcı Kadınlar Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Örneği",Yalova Univ.III. Ulusal Kadın Sempozyumu,Yalova.(8-9 Mart 2019),özet bildiri. (Mart 2019)
 • Y.Yeşil & B.Arpat (2018)."Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetlerinin İncelenmesi"19.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi: CEEIK 2018,K.Ereğli-Zonguldak. (Ekim 2018)
 • B.Arpat & Y.Yeşil (2014)."Bilecik Şeyh Edebali ve Pamukkale Üniversitesinde Çalışan Yönetici Asistanlarının İş Tatminlerinin Ölçülmesi" – 13. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi - Denizli: 23-25.10.2014 – PAÜ-HMYO)--------- (1 ATIF) (Ekim 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Sorumlu ve Hazırlayan Dr. Öğr.Üyesi Yeliz YEŞİL (2019) - Diğer Hazırlayanlar Trakya Üniv.Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkileri Bölümü Öğrencileri - Sendikalarda Sosyal Medyanın Yeri-Poster Bildiri 6. Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Akademek Öğrenci Kurultayı (11-14 Nisan 2019)-Ereğli-Zonguldak (Nisan 2019)
 • Sorumlu ve Hazırlayan Dr. Öğr.Üyesi Yeliz YEŞİL (2018) - Diğer Hazırlayanlar- Trakya Üniv.Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkileri Bölümü Öğrencileri - Endüstri 4.0’IN Önemi, Sektörlere Etkisi ve Geleceği,-Tam Metin Bildiri- 5. Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Akad’Emek Öğrenci Kurultayı (3-6 MAYIS 2018)-Ereğli-Zonguldak
 • F.Fidan,Y.Yeşil (2019)"Aileyi Etkileyen Unsurların Belirlenmesi ve Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler ",T.C.Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,VII.Aile Şurası,2-3 Mayıs 2019,Ankara.
 • F.Fidan,Y.Yeşil (2019)"Kadın İstihdamının Arttırılmasında Bir Araç Olarak Aile Dostu İşler ve İşletmeler",T.C.Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,VII.Aile Şurası,2-3 Mayıs 2019,Ankara.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Y.Yeşil (2019)."Aktif Yaşlanma Çerçevesinde Dezavantajlı Grup Olarak Yaşlıların İstihdamının Değerlendirilmesi",İşgücü Piyasasında Dezavantajlı Gruplar,Ed.Yavuz Kağan YASIM,Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi,Büyük Anadolu Medya Grup,Ankara. (Kasım 2019)
 • Y.Yeşil (2018)."Türkiye’de Engelli Bireylere Yönelik Umut Evleri UygulamaSının DeğerlendirilmeSi: Tekirdağ ilindeki Umut Evi Örneği", SoSyal ve Beşeri Bilimlere Dair araştırma Örnekleri Editör: Prof. Dr. Ali ACARAVCI,Nobel Yayınları. (Ekim 2018)
 • Y.Yeşil (2018)."Türkiye de Dezavantajlı Grup Olarak Çocuklara Yönelik Uygulanan Çocuk Dostu Şehirler Projesinin Değerlendirilmesi: Lüleburgaz Belediyesi Örneği",SoSyal ve Beşeri Bilimlere Dair araştırma Örnekleri, Editör: Prof. Dr. Ali ACARAVCI,Nobel Yayınları. (Ekim 2018)
 • Doç.Dr.F.FİDAN ve Dr.Öğr.Üyesi Yeliz YEŞİL (Temmuz 2018), Kadın Girişimciler,Engeller ve Fırsatlar, Detay Yayıncılık,1.Baskı,Ankara (Temmuz 2018)
 • Y. Yeşil (2016)." Kobilerde Egitim ve Gelistirmenin Örgütsel Baglilikla Iliskisi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde Bir Arastirma", Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, ISBN978-605-9189--89-7, Detay Yayincilik,--1. Basim ---------(6 ATIF)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 5 adet-

Yapılan Hakemlikler

 • Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Kasım 2018 (Kasım 2018)
 • ASOS Journal-Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri-Şubat 2018 (Şubat 2018)
 • Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Aralık 2017)
 • Kesit Akademi Dergisi-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – ENAD
 • Yukseköğretim Dergisi
 • Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Ödüller

 • Türk Ticaret Bankası-Hizmet içi Uzman Yrd.Eğitimi 3.sü-2000.Genel Müd./İstanbul
 • Hacettepe Univ.Kamu Yönetimi Lisans Mezuniyet Bölüm 4.sü. (1998)

Diğer

 • Benek Koleji (Ergene/Tekirdağ) "Liseler İçin Kariyer Planlama Üzerine Tavsiyeler" Seminer (10 Mart 2020) (Mart 2020)
 • Kapaklı Belediyesi /Tekirdağ-“Kadın Girişimci Olmak” konferans (Şubat 2020) (Şubat 2020)
 • Çerkezköy/Tekirdağ (TSO) - “Günümüzde Çalışan Profili ve İş Hayatında X,Y,Z Kuşakları"-seminer-2 Mart 2020
 • Sodam - Edirne Sosyal Yard. ve Dayanışma Vakfı nda dezavantajlı kadınlara yönelik "Kadın Girişimciliği" ve "Kadın ve Eğitim" gönüllü eğitim-Şubat-Mart 2020
 • Çorlu/Tekirdağ TSO-'İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? Neden Bir İnsan Kaynakları Departmanınız Olmalı? Yeni İK Trendleri, Günümüzde Çalışan Profili, Çalışanlar Nasıl Motive Olur? Çalışan Olarak Nasıl Motive Oluruz?' seminer-19 Kasım 2019 (Kasım 2019)
 • I. İNSAN KAYNAKLARI VE KARİYER KONFERANSI- (Etkili mülakat teknikleri, adayda aranan özellikler-CV hazırlanması-insan kaynakları uzmanı nasıl olunur?- Y ve Z kuşağının çalışma hayatından beklentileri-başarılı bir kariyer hikayesi) Tamer TOK (YÜNSA -Yunlu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Danışmanı)- Dr.Öğr.Üyesi Yeliz YEŞİL.(Trakya Univ.-Kariyer Merkezi). (Nisan 2019)
 • Conference at Janski Univ.Based in Lomza-Vocational Education and Women In Turkey-26 April 2019 (Nisan 2019)
 • Erasmus-Janski University Based In Lomza-Poland(22-27 April 2019). (Nisan 2019)
 • TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM) tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli-Konuşmacı Olarak-Mart 2018 (Mart 2018)
 • Sakarya Üniversitesi-Kadın Girişimciliği Eğitiminde ders anlatım-Mayıs 2014.
 • Lomza State University of Applied Sciences Conference may 2014-davetli konuşmacı -about EU and Turkey relations.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu-Polonya-May 2014-Davet üzerine ders verme-Subject:Human Resources Development in Education.
 • Gea College-Slovenia-Davet-Katılım,Mayıs 2013(Franc Vidic )
 • Söğüt myo 2008-2017---- -9 sene toplam girmiş olduğu dersler------ (Büro Teknolojilerinin Kullanımı, Büro Yönetimi, Çalışma Psikolojisi, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Ekonomik Yaşam ve Çevre (LİSANS)- Bilecik Üniv., Genel İşletme, Genel ve Teknik İletişim, Hızlı Yazma ve Okuma Tek., Kamu Kesim ve Özel Kesim İlişkileri, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Kriz ve Stres Yönetimi, Meslek Eğitimi, Örgütsel Davranış, Performans Yönetimi, Protokol Bilgisi, Sekreterlik Bilgisi, Tıp Sekreterliği,Yönetici Asistanlığı, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi).
 • Katılım, 20. Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Kongresi,11-13 Ekim 2019,Pamukkale Univ,Denizli.

» Verdiği Dersler

Beşeri Sermaye ve İktisadi Gelişme -(Yüksek Lisans)

Dezavantajlı Grupların İstihdamı-(Lisans)-Trakya Üniv

Ekonomik Gelişme ve İstihdam (YÜKSEK LİSANS)-Trakya Üniv.

İnsan Kaynakları Yönetimi 1 (LİSANS)-Trakya Üniv.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler (Yüksek Lisans)-Trakya Üniv.

İnsan Kaynaklarında Eğitim ve Geliştirme (LİSANS)-Trakya Üniv.

Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi-Trakya Univ.-(LİSANS)

Yeni Teknolojiler ve İstihdam (Yüksek Lisans)