» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Yönetilen Doktora Tezleri

  • Gülsüm Gözde Güzel, Sonlu halkalar üzerinde tanımlı bazı özel kodların incelenmesi ve uygulamaları (HB) (Ocak 2019)
  • Abdullah Dertli- Halkalar Üzerinde Tanımlı Kodlar Hakkında Bazı Araştırmalar (İkinci danışman) (Ocak 2016)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

  • Alev Yokuva-Bazı özel halkalar üzerinde tanımlı devirli DNA kodlar hakkında (HB) (Eylül 2019)
  • Abdullah Dertli-Belirli Tipteki Halkalar Üzerindeki Kodlar Hakkında

» Verdiği Dersler

Analitik Geometri I (T.Ü.Fen Fak Mat Böl,Lisans)

Analiz I-II (T.Ü. Fen Fak, Kimya Bölümü)

Analiz III (T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)

Analiz IV (T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)

Bilgisayar I (T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)

Bilgisayar ve Mühendislik Öğrencileri için Sonlu Cisimler (T.Ü. Fen Bil.Ens.Hesaplamalı Bilimler,Yüksek Lisans)

Bitirme Çalışması(T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)

Cebirde Özel Konular I-II(T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)

Cebirsel Kodlama Teorisi, (Hesaplamalı Bilimler, Yüksek Lisans)

Grup Teori (T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Bölümü, Yüksek Lisans)

Halka ve Modül Teorisi ( T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Bölümü, Yüksek Lisans)

Hata Düzelten Kodlar Teorisi II (T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Hes Bil,Yüksek Lisans)

İleri Kodlama Teorisi (T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Hes Bil, Doktora)

Kodlama Teorisi I ve II (T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)

Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I(T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)

Matematik I-II ( MAT 101-102) (Ortak Zorunlu Dersler)

Matematik I-II ( MAT 111-112)(Ortak Zorunlu Dersler)

Matematikte Güncel Konular I (T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)

Sayılar Teorisine Giriş(T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)

Sonlu Halka ve Sonlu Cisimler (T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Hes Bil, Yüksek Lisans)

Soyut Matematik(T.Ü.Fen Fak.Mat.Böl,Lisans)