» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Yönetilen Doktora Tezleri

  • Abdullah Dertli- Halkalar Üzerinde Tanımlı Kodlar Hakkında Bazı Araştırmalar (İkinci danışman) (Ocak 2016)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

  • Abdullah Dertli-Belirli Tipteki Halkalar Üzerindeki Kodlar Hakkında

» Verdiği Dersler

Analitik Geometri I

Analiz I-II (Kimya Bölümü)

Analiz III

Analiz IV

Bilgisayar I

Bitirme Çalışması

Cebirde Özel Konular I

Grup Teori (T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Bölümü, Yüksek Lisans)

Halka ve Modül Teorisi ( T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Bölümü, Yüksek Lisans)

Hata Düzelten Kodlar Teorisi II (T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Hes Bil,Yüksek Lisans)

İleri Kodlama Teorisi (T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Hes Bil, Doktora)

Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I

Matematik I-II ( MAT 101-102)

Matematik I-II ( MAT 111-112)

Matematikte Güncel Konular (Kodlama Teorisi, lisans)

Sonlu Halka ve Sonlu Cisimler (T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Hes Bil, Yüksek Lisans)

Soyut Matematik