» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Edirne ve Çevresindeki Su Kemerleri: Tespit, Lokalizasyon ve Koruma Önerileri” Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.3 S.5

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • “Edirne Cephanelik Binası”, 20. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştirmaları Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016 (Kasım 2016)
 • “Edirne’de su taşkını karşısında alınan önlemlerin kültür varlıklarına etkileri” Su Taşkınları ve Bölgesel Çözüm Önerileri Paneli, 20 Mart 2016
 • “Osmanlı Kent Kurgusunun Belirleyicisi Olarak Mahalle : 15. Yüzyılın ilk yarısında Edirne Örneği” Karadedeniz Teknik Üniversitesi, “Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi (CIEPO – 22) 04-08. Ekim 2016 Trabzon
 • “Edirne Tarihi Kent Merkezinde Yer Alan Tek Kubbeli Camiler ve Tarihi Kent Dokusuna Katkıları, Trakya Üniversitesi,“V.Uluslararası Sinan Sempozyumu Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili”, 2009.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Selimiye Mosque and its Social Complex” Unesco World Heritage in Turkey, s. 274-293 Ankara, 2013 (T. Kaprol ve S. Akansel ile birlikte)
 • “Situation Analysis For Protectıng Civil Architecture Examples In Dilaverbey Mahallesi, Kaleiçi” Change and Transformation In Edirne Kaleiçi, s. 39-57, 2013

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Edirne Yeni Saray Kazısı (Saray-ı Cedid-i Amire) 2011 Yılı Çalışmaları” Sanat Tarihi Dergisi, C. XXIV, S.1, s.73-106, Nisan 2015 (Mustafa Özer, Mesut Dündar ve Hasan Uçar ile birlikte)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • “Edirne Sarayı Has Bahçenin Yeniden Kullanımının Kültür Varlığı Bağlamında Değerlendirilmesi” Edirne Belediyesi, (Mart 2016)
 • “Edirne Sarayı”, “Edirne Meriç Nehri Kültür Köprüsü Atölye Çalışması, Trakya Üniversitesi ve Bursa Orhan Gazi Üniversitesi, (Nisan 2015)
 • “Edirne Tarihi Kent Dokusu”, “Edirne Meriç Nehri Kültür Köprüsü Atölye Çalışması, Trakya Üniversitesi ve Bursa Orhan Gazi Üniversitesi, (Nisan 2015)
 • Trakya Üniversitesi, “II. Arkeoloji Öğrenci Sempozyumu” Edirne Kültür Varlıkları, Slayt Gösterisi,
 • “Erken Osmanlı Kenti” T.Ü. Mimarlık Fakültesi,
 • “Kaleiçi Sivil Mimari Örnekleri Üzerine” Dünden Bugüne Trakya Sempozyumu, 18-19 Nisan
 • “Edirne/Kavgaz Tabya Alanının Düzenlenmesi” TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği, (Temmuz 2010)
 • “Trakya’da Tarihi Mirasın Koruma Sorunları ve Uygulamaları” Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı Kültür Merkezi, (Mart 2010)
 • “Edirne Askeri Tabyalarının Mimarisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, “Sanat Tarihinde Gençler Semineri 16-18 Aralık 2004”, Arkeoloji ve Sanat Yay. 2005, İstanbul. (Aralık 2004)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Edirne Tabyaları”, Edirne İl Yıllığı 2005, s. 335-340, Edirne Valiliği Yay.

Editörlük / Yayınlama

 • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Diğer

 • “Edirne Yeni Saray Kazısı (Arz Odası)” , Edirne, S.22, s.15, 2007
 • “Tarihi Mezarlıklar-Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları” Edirne, S.17, s. 22-23, 2006.
 • “Edirne Saat Kulesi”, Figür, T.Ü. San. Tar. Kulübü Bülteni, S.1, s.12,13, Edirne 2000.
 • “Kültür Sorunu ve Sanat” Figür, T.Ü. San. Tar. Kulübü Bülteni, S.1, s.6,7 Edirne 2000.
 • “Edirne’de Türk Dönemi Eserleri” , Figür, T.Ü. Sanat Tarihi Kulübü Bülteni, S.1, s.3,5, Edirne 2000

» Verdiği Dersler

Beylikler Devri Mimarisi

Klasik Osmanlı Mimarisi

Ortaçağ Türk Mimarisi

Osmanlı Kenti

 • Mimarlık Fakültesi