» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na İlişkin Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2019: 05 (04), s. 68-76. (Aralık 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), "Barış Kavramına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları", Turkish Studies Dergisi, Sosyal Bilimler, Aralık 2018 sayısı, Volume 13/26 Fall 2018, s.1055-1070, ISSN:1308-2140, Ankara. (Aralık 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Darbe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 4, Sayfalar 134-148, Dergipark. ISSN: 2147-5237. (Aralık 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2004), “Bölücülerin Ortaya Attıkları İddialar” Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 2004/09/213-Eylül,s.33-36). (Eylül 2004)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2003), “Türkiye’ye ve Atatürkçülüğe Yönelen Tehditler” Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı; 55,C.19, Mart 2003,s.225-267. (Mart 2003)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2002), “Atatürk İlkelerinin Sürekliliğini Sağlamak Görevi ve Bu Görevde Gençliğin Rolü” Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı; 52,C.18,Mart 2002,s. 235-247. (Mart 2002)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2001), “Bağımsız Ermeni Devleti’nin Kuruluş Çabaları ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ermeni Meselesi Özel Sayısı;131, Nisan 2001, s.19-29. (Nisan 2001)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2001), “Ermeni İddiaları ile Ermenilerin Menşei, Özellikleri ve Tarihi Geçmişleri” Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı;171, Mart 2001, s.49-54. (Mart 2001)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2000), “Osmanlı Devleti Yönetiminde Ermeniler” Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı;164, Ağustos 2000, s.29-33. (Ağustos 2000)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2000), “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Tahlili” Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı; 47, C. 16, Temmuz 2000, s.637-644. (Temmuz 2000)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2000) “Atatürk Milli Birlik ve Beraberlik” Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı; 46, C.16, Mart 2000, s.117-131. (Mart 2000)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2000) “Son Yıllarda “Kürtçe ve Türklerin Kürtleşmesi” Konularında Yapılan Araştırmalar” Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı;158, Şubat 2000, s.53-57. (Şubat 2000)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretimine İlişkin Tutumları”, Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2019), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Turkish History Education Journal (TUHED) işbirliğiyle ve Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği’nin katkılarıyla 10-12 Ekim 2019, Bolu. ISBN:978-975-321-056-0, s.1045-1062. (Ekim 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “Uluslararası Göç Karşısında Türkiye’de Geliştirilen Mevzuat”, VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Balkanlar'a ve Balkanlar’dan Göçler (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e) (18-21 Eylül 2019, Edirne). (Eylül 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “30 Ağustos Zafer Bayramı’na İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 28-31 Ağustos 2019, İzmir. (Ağustos 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “30 Ağustos Zafer Bayramı’na İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 28-31 Ağustos 2019, İzmir. (Ağustos 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Samsun-100.yıl anısına), 17-19 Mayıs 2019, Samsun. (Mayıs 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na İlişkin Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi (Samsun-100.yıl anısına), 17-19 Mayıs 2019, Samsun. (Mayıs 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları”, 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazın Kongresi (IBCYL), 26-28 Nisan 2019, Priştine/ Kosova. (Nisan 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na İlişkin Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, 2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazın Kongresi (IBCYL), 26-28 Nisan 2019, Priştine/ Kosova. (Nisan 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Egemenlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 9-10 Mart 2019, Tekirdağ. ISBN:978-605-67815-2-0, s.1214-1221. (Mart 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Devrim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 9-10 Mart 2019, Tekirdağ. ISBN:978-605-67815-2-0, s.1205-1213. (Mart 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2018, İstanbul. ISBN: 978-9944-0399-5-6, s.284-295. (Kasım 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, (ASOS 2018), 25-27 Ekim 2018, İstanbul. (Ekim 2018) s.592-609. (Ekim 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Darbe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, (ASOS 2018), 25-27 Ekim 2018, İstanbul. (Ekim 2018) s.577-591 ISBN-978-605-7602-01-5. (Ekim 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Savaş Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, September, 29-30, 2018, Edirne. s.1078-1086. (Eylül 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretimine İlişkin Tutumları” V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), Turkish History Education Journal (TUHED) ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile,10-12 Mayıs 2018, İstanbul. (Mayıs 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Tarih Öğretmen Adaylarının Darbe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları” V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), Turkish History Education Journal (TUHED) ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile, 10-12 Mayıs 2018, İstanbul. (Mayıs 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Devrim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, April 21-22, 2018, Plovdiv, Bulgaria. (Nisan 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Darbe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ve Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile, 11-14 Nisan 2018, Ankara. (Nisan 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Egemenlik/Hâkimiyet Kavramına İlişkin Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 24-24 Mart 2018, Tekirdağ. (Mart 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), “Demokrasi Kavramına İlişkin Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 24-25 Mart 2018, Tekirdağ. (Mart 2018)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2017), “Savaş ve Barış Kavramlarına İlişkin Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, I. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, 17-19 Kasım 2017, Amasya. (Kasım 2017)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2017), “Öğretmen Adaylarının Tarih Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları”, 12th International Balkan Education and Science Congress Nessebar, 28-30 September 2017, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2017), “Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Devlet Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, V. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi-IBANESS Kongreler Serisi, 23-24 Eylül 2017, Kırklareli. (Eylül 2017)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2017), “Atatürk’ün Vatandaşlık Eğitimi Anlayışı”, 3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2017, September 12-14, 2017, at the Education Faculty of Polytechnic Institute of Porto, Porto-Portogal. (Eylül 2017)
 • Şehirli,Yücel Atila, (2017), “Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı (ICSER), 27-29 Nisan 2017, Roma, İtalya. (Nisan 2017)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2017), “Yükseköğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Bilişim Teknolojileri”, IV. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi; 8-9 Nisan 2017, Russe, Bulgaristan. (Nisan 2017)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2017), “Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları”, Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi; 8-9 Nisan 2017, Russe, Bulgaristan. (Nisan 2017)
 • Şehirli,Yücel Atila, (2017), “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Trakya Üniversitesi Örneği)”, Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Konferans Serisi; 4-5 Mart 2017 Edirne. (Mart 2017)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2016), “Türkiye’ye Cumhuriyet Döneminde Yapılan Göçler”, I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu; 01-03 Aralık 2016, Amasya Üniversitesi, Amasya. (Aralık 2016)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2016), “Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi (Trakya Üniversitesi Örneği)”, VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu; 03-05 Kasım 2016, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Kasım 2016)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2016), “Balkan Savaşları’nın (Balkan Bozgunu’nun) (1912-1913) Nedenleri ve Sonuçları”, I. Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Ekim 2016)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2016), “Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi (Trakya Üniversitesi Örneği)” 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu; 11-14 Mayıs 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. (Mayıs 2016)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2016), “Çocuk ve Gençliğin Eğitimine Atatürk’ün Verdiği Önem”, Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, Editör: Hikmet ASUTAY, Didem YILMAZ, Sema DURAN BAYTAR, Sare GÜREL, Zekiye Hande ÜNAL, Tuncay ÖZTÜRK, ISBN:978-975-374-191-0, (Yayın No: 3274792). (Mayıs 2016)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2015), “Öğretmen Adaylarının “Okul Deneyimi” Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği)” “ULEAD - 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015” 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne. (Ekim 2015)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2015), “The Reforms Made In The Areas Of Education-Teaching From The Last Period Of Ottoman Empire To The First Years Of Turkish Republic” 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2014), “Eğitimde Anadil Uluslararası Ve Ulusal Belgeler Ve İki Dilli Eğitim İstekleri”, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim 2014, Trakya Üniversitesi, (Ss. Cyril ve Methodius Üniversitesi-Makedonya, Zagreb Üniversitesi- Hırvatistan, Stara Zagora Trakya Üniversitesi-Bulgaristan), Edirne, CD.s.1308-1322. (Ekim 2014)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2014), “Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine Yönelik Görüşlerinin incelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği)”, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim 2014, Trakya Üniversitesi, (Ss. Cyril ve Methodius Üniversitesi-Makedonya, Zagreb Üniversitesi- Hırvatistan, Stara Zagora Trakya Üniversitesi-Bulgaristan), Edirne, CD. s.1092-1104. (Ekim 2014)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2014), “The Attitudes of Teacher Candidates Towards Child Rights”, International V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltık Beşeri Bilimler Enstitüsü, 11-14 Eylül 2014, St Petersburg, Rusya. (Eylül 2014)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2014), “İnkılâp ve İnkılâp İle İlgili Kavramların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar” , III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE-2014), Sakarya Üniversitesi-Tübitak, 25-27 Haziran 2014, Sakarya, CD. s.107-115. (Haziran 2014)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2013), “What Are the Special Teaching Methods Used in History Teaching?” International, Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education, Stara Zagora, 12-13 Eylül 2013, Bulgaristan. (Eylül 2013)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2012), “The Assessment Of Citızenship and Democracy Education Course in Terms of Method”, International (Jubilee Internationational Scientific Conference) “Traditions, Directions, Challenges”, Plovdiv Üniversitesi 19-21 Ekim 2012, Smolyan, Bulgaristan”. (Ekim 2012)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2012), “Problems Social Studies Teachers in Primary Schools Come Across At Citizenship And Democracyc Education-Edirne Province Sample”, 7th Balkan Arts and Science in Education Conference -EMEE 2012 Education in the Modern European Environment, 17-18 Eylül 2012, Opatija, Hırvatistan. (Bildiri kitabı basılmadı) (Eylül 2012)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2012), “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ile İlgili Hazır Bulunuşluklarının Sınıf Öğretmenliği Adayları ile Karşılaştırılması” II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, 14-16 Haziran 2012, Trabzon. (Bildiri kitabı basılmadı) (Haziran 2012)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2012), “İnsan Hakları Kavramının 1982 Anayasası’nda Ele Alınış Biçimi”, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu:Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği, 20-22 Nisan 2012, İstanbul. s.274-285. (Nisan 2012)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2012), “İlköğretim Okullarındaki Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine Karşı Tutumları-Edirne İli Örneği”, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu:Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği, 20-22 Nisan 2012, İstanbul, s.260-274. (Nisan 2012)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2011), “The Importance of Using Documentaries in the Teaching Of Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution Lesson Topics in Higher Education”, VI. Internatioanal Balkan Congress For Education and Science: The Modern Society and Education, (Ohrid 29.9.2011-1.10.2011,Makedonya), Volume 1, s.779–786, Makedonya. (Eylül 2011)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2011), “Türk Eğitim Sisteminde Atatürk’ün Başlattığı Çağdaşlaşma Girişimi ve Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri” 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 9 -13 Haziran 2010, Celalabat, Kırgızistan. (Kongre Tam Metin Kitabı, s.171-182, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011) (Haziran 2011)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2011), “Atatürk’ün Türk Tarihçiliğinin Gelişmesine Yaptığı Katkı” Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihi, I. Uluslararası LAÜ Tarih Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 6-9 Nisan 2011, Lefke, KKTC. (Nisan 2011)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2010), “Yüksek Öğretimde Atatürk ve İnkılâp Tarihi Dersi Teknoloji Destekli Olarak Nasıl Öğretilmelidir?” 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 24 - 26 Eylül 2010, Konya, Bildiriler CD, s.942-946. (Eylül 2010)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2010), “İlköğretim Alanlarına Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Mevcut Durum” Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II,16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara, Bildiriler CD, s.531-545. (Mayıs 2010)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2009), “Türkiye’de Çok Kültürlülük Esasına Dayalı Eğitim Modeli Uygulanabilir mi?”, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi: “Günümüzde Balkanlarda Eğitim”, 1-3 Ekim.2009-Edirne, Kongre Tam Metin Kitabı, C.2, s.327-332. (Ekim 2009)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2009), “Yükseköğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Nasıl Öğretilmelidir?”, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi: “Günümüzde Balkanlarda Eğitim”, 1-3 Ekim.2009-Edirne Kongre Tam Metin Kitabı, C. 2, s.333-336. (Ekim 2009)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2008), “How Should We Teach The Course Of Atatürk’s Principles And History Of Revolution in Higher Education”, IV. Internatioanal Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education” (Ohrid 13–15 June 2008),Ohrid, Makedonya, Volume 1, s.109–115, Makedonya. (Haziran 2008)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2007), “Atatürk the Education”, Science, Education and Time As Our Concern, (Smolyan, November 30 -December 1, 2007),Smolyan, Bulgaristan. (Kasım 2007)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2007), “Cultural Difference and National Identity Matter in Turkey”, in the Fourth Balkan Congress “Education, The Balkans, Europe” Stara Zagora, 22–24 June, 2007, Bulgaristan. Volume 3, (s.249–259) (Haziran 2007)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2004), “Türk Diplomatlarına Yönelen Ermeni Terör Saldırılarının (1973 - 1994) Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde Veriliş Şekli” Ermeni Araştırmaları 2. Uluslararası Kongresi (Ankara 29-30 Mayıs 2004), (Bildiriler, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkez-EREN Yayını, Ankara). (Mayıs 2004)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2002), “Ermeni Tehciri”, Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi (Ankara, 20-21 Nisan 2002), (Bildiriler, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi-EREN Yayını, Ankara, 2003,s.15-24). (Nisan 2002)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2000), “PKK’nın Kongre ve Konferansları ile Uyguladığı Strateji ve Taktikler (1978-1999)”, I. Milletler Arası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu ( Terör, Etkileri ve Çözüm Önerileri) (27-29 Mart 2000), Bildiriler, Fırat Üni. Yayını, Elazığ, 2000,s.798-833). (Mart 2000)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Şehirli, Yücel Atila, Türk Tarihi Ve Kültürü, “Türklerde Eğitim ve Bilim”, Türk Tarihi Ve Kültürü, (Edi: Ali Sinan Bilgili), Vizetek Yayıncılık, Ankara,1.Baskı,Mart,2022, s.219-259, ISBN:978-625-8499-24-7. (Mart 2022)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2021), “Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Tutumları”, Ölçülebilir Eğitim, (Demirali Yaşar Ergin’e Armağan Kitap), Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı, Edirne, 2021, Paradigma Akademi, ISBN:978-625-8009-01-9, s.99-112. (Ekim 2021)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları”, Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük, “Multiculturalism in Child and Youth Literature”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 210, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-241-2, s.325-342. (Ekim 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na İlişkin Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları”, Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük, “Multiculturalism in Child and Youth Literature”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 210, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-241-2, s.343-356. (Ekim 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2019), “Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Darbe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, “Eğitimde Yeni Yönelimler-New Trends in Education” (Egemen Aydoğdu Anısına..),Trakya Üniversitesi Yayın No: 217, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-245-0, s. 226-239. (Eylül 2019)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2018), "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi İle İlgili Hazırbulunuşluklarının Sınıf Öğretmenliği Adayları İle Karşılaştırılması", Balkan Eğitim Araştırmaları 2018, Trakya Üniversitesi Yayın No: 195, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-201-6, (Eylül 2018), s.416-429. (Eylül 2018)
 • Şehirli,Yücel Atila, Ergin, Ayşegül Zeynep, (2017), “Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları”, Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, Uluslararası bilimsel araştırma kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-213-9 (Kasım 2017)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2017), “Öğretmen Adaylarının “Okul Deneyimi” Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği)”, Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, Uluslararası bilimsel araştırma kitabı, Edirne, ISBN: 978-975-374-213-9 (Kasım 2017)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2016), Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Bölüm adı: “Çocuk ve Gençliğin Eğitimine Atatürk’ün Verdiği Önem”, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, Editör: Hikmet ASUTAY, Didem YILMAZ, Sema DURAN BAYTAR, Sare GÜREL, Zekiye Hande ÜNAL, Tuncay ÖZTÜRK, ISBN:978-975-374-191-0, (Yayın No: 3274792). (Aralık 2016)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2016), “Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi (Trakya Üniversitesi Örneği)”, Eğitime Dönüş, EYUDER Yayınları, Editör: Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN, Yard. Doç. Dr. Erkan KIRAL, Dr. Adem ÇİLEK, ISBN:978-605-64247-1-7, (Yayın No: 3272477). (Aralık 2016)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2003), “ASALA’nın Ortaya Çıkışı, Eylemleri, İlişkileri ve Sonu”, Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, (Ed. İdris BAL; Mustafa ÇUFALI), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, s. 643-672, ISBN: 975-591-488-9. (Ağustos 2003)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2003), “Osmanlı Devleti’nde İhtilalci Ermeni Cemiyetlerinin Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler”, Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, (Ed. İdris BAL; Mustafa ÇUFALI), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, s. 253-264, ISBN: 975-591-488-9. (Ağustos 2003)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şehirli, Yücel Atila, (2005), “Lozan Barış Antlaşması’nın Anlamı ve Önemi”, Edirne Valiliği Dergisi, Nisan-Mayıs Haziran, Sayı:16,2005-2. s. 26-29. (Nisan 2005)
 • Şehirli, Yücel Atila, (2004), “Bölücülük ve Bölücülüğün Panzehiri Olarak Atatürkçü Düşünce Sistemi” Polis Dergisi Terörle Mücadele Özel Sayısı, Sayı: 40, Nisan-Mayıs-Haziran 2004, s.375-388. (Nisan 2004)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Konu: “CUMHURİYETİN İLANI VE ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET ANLAYIŞI”, Tarih: 31 Ekim 2019-Perşembe Saat:14.00–15.00, Yer: Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu. (Ekim 2019)
 • Konu: “ATATÜRK’ÜN ÇOCUK VE GENÇLİĞİN EĞİTİMİNE VERDİĞİ ÖNEM” Konferans Tarihi: 27.05.2022 Cuma, Saat:14.00-16.00, Yer: Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Tunca Konferans Salonu.(Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2023 Eğitim Vizyonu Projelerinden Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında).
 • Konu: “ATATÜRK’ÜN TÜRK GENÇLİĞİNİN EĞİTİMİNE VERDİĞİ ÖNEM” Konferans Tarihi: 18.05.2022 Çarşamba, Saat: 10.00-12.00, Yer: Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi. (Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi, “Tarih Bekçileri Müzeler ve Kütüphaneler Elele, Gençlerle Buluşmalar 1” etkinliği kapsamında)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Şehirli, Yücel Atila, Türk Eğitim Tarihi, “I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Eğitim (1914-1923)”, s.256-296, (Edi: Emrah Çetin, Özgür Yıldız), İstanbul, Lisans Yayınları, 1.Baskı-2020,ISBN:978-605-9498-81-4. (Ekim 2020)
 • Şehirli, Yücel Atila, TÜRKİYE'DE BÖLÜCÜ TERÖR HAREKETLERİ VE DEVLETİN ALDIĞI TEDBİRLER, İstanbul, Burak Yayınevi, 2000, ISBN: 9757645737.
 • Şehirli, Yücel Atila, İnsan Hakları ve Demokrasi, “İnsan Hakları ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”, s.121-151, (Edi:Recep Erhan), İstanbul, Lisans Yayınları 1.Baskı-2010, ISBN:978-605-4350-20-9.
 • Şehirli, Yücel Atila,Türk Eğitim Tarihi, “I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Eğitim (1914-1923)”, s.179-215, Türk Eğitim Tarihi, (Edi: Sebahattin Arıbaş, Mehmet Köçer), İstanbul, Lisans Yayınları, 1.Baskı-2008, 2.Baskı-2011, 3.Baskı-2012, 4.Baskı-2014, ISBN:978-605-4350-31-2.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Fatma Akbulut (2021), “RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ M.E.B. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI’NDAKİ KAVRAMLARA YER VERME DURUMUNUN İNCELENMESİ”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila Şehirli). (Ocak 2021)
 • Müge Kara (2019), “SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞI VE KÜTÜPHANE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila Şehirli). (Eylül 2019)

Projeler

 • Şükrüpaşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesinin Yeniden Düzenlenmesi Projesi "TÜBAP-2008-74" (1998-2013).

Diğer

 • Konu: ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ (18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ), Tarih:18 Mart 2009-Çarşamba, Saat:19.00–21.00, Yer: Devecihan Kültür Merkezi
 • Konu: ATATÜRK VE GENÇLİK, Tarih: 19 Mayıs 2008-Pazartesi, Saat:10.30–11.10, Yer: TRT-İstanbul Radyosu
 • Konu: 24 NİSAN ERMENİ SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ MÜ?, Tarih: 24 Nisan 2008-Perşembe, Saat:13.30–15.30, Yer: T.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Konferans Salonu
 • İngilizce Dil Eğitimi. University of Missouri - Kansas City, USA. (Ağustos-Aralık 2008)
 • Konu: LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ, Tarih: 24 Temmuz 2007-Salı, Saat:19.00 –20.30, Yer: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Konferans Salonu
 • Konu: ERMENİ TERÖRÜ, Tarih: 24 Nisan 2007-Salı, Saat:13.30–14.30, Yer: T.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Konferans Salonu
 • Konu: ATATÜRK’ÜN EDİRNE’YE GELİŞİ (ATATÜRK’ÜN EDİRNE’YE GELİŞİNİN 77.YIL DÖNÜMÜNÜ ANMA PANELİ), Tarih: 17 Aralık 2007-Pazartesi, Saat:14.00–16.00, Yer: Devecihan Kültür Merkezi
 • Konu: CUMHURİYET VE ATATÜRK, Tarih: 23 Ekim 2007-Salı, Saat: 11.00–11.50, Yer: Edirne Lisesi Konferans Salonu
 • Konu: CUMHURİYET VE ATATÜRK, Tarih: 23 Ekim 2007-Salı, Saat: 15.00–15.50, Yer: İMKB Serhat Meslek Lisesi
 • Konu: ATATÜRK VE CUMHURİYET, Tarih: 17 Ekim 2006-Salı, Saat:13.50–14.40, Yer: Yıldırım Bayezid Anadolu Lisesi

» Verdiği Dersler

(DOKTORA) ÇOCUK HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ

(YÜKSEK LİSANS) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ÖĞRETİMİ I

(YÜKSEK LİSANS) ÇOCUK HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ

(YÜKSEK LİSANS) CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ (1923-1960)

(YÜKSEK LİSANS) TARİH ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

OKUL DENEYİMİ

SEÇMELİ I: TÜRKİYE VE BALKANLAR TARİHİ

SEÇMELİ I:ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

SEÇMELİ II: TÜRK DIŞ POLİTİKASI

SEÇMELİ IV: TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

TÜRKİYE VE BALKANLAR

UYGARLIK TARİHİ

VATANDAŞLIK BİLGİSİ