» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yaş, H., Zeyrekli Yaş, S. ve Usta, Y., "Edirne Kent Merkezi'nde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılımı", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, 235-255 (Aralık 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yaş, H., Usta, Y. and ZEYREKLİ YAŞ, S., Comparing 2011 General Election and 2014 Presidency Election in Turkey With Regard to Political Marketing, 5th International Conference on Social Sciences Proceedings Book, Volume II, 10-11 April 2015, Pristina, pp. 463-475 (Nisan 2015)
 • Turan, S , Usta.Y, “Ortadoğu’da Nükleer Silahsızlanma: Küresel ve Bölgesel Güç Odakları Üzerine Bir İnceleme”,” Nuclear Armament in Middle East: A Study on Global and Regional Power” Akdeniz Üniversitesi Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Sempozyumu, (566-576) Antalya, 27-30 Mart 2008.
 • Turan, S , Usta.Y, “Küresel ve Bölgesel Nükleer Güçlerin Kıskacında Orta Asya “Kırgızistan –Bişkek, 22-24 October 2008 Social Political and Economical Search in Central Asian Societies, 2. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Kırgızistan–Bişkek,22-24 October 2008

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yaş, H. ve Usta, Y. (2016). Sermayenin Kent Mekânındaki Yeni Aracı Olarak Büyükşehir Yönetimleri, 05-07 Mayıs, KAYSEM10 Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss.618-642 (Mayıs 2016)
 • Turan, S , Usta.Y, “Türkiye-ABD İlişkilerinin Sürdürülebilirliği Üzerine Bir İnceleme”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 2009 (YEBKO) 2009, 24-25 Eylül 2009.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ulusal Güvenlik Yeni Politikalar ve Yaklaşımlar,Türkiye'de ve Dünyada Su Sorunu,Editörler:Hasret ÇOMAK,Caner SANCAKTAR,Sertif DEMİR,BETA Kitapevi

Projeler

 • "Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılım Düzeyinin Ölçülmesi Projesi", TÜBAP 2016/46, Proje Yürütücüsü. (Proje Araştırmacıları: Öğr. Gör. Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Öğr. Gör. Yasin USTA, Yrd. Doç. Dr. Selin ARABULAN) Tamamlandı. (Ağustos 2016)
 • “Bireysel Emeklilik Sistemi ve Danışmanlık Eğitimi Projesi” Trakya Kalkınma Ajansı TR21/14/TD/0046, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ, Öğr. Gör. Yasin USTA, Öğr. Gör. Umut AKDUĞAN) (Kasım 2014)
 • "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları İçin Eğitim Verecek Öğretim Elemanlarının Eğitimi" Trakya Kalkınma Ajansı TR21/14/TD/0038, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ,Öğr. Gör. Yasin USTA, Öğr. Gör. Umut AKDUĞAN ) (Kasım 2014)
 • “ELIST – European Learning Innovation for Sustainable Training” Erasmus+ KA2, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Murat Yorulmaz, Proje Araştırmacıları: Ayhan Aytaç, Hakan Yaş, Yasin Usta, Umut Akduğan) (Ekim 2014)
 • "Edirne İli Havsa İlçesi Ekonomik Kent Envanterinin Oluşturulması Projesi" TUBAP 2012-87, (Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ ,Proje Araştırmacıları: Doç.Dr.Ayhan AYTAÇ, Öğr.Gör.Talat GÜLER, Öğr.Gör.Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Yasin USTA) Tamamlandı: (Şubat 2013)

» Verdiği Dersler

AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

BORÇLAR HUKUKU

GÜMRÜKLEME

KAMBİYO MEVZUATI

KAMU PERSONEL REJİMİ

KAMU YÖNETİMİ

TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

ULAŞTIRMA MEVZUATI

ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARİ BELGELER