» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akkuş, Y., (2019). Osmanlı Imparatorlugunun Klasik Döneminde Girisimcilik Modelleri ve Ortaklık Yapıları. 1st Balkan Accounting and Management History Congress (Kasım 2019)
 • Çalıyurt, K., Akkuş, Y., (2019). 19. Yüzyılda Osmanlı Imparatorlugunda Muhasebe Dersi Kitapları: Edirne Selimiye Yazma Eserler Kütüphanesi Örnegi. 1st Balkan Accounting and Management History Congress (Kasım 2019)
 • Şino, D., Akkuş, Y., Yılmaz B., (2019). Girisimci Sayısını Etkileyen Bazı Ekonomik ve Demografik Faktörler: Trakya (TR21) Bölgesi Için Bir Panel Veri Analizi. 3th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENTAND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM“THE FUTURE OF BANDIRMA” (Kasım 2019)
 • Akkuş, Y., Şino, D., (2019). Bölgesel Kalkınma için Girisimciligi Destekleme Modeli Önerisi: Bölgesel Kitle Fonlama Platformları. 3th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENTAND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM“THE FUTURE OF BANDIRMA (Kasım 2019)
 • Akkuş, Y., (2019). Deneyime Açıklık, Sosyal Risk Alma ve Finansal Risk Alma Etmenlerinin Yenilikçilik Üzerindeki Etkileri: Startup Trakya Örnegi. 4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress (Kasım 2019)
 • Akkuş Y., (2019). Osmanlı Imparatorlugu’xxnun Klasik Döneminde Girisimciligi Destekleyen Yapılar. 4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress (Kasım 2019)
 • Akkuş, Y. ve Şino, D., "Kooperatiflerin Teknoloji Kullanım Düzeyleri Ve Kooperatifçilikte E-Ticaret Modeli Önerisi", 1st International Sustainable Cooperative and Social Enterprise Conference, Edirne/TURKEY (Nisan 2019)
 • Akkuş .Y., Akdoğan Ç., Akyol A., "Kişilik Özellikleri Ve Girişimci Kişilik Boyutlarının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkileri: Trakya Örneği", International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation and Design 2018 (Lüleburgaz) (Eylül 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akkuş, Y., Akdoğan, Ç., Akyol, A., (2019). Girişimcilik Niyetini Etkileyen Temel Kişilik Özellikleri ve Girişimci Kişilik Boyutları: Trakya Örneği. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 1-13. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kusbder/issue/45493/544553 (Mayıs 2019)
  2
  ATIF
 • Akkuş Y., Menteş S. A., “Osmanlı İmparatorluğu'nda Girişimcilik: Klasik Dönem Üzerine Bir Çalışma”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), Ekim 2018, ss. 169-186. (Ekim 2018)
  2
  ATIF
 • Akkuş Y., Menteş. S. A., "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcılarının Girişimcilik Eğilimleri: Trakya Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 12/1 s.1-8 (Temmuz 2017)
  3
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akkuş Y., "İnsan Kaynaklari Departmanlari Tarafindan İş Sağliği ve Güvenliği Stratejisinin Oluşturulmasi: Yol Haritasi ve Model Önerisi", Trakya Üniversiteler Birliği, 3. Lisansüstü Öğrenci Kongresi (Tekirdağ) (Mayıs 2018)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akkuş Y., "Kişilik Yaklaşımları ve Girişimcinin Kişiliği", SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİ İLE GİRİŞİMCİLİK - Kavramsal ve Sayısal Araştırmalar, Edit. Nurdan Çolakoğlu, Pınar Daloğlu, Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara (Ekim 2020)
 • Akkuş Y., "Değişim Mühendisliği", Yönetimde Güncel Konular, Edt: Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi: Çanakkale (Temmuz 2020)
 • Akkuş, Y. ve Ünsar A. S., Toksik Liderlik (Kasım 2019)
 • Akkuş Y., "Tutumlar ve İş Tatmini", Organizasyonel Davranış, Edit. Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi: Çanakkale (Temmuz 2019)
 • Akkuş Y., "Girişimci ve Kişilik Özellikleri", Girişimcilik Üzerine Yazılar, Edit. Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi: Çanakkale (Ağustos 2018)
 • Akkuş Y., "Girişimcilik Eğitimi", Girişimcilik Üzerine Yazılar, Edit. Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi: Çanakkale (Ağustos 2018)

» Verdiği Dersler

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Muhasebe Denetimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

» Duyurular

28 Nisan 2021 » Doktora Tezi Etik Kurul Kararı ve Araştırma İzinleri