» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Factors directing women workers working in the textile sector in Turkey to trade union membership: Example of Çorlu
 • TÜKETİCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ DOĞRULTUSUNDA TERSİNE LOJİSTİĞE BAKIŞ AÇILARI
 • BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAYGI VE STRES DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ALAN ARAġTIRMASI
 • Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama
 • THE REFLECTIONS OF SOCIAL CAPITAL ON HUMAN CAPITAL
 • Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske maruz Değer Yöntemine ilişkin Bir Uygulama (Haziran 2012)
 • Analyzing of Consumption Expenditures of Household By Clustering Techniques ın Data Mining

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • S. KARALAR, S. G. BILIR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarinin Degerlendirilmesi: Edirne Ili Örnegi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
 • I. USTA, S. G. BILIR, S. KARALAR, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Üniversite Çalisanlarinin Örgüt Kültürü Algilari: Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
 • Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama
 • Türkiye'deki Ekonometri Bölümlerinin Profili:2005

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 16.Uluslararası ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
 • Üniversitelerdeki Kadın Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mahalli İdarelerde İtibar Yönetimi
 • E. YiLDiZ, D. TALIH, Y. A. KOLDERE, Bilgi Toplumunda Meslek Yüksekokullarinin Önemi ve Yalova Meslek Yüksekokulu Ögrencilerinin Bilgi Ekonomisine Eklenme Algisi, Sosyal ve Beseri Bilimler Dergisi, vol. 5, no. 2, -TÜRKIYE, 2013
 • BİLGİ TOPLUMUNDA MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ VE YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ EKONOMİSİNE EKLEMLENME ALGISI
 • Y. A. KOLDERE, U. AKDUGAN, Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske maruz Deger Yöntemine iliskin Bir Uygulama, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 14, no. 1, -TÜRKIYE, 2012
 • Y. A. KOLDERE, Trakya da Ergene Nehri Kirliliginin Tarim Üretimine Olan Etkisi Edirne Örnegi, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no. 5, -TÜRKIYE, 1, 2011
 • Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri İle Ortaöğretim Öğrencilerinde Şiddet Eğiliminin Tespiti Üzerine Bir Analiz (Nisan 2009)
 • Y. E. I, Y. A. KOLDERE, Veri Madenciliginde Kümeleme Teknikleri Ile Ortaögretim Ögrencilerinde Siddet Egiliminin Tespiti Üzerine Bir Analiz, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, no. 46, -TÜRKIYE, 2009
 • İstanbul İlinde Görev Yapan Kamu ve Özel İlköğretim Öğretmenlerinin İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Aralık 2008)
 • ülkelerin ekonomik Göstergelerinin Avrupa Birliği'ne Üye Olmadaki Etkisinin İstatistiksel Tekniklerle Belirlenmesi (Aralık 2008)
 • A. M. ÇiTAK, Y. A. KOLDERE, Ü. SINAN, G. ERGIN, Istanbul Ilinde Görev Yapan Kamu ve Özel Ilkögretim Ögretmenlerinin Is Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Arastirma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, -TÜRKIYE, 2008
 • A. Y. KOLDERE, S. GIRAY, Ülkelerin Ekonomik Göstergelerinin Avrupa Birligi ne Üye Olmadaki Etkisinin Istatistiksel Tekniklerle Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, -TÜRKIYE, 2008

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Edirne İl Merkezindeki Kadınlara Yönelik sorunların Tespiti Ve Çözüm Önerileri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları ve Risk Yönetimine İlişkin Bir Model Denemesi

Editörlük / Yayınlama

 • Social Sciences Research Journal-Advisory Editors

Yapılan Hakemlikler

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
 • FİRMALARIN FAALİYET ORANLARININ ANALİZİ
 • Multinomial Probit Modelinde Bayes Yaklaşımı Türkiye’de Yağ Tüketim Tercihinin incelenmesi,
 • Finansal Yatırım Araçlarında Riske Maruz Değer Uygulaması
 • Analysis of Asset/Liability Structure of Banks Operating in Turkey

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Stratejik Planlama Açisindan Bölge Halkinin Üniversite Memnuniyet Düzeyinin Incelenmesi, Baslangiç Tarihi: 15.05.2017, Bitis Tarihi : 28.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Diğer

 • S. G. BILIR, S. KARALAR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Belediyelerin Gelecegi ve Yeni Yaklasimlar, Ulusal, Bölüm: Edirne Ili Yerel Yönetim Kuruluslarinin Stratejik Planlarinin Incelenmesi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, Marmara Belediyeler Birligi Kültür Yayinlari, 20171. Basim

» Verdiği Dersler

Çok Değişkenli İstatistik I

Çok Değişkenli İstatistik II

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz I

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz II

İstatistik I

İstatistik II

İstatistiksel Analiz

Örnekleme