» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Genetic analyses of the NF1 gene in Turkish neurofibromatosis type I patients and definition of three novel variants (Ocak 2017)
 • Does Valproate Therapy Decrease the Bone Mineral Density in One Year Follow Up in Children (Mart 2009)
  1
  ATIF
 • Evaluation of the Nutritional Status of Male Adolescents (Mart 2009)
  1
  ATIF
 • Evaluation of the fall related trauma cases applied to our pediatric emergency department (Mart 2007)
  1
  ATIF
 • Spontaneous spinal epidural hematoma after seizure A case report (Mart 2007)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dietary intakes of adolescents living in Edirne
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A NEM PROBLEM İN PAEDİATRİC EMERGENCY UNITS IN TURKEY, SUBSTANCE ABUSE (Haziran 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Four novel pathogenic variants in TSC2 gene of Turkısh patients with Tuberous Sclerosis complex (Mayıs 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akut nekrotizan ensefalotapti

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA BESLENME SORUNLARI VE NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ (Ekim 2017)
 • İDİOPATİK ORBİTAL MYOZİT : OLGU SUNUMU (Mayıs 2017)
 • Yavru sıçanlarda antiepileptik ilaç kullanımının erişkin dönemde bazı bilişsel ve motor fonksiyonlar üzerine etkileri ve beyindeki histomorfolojik değişiklikler (Mayıs 2017)
 • Trakya Bölgesindeki Down Sendromlu olguların demografik özellikleri ve eşlik eden hastalıkların değerlendirilmesi (Nisan 2017)
 • Febril Nöbet etyolojisinde Viral Etkenlerin Araştırılması (EFES ÇALIŞMASI) (Nisan 2017)
 • Eren T., Karal Y., Bay B., Gençhellaç H., Puyan F., Altun GD. Kinsbourne Sendromu ile Prezente Olan Nöroblastom Olgusu, XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi (13-17 mayıs 2014 Bodrum), P:068, s:230-231. (Mayıs 2014)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, A.B. Sönmez ve Z.Özduğan, “Atipik semptomlu Guillain Barre Sendromu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 37, s34, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan ve A.B. Sönmez, “Pediatrik multipl skleroz: Olgu sunumu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 36, s33, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., Z. Özduğan, S. Karasalihoğlu, I. Görker ve T. Eren,“Psikiatrik yakınmalarla gelen nörofibramatöz olgusu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 25, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan, N.A. Çiftdemir ve T. Eren, “Pons infarktı: Olgu sunumu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 24, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Trakya Pediatri Günleri Sempozyumu (Ekim 2017)
 • VI. Çocuk Nörolojisi Bahar Toplantıları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Eylül 2014, EDİRNE (Eylül 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Nöral tüp defektleri- Yenidoğan nörolojisi (Ocak 2017)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Çocuk Nöroloji Polikliniğine Başvuran Serebral Palsi ve Epilepsi Hastalarının Ebeveynlerinde Depresyon ve Ebeveyn Gözünden Yaşam Kalitesi (Kasım 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konu: Başağrısı Olan çocuğa yaklaşım 12 Haziran 2014 Edirne 19 Haziran 2014 Tekirdağ 26 Haziran 2014 Kırklareli (Haziran 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • İmmun Trombositopenik Purpura Etyolojisinde Brusella (Eylül 2017)
 • Case Report of a Very Rare Association of Tyrosinemia Type 1 and Pancreatitis Mimicking Neurologic Crisis of Tyrosinemia Type 1. Balkan Medical Journal Aralık 2014 (Aralık 2014)

Diğer

 • DERS KURULU XI (Mart 2017)
 • DÖNEM 4 STAJ KURULU 2
 • Dönem 4 Kurul 2 Ders (Ocak 2014)