» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • METE,Y.A.;(2022). Dönüşümsel Liderlik Bağlamında Mustafa Necati Bey. International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice. 5(1), 16-24. (Nisan 2022)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • METE,Y.A.(2022). Örgütlerde Duyguların Yönetimi,

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • METE,Y.A.(2022). ZİHNİMİZDE VAR OLAN ÖĞRETMEN İMGESİ: BİR GÖRSEL ANALİZ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 24 Sayı 1 (435-452) (Eylül 2022)
 • I. ERDOGAN, METE,Y.A. H. SERIN. (2019). In Turkey First Year of Pre-Service Teachers: Difference between the East and the West, MERSIN EGITIM FAKÜLTESI DERGISI, vol. 15, no. 2, pp. 324-328, 9.
 • H. DÖNMEZ, A. Y. METE (2019). Tekirdag’da Görev Yapan Ögretmenlerin Örgütsel Dislanma Düzeyi, TRAKYA EGITIM, vol. 9, no. 2, pp. 350-365.
 • GÖKÇE,F. ve METE,Y.A (2014).Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Serüveni. YENİ TÜRKİYE STRATEJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ, Sayı,59, syf,1015

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ERDOĞAN, İ.,A. Y. METE ve SERİN,H (2018). ÇAGDAS EGITIM BILIMLERI, Ulusal, Basım Türü: Basili, TÜRKIYE-ANKARA, ISBN97899448620, Murat Yayınları

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • TuğruL ÖZ. Eğitim Örgütlerinde Siber Zorbalık İle Örgütsel Dışlanma Arasındaki İlişki, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2019)
 • Huriye DÖNMEZ. The Organizational Ostracism Level Of Teachers İn Tekirdağ, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2018)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Oyun, Yaşam ve Eğitim Derneği
 • Eğitim Yönetimi ve Uzmanları Derneği
 • Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği

Ödüller

 • Bilimsel Yayın Ödülü. Trakya Üniversitesi, Rektörlük. 2014
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu, 22 Aralık 2004

Diğer

 • Eğitimde İnşa Edilmiş İtibar. Artı Eğitim Dergisi, Yıl:15, Sayı,176 (Eylül 2019)
 • Eğitimde Kurumsal İtibar Nasıl Oluşturulur? Artı Eğitim Dergisi, Yıl:15, Sayı,175 (Ağustos 2019)
 • Oyun ve Terapi. Oyun, Yaşam ve Eğitim Dergisi (Nisan 2018)
 • John Nash ve Oyun Teorisi. Oyun, Yaşam ve Eğitim Dergisi (Haziran 2015)
 • Üç Muallim "Çocuk Eğitimi İdealarının Çağdaş Pedagojiye Mirası". Oyun, Yaşam ve Eğitim Dergisi (Ocak 2015)
 • Oyunun tarihsel serüveni. Oyun, Yaşam ve Eğitim Dergisi (Ekim 2014)
 • Öğretmen Atama Politikaları ve Fırsat Eşitliği. Yaşadıkça Eğitim,Sayı,116. (Nisan 2013)
 • Eğitimi İnşa Eden Pedegoji Mİ? Politika Mı? Yaşadıkça Eğitim, Sayı 110 (Şubat 2013)
 • Milliyet Gazetesi. "Öğretmen Sorunları" (2012)
 • Yeni Asya Gazetesi. "Liseler Dert Küpü" (2007)
 • Vakit Gazetesi. "Öğretmen Öğrenciden Dertli" (2006)
 • Radikal Gazetesi. "Öğrenciler Öğretmenlerinden Dertli" (2006)
 • Cumhuriyet Gazetesi. "Öğretmen Adaylarının Adanma Odakları" (2003 )

» Verdiği Dersler

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Felsefesi

Eğitim Psikolojisi

Eğitim Yönetimi

Eğitimde Liderlik Davranışları

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

Sınıf Yönetimi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi