» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

 • Eğitimin Tanımı
  Eğitimin Türleri
  Eğitimin Psikolojik Temelleri
  Eğitimin Felsefi Temelleri
  Eğitimin Ekononik Temelleri
  Eğitimin Sosyolojik Temelleri
  Eğitimin Tarihsel Temelleri

Eğitim Psikolojisi

 • 1)Eğitim
  2) Psikoloji
  3) Eğitim ile Psikoloji arasındaki ilişki
  4) Gelişim
  5) Gelişimin Temel Kavramları
  6) Gelişim Kuramları
  7) Öğrenme
  8) Öğrenmenin Temel Kavramları
  9) Öğrenme Kuramları
       - Davranışçı öğrenme psikologları
       - Sosyal Öğrenme Kuramı
       -Bilişsel Öğrenme Kuramı
       - Gestalt Kuramı

EĞİTİM YÖNETİMİ

Eğitimde Liderlik Davranışları

KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ

SINIF YÖNETİMİ

 • Yönetim
  Yönetim Kuramları
  Sınıf ve Özellikleri
  İletişim ve Öğretmen
  İnsana Bakış Kuramları
  Sınıf Fiziksel düzeni
  İstenmeyen Öğrenci Davranışı ve Yönetimi
  Sınıfta pekiştirme ve Ceza Kullanımı
  Sınıf Yönetimi Modelleri
  Sınıf ve Çevre İlişkileri

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

» Duyurular

12 Nisan 2018 » Eğitim Örgütlerinde Liderlik Davranışı