» Biyografi

Tekirdağ ili Saray İlçesi Beyazköy kasabasında doğmuştur. Ortaokul ve Lise öğrenimini Kepirtepe Öğretmen Lisesi ve üniversite öğrenimini de 1983-1987 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi Ziraat fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde tamamladıktan sonra askerlik görevini yedek subay olarak 1988-89 yıllarında Siirt Pervari Askerlik Şube Başkanı olarak yapmıştır. 1990 yılı Mayıs ayında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Aksaray Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesinde II. Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi’nde (II. TYUAP) Tarla Bitkileri Konu uzmanı ve ilin yayım projelerinin programlanması, planlanması ve yönetiminden sorumlu eleman olarak görev yapmıştır.

            1994 yılında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne tayin olup, Genetik ve Islah bölümünde ve Ülkesel Ayçiçeği projesinde çalışmaya başlamıştır. 1996-1998 yılları arasında ABD’deki Nebraska Üniversitesinde ‘‘Ayçiçeği Islahı ve Genetiği’ konusunda master eğitimi tamamladıktan sonra, 2002-2013 yılları arası enstitüde Teknik ve İdari işler Müdür Yardımcılığı, İdari işler Koordinatörlüğü ve Ülkesel Yağlı tohumlar Araştırmaları koordinatörlüğü ve Ülkesel Ayçiçeği proje liderliğini yürütmüştür. Bu projede ayçiçeğinde hibrit ıslahı ve üretimi, hastalıklara, zararlılara ve orobanşa dayanıklılık ve diğer ıslah yöntemleri konusunda çalıştı. Bu Ülkesel proje sırasında yurt içinde ve dışında ayçiçeğinde 25 adet hibrit çeşit ve 40 dan fazla ebeveyn hattı geliştirmiştir. Rusya, Ukrayna, Romanya, Macaristan ve İtalya da birçok ayçiçeği çeşidi tescil edilmiş olup, halen ekilmektedir. 1999-2001 yıllarında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde Ayçiçeği Islahı ve Genetiği Konusunda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında ABD Tarım Bakanlığı ve North Dakota Üniversitesi Fargo Ayçiçeği Araştırma Merkezinde “Moleküler Ayçiçeği Islahı” konusunda post doktora yapmıştır. 2011 yılında ise, Üniversite dışından Endüstri bitkileri alanında Doçent ünvanını almıştır.

2013 Kasım ayında enstitüden ayrılarak akademik hayatına başlayarak, Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu Bitkisel Üretim bölümüne Doçent, 2014 yılı Mart ayından itibaren de, Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevimi sürdürmektedir. 2016 Kasım ayında da, 2014 Temmuz ayından beri kurucusu olduğu ve halen Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı, Trakya Üniversitesi Mühendisilik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne Profesör olarak atanmıştır.

Kurucu başkanı olduğu Türkiye Bitki Islahçıları Derneği başkanlığını uzun yıllar yürütmüştür. Yine Kurucu üyesi olduğu Türkiye Bitki Islahçıları Alt Birliği’nde 2014-2016 yıllarında Başkan olarak hizmet etmiştir.

2011 yılında Kamu Çalışanları Vakfı – Edirne şubesi tarafından Edirne ilinde Yılın Kamu Çalışanı; Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği tarafından 2012 yılında Araştırma Alanında En Başarılı Ziraat Mühendisi; Türkiye Bitki Islahçıları Birliği tarafından da 2017 Yılında En başarılı Bitki Islahçısı seçilmiştir.

2014 yılında Trakya Teknoparkta Trakya Genetik ArGe Şti (Tragen) şirketini Doç Dr Necmi Beşer ile birlikte kurmuştur. Şu anda tohumculukta özel sektör yetkisinde bir ARGE şirketi olarak yağlık ve çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak, buğday, arpa, yulaf, tritikale, çeltik, mısır, yem bezelyesi, nohut ve mercimek te halen TÜBİTAK ve KOSGEB projeleri de dahil olmak üzere, çeşit geliştirme ve ıslah çalışmaları ve diğer ARGE çalışmalarını yürütmektedir. Tragen ArGe şirketi bugüne kadar sektörde oldukça yeni olmasına rağmen, birçok konuda öncü olarak, bugüne kadar 2 adet nohut, 1 mercimek, 1 adet Çerezlik ayçiçeği hibriti ve 1 adet ekmeklik buğday çeşidi geliştirerek şirket adına tescil ettirmiş ve 1 adet yem bezelyesi, 1 arpa ve 2 çerezlik kabak ve 1 adet de ekmeklik buğday geliştirerek üretim izni alınmıştır.

  Uluslararası alanda ise, 2010 yılından beri FAO Avrupa Ayçiçeği Araştırma Koordinatörü olarak ülkemizi temsil etmektedir. Yine Bulgaristan da kurulan Karadeniz ülkelerinin katıldığı Karadeniz Biyoteknoloji Derneğinde yönetim kurulu üyesi ve merkezi Fransa Paris de bulunan Dünya Ayçiçeği Derneğinde ise, ülkemizden ilk defa 2008 yılında seçilerek halen yönetim kurulu üyeliği ve 2012-2016 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Uluslar arası Bilim camiasına katkılarından dolayı 2015 yılında Moldova Bilimler Akademisi Üniversitesi Fahri Doktora ünvanı verilmiştir. 2022 yılında da Dünya Ayçiçeği Derneği tarafından her dört yılda bir verilen ve ayçiçeğinin Nobel ödülü olarak sayılan Pustovoit Ödülüne layık görülmüştür. Gerek ülkesel, gerekse uluslararası alanda birçok derneğin üyesi olup, aktif olarak görev yapmaktadır. Ayçiçeği ve yağlı tohumlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde 300 den fazla makale, kitaplarda editör, bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslarası bilimsek toplantılarda bildirileri olup, çalışma konularıyla ilgili birçok televizyon programlarına ve gerek ülkemizde, gerekse dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen kırka yakın bilimsel toplantıya, davetli konuşmacı olarak katılmış, birçok uluslararası dergide de halen editör ve hakem olarak görev yapmaktadır. Bugüne kadar 18 adet yüksek katılımlı uluslaraarası kongre ve konferansın organizasyonunu gerçekleştirilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • ARSLAN ÖZLEM,BALKAN NALÇAIYI AYSE SUNA,ÇULHA ERDAL SEKÜRE,PEKCAN VELI,KAYA YALÇIN,ÇIÇEK NURAN,EKMEKÇI YASEMIN, Analysis of drought response of sunflower inbred lines by chlorophyll a fluorescence induction kinetics, PHOTOSYNTHETICA, vol. 58, pp. 348-357, 2020
 • ASKIN BUKET, KAYA YALÇIN, Effect of deep frying process on the quality of the refined oleic/linoleic sunflower seed oil and olive oil, Journal of Food Science and Technology, vol. 57, no. 12, pp. 4716-4725, 2020
 • Ö. ARSLAN, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, Y. KAYA, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, Analysis of drought response of sunflower inbred lines by chlorophyll a fluorescence induction kinetics, PHOTOSYNTHETICA, vol. 58, pp. 163-172, 1, 2020
 • N. ÇIÇEK, V. PEKCAN, Ö. ARSLAN, S. E. ÇULHA, S. A. N. BALKAN, N. A. ÇIL, V. SAHIN, Y. KAYA, Y. EKMEKÇI, Assessing drought tolerance in field-grown sunflower hybridsby chlorophyll fluorescence kinetics, Brazilian Journal of Botany, vol. 42, pp. 249-260, 6, 2019
 • S. RAUF, N. JAMIL, A. S. TARIQ, M. KHAN, M. KAUSAR, Y. KAYA, Progress in modification of sunflower oil to expand its industrial value, Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 97, no. 7, pp. 1997-2006, 5, 2017
 • Y. KAYA, N. ÇIÇEK, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. EKMEKÇI, Evaluation of Male Inbred Lines of Sunflower Helianthus annuus L for Resistance to Drought via Chlorophyll Fluorescence, Turkish Journal of Field Crops, vol. 21, no. 2, pp. 162-173, izmir-TÜRKIYE, 8, 2016
 • A. SEMERCI, Y. KAYA, K. PEKER, S. IBRAHIM, The analysis of sunflower yield and water productivity in Trakya region, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, no. 1, pp. 207-217, 1, 2011
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yilmaz. 2009. Ayçiçeğinde Yağ Verimi ve Bazı Verim Öğeleri Arasında İlişkilerin Belirlenmesi. Ankara Universitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 15 (4): 310-318 (Ocak 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer. 2009. Yield components affecting seed yield and their relationships in sunflower (Helianthus annuus L.). Pakistan Journal of Botany. 41(5): 2261-2269 (Ocak 2009)
 • Kaya Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer. 2007. Determining the Relationships between Yield and Yield Attributes in Sunflower. Turkish Journal of Agricultural and Forestry. 31: 237-244. (Ocak 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Viliana Vasileva,Valentin Kosev,KAYA YALÇIN, Study of Initial Material of Vetch, International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, vol. 4, no. 2, pp. 231-241, 2020
 • KAYA YALÇIN, Sunflower Production in Blacksea Region: The Situation and Problems, International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, vol. 4, no. 1, pp. 147-155, 2020
 • Çolak Çaglar,HASANÇEBI SEMRA,KAYA YALÇIN, Ayçiçeginde Yüksek Oleik Yag Asidi Özelliginin Moleküler Markörler Kullanilarak Belirlenmesi, Anadolu Ege Tarimsal Arastirma Enstitüsü Dergisi, vol. 30, no. 1, pp. 57-68, 2020
 • Viliana Vasileva,Valentin Kosev,KAYA YALÇIN, Evaluation of Winter Vetch Varieties by Quality Indicators, International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, vol. 4, pp. 156-165, 2020
 • Y. KAYA, K. VALENTIN, V. VILIANA, Ecological Stability of Quantitative Signs in White Lupin Varieties, International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, vol. 3, no. 1, pp. 67-80, 3, 2019
 • V. KOSEV, V. VASILEVA, Y. KAYA, Assessment of Initial Material of Vetches in Productive and Adaptive Ability, International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, vol. 3, no. 1, pp. 96-111, 3, 2019
 • Y. KAYA, An overview of sunflower production in the Balkan region - markets, Oilseeds Focus, vol. 5, no. 1, pp. 40-41, 3, 2019
 • S. A. TAN, Y. KAYA, Sunflower (Helianthus annuus L.) genetic resources, production and researches in Turkey, OCL, vol. 26, pp. 21-28, 2, 2019
 • K. SAENSEE, T. MACHIKOWA, Y. KAYA, N. MUANGSAN, Relationship between floret size and anther culture response in an ornamental sunflower, Asia-Pacific Journal of Science and Technology, vol. 23, no. 2, pp. 1-9, 3, 2018
 • Y. KAYA, N. BESER, Turkish Seed Sector: Current Situation and Future Directions, Field Crop Studies, vol. 11, no. 2, pp. 81-96, 12, 2018
 • Y. KAYA, S. SAHIN, N. BESER, Determining of Yield Performances of Some Imi Resistant Sunflower Hybrids in Trakya Region, Turkey, The Eurasia Proceedings of Science, Technology,Engineering Mathematics, vol. 3, pp. 126-132, 12, 2018
 • B. B. BILGEN, S. DANESHVAR, G. EVCI, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, Y. KAYA, Determination of High Oleic Type and Broomrape Resis tant Sunflower Hybrids By DNA Markers, Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, vol. 4, no. 1, pp. 22-30, 1, 2018
 • V. PEKCAN, E. GÖKSEL, I. M. YiLMAZ, N. ÇiTAK, A. PILASLi, O. AY, Y. KAYA, Determination of Yield Performances of Oleic Type Sunflower Helianthus annuus L Hybrids Resistant to Broomrape and Downy Mildew, Ekin Journal, vol. 2, no. 3, pp. 45-50, Ankara-TÜRKIYE, 6, 2016
 • V. PEKCAN, N. ÇIÇEK, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. EKMEKÇI, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, Y. KAYA, Effects of Drought on Morphological Traits of some Sunflower Lines, Ekin Journal, vol. 2, no. 2, pp. 54-68, ANKARA-TÜRKIYE, 7, 2016
 • P. VELI, E. GÖKSEL, M. I. YiLMAZ, S. A. N. BALKAN, E. Ç. SEKÜRE, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, Y. KAYA, Drought Tolerance of some Sunflower Inbred Lines and Effects on some Yield Traits, Agriculture and Forestry, vol. 61, no. 4, pp. 101-107, 2015
 • V. PEKCAN, G. EVCI, M. I. YiLMAZ, N. ÇIÇEK, S. ÇULHA, S. A. N. BALKAN, Y. EKMEKÇI, Y. KAYA, Evaluating Foliar Responses of Sunflower Genotypes under Drought Stress 1 6 54 63, International Journal of Scientific Research in Science and Technology, vol. 1, no. 6, pp. 54-63, New Delhi-HINDISTAN, 12, 2015
 • Y. KAYA, Herbicide resistance breeding in sunflower current situation and future directions, Journal of Academy of Science of Moldova Life Sciences, vol. 2, no. 326, pp. 101-106, Kisinev-MOLDOVA, 4, 2015
 • P. VELI, G. EVCI, Y. M. IBRAHIM, Y. KAYA, Developing confectionery sunflower hybrids and determination of their yield performances in different environmental conditions, Ekin Journal, vol. 1, no. 2, pp. 47-55, Ankara-TÜRKIYE, 2015
 • Y. KAYA, Sunflower Production in Balkan Region Current Situation and Future Prospects, The Journal "Agriculture and Forestry", vol. 60, no. 4, pp. 95-101, Podgorica-KARADAG, 2014
 • Y. KAYA, Ülkemizde Stratejik bir Bitki Ayçiçegi, Agrotime Uluslar arasi Bitkisel Üretim ve Hayvancilik Dergisi, vol. 2, no. 8, pp. 34-40, -TÜRKIYE, 4, 2014
 • Y. KAYA, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YILMAZ, Clearfield Technology in Sunflower and Developing Herbicide Resistance Sunflower Hybrids 2 2 1713 1720, Soil-Water Journal, vol. 2, no. 2, pp. 1713-1720, 2013
 • G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YILMAZ, Y. KAYA, The Resistance breeding to IMI and SU herbicides in sunflower, Plant Science, vol. 49, no. 1, pp. 6-11, 2012
 • Evci, G., N. Sezer, V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2011. Chemical control of broomrape and weeds with Imidazolinone herbicide and resistant hybrids in sunflower production in Turkey. Journal of Academy of Science of Moldova. 2 (314): 118-124. (Kasım 2011)
 • Evci, G., N. Sezer, V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2011. Broomrape control in sunflower production in Turkey. International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) Sunflower. Journal of Academy of Science of Moldova. 2 (314): 111-117. (Ocak 2011)
 • A. SEMERCI, Y. KAYA, I. SAHIN, Ç. NESRIN, Evaluation of the changes in the cost factors of sunflower produced in Thrace on the basis of the provinces in the research field and of the sizes of enterprise, Helia, vol. 34, no. 54, pp. 147-158, 2011
 • G. EVCI, N. SEZER, V. PEKCAN, M. I. YILMAZ, Y. KAYA, Chemical control of broomrape and weeds with Imidazolinone herbicide and resistant hybrids in sunflower production in Turkey, Journal of Academy of Science of Moldova, vol. 2, no. 314, pp. 118-124, 1, 2011
 • G. EVCI, N. SEZER, P. VELI, Y. KAYA, M. I. YILMAZ, Broomrape control in sunflower production in Turkey, Journal of Academy of Science of Moldova, vol. 2, no. 314, pp. 111-117, 1, 2011
 • Kaya, Y. 2010. Public Sunflower Breeding in Turkey and Future Directions. Plant Science (Rastenievudni Naouki). 47 (1): 7-13. (Ekim 2010)
 • Karaaslan, D. A. Hatipoğlu, Z. Türk, Y. Kaya. 2010. Determination of Potential Sunflower (H. annuus L.) Cultivars under Irrigated Conditions in Diyarbakir. Helia. 33 (52): 145-152. (Ocak 2010)
 • Semerci, A., Kaya, Y., Sahin, İ. Çıtak, N. 2010. Determination of the Performances and the Adoption Level of Sunflower Cultivars Based on the Resistance to Broomrape at Farmer Conditions in Trakya Region. Helia 53: 69-76. (Ocak 2010)
 • Semerci, A., Kaya, Y. 2010. The Component of Production Cost in Sunflower and Its Relationships with Input Prices. International Review of Applied Economics. 5(1-2):139-146 (Ocak 2010)
 • A. SEMERCI, Y. KAYA, The Component of Production Cost in Sunflower and Its Relationships with Input Prices, International Review of Applied Economics, vol. 5, no. 1, pp. 139-146, 1, 2010
 • D. KARAASLAN, A. HATIPOGLU, Z. TÜRK, Y. KAYA, Determination of Potential Sunflower H annuus L Cultivars under Irrigated Conditions in Diyarbakir, Helia, vol. 33, no. 52, pp. 145-152, 1, 2010
 • Y. KAYA, Public Sunflower Breeding in Turkey and Future Directions 47 1 7 13, Plant Science (Rastenievudni Naouki), vol. 47, no. 1, pp. 7-13, 2010
 • A. SEMERCI, Y. KAYA, I. SAHIN, N. ÇITAK, Determination of the Performances and the Adoption Level of Sunflower Cultivars Based on the Resistance to Broomrape at Farmer Conditions in Trakya Region, Helia, vol. 33, no. 53, pp. 69-76, 2010
 • Demirci M., Kaya, Y. 2009. Status of Orobanche cernua Loefl. and Weeds in Sunflower Production in Turkey. Helia. 32 (51): 153-160. (Ocak 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2009. Evaluation of Broomrape Resistance in Sunflower hybrids. Helia. 32 (51): 161-169. (Ocak 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer, S. Durak, I. M. Yilmaz. 2008. The Path Analysis of Yield Traits in Sunflower (H. annuus L). Latvian Journal of Agronomy. 11: 72-77. (Ocak 2008)
 • Semerci, A., Y. Kaya, S. Durak. 2007. Economic Analysis of Sunflower Production in Turkey. Helia. 30: 47. 105-113. (Ocak 2007)
 • Semerci, A., C. Kurt, Y. Kaya. 2006. The General Situation of Pasture Lands in Edirne Province. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 9:4. 587- 603. (Ocak 2006)
 • Semerci, A., C. Kurt, Y. Kaya. 2006. Forage Crop Production in Edirne Province. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 9:3. 453-464. (Ocak 2006)
 • Kaya, Y. 2005. Hybrid Vigor in Sunflower (Helianthus annuus L.). Helia. 28: 43. 77-86. (Doktora tezinden) (Ocak 2005)
 • Kaya, Y., I. K. Atakisi. 2004. Combining Ability Analysis in Some Yield Characters of Sunflower (Helianthus annuus L.). Helia. 27: 41. 75-84. (Doktora tezinden) (Ocak 2004)
 • Kaya, Y., D. Baltensperger, L. Nelson, J. F. Miller. 2004. Maturity Grouping in Sunflower (Helianthus annuus L.). Helia. 27: 40. 257-269. (Yüksek Lisans Tezinden) (Ocak 2004)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer. 2004. Determining new broomrape infested areas, resistant lines and hybrids in Trakya Region of Turkey. Helia. 27: 40. 211-218 (Ocak 2004)
 • Kaya, Y., G. Evci, M. Demirci. 2004. Sunflower (H. annuus L.) Breeding in Turkey for Broomrape (Orobanche cernua Loeffl.) and Herbicide Resistance. Helia. 27: 40. 199-210. (Ocak 2004)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Vasileva Viliana, Viliana Vasileva, KAYA YALÇIN, Grain mass yield and plastid pigments content in winter forage pea lines, III. Balkan Agriculture Congress, pp. 1156-1165, Edirne-TÜRKIYE
 • BESER NECMI, KAYA YALÇIN, Çivi Gizem, The comparison of grain yields and yield traits of some barley cultivars in Trakya region, III. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, pp. 969-975, Edirne-TÜRKIYE
 • Again Nadia, Vasilevska-Ivanova Roumiana, Vassileva Valya, Zechirov Grigor, KAYA YALÇIN, Evaluation of antioxidant capacity and flavonoid content in annual and perennial wild Helianthus species, III. Balkan Agriculture Congress, pp. 1073-1078, Edirne-TÜRKIYE
 • Again Nadia, Vasilevska-Ivanova Roumiana, KAYA YALÇIN, Vassileva Valya, Zechirov Grigor, Insights into sunflower leaf morphogenesis: A cell cycle perspective, III. Balkan Agriculture Congress, pp. 1172-1177, Edirne-TÜRKIYE
 • Pekcan Veli, Yilmaz Ibrahim Mehmet, Evci Göksel, KAYA YALÇIN, The evaluation of drought stress tolerance in sunflower inbred lines, III. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, pp. 1068-1975, Edirne-TÜRKIYE
 • AKAR HAVVA, KAYA YALÇIN, The genetic characterization of wild sunflower species (Helianthus spp.) and interspecific hybrids based on broomrape resistance, II. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, pp. 1008-1024, Edirne-TÜRKIYE
 • BAGCI SIMGE, KAYA YALÇIN, Molecular phylogenetic analysis and genetic characterization of wild species in sunflower (Helianthus spp.), III. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, pp. 1032-1037, Edirne-TÜRKIYE
 • Kalapchieva Slavka, Vasileva Viliana, Valentin Kosev, KAYA YALÇIN, Dependency analysis of quantitative traits and grain productivity in garden pea (Pisum sativum L.), III. Balkan Agriculture Congress, pp. 19-23, Edirne-TÜRKIYE
 • Bayram Yunus, KAYA YALÇIN, Negative effects of global warming and climate change on plant health, III. Balkan Agriculture Congress, pp. 1149-1155, Edirne-TÜRKIYE
 • BESER NECMI, KAYA YALÇIN, Çivi Gizem, Comparing of seed yield and quality traits of IMI herbicide resistant bread wheat lines, III. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, pp. 1045-1051, Edirne-TÜRKIYE
 • Rauf Saaed, Ghaffar Sana, KAYA YALÇIN, Sesame an underutilized oil seed crops: Breeding Achievements and Future Challenges, III. Balkan Agriculture Congress, pp. 481-499, Edirne-TÜRKIYE
 • BESER NECMI, KAYA YALÇIN, Çivi Gizem, The determination seed yield and some yield traits in the bread wheat in Trakya region, III. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, pp. 976-983, Edirne-TÜRKIYE
 • BESER NECMI,KAYA YALÇIN,Çivi Gizem, The yield performances of some confectionery sunflower hybrids in Trakya region, II. International Agricultural, Biological amp Life Science Conference, pp. 1279-1289, Edirne-TÜRKIYE
 • BESER NECMI,KAYA YALÇIN,Çivi Gizem, The determination of yield performances of some forage pea varieties in Trakya region, II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 1318-1327, Edirne-TÜRKIYE
 • Vassilevska Ivanova Roumiana,Vassileva Valya,Zechirov Grigor,Gesheva Emilia,Again Nadia,KAYA YALÇIN, Preliminary morphological and biochemical evaluation of annual and perennial wild Helianthus species, II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 1240-1248, Edirne-TÜRKIYE
 • Viliana Vasileva,Valentin Kosev,KAYA YALÇIN, Evaluation of forage pea lines in regard to earliness and grain yield, II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 1064-1069, Edirne-TÜRKIYE
 • AKIN VEYSI,KAYA YALÇIN, The agricultural production and animal husbandry in Thrace region based on the first agricultural census data of the Republic of Turkey, II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 1361-1370, Edirne-TÜRKIYE
 • KAYA YALÇIN,sahin Sevil,BESER NECMI, Yield determination of some broomrape resistant sunflower hybrids in drought conditions in Trakya region, Turkey, II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 1249-1254, Edirne-TÜRKIYE
 • Yilmaz Ibrahim Mehmet,sezgin Mehmet,Tezcan Hatice,Pekcan Veli,Evci Göksel,KAYA YALÇIN, Determining yield stability in confectionery sunflower, II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 1290-1297, Edirne-TÜRKIYE
 • sahin Sevil,KAYA YALÇIN,BESER NECMI, The evaluation of some drought indices in sunflower hybrids in dry conditions, II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 1255-1266, Edirne-TÜRKIYE
 • BESER NECMI,Kaftanci M Kadir,KAYA YALÇIN, Seed quality relationships in confectionery pumkin, II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 1328-1342, Edirne-TÜRKIYE
 • Pekcan Veli,Yilmaz Ibrahim Mehmet,Evci Göksel,KAYA YALÇIN, The responses of wild sunflower crosses to drought stress, II. International Agricultural, Biological Life Science, pp. 1267-1278, Edirne-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Sunflower production in Blacksea region: The situation and problems, 1st World Oilseeds Congress, pp. 82-89, Lviv-UKRAYNA
 • N. BESER, Y. KAYA, G. ÇIVI, T. GÜMÜS, The evaluation of yield performances of some barley cultivars in Trakya region, 1st International Biological, Agricultural and Life Science (BIALIC) Congress, pp. 462-467, Lviv-UKRAYNA
 • Y. KAYA, MAS Selection in Sunflower Hybrid Breeding, International Symposium on Sunflower and Forage Crops Production Challenges and Opportunities, pp. 4-, Haripur-PAKISTAN
 • Y. KAYA, Novel Technologies in Crop Improvement and Precise Agriculture., Balkan Universities Association Conference, pp. 22-, Selanik-YUNANISTAN
 • Y. KAYA, New Aspects in Plant Breeding to Improve Seed Yield, 1st International Conference on Agricultural and Biological Sciences, pp. 42-, Haripur-PAKISTAN
 • Y. KAYA, The Use of Genetic Resources in Plant Breeding utilizing Molecular Methods., II. Green Biotechnology Congress, pp. 11-, iSTANBUL-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Recent Achievements in Sunflower Molecular Breeding, 3rd World Plant Genomics and Plant Science Congress, pp. 32-, Osaka-JAPONYA
 • N. BESER, Y. KAYA, G. ÇIVI, T. GÜMÜS, The evaluation of performances of some IMI herbicide resistant wheat cultivars in Trakya region, 1st International Biological, Agricultural and Life Science (BIALIC) Congress, pp. 478-485, Lviv-UKRAYNA
 • N. BESER, Y. KAYA, G. ÇIVI, T. GÜMÜS, The determination of their performances of some wheat cultivars in Trakya region, 1st International Biological, Agricultural and Life Science (BIALIC) Congress, pp. 468-476, Lviv-UKRAYNA
 • N. BESER, Y. KAYA, G. ÇIVI, T. GÜMÜS, The evaluation of performances of some IMI herbicide resistant wheat cultivars in Trakya region, 1st International Biological, Agricultural and Life Science (BIALIC) Congress, pp. 478-485, Lviv-UKRAYNA
 • Y. KAYA, MAS Selection in Sunflower Hybrid Breeding, International Symposium on Sunflower and Forage Crops Production Challenges and Opportunities, pp. 4-, Haripur-PAKISTAN
 • Y. KAYA, Novel Technologies in Crop Improvement and Precise Agriculture., Balkan Universities Association Conference, pp. 22-, Selanik-YUNANISTAN
 • Y. KAYA, New Aspects in Plant Breeding to Improve Seed Yield, 1st International Conference on Agricultural and Biological Sciences, pp. 42-, Haripur-PAKISTAN
 • Y. KAYA, Sunflower production in Blacksea region: The situation and problems, 1st World Oilseeds Congress, pp. 82-89, Lviv-UKRAYNA
 • N. BESER, Y. KAYA, G. ÇIVI, T. GÜMÜS, The evaluation of yield performances of some barley cultivars in Trakya region, 1st International Biological, Agricultural and Life Science (BIALIC) Congress, pp. 462-467, Lviv-UKRAYNA
 • Y. KAYA, Recent Achievements in Sunflower Molecular Breeding, 3rd World Plant Genomics and Plant Science Congress, pp. 32-, Osaka-JAPONYA
 • B. B. BILGEN, G. EVCI, Y. KAYA, Comparison of Different DNA Markers for Selection of High Oleic Type Sunflower Genotypes, INTERNATIONAL AGRICULTURAL, BIOLOGICAL LIFE SCIENCE CONFERENCE, pp. 146-151, Edirne-TÜRKIYE
 • K. VALENTIN, V. VILIANA, S. VUKCEVIC, Y. KAYA, Cological Stability of Quantitative Signs in Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Varieties, International Scientific and Practical Conference, pp. 169-180, Ryazan-RUSYA FEDERASYONU
 • Y. KAYA, B. B. BILGEN, I. M. YiLMAZ, V. PEKCAN, Ç. ÇOLAK, G. EVCI, Development of oleic type sunflower inbred lines resistant to broomrape and downy mildew using molecular markers, 53rd Croatian and 13rd International Symposium on Agriculture, pp. 94-, Vodice-HIRVATISTAN
 • N. BESER, Y. KAYA, The Performance of some Hybrid Rice Cultivars in Edirne Conditions, International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 571-576, Edirne-TÜRKIYE
 • Ç. Z. MUTAFÇiLAR, S. HASANÇEBI, Y. KAYA, N. BESER, DNA FINGERPRINTING OF REGISTERED TURKISH RICE (Oryza sativa L) CULTIVARS, International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 544-556, Edirne-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, N. BESER, Turkish Seed Sector: Current Situation and Future Directions, International Scientific ConferenceMODERN BREEDINGAND AGROTECHNOLOGY OF FIELD CROPS –GUARANTEES OF STABILITY IN AGRICULTURE, vol. 11, no. 2, pp. 81-96, Albena-BULGARISTAN
 • Y. KAYA, S. SAHIN, N. BESER, Determining of Yield Performances of some IMI Resistant Sunflower Hybrids in Trakya Region, Turkey, International Conference on Agricultural, Veterinary Life Science, pp. 126-132, Antalya-TÜRKIYE
 • N. BESER, S. HASANÇEBI, Y. KAYA, Characteristics of Temperate Rices Cultivars in Turkey, International Temperate Rice Conference, pp. 22-, -AVUSTRALYA
 • Y. KAYA, The Utilizing From Genetic Diversity of Sunflower Wild Species for Abiotic Stress, International Conference in Agricultural Science, pp. 277-285, Plovdiv-BULGARISTAN
 • Y. KAYA, Ç. ÇOLAK, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, G. EVCI, The Determination of Oleic Acid Contents in Sunflower Hybrids, 8th International Scientific Conference ‘Rural Development 2017: Bioeconomy Challenges, pp. 49-50, Kaunas-LITVANYA
 • Y. KAYA, Broomrape Parasite Resistance in Sunflower: Major Challenges and Achivements, 4th Balkan Scientific Conference on Biology, pp. 22-, Plovdiv-BULGARISTAN
 • S. HASANÇEBI, E. AKPINAR, K. GÜLÇIÇEK, N. BESER, B. M. TATLISES, G. EVCI, V. PEKCAN, I. M. YILMAZ, Y. KAYA, The Determining of Resistanca to Downy Mildew in Sunflower With PL8 Gene by Moleculer Markers, 1. International Conference on Advances in Enginering Sciences. Thailand 2017, PHUKET-TAYLAND
 • G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, H. T. ÇIFTÇIGIL, B. B. BILGEN, Y. KAYA, Determination of Yield Performances of Some High Oleic Type Sunflower Hybrids Resistant to Broomrape, 3. International Plant Breeding Congress, pp. 13-, Girne-KKTC
 • S. HASANÇEBI, E. AKPiNAR, G. KiLiÇ, N. BESER, B. TATLiSES, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, The Determining of Resistance to Downy Mildew in Sunflower with Pl8 Gene by Molecular Markers, International Conference on Advances in Engineering Sciences, pp. 29-, Phuket-TAYLAND
 • N. BESER, Ç. Z. MUTAFÇiLAR, Ç. ÇOLAK, Y. KAYA, Performance of some Japonica Hybrid Rice Varieties / Lines in Turkey. Proc. of . 15-19 October, Kyrena. Northern Cypruss. 51., 3. International Plant Breeding Congress, pp. 51-, Girne-KKTC
 • Y. KAYA, Key issues for profitable Sunflower production, SCIENTIFIC CONFERENCE WITHINTERNATIONAL PARTICIPATION“AGRICULTURAL SCIENCE, ECOLOGY ANDBUSINESS FOR SMART GROWTH
 • B. ASKIN, Y. KAYA, G. ÖZKAN, Comparing Frying Quality of Olive Oil, Regular And Oleic Acid Sunflower Oils in A Repeated Frying, International Congress of Agriculture and Enviroment
 • B. B. BILGEN, S. DANESHVAR, G. EVCI, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, Y. KAYA, Determination of High Oleic Type and Broomrape Resistant Sunflower Hybrids by DNA Markers, III. International Plant Breeding Congress
 • Y. KAYA, Broomrape Parasite Resistance in Sunflower: Major Challenges and Achivements, 4th Balkan Scientific Conference on Biology, pp. 22-, Plovdiv-BULGARISTAN
 • Y. KiLiÇ, M. SEZGIN, Y. KAYA, Determining new Aggressive Broomrape Infestation in Mediterranean Region of Turkey, 19th International Sunflower Conference, pp. 728-733, edirne-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Oleic Type Sunflower Breeding Current Situation and Future Directions, 3rd High Oleic Oils Congress, pp. 156-207, toulouse-FRANSA
 • B. ASKIN, O. O. ASKIN, Y. KAYA, The Differences between Linoleic and High Oleic Sunflower Oil, 19th International Sunflower Conference, pp. 1134-
 • M. I. YiLMAZ, G. EVCI, H. T. ÇIFTÇIGIL, Y. KAYA, The Resistance of Advanced High Oleic Restorer Lines and the Evaluation of their Hybrids Yield Traits, 19th International Sunflower Conference, pp. 607-
 • O. O. ASKIN, B. ASKIN, Y. KAYA, Deep Frying Quality of High Oleic Sunflower Oil, 19th International Sunflower Conference, pp. 1133-, edirne-TÜRKIYE
 • G. EVCI, B. B. BILGEN, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, S. DANESVAR, Ç. ÇOLAK, S. BULUT, Y. KAYA, MAS selection on oleic type sunflower breeding, 19th International Sunflower Conference, pp. 680-, edirne-TÜRKIYE
 • V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, Y. KAYA, Effects of Drought Stress Sunflower Stems and Roots, International Conference on Chemical, Agricultural and Life Sciences (CALS-16), pp. 53-59, Kuta-ENDONEZYA
 • A. ALTUNOK, S. A. TAN, M. ALDEMIR, G. EVCI, Y. KAYA, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, Performance of some Oilseed Sunflower Helianthus annuus L Varieties in Aegean Region of Turkey, 19th International Sunflower Conference, pp. 535-547, edirne-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, The Utilization from Marker Assisted Selection MAS to Accelerate Plant Breeding Programs, 4th International Biotechnology Conference, pp. 13-, Sousse-TUNUS
 • Y. KAYA, The Use of Molecular Markers in Resistance Breeding Studies Sunflower, 4th Bioengineering Congress, pp. 34-, istanbul-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, N. BESER, Confectionery sunflower hybrid breeding studies in Turkey: Current and future strategies. In: Proceedings of, Inner Mongolia,, Symposium on Confection Sunflower Technology and Production, pp. 551-552, Wuyan-ÇIN HALK CUMHURIYETI
 • Ö. ARSLAN, N. ÇIÇEK, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. KAYA, Y. EKMEKÇI, The Estimating Drought Stress Tolerances of Sunflower Inbred lines under controlled Environmental Conditions, 19th International Sunflower Conference, pp. 176-, edirne-TÜRKIYE
 • V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. KAYA, THE RESPONSES OF WILD SUNFLOWER CROSSES TO DROUGHT STRESS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „Sustainable development of agriculture – a priority of modern agricultural science“
 • Y. AYDiN, A. U. ALTINKUT, G. EVCI, Y. KAYA, A. GÜREL, In Vitro Development of Broomrape and Herbicide Resistant Double Haploid Sunflower Lines Proc of 4th International Conference on Agricultural Ecology and Biological Engineering AEBE 16 26 27 March London UK 62, 4th International Conference on Agricultural, Ecology and Biological Engineering (AEBE-16), pp. 62-, Londra-INGILTERE
 • S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, N. ÇIÇEK, Ö. ARSLAN, O. GÜNDÜZ, V. PEKCAN, Y. KAYA, Y. EKMEKÇI, Quantification of Drought Tolerance Levels of Sunflower Inbred Lines by Means of Chlorophyll A Fluorescence, 19th International Sunflower Conference, pp. 744-757, edirne-TÜRKIYE
 • C. ALIONA, Y. KAYA, O. TABARA, Molecular screening of local sunflower germplasm for downy mildew and rust resistance, 10th International Plant Breding and Genetics Congress, pp. 91-91, Kisinev-MOLDOVA
 • Y. KAYA, N. BESER, S. HASANÇEBI, G. EVCI, V. PEKCAN, Y. M. IBRAHIM, Ç. H. TUGBA, The Determination of Molecular Markers of Resistant Genes against new Broomrape Races in Sunflower, 2. International Plant Breeding Congress, pp. 261-261, Antalya-TÜRKIYE
 • M. GÜZEL, S. HASANÇEBI, Y. KAYA, Determination of the High Oleic Type Safflower Lines by Molecular Markers, 2. International Plant Breeding Congress, pp. 263-263, Antalya-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Potential Uses of Helianthus Genetic Diversity for Breeding Purposes in Sunflower, International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering (IICBEE 2015), pp. 91-91, Singapur-SINGAPUR
 • E. AKYOL, Ç. SUSANTEZ, K. KAHVECI, O. HACIHAFIZOGLU, Y. KAYA, Drying Simulation of Pumpkin Seed, World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM 2015), vol. 21, no. 320, pp. 1-5, Barcelona-ISPANYA
 • S. HASANÇEBI, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, N. BESER, Development of the Resistant Sunflower Genotype to Downy Mildew by Marker Assisted Selection, International Workshop on Green Biotechnology, pp. 68-68, Kocaeli-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Biosafety regulations and applications in Turkey, 7th meeting of the IOBC-WPRS, pp. 11-11, Sofya-BULGARISTAN
 • Evci G., T. H. Ciftçigil, V. Pekcan, M. I. Yilmaz, N. Beşer, Y. Kaya. 2014. The Determining of Tolerance of Some Confectionery Pumkin Genotypes against Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) in Trakya Region. Proc. of Balkan Agricultural Congress. 08-11 September. Edirne, Turkey. 838 (Eylül 2014)
 • Sezer, N., M. Sezgin, G. Evci, V. Pekcan, M. I. Yilmaz, Y. Kaya. 2014. The Determining Yield and Other Yield Trait Performances of Genetically Resistant Sunflower Hybrids Against Broomrape in Trakya Region. Proc. of Balkan Agricultural Congress. 08-11 September. Edirne, Turkey. 136. (Eylül 2014)
 • Kaya, Y. 2014. Genetic diversity in sunflower related to herbicide resistance in cultivated and wild types: current situations and future directions. Proc. of Abstracts of 2nd International Conference of Plant Biodiversity. 27-29 Marakesh, Morocco.43. (Mart 2014)
 • Y. KAYA, Sunflower Broomrape Orobanche cumana Wallr An Invasive Parasitic Plant in Sunflower Production Areas in Turkey and in the World, International Conference on Biological Invasions, pp. 75-75, Antalya-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Developments in sunflower production and research in Turkey and globally and future trends in sunflower oil composition and applications, Oil and Fat International Conference, pp. 1-1, Istanbul-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, The situation of broomrape infestation control methods in sunflower production areas in Turkey, 3rd International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, pp. 55-55, Cordoba-ISPANYA
 • N. SEZER, M. SEZGIN, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, The Determining Yield and Other Yield Trait Performances of Genetically Resistant Sunflower Hybrids Against Broomrape in Trakya Region, Balkan Agricultural Congress, pp. 136-136, Edirne-TÜRKIYE
 • C. MIGUEL, R. JUAN, A. PRESOTTO, T. ANTONOVA, M. PACUREANU, L. R. MOLINERO, Y. KAYA, G. SEILER, D. MLADINOVIC, Environmental adaptability of the Colorado River Valley from Buenos Aires to the parasitic sunflower weed Orobanche cumana jopo, 6th Argentina Sunflower Conference, Buenos Aires-ARJANTIN
 • Y. KAYA, Genetic diversity in sunflower related to herbicide resistance in cultivated and wild types current situations and future directions, 2nd International Conference of Plant Biodiversity, vol. 1, pp. 43-, Marakesh-FAS
 • Y. KAYA, Broomrape resistance breeding in sunflower a case study in Turkey, 3rd International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, pp. 194-199, Cordoba-ISPANYA
 • Y. KAYA, Helianthus Genus The Use in Sunflower Breeding Recent Developments in Wild Sunflower Species and Plant Conservations Utilizing from Biotechonology, VI. International Scientific and Practical Conference «Biotechnology as an Instrument for Plant Biodiversity Conservation”, pp. 18-18, Yalta-UKRAYNA
 • Y. KAYA, Biotic and Abiotic Stress Management in Sunflower, International Interdisciplinary Symposium “A resilient agriculture serving sustainability in a fluctuating environment, pp. 27-27, Orestiada-YUNANISTAN
 • H. T. ÇIFTÇIGIL, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, Determination of resistance of sunflower genotypes against downy mildew utilizing from artificial inoculation, 14th Congress of Mediterranean Phytopathological Union, pp. 150-150, Istanbul-TÜRKIYE
 • G. EVCI, Ç. T. HILAL, P. VELI, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, The Determining of Tolerance of Some Confectionery Pumkin Genotypes against Zucchini Yellow Mosaic Virus ZYMV in Trakya Region, Balkan Agricultural Congress, pp. 838-838, Edirne-TÜRKIYE
 • C. MIGUEL, D. MLADINOVIC, A. TATIANA, P. MARIA, L. M. RUIZ, Y. KAYA, G. SEILER, Agroecology of broomrape Orobanche cumana distribution in five continents The situation of broomrape infestation control methods in sunflower production, 3rd International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, pp. 104-109
 • Y. KAYA, Current situation of sunflower broomrape around the world, 3rd International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, vol. 1, no. 1, pp. 9-18, Cordoba-ISPANYA
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2013. Developing confectionery pumkin lines and hybrids and determination of their yield performances. Proc. of Abstracts of International Plant Breeding Congress, November 10-14. Antalya, Turkey. 539. (Kasım 2013)
 • Pekcan, V., G. Evci, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2013. Developing confectionery sunflower hybrids and determination of their yield performances in different environmental conditions. Proc. of Abstracts of International Plant Breeding Congress, November 10-14. Antalya, Turkey. 395. (Kasım 2013)
 • Lyra, D., Y. Kaya, E. Stefanic, G. Economou, D. Kalivas. 2013. Impact of environmental and management factors on weed species composition in sunflower fields in Greece, Turkey and Croatia: a comparative approach. 16th European Weed Research Society Symposium. 24-27 June, Samsun, Turkey. 96 (Haziran 2013)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, I. M. Yilmaz. 2013. Determining yield and quality performances of confectionery sunflower hybrids. 4th International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences". June 12–16. Lozenec, Bulgaria. 16-20. (Haziran 2013)
 • D. LYRA, Y. KAYA, S. E, E. G, K. D, Impact of environmental and management factors on weed species composition in sunflower fields in Greece Turkey and Croatia a comparative approach, 16th European Weed Research Society Symposium, vol. 1, pp. 96-96, SAMSUN-TÜRKIYE
 • G. EVCI, P. V, Y. I. M, Y. KAYA, Developing confectionery pumkin lines and hybrids and determination of their yield performances, International Plant Breeding Congress, vol. 1, pp. 539-539, ANTALYA-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, E. G, P. V, Y. M. I, Determining yield and quality performances of confectionery sunflower hybrids, 4th International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences", vol. 1, pp. 16-20, LOZENEC-BULGARISTAN
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yilmaz, N. Beşer, Y. Kaya. 2012. Confectionery pumpkin breeding studies in Turkey. Proceeding of Xth EUCARPIA Cucurbitaceae 2012 Meeting, October 15-18, Antalya - Turkey. 687-690. (Ekim 2012)
 • Kaya, Y., Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yilmaz. 2012. Developping oleic type sunflower hybrids for food and non-food purposes. Proceeding of 41st Annual Meeting of ESNA, September 24- 28, Stará Lesná, High Tatras, Slovak Republic. 69. (Eylül 2012)
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2012. Determination of the Relationships between Oil Content and Important Yield Traits in Sunflower. Proc. 18th International Sunflower Conference, February 26-29. Mar del Plata, Argentina. 758-763. (Şubat 2012)
 • Y. KAYA, E. GÖKSEL, P. VELI, M. I. YILMAZ, The resistance breeding to broomrape parasite and other stress conditions in sunflower, 41st Annual Meeting of ESNA, vol. 1, pp. 78-78, Stará Lesná, High Tatras-SLOVAKYA
 • G. EVCI, P. V, Y. I. M, B. N, Y. KAYA, Confectionery pumpkin breeding studies in Turkey, Xth EUCARPIA Cucurbitaceae 2012 Meeting, vol. 1, pp. 687-690, ANTALYA-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Oil Crop Production in Turkey at Tehran Iran 8 10 December, IVOI MPOB Annual Joint Seminar, TAHRAN-IRAN
 • Y. KAYA, G. EVCI, P. V, Y. I. M, Developping oleic type sunflower hybrids for food and non food purposes, 41st Annual Meeting of ESNA, vol. 1, pp. 69-69, Stará Lesná, High Tatras-SLOVAKYA
 • G. EVCI, P. V, Y. I. M, Y. KAYA, Determination of the Relationships between Oil Content and Important Yield Traits in Sunflower, 18th International Sunflower Conference, vol. 1, pp. 758-763
 • Y. KAYA, Yagli Tohumlarda Isbirligi Olanaklari, 3. Uluslar arasi Tacikistan Tarimsal Yatirim Forumu, Dusanbe-TACIKISTAN
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yilmaz, Y. Kaya. 2011. The genetic diversity of confectionery sunflower on seed types and some yield traits. Proceeding Abstracts of International Symposium on Sunflower Genetic Resources. 16 - 20 October, Kusadası, Turkey. 55. (Ekim 2011)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, M. I. Yilmaz. 2011. Utilizing from wild types in sunflower breeding for new plant design and anatomy for high yield performance. Proceeding Abstracts of International Symposium on Sunflower Genetic Resources. 16 - 20 October, Kusadası, Turkey. 25. (Ekim 2011)
 • Çil, A., Çil, A. N., Evci, G., Kaya, Y. 2011. Confectionary Sunflower Populations Collected Elbistan Region for Using as Genetic Resources in Sunflower Breeding Programs. Proceeding abstracts of International Symposium on Sunflower Genetic Resources. 16 - 20 October, Kusadası, Turkey. 57. (Ekim 2011)
 • Çil, A., Çil, A. N., Evci, G., Kaya, Y. 2011. Sunflower Breeding Studies in Cukurova Region. Proceeding Abstracts of International Symposium on Sunflower Genetic Resources. 6 - 20 October, Kusadası, Turkey. 53. (Ekim 2011)
 • Karaaslan, D., A. Hatipoğlu, Ş. Tekin, Y. Kaya. 2011. Determination of chemical composition of some rapeseed varieties in Diyarbakır conditions. Proceedings of the 3rd International Conference on Reserach People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, 08-10 June, Lozenec, Bulgaria. 304-308. (Haziran 2011)
 • A. ÇIL, N. A. ÇIL, G. EVCI, Y. KAYA, Sunflower Breeding Studies in Cukurova Region, International Symposium on Sunflower Genetic Resources, vol. 1, pp. 53-53, Kusadasi-TÜRKIYE
 • D. KARAASLAN, H. A, T. S, Y. KAYA, Determination of chemical composition of some rapeseed varieties in Diyarbakir conditions, 3rd International Conference on Reserach People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, vol. 1, pp. 304-308, Lozenec-BULGARISTAN
 • A. ÇIL, N. A. ÇIL, G. EVCI, Y. KAYA, Confectionary Sunflower Populations Collected Elbistan Region for Using as Genetic Resources in Sunflower Breeding Programs, International Symposium on Sunflower Genetic Resources, vol. 1, pp. 57-57
 • G. EVCI, P. V, Y. I. M, Y. KAYA, The genetic diversity of confectionery sunflower on seed types and some yield traits, International Symposium on Sunflower Genetic Resources, vol. 1, pp. 55-55, KUSADASI-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, E. G, P. V, Y. I. M, Utilizing from wild types in sunflower breeding for new plant design and anatomy for high yield performance, International Symposium on Sunflower Genetic Resources, vol. 1, pp. 25-25, KUSADASI-TÜRKIYE
 • Öztürk, İ., T. Kahraman, Y. Kaya, R. Avcı. 2010. Yield and some pyhsiological characters of bread wheat (Triticum aestivum L.) varieties in Trakya region. 8th International Wheat Conference. June 1-4, St. Petersburg, Russia. 390. (Haziran 2010)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yilmaz, I. Şahin, N. Citak, O. Ay. 2010. Fatty Acid Changes and its Relationships in Sunflower Cultivars. Proceeding Abstracts of 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3. Antalya, Turkey. 90. (Mart 2010)
 • Çil, A., A. N. Çil, Y. Kaya, F. Kıllı. 2010. The Determination of Adaptation Capabilities of Some Oil Type Sunflower (H. annuus L.) Hybrids in Kahramanmaras Conditions. Proc. Abstracts of 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3. Antalya, Turkey. 73. (Mart 2010)
 • Mahmoud, A., Y. Kaya, H. Budak. 2010. Biological Control of Sunflower Damping-off and Charcoal Rot Diseases. Proceeding Abstracts of 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3. Antalya, Turkey. 41. (Mart 2010)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yilmaz. 2010. The current Situation of Broomrape Problem in Sunflower Production, the Solutions and Future Directions in Turkey. Proc. of Abstracts of 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3. Antalya, Turkey. 59. (Mart 2010)
 • A. MAHMOUD, Y. KAYA, B. H, Biological Control of Sunflower Damping off and Charcoal Rot Diseases, 8th European Sunflower Biotechnology Conference, vol. 1, pp. 41-41
 • Y. KAYA, E. G, P. V, G. T, Y. M. I, The current Situation of Broomrape Problem in Sunflower Production the Solutions and Future Directions in Turkey, 8th European Sunflower Biotechnology Conference, vol. 1, pp. 59-59, Antalya-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, E. G, P. V, G. T, Y. M. I, S. I, C. N, A. O, Fatty Acid Changes and its Relationships in Sunflower Cultivars, 8th European Sunflower Biotechnology Conference, vol. 1, pp. 90-90, ANTALYA-TÜRKIYE
 • I. ÖZTÜRK, K. T, Y. KAYA, A. R, Yield and some pyhsiological characters of bread wheat Triticum aestivum L varieties in Trakya region, 8th International Wheat Conference, vol. 1, pp. 390-390, St. Petersburg-RUSYA FEDERASYONU
 • A. ÇIL, Ç. N. A, Y. KAYA, K. F, The Determination of Adaptation Capabilities of Some Oil Type Sunflower H annuus L Hybrids in Kahramanmaras Conditions, 8th European Sunflower Biotechnology Conference, vol. 1, pp. 73-73
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer I. M. Yilmaz. 2009. The Resistant Breeding to Imidazolinone Herbicide Group in Sunflower (Helianthus annuus L.). International Conference “Actual Problems of Applied Genetics, Breeding and Biotechnology of Plants”. November 3-6. Yalta, Ukraine. 134-138. (Kasım 2009)
 • Evci, G., R. Kutni, Y. Kaya, L. Pálvölgyi, M. Tar, S. Paricsi, V. Pekcan, T. Gucer, M.. Yilmaz. 2009. Yield performances of oleic type sunflower hybrids in Turkey and Hungary. International Scientific Conference “Good Practices for Sustainable Agricultural Production”. 12-14 November. Sofia, Bulgaria. 185-193. (Kasım 2009)
 • Kaya, Y., V. Kaya, M. Kaya, A. Semerci. 2009. Oilseed Production and Processing of Turkey. Proc. of the 50th Oil Industry Conference. 22-26 June. Herceg Novi. Montenegro. 31-38. (Haziran 2009)
 • Turhan, H., C. Colak, O. S. Turkmen, M. K. Gul, Y. Kaya. 2009. The effects of explant type and medium on callus induction of Linseed (Linum usitatitum L.). Proceedings of the 2nd International Conference on Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, 11-12 June, Lozenec, Bulgaria, 1: 200-203. (Haziran 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci. 2009. The Recent Developments of Chemical Control and Resistance Breeding to Broomrape in Sunflower. 10th World Congress on Parasitic Plants. Kusadasi. Turkey, 08-12 June. 129. (Haziran 2009)
 • Evci, G., Kaya, Y., V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2009. The mutation breeding for broomrape resistance in sunflower. 10th World Congress on Parasitic Plants. Kusadasi. Turkey, 08-12 June. 143. (Haziran 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2008. Yield Relationships in Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.). Annual conference of the University of Rousse. Bulgaria 31 October - 01 November. 7-11. (Kasım 2008)
 • Kaya, Y., V. Kaya, G. Evci, İ. Şahin, M. Üstün Kaya. 2008. Oil Type Sunflower Production in Turkey. Procceedings of 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain. June 8-12. International Sunflower Association. 2: 797-802. (Haziran 2008)
 • Kaya,Y., V. Kaya, G. Evci, İ. Şahin, M. Üstün Kaya. 2008. The Situation and Future Directions of Sunflower Production in Black Sea Region. Proceedings of 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain. June 8-12. 2: 785-790. (Haziran 2008)
 • Kaya,Y., V. Kaya, İ. Şahin, M. Üstün Kaya, G. Evci, N. Çıtak. 2008. The Future Potential of Oleic Type Sunflower In Turkey. Proceedings of 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain. June 8-12. International Sunflower Association. 2: 791-796. (Haziran 2008)
 • Kaya, Y., G. Evci, , S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2007. Cluster Analysis in sunflower (Helianthus annuus L.) 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences". June 6–8. Lozenec, Bulgaria. 283-286. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci. 2007. The Utilization from Wild Species in Sunflower Breeding. International Research Conference, Plant Genetic Stocks - The Basis of Agriculture of Today, June 13-14. Plovdiv. Bulgaria. 2: 17-19. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci. 2007. Herbicide Resistance in Sunflower (Helianthus annuus L.). International Research Conference, Plant Genetic Stocks - The Basis of Agriculture of Today, June 13-14. Plovdiv. Bulgaria. 2: 45-47. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y. 2005. Sunflower Cultural Practices in Turkey. Balkan Sci. Conf. on Breeding and Cultural Practices of the Crops. 1-3 June. Karnobat, Bulgaria. 2: 399-402. (Haziran 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer. 2005. The Growing Degree Days Evaluations in Sunflower. Balkan Scientific Conference on Breeding and Cultural Practices of the Crops. 1-3 June. Karnobat, Bulgaria. 2: 403-407. (Haziran 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, , S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer. 2005. The Determination Yield Stability of Sunflower Hybrids in Edirne – Turkey. Balkan Scientific Conference on Breeding and Cultural Practices of the Crops. 1-3 June. Karnobat, Bulgaria. 1: 279-283. (Haziran 2005)
 • Kaya, Y. G. Evci, V. Pekcan. 2005. Sunflower Hybrid Breeding In National Research Programs of Turkey. Balkan Scientific Conference on Breeding and Cultural Practices of the Crops. 1-3 June. Karnobat, Bulgaria. 1: 274-278. (Haziran 2005)
 • Kaya, Y. 2004. Sunflower Breeding, Seed Industry and Future Directions in Turkey. Proceeding of 16th International Sunflower Conference. August 29-September 2. Fargo, USA. 465-472. (Ağustos 2004)
 • Kaya, Y. 2004. Confectionery Sunflower Production in Turkey. Proceeding of 16th International Sunflower Conference. August 29-September 2. Fargo, USA. 817-822. (Ağustos 2004)
 • Demirci, M., Y. Nemli, Y. Kaya. 2003. Effect of soil temperature on Orobanche cernua Loeffl. growing stages and control strategies. Proc. European Weed Research Society (EWRS) 7th Mediterranean Symposium, 6-9 May. Cukurova University, Adana, Turkey. 151-152. (Mayıs 2003)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kaya. Y., 2012. Oil Crop Production in Turkey. IVOI MPOB Annual Joint Seminar, at Tehran, Iran. 8-10 December (Aralık 2012)
 • Kaya. Y., 2012. Yağlı Tohumlarda İşbirliği Olanakları. 3. Uluslar arası Tacikistan Tarımsal Yatırım Forumu, Duşanbe, Tacikistan, 25-26 Eylül 2012 (Eylül 2012)
 • Semerci, A. Y. Kaya. 2009. The cost of Sunflower Production in Turkey. International Applied Economy Conference, Kastoria, Greece, 27-30 May, (Mayıs 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan. 2005. Recent stiuation of Orobanche in Turkey. FAO Sunflower Network Meeting Novisad, Serbia. 17-21 July. (Temmuz 2005)
 • Kaya, Y. 2004. Sunflower Production in Turkey. National Agronomy Conference, Zlatibor, Serbia, January 24-25, (Ocak 2004)
 • Kaya, Y., G. Evci, M. Demirci. 2003. Determining of Broomrape stiuation in Turkey. 6th European Sunflower Biotechnology Conference . Seville, Spain, October 6-8. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y. 2002. Sunflower Research and the stiuation of Orobanche in Turkey. FAO Sunflower Network, GRESO Symposium. Montpelier, France. October 7-9. (Ekim 2002)
 • Y. Kaya. 1999. Maturity grouping in sunflower. FAO Sunflower Meeting, Dobrich, Bulgaria (Temmuz 1999)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ULUDAG AHMET, ÜREMIS ILHAN, KAYA YALÇIN, Ayçiçegi Tarimi, Nobel Yayincilik
 • KAYA YALÇIN, Vasilevska-Ivanova Roumiana, Wild Germplasm for Genetic Improvement in Crop Plants, Elsevier Academic Press Publishers
 • KAYA YALÇIN, BESER NECMI, Ayçiçegi Tarimi, Nobel Yayincilik
 • ORTA ABDÜL HALIM, KAYA YALÇIN, Ayçiçegi Tarimi, Nobel Yayincilik
 • KAYA YALÇIN, Süzer Sami, Ayçiçegi Tarimi, Nobel Yayincilik
 • BAKANOGULLARI FATIH, Gürbüz Mehmet Ali, KAYA YALÇIN, Ayçiçegi Tarimi, Nobel Yayincilik, Izmir-TÜRKIYE
 • KAYA YALÇIN, Ayçiçegi Tarimi, Nobel Yayincilik, Istanbul-TÜRKIYE
 • KAYA YALÇIN, BESER NECMI, Recent Advances in Plant Science, Nova Science Publishers, Inc, New York-AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI
 • KAYA YALÇIN,BESER NECMI, Recent Advances in Plant Science, Nova Science Publishers, Inc., New York-AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI
 • Kaya, Y. 2016. Sunflower. Surinder Gupta (Ed.). Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production, 1st Edition. 570 pages. Elseiver Press. 55-88. (Ağustos 2016)
 • Y. KAYA, Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production, Uluslararasi, Bölüm: Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 55-88, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, Elseiver Press, 20161. Basim
 • Y. KAYA, Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production, Uluslararasi, Bölüm: Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 55-88, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, Elseiver Press, 20161. Basim
 • Kaya, Y. 2015. Sunflower. Surinder Gupta (Ed.). Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production, 1st Edition. 570 sayfa. Elseiver Press. 56-88. (Ekim 2015)
 • Kaya, Y., I. Balalic, V. Miklic. 2015. Eastern Europe Perspectives on Sunflower Production and Processing. N. Dunford, E. M. Force (Ed) Sunflower: Chemistry, Production, Processing, and Utilization. 710 pages. AOCS (American Oil Chemistry Society. 575-638. (Ağustos 2015)
 • Jocic, S., D. Miladinovic, Kaya Y. 2015. Breeding and Genetics of Sunflower. N. Dunford, E. M. Force (Ed) Sunflower: Chemistry, Production, Processing, and Utilization. 710 pages. AOCS (American Oil Chemistry Society. 1-26. (Ağustos 2015)
 • J. SINISA, D. MLADINOVIC, Y. KAYA, Sunflower Chemistry Production Processing and Utilization 710 sayfa, Uluslararasi, Bölüm: Breeding and Genetics of Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 1-26, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, American Oil Chemistry Society (AOCS), 2015
 • Y. KAYA, V. MIKLIC, I. BALALIC, Sunflower Chemistry Production Processing and Utilization, Uluslararasi, Bölüm: Eastern Europe Perspectives on Sunflower Production and Processing, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 575-638, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, American Oil Chemistry Society (AOCS), 2015
 • Kaya Y. 2014. Sunflower. A. Pratap. (Ed) Alien Gene Transfer in Crop Plants, Vol. 2. Springer Press. 281-315. (Şubat 2014)
 • Y. KAYA, Alien Gene Transfer in Crop Plants, Uluslararasi, Bölüm: Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 281-315, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, Springer Press, 2014
 • Kaya Y., S. Jocic, D. Miladinovic. 2012. Sunflower. S.K. Gupta. (Ed) Technological Innovations in Major World Oil Crops, Vol. 1. Springer Press. 85-129. (Aralık 2012)
 • Y. KAYA, J. SINISA, M. DRAGANA, Technological Innovations in Major World Oil Crops Vol 1, Uluslararasi, Bölüm: Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 85-129 , Springer Press, 2012
 • Kaya, Y., vd. 2009. Agriculture at a Crossroads: Synthesis Report. A Synthesis of the Global and Sub-Global IAASTD Reports. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD). Ed: Beverly D. McIntyre, Hans R. Herren, Judi Wakhungu, Robert T. Watson. Island Press. 106 s. (Ekim 2009)
 • Hovhannisian, A., M. Wurzinger, S. Ali, A. A. Rafea, M. A. M. Gad, A. Emara, J. Albergel, C. D. Diane, A. Gana, S. Tozanli, H. Siadat, S. M. Alayyash, R. Al-Zubi, M. Duwayri, M. Y. Hindiyeh, L. Qaryouti, R. S. Shatnawi, R. Litvak, R. A. Abijaoude, M. Moussaoui, Y. Al Akhzami, D. Al-Yahyaii, A. M. Omezzine, I. Ahmad, M. A. Ali, Y. Memon, F. Panhwar, S. W. Pirzada, A. Suleri, A. Wagha, J. A. Omar, J. E. Isaac, T. Hijawi, N. Mizyed, A. Saleh, A. T. Ayoub, A. El Karib, A. Majok, A. S.M. El Wakeel, C. Studer, N. Chachaty, A. Galie, S. Grando, T. Y. Oweis, M. Qadir, K. H. Shideed, S. S. Rajabovich, M. Annabi, R. B. Zid, M. Guellouz, K. Latiri, L. Zaibet, G. Eraktan, Y. Kaya, A. Tan, A. Uncuoglu, F. Yavuz, S. Kazmi, A. Z. El-Abdin, S. Djalalov, A. A. Tashmatov. 2009. Agriculture at a Crossroads; v.1: Central and West Asia and North Africa. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. Ed: Beverly Mcintyre et al. Island Press. 198 s. (Eylül 2009)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AKIN VEYSI,KAYA YALÇIN, Cumhuriyetin ilk tarim sayimi verilerine göre Trakya’xxda tarim ve hayvancilik, Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 103-114, 2020
 • E. AKPiNAR, S. HASANÇEBI, Y. KAYA, Ayçiçeginde Mildiyö [Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. and de Toni] Hastaligina Dayanikli Genotiplerin Moleküler Markörler Kullanilarak Belirlenmesi, Anadolu Ege Tarimsal Arastirma Enstitüsü Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 140-153, 12, 2019
 • Y. KAYA, Ülkemizde yaglik ayçiçeginin mevcut durumu ve gelecekteki yönü, Tarla Bitkileri Merkez Arastirma Enstitüsü Dergisi, vol. 25, pp. 322-327, Ankara-TÜRKIYE, 12, 2016
 • A. M. GÜRBÜZ, I. KURSUN, E. GÜNAY, Y. KAYA, E. GÖKSEL, S. SÜZER, V. PEKCAN, Bor gübrelemesinin Trakya yöresinde ayçicegi verimi üzerine etkisi, Bor Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 74-85, Ankara-TÜRKIYE, 11, 2016
 • Y. KAYA, Bitki Islahi ve Önemi, Agromedya Dergisi, vol. 3, no. 17, pp. 36-38, -TÜRKIYE, 2015
 • Kaya, Y. 2014. Ülkemizde Stratejik bir Bitki: Ayçiçeği. Agrotime Uluslar arası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi. 2 (8): 34-40. (Nisan 2014)
 • Y. KAYA, Türkiye de Hibrit Ayçiçegi Tohumluk Üretimi, Agromedya, vol. 2, no. 9, pp. 26-32, -TÜRKIYE, 2014
 • Y. KAYA, Ayçiçegi Türkiye nin En Önemli Yag Bitkisi, TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birligi Dergisi, vol. 2, no. 7, pp. 20-23, ANKARA-TÜRKIYE, 1, 2013
 • Semerci, A., Y. Kaya, İ. Şahin, N. Çıtak. 2012. Türkiye’de Yağlı Tohumlar Üretiminde Uygulanan Destekleme Politikalarının Ayçiçeği Ekim Alanları ve Üretici Refahı Üzerine Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 26 (2): (2012) 55-62 (Mayıs 2012)
 • A. SEMERCI, Y. KAYA, S. I, Ç. N, Türkiye de Yagli Tohumlar Üretiminde Uygulanan Destekleme Politikalarinin Ayçiçegi Ekim Alanlari ve Üretici Refahi Üzerine Etkisi, Selçuk Tarim ve Gida Bilimleri Dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 55-62, -TÜRKIYE, 2012
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yilmaz, K. Akın, Y. Kaya. 2011. Bazı Ayçiçeği Hatlarının Trakya Bölgesindeki Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Dayanıklılıklarının Belirlenmesi. Anadolu, 21(1): 36- 43 (Nisan 2011)
 • G. EVCI, P. V, Y. I. M, A. K, Y. KAYA, Bazi Ayçiçegi Hatlarinin Trakya Bölgesindeki Ayçiçegi Mildiyösüne Plasmopara Halstedii Farl Berl De Toni Dayanikliliklarinin Belirlenmesi, Anadolu, vol. 21, no. 1, pp. 36-43, -TÜRKIYE, 2011
 • Yerdelen, A. A. Mermer, F. Dedeoğlu, H. Yıldız, Y. Kaya, S Süzer, M. B. Ocal. 2008. Edirne İlinde Ürün Deseninin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi ve Ayçiçeği Verim Tahmini. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 17 (1-2): 12-18. (Mart 2008)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer, M. İ. Yılmaz. 2007. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L) Tane Veriminin Oluşumunda Rol Oynayan Önemli Verim Öğelerinin Katkı Oranlarının Belirlenmesi. Anadolu. 17 (2): 35-50. (Temmuz 2007)
 • Evci G, Y. Kaya, V. Pekcan S. Durak, T. Kahraman. 2006. Trakya Bölgesinde Ayçiçeği Öncesinde Ön Bitki Tarımının Ayçiçeği Verimine, Uygulanacak Azot Dozuna ve Toprakta Tutulan Su Miktarına Etkisi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 7 (1): 71–75. (Şubat 2006)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan T. Gücer, S. Durak. 2006. Farklı Çevre Koşullarında Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Tane Verimi ve Diğer Verim Öğeleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 7(1): 37-44. (Şubat 2006)
 • Kaya, Y. 2005. Determining Combining Ability in Sunflower (H. annuus L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry. TUBİTAK. 29 (4): 243-250. (Doktora tezinden) (Aralık 2005)
 • Kaya, Y. 2004. Ayçiçeği Biyoteknolojisinde Son Gelişmeler ve Islahında Kullanım Olanakları. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 5(2): 141-147. (Ağustos 2004)
 • Kaya, Y., D. Baltensperger, L. Nelson, J. F. Miller. 2004. Determining Physiological Maturity in Sunflower. Trakya Üniv. Fen Bil. Derg.. 5(1):1-10. (Yüksek Lisans Tezinden) (Şubat 2004)
 • Kaya, Y. I. K. Atakisi, E. Esendal, O. Kolsarıcı. 2003. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Farklı Verim Öğelerinde Melez Gücü ve Azmanlığının Tespiti. Anadolu. 13 (2): 32-47. (Doktora tezinden) (Temmuz 2003)
 • Kaya, Y., I. K. Atakisi. 2003. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Değişik Verim Öğelerinde Path ve Korelasyon Analizi. Anadolu. 13(1): 31-45. (Doktora tezinden) (Ocak 2003)
 • Kaya, Y., İ. K. Atakişi. 2002. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Farklı Verim Karakterlerinde Stabilite Analizi. Anadolu. 12(2): 1-20. (Doktora tezinden) (Aralık 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • BAGCI SEYDI AHMET,YILMAZ KAMIL,AVCI MUSTAFA,BAYANER AHMET,AKAN KADIR,TUNÇER CELAL,MART DÜRDANE,KAYA YALÇIN,EKIZ HASAN, Tarla Bitkilerinde Tohum Üretiminin Mevcut Durumu ve Gelecegi, Türkiye Ziraat Mühendisligi IX. Teknik Kongresi, vol. 2, pp. 371-396, ANKARA-TÜRKIYE
 • A. S. BAGCI, K. YILMAZ, M. AVCI, A. BAYANER, K. AKAN, C. TUNÇER, D. MART, Y. KAYA, H. EKIZ, Tarla Bitkilerinde Tohum Üretiminin Mevcut Durumu ve Gelecegi, Türkiye Ziraat Mühendisligi IX. Teknik Kongresi, vol. 2, pp. 371-396, ANKARA-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Ülkemizde yaglik ayçiçeginin mevcut durumu ve gelecekteki yönü, Türkiye XI. Tarla Bitkileri Kongresi, pp. 54-54, Çanakkale-TÜRKIYE
 • M. GÜZEL, Y. KAYA, Yag Bitkilerinde Oleik Asit Önemi ve Olusumunu Belirleyen Etmenler, 2. Ulusal Tarim Kongresi, pp. 199-199, Afyon-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Türkiye de Yagli Tohum Üretiminin Mevcut Durumu Problemleri ve Çözüm Önerileri, II. Bitkisel Yag Kongresi, pp. 27-27, Tekirdag-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Yagli Tohumlar Tehditler ve Firsatlar, TMMOB ZIRAAT MÜHENDISLERI ODASI SEMPOZYUM: STRATEJIK TARIM ALANLARIMIZ: FIRSATLAR VE TEHDITLER, pp. 44-58, ANKARA-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Dünyada ve Türkiye de Ayçiçeginin Önemi Ticareti ve Gelismeler, Karatay Yag Bitkileri Paneli, Konya-TÜRKIYE
 • Evci, G., V. Pekcan, İ. M. Yılmaz, Y. Kaya. 2013. Ayçiçeği ebeveyn hat ve hibritlerin orobanşın yeni ırklarına dayanımlarının ve verim performanslarının belirlenmesi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi. 10-13 Eylül, Konya. (Basımda) (Eylül 2013)
 • G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, Ayçiçegi ebeveyn hat ve hibritlerin orobansin yeni irklarina dayanimlarinin ve verim performanslarinin belirlenmesi, Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, vol. 2, pp. 36-43, Konya-TÜRKIYE
 • Evci, G., V. Pekcan, İ. M. Yılmaz, Y. Kaya, İ. Şahin, N. Cıtak, N. Tuna, O. Ay, A. Pilaslı. 2011. Ayçiçeğinde (H. annuus L.) yağ kalitesi ve verim öğeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül, Bursa. 815-820. (Eylül 2011)
 • Baydar, H., Erbaş, S. Kaya, Y. 2011. Ayçiçeğinde Feromon Olarak Gül Suyunun Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül, Bursa. 964- 967. (Eylül 2011)
 • Öztürk, İ., Kahraman, T., Avcı, R., Kaya, Y. 2011. Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül, Bursa. 181-184 (Eylül 2011)
 • Öztürk, İ., Kahraman, T., Avcı, R., Kaya, Y. 2011. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L) Çeşitlerinde Tane Verimi, Kalite ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül, Bursa. 251-254. (Eylül 2011)
 • Çil, A., Çil, A. N., Kaya, Y., Kıllı, F. 2011. Çukurova Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yağlık Ayçiçeği (H. annuus) Hibritlerinin Agronomik Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi. 14-17 Haziran, Samsun. 438-443. (Haziran 2011)
 • Çil, A., Çil, A. N., Kaya, Y., Kıllı, F. 2011. Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşit ve Hatlarının Çukurova Koşullarında Adaptasyonu. GAP VI. Tarım Kongresi, 09-12 Mayıs, Şanlıurfa. 588-594. (Mayıs 2011)
 • I. ÖZTÜRK, T. KAHRAMAN, R. AVCi, Y. KAYA, Bazi Arpa Hordeum vulgare L Çesitlerinin Verim ve Bazi Tarimsal Özelliklerinin Arastirilmasi, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, vol. 1, pp. 181-184, BURSA-TÜRKIYE
 • G. EVCI, P. V, Y. M. I, K. YALÇIN, S. I, C. N, T. N, A. O, P. A, Ayçiçeginde H annuus L yag kalitesi ve verim ögeleri arasindaki iliskilerin belirlenmesi, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, vol. 1, pp. 815-820, BURSA-TÜRKIYE
 • H. BAYDAR, S. ERBAS, Y. KAYA, Ayçiçeginde Feromon Olarak Gül Suyunun Kullanilmasi Üzerine Bir Arastirma, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, vol. 1, pp. 964-967, BURSA-TÜRKIYE
 • A. ÇIL, N. A. ÇIL, Y. KAYA, F. KiLLi, Bazi Yaglik Ayçiçegi Helianthus annuus L Çesit ve Hatlarinin Çukurova Kosullarinda Adaptasyonu, GAP VI. Tarim Kongresi, vol. 1, pp. 588-594, Sanliurfa-TÜRKIYE
 • A. ÇIL, N. A. ÇIL, Y. KAYA, F. KiLLi, Çukurova Kosullarinda II Ürün Olarak Yetistirilen Bazi Yaglik Ayçiçegi H annuus Hibritlerinin Agronomik Performanslarinin Belirlenmesi, Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, vol. 1, pp. 438-443, SAMSUN-TÜRKIYE
 • I. ÖZTÜRK, T. KAHRAMAN, R. AVCi, Y. KAYA, Ekmeklik Bugday Triticum aestivum L Çesitlerinde Tane Verimi Kalite ve Bazi Tarimsal Özelliklerinin Arastirilmasi, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, vol. 1, pp. 251-254, BURSA-TÜRKIYE
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yılmaz, İ. Şahin, S Gencer, N. Çıtak. 2009. Farklı Çevrelerde Ayçiçeğinde Oleik Asit Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay 19-22 Ekim. 1: 159-163. (Ekim 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer I. M. Yılmaz. 2009. Bazı Çerezlik Ayçiçeği Hibritlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Karşılaştırılması. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay 19-22 Ekim. 1: 154-158. (Ekim 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yılmaz. 2009. Ayçiçeğinde Imidazolinone Grubu Herbisitlere Dayanıklılığın Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, Van. 15-18 Temmuz. 294. (Temmuz 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yılmaz. 2009. Ayçiçeği Hibritlerinde Canavar Otuna (Orobanche Cernua Loeffl.) Dayanıklılığın Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, Van. 15-18 Temmuz. 290. (Haziran 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, , S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2007. Ayçiçeğinde Kümeleme (Cluster) Analizinden Yararlanarak Hibrit ve Hatların Sınıflandırılması. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum. 25-29 Haziran. 579-582. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2007. Ayçiçeğinde Sulfonyl Urea Grubu (SU) Herbisitlere Dayanıklı Hatların Islahı. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum. 25-29 Haziran. 366-369. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2007. Ayçiçeğinde Oleik Asidi Yüksek Hatların Islahı ve Hibritlerin Geliştirilmesi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum. 25-29 Haziran. 433-436. (Haziran 2007)
 • Semerci, A., Y. Kaya. 2007. Ayçiçeği Üretiminde Maliyet, Parite ve Uzun Dönem Eğilimleri. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 284-293. (Mayıs 2007)
 • Semerci, A., Y. Kaya. 2007. Trakya’da Ayçiçeği Üreten İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 141-148. (Mayıs 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Kaya, M. Kaya. 2007. Oleik Tip Ayçiçeği Tarımı ve Gelecekteki Yönü. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 134-140. (Mayıs 2007)
 • Kaya, Y., V. Kaya, M. Kaya ve A. Semerci. 2007. Dünya Yağlı Tohumlar Ticareti ve Gelecekteki Projeksiyonları. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 128-133. (Mayıs 2007)
 • Kaya, Y., V. Kaya, M. Kaya, A. Semerci. 2007. Türkiye Yağlı Tohumlar Üretimi ve Gelecekteki Yönü. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 158-163. (Mayıs 2007)
 • Kaya, Y., V. Kaya, M. Kaya, A. Semerci, G. Evci. 2007. Dünya Ayçiçeği Ticaretinin Mevcut Durumu ve Geleceğe Dönük Politikalar. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 123-127. (Mayıs 2007)
 • Turhan, H., Y. Kaya, İ. Öztürk. 2005. Bazı Hibrit Ayçiçeği Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Yağ Oranlarının Karşılaştırılması. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi. 5-9 Eylül, Antalya. 21-24. (Eylül 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer, A. Üstün. 2005. Yağlık Ayçiçeğinde Verim İlişkileri. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi. 5- 9 Eylül, Antalya. 619-623. (Eylül 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan T. Gücer, S. Durak. 2005. Çerezlik Ayçiçeğinde Bazı Köy Çeşitleri ve Hibritlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi. 5-9 Eylül, Antalya. 631-636. (Eylül 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer. 2005. Ayçiçeğinde Tane Doldurma Süresinin Tane Verimi ve Diğer Önemli Verim Öğelerine Etkisi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi. 5-9 Eylül, Antalya. 1-6. (Eylül 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer. 2003. Ülkemizde Bazı Ticari Ayçiçeği Hibritlerinin Farklı Yıllarda Edirne Koşullarında Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13-17 Ekim, Diyarbakır. 250-255. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer. 2003. Ayçiçeğinde Tane ve Yağ Veriminin Oluşumunda Etkili Verim Öğelerinin Katkı Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13-17 Ekim, Diyarbakır. 120-125. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer. 2003. Ayçiçeğinde Imidazolinone Grubu Herbisitlere Dayanıklı Çeşit ve Hatlarının Geliştirilmesi ve Islahı. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13-17 Ekim, Diyarbakır. 163-168. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer. 2003. Ayçiçeğinde Orobanş Parazitine (Orobanche spp.) Dayanıklı Çeşit ve Hatların Tespiti ve Islahı. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13-17 Ekim, Diyarbakır. 175-179. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y. 2002. Ülkemizde Yağlık Hibrit Ayçiçeği Tohumluk Üretimi ve Sorunları. Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi - IZMIR. 11-13 Eylül. 259-266. (Eylül 2002)
 • Kaya, Y. 2002. Ülkemizde Çerezlik Ayçiçeği Tohumluk Üretimi ve Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları. Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi - IZMIR, 11-13 Eylül. 75-86. (Eylül 2002)
 • Kaya, Y. 2001. Edirne koşullarında Ayçiçeği Hibritlerinin Farklı Yıllarda Olgunluk Açısından Gün Derece Toplamlarını Kullanarak Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. 4. Tarla Bitkileri Kongresi - Tekirdağ. 17-21 Eylül. 367-372. (Eylül 2001)
 • Kaya, Y., H. Mutlu, G. Evci. 2001. Ülkemizde Çerezlik Ayçiçeğinin Durumu ve Ekilen Köy Populasyonlarının Bazı Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 4. Tarla Bitkileri Kongresi - Tekirdağ. 17-21 Eylül. 91-94. (Eylül 2001)
 • Kaya, Y., H. Mutlu. 2001. Türkiye’de Üçlü Hibritlerin Ayçiçeği Üretiminde Kullanım Olanakları. 4. Tarla Bitkileri Kongresi - Tekirdağ. 17-21 Eylül. 1-6. (Eylül 2001)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Yağlı Tohumlar: TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SEMPOZYUM: STRATEJİK TARIM ALANLARIMIZ: FIRSATLAR VE TEHDİTLER PANELİ, 15 Ocak 2014 Ankara, (Ocak 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • 1. Bitki Islahçıları Derneği (Kurucu Başkan) 2. Türkiye Bitki Islahçıları Alt Birliği (Kurucu Üye) 3. Karadeniz Biyoteknoloji Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) 4. Uluslararası Ayçiçeği Derneği (Başkan) 5. Türkiye Ziraat Mühendisleri Birliği (Edirne İl Temsilcisi) 6. Ziraat Mühendisleri Odası 7. Tarla Bitkileri Bilimi Derneği 8. Avrupa Bitki Islahçıları Derneği( EUCARPIA) 9. Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu 10. Uluslararası Parazit Bitkiler Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • 1- World Journal of Agriculture and Soil Science (WJASS) (USA), 2- The Journal of Multi-Lingual Network of the Professional Society in Organic Agriculture (Rousse, Bulgaria), 3- Field and Vegetable Crops Research (Novisad, Serbia), 4- Helia, FAO Sunflower Journal (Germany), 5- Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (Canakkale, Turkey), 6- Turkish Journal of Field Crops (Izmir, Turkey), 7- EKIN Journal (Ankara, Turkey), 8- Iraqi Journal of Biotechnology (Baghdad, Iraq), 9- Advances in Plants & Agriculture Research (Oklohama, USA), 10- Scientific Works (Karnobat, Bulgaria), 11- Bulgarian Journal of Agricultural Science (Sofia, Bulgaria), 12- Journal of Environmental and Agricultural Sciences (Pakistan), 13- Genetika (Serbia), 14- Plant Breeding and Seed Production (Serbia), 15- Agricultural Research and Technology Journal (India), 16- Tutun / Tobacco (Journal of our Scientific tobacco Institute-Prilep, Macedonia), 17- Acta Scientific Agriculture (India), 18- Forteopen Agriculture Journal (California, USA), 19- The Open Agriculture Journal (UAE), 20- Journal of Horticulture Science and Forestry (USA) (Nisan 2020)
 • International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research (IJIAAR) - (Editor in Chief) (Aralık 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • 1. Theoretical and Applied Genetics Almanya (Hakem) 2. Plant Breeding Almanya (Hakem) 3. Turkish Journal of Agricultural and Forestry Türkiye (Hakem) 4. Turkish Journal of Field Crops Türkiye (Hakem) 5. Turkish Journal of Biology (TÜBİTAK) Türkiye (Hakem) 6. American Journal of Experimental Agriculture ABD (Hakem) 7. Archives of Agronomy and Soil Science Almanya (Hakem) 8. SABRAO Journal of Breeding and Genetics Avustralya (Hakem) 9. Molecular Breeding Almanya (Hakem) 10. International Journal of Plant Production İran (Hakem) 11. Central European Journal of Biology Almanya (Hakem)

Projeler

 • Ayçiçeginde (Helianthus annuus L) Orobans ve Herbisite Dayanikli Dihaploit Hatlarin In Vitro Kosullarda Gelistirilmesi - Tübitak 1001, 214O274, Ayçiçegi Orobans ve IMI Herbisitlerine Dayaniklilik Double Haploid Doku Kültürü, Baslangiç Tarihi: 21.04.2018, Bitis Tarihi : 26.10.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Avrupa Birligi, Avrupa Bitki Islahi Koleji Projesi, Bitki islahinda Yüksek Lisans, Baslangiç Tarihi: 01.01.2016, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Kalkinma Bakanligi, Moleküler Tarimsal Tani Laboratuvari Kurulumu, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Moleküler Tarimsal Tani Laboratuvari Kurulumu ve mevcut olan fiziki altyapisini gelistirilmesi gerçeklestirilmistir., Baslangiç Tarihi: 01.09.2016, Bitis Tarihi : 31.08.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde Mildiyö (Köse) Hastaligina Dayanikli Genotiplerin Moleküler Markirlar Kullanilarak Belirlenmesi, Moleküler Markir, Ayçiçegi mildiyösü, Baslangiç Tarihi: 26.12.2016, Bitis Tarihi : 25.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde Mildiyö Hastaligina Dayanikliligin Belirlenmesinde Moleküler Markirlarin Kullanimi, Ayçiçegi Mildiyösü, Baslangiç Tarihi: 27.01.2016, Bitis Tarihi : 26.01.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Diger (Ulusal), Türkiye Yerel Çeltik Çesitlerinin Agronomik ve Moleküler Karakterizasyonu, Üretimdeki Çesitleri Ayirt Edici Markirlarin Belirlenmesi, Çeltik Gen Kaynaklari, Baslangiç Tarihi: 01.01.2016, Bitis Tarihi : 22.04.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Avrupa Birligi, Avrupa Bitki Islahi Koleji Projesi, Bitki islahinda Yüksek Lisans, Baslangiç Tarihi: 01.01.2016, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, OLEIK TIP RAFINE AYÇIÇEGI YAGININ DERIN YAGDA KIZARTMA ILE TERMAL STABILITESININ ARASTIRILMASI, Ayçiçegi Yagi, Yüksek Oleik, Baslangiç Tarihi: 19.10.2016, Bitis Tarihi : 20.09.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Moleküler Genetik ve Doku Kültürü Laboratuvari Fiziki Altyapisinin Kurulumu, Laboratuvar fiziki alt yapisinin hazirlanmasi, Baslangiç Tarihi: 15.01.2015, Bitis Tarihi : 29.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • -Tübitak 1003, Klasik ve Moleküler Islah Yöntemleri Kullanilarak Oleik Asit Içerigi Yüksek ve Orobans Orobanche Cumana Wallr a Dayanikli Ayçiçegi Helianthus annuus L Hatlarinin Gelistirilmesi 114O971, Ayçiçegi Yüksek Oleik Asit Orobans Moleküler Marker, Baslangiç Tarihi: 01.04.2015, Bitis Tarihi : 06.08.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • TÜBİTAK - Moleküler teknolojiler kullanarak ayçiçeğinde orobanşa (Orobanche spp) dayanıklı ve oleik asit içeriği yüksek ebeveyn hatlarının geliştirilmesi (3110026) (2011-2014) - Agromar Tar. Ür. T.AŞ. (Aralık 2014)
 • TAGEM - İç Anadolu Bölgesi Koşullarına Uygun Çerezlik Ayçiçeği Hibritlerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Hibritlerin Adaptasyon ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2012-2014) - AVESA Tohum Ltd Şti (Aralık 2014)
 • BOREN PROJESİ - Trakya yöresinde ayçiçeği yetiştiriciliğinde Borun (B) ihtiyaç durumunun belirlenmesi ve verim üzerine etkileri (Aralık 2014)
 • Ayçiçeğinde problem olan Orobanşın yeni ırkına dayanıklı genlerin markır yardımıyla belirlenmesi (BAP Projesi) (Mayıs 2014)
 • -Tübitak 1505, 08 TR 003 Hibrit Ayçiçegi Çesidinin Mildiyö Plasmopara halstedii Farl Berl and de Toni Hastaligina Genetik Olarak Dayanikli Duruma Getirilmesi, Ayçiçegi Mildiyö Islah, Baslangiç Tarihi: 01.10.2014, Bitis Tarihi : 01.03.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • TÜBITAK PROJESI, Ayçiçeginde (Helianthus annuus L.) Kurakliga Dayanikli Genetik Materyalin Belirlenmesi ve Islah Programlarinda Kullanilmasi, Kuraklik, Ayçiçegi,, Baslangiç Tarihi: 03.04.2014, Bitis Tarihi : 12.06.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde problem olan Orobansin yeni irkina dayanikli genlerin markir yardimiyla belirlenmesi, Ayçiçegi Orobans Moleküler Markir, Baslangiç Tarihi: 22.06.2014, Bitis Tarihi : 12.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • TAGEM Özel Sektör ARGE - Ayçiçeğinde Orobanş Parazitine ve Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Yüksek Oleik Aside Sahip Ayçiçeği Hibrit Çeşit Geliştirilmesi (2011- 2013) - Trakya Birlik (Aralık 2013)
 • TAGEM Hibrit Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları (Aralık 2013)
 • Diger kamu kuruluslari (Yüksekögretim Kurumlari hariç), Trakya yöresinde ayçiçegi yetistiriciliginde Borun B ihtiyaç durumunun belirlenmesi ve verim üzerine etkileri BOREN Projesi , Ayçiçegi Bor, Baslangiç Tarihi: 22.04.2012, Bitis Tarihi : 12.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • TAGEM Özel Sektör ARGE - Ayçiçeği Tarımında Verimlilik ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin Belirlenmesi (2009- 2011) - Trakya Birlik (Aralık 2011)
 • TAGEM Özel Sektör ARGE - Yüksek ve Orta Oleik Yağ Aside Sahip Ayçiçeği Hibritlerinin Islahı ve Adaptasyonlarının Belirlenmesi (2009- 2011) - Trakya Birlik (Aralık 2011)
 • TÜBİTAK - Türkiye'deki çerezlik ayçiçeği çeşitlerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve standardizasyonu (3120172) (2007-2009) - Palancı Gıda ARGE T. A.Ş. (Aralık 2009)
 • TÜBİTAK - Biotik ve abiotik strese dayanıklı linoleik, orta veya yüksek oleik asit içeren Macaristan ve Türkiye ayçiçeği ortak hibritleri ıslahı
 • TAGEM - Trakya Bölgesinde Ayçiçeğinde Problem Olan Orobanşın Yeni Irklarının Tespiti ve Bu Irklara Dayanıklı Ayçiçeği Saf Hatlarının ve Hibritlerinin Geliştirilmesi
 • TAGEM - Çerezlik Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları
 • TAGEM - Hibrit Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları
 • TAGEM - Edirne İlinde Ürün Deseninin Belirlenmesi ve Ayçiçeği Verimi Tahmini
 • TAGEM - GAP Yağlı Tohumlar Entegre Ürün Yönetimi
 • TAGEM - Türkiye Yağlı Tohumlar Adaptasyon Projesi
 • TAGEM - Trakya’da Ayçiçeği Üreten Tarım İşletmelerinde Girdi Kullanımı ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin Araştırılması
 • TAGEM - Ülkesel Ayçiçeği Projesi (Aralık 1996)
 • Edirne Ilinde Ürün Deseninin Belirlenmesi ve Ayçiçegi Verimi Tahmini
 • Trakya Bölgesinde Ayçiçeginde Problem Olan Orobansin Yeni Irklarinin Tespiti ve Bu Irklara Dayanikli Ayçiçegi Saf Hatlarinin ve Hibritlerinin Gelistirilmesi
 • Iç Anadolu Bölgesi Kosullarina Uygun Çerezlik Ayçiçegi Hibritlerinin Gelistirilmesi ve Gelistirilen Hibritlerin Adaptasyon ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi AVESA Tohum Ltd Sti
 • Trakya da Ayçiçegi Üreten Tarim Isletmelerinde Girdi Kullanimi ve Destekleme Politikalarinin Etkinliginin Arastirilmasi
 • Moleküler teknolojiler kullanarak ayçiçeginde orobansa Orobanche spp dayanikli ve oleik asit içerigi yüksek ebeveyn hatlarinin gelistirilmesi 3110026 Agromar Tar Ür T AS
 • Türkiye Yagli Tohumlar Adaptasyon Projesi
 • AYÇIÇEGINDE HELIANTHUS ANNUUS L KURAKLIGA DAYANIKLI GENETIK MATERYALIN BELIRLENMESI VE ISLAH PROGRAMLARINDA KULLANILMASI
 • Hibrit Ayçiçegi Çesit Gelistirme Çalismalari
 • GAP Yagli Tohumlar Entegre Ürün Yönetimi
 • Çerezlik Ayçiçegi Çesit Gelistirme Çalismalari
 • Türkiye Yerel Çeltik Çesitlerinin Agronomik ve Moleküler Karakterizasyonu Üretimdeki Çesitleri Ayirt Edici Markirlarin Belirlenmesi
 • Hibrit Ayçiçegi Çesit Gelistirme Çalismalari
 • Biotik ve abiotik strese dayanikli linoleik orta veya yüksek oleik asit içeren Macaristan ve Türkiye ayçiçegi ortak hibritleri islahi
 • Türkiye deki çerezlik ayçiçegi çesitlerinin gelistirilmesi karakterizasyonu ve standardizasyonu Palanci Gida ARGE T A S
 • Ayçiçeginde Orobans Parazitine ve Mildiyö Hastaligina Dayanikli Yüksek Oleik Aside Sahip Ayçiçegi Hibrit Çesit Gelistirilmesi Trakya Birlik
 • Ayçiçeginde IMI Herbisitlerine Orobansa ve Mildiyöye Dayanikli Ebeveyn Hat ve Hibrit Islahi
 • Ayçiçegi Tariminda Verimlilik ve Destekleme Politikalarinin Etkinliginin Belirlenmesi Trakya Birlik
 • Ülkesel Ayçiçegi Projesi
 • Ülkesel Yagli Tohumlar Entegre Ürün Yönetimi Projesi
 • Yüksek ve Orta Oleik Yag Aside Sahip Ayçiçegi Hibritlerinin Islahi ve Adaptasyonlarinin Belirlenmesi Trakya Birlik

Ödüller

 • Yilin Bitki Islahçisi, Ülkemizde Bitki islahina yaptigim katkilarindan dolayi, Yil: 2017, Türkiye Bitki Islahçilari Alt Birligi
 • Fahri Diploma, Uluslararasi Bilim Camiasina Yaptigim Katkilar Nedeniyle, Yil: 2015, Moldova Bilimler Akademisi
 • Fahri Doktora, Uluslararasi Bilim Camiasina yaptigim katkilar nedeniyle, Yil: 2014, Moldova Bilimler Akademisi Üniversitesi
 • En Basarili Ziraat Mühendisi - Arastirma, Yil: 2012, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birligi - Ankara
 • Kamu Çalışanları Vakfı - Edirne 2011 Yılının Kamu Çalışanı - Edirne (Aralık 2011)

Diğer

 • B. ARSLAN, Y. KAYA, Tohum, Tohumculuk ve Teknolojileri, Ulusal, Bölüm: Melez Ayçiçeginde Tohumluk Üretimi ve Sertifikasyonu, Basim Türü: Basili, pp. 839-873, TÜRKIYE-ANKARA, ISBN978-605-64360-1-7, Arkadas Basim, 20191. Basim
 • SU Inessa Ayçiçegi, 2015,Basvuru Sahipleri E. A. T. TRAKYA, Bulus SahipleriYalçin KAYA,Göksel Evci,Veli Pekcan,Mehmet Ibrahim Yilmaz,Tahir GÜCER,Gabonakutato Non-Profit Közhasznu Kft.Cereal Research Non-Profit Ltd Co, TRAKYA ÜNIVERSITESI
 • Kaya, Y. 2014. Türkiye’de Hibrit Ayçiçeği Tohumluk Üretimi. Agromedya Dergisi. 2 (9): 26-32. (Nisan 2014)
 • Kaya, Y. 2013. Ayçiçeği: Türkiye’nin En Önemli Yağ Bitkisi. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi. 2 (7): 20-23. (Ağustos 2013)
 • Y. KAYA, Tohumda ve Tohumculukta Dogrulari Bilin Istedik TURKTOB ve EGD Toplantisi Kitabi, Ulusal, Bölüm: Bitki Islahi ve Çesit Gelistirme, Basim Türü: Basili, pp. 68-117, TÜRKIYE-BURSA, TURKTOB, 2012
 • Kaya, Y. 2008. Ayçiçeğinde Gübreleme. Gübretaş Verim Dergisi. 4 (12):12. (Ekim 2008)
 • Kaya, Y. ve Diğerleri. 2007. Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Türkiye 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013). Devlet Planlama Teşkilatı, ANKARA. OIK: 666. Yayın No: 2713. 101 sayfa (Ocak 2007)
 • Kaya, Y. 2003. Ayçiçeğinde Sitoplazmik Erkek Kısırlığın Kullanımı. Ekin Dergisi. 49-51. (Ağustos 2003)
 • Kaya, Y. 2003. Ayçiçek Tarımı. Tarım İstanbul Dergisi. 84. 24-25 (Mayıs 2003)
 • Kaya, Y. 2003. Ayçiçeğinde Orobanş ve Mücadelesi. Tarım İstanbul Dergisi. 84. 26-28. (Nisan 2003)
 • Kaya, Y. 2003. Türkiye’deki yağlık ayçiçeği üretiminin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri. CINE TARIM Dergisi. 48: 44-45. (Mart 2003)
 • Kaya, Y. 2002. Ayçiçeği Kabuğunun Değerlendirilmesi ve İçeriği. CINE TARIM Dergisi. 43. 34-35. (Haziran 2002)
 • Kaya, Y. 2002. İnternette Bazı Tarımsal Veri Kaynakları. HASAD Dergisi. 18: 34-35. (Nisan 2002)
 • Kaya, Y., ve Diğerleri. 2000. Bitkisel üretim özel ihtisas komisyonu Sanayi bitkileri alt komisyon raporu. Türkiye 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005). Devlet Planlama Teşkilatı, ANKARA. OIK: 656. Yayın No: 2648. 447 sayfa. (Ocak 2000)

» Projeler

Uluslararası » Erasmus » Diğer

Avrupa Bitki Islahı Koleji Projesi (Erasmus, Horizon 2020) (256.416 €)
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Ege Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde Orobanş ve Herbisite Dayanıklı Dihaploit Hatların In Vitro Koşullarda Geliştirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Marmara Üniversitesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Ulusal » TUBİTAK » 1003

KLASİK VE MOLEKÜLER ISLAH YÖNTEMLERİ KULLANILARAK, OLEIK ASIT IÇERIĞI YÜKSEK VE OROBANŞ (Orobanche cumana Wallr.)’A DAYANIKLI AYÇIÇEĞI (Helianthus annuus L.) HATLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniverstesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (1505)

08 TR 003 Hibrit Ayçiçeği Çeşidinin Mildiyö (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. and de Toni) Hastalığına Genetik Olarak Dayanıklı Duruma Getirilmesi
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Ulusal » TUBİTAK » 1001

AYÇIÇEĞINDE (HELIANTHUS ANNUUS L.) KURAKLIĞA DAYANIKLI GENETİK MATERYALIN BELİRLENMESİ VE ISLAH PROGRAMLARINDA KULLANILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü

» Verdiği Dersler

Bitki Gen Kaynakları Kullanılması ve Korunması

Biyometri

Genetik ve Biyomühendislikte Seminer

İleri Biyoistatistik

İleri Hibrit Islahı

Kültür Bitkilerinde Melezleme Teknikleri

Tohum Üretim Teknolojisi II

Tohumluk Üretim Teknolojisi I

» Duyurular

14 Ocak 2016 » INTERNATIONAL SUNFLOWER CONFERENCE