» Biyografi

Tekirdağ ili Saray İlçesi Beyazköy kasabasında doğdu. Ortaokul ve Lise öğrenimini Kepirtepe Öğretmen Lisesi (1977-1983), üniversite öğrenimini (1983-1987), Uludağ Üniversitesi Ziraat fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde tamamladıktan sonra, 1990 yılı Mayıs ayında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Aksaray Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesinde II. Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi’nde (II. TYUAP) Tarla Bitkileri Konu uzmanı ve ilin yayım projelerinin programlanması, planlanması ve yönetiminden sorumlu eleman olarak görev yaptı.

1994 yılında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne tayin olup, Genetik ve Islah bölümünde ve Ülkesel Ayçiçeği projesinde çalışmaya başladı. 1996-1998 yılları arasında ABD’deki Nebraska Üniversitesinde ‘‘Ayçiçeği Islahı ve Genetiği’ konusunda master eğitimi tamamladıktan sonra, 2002-2013 yılları arası enstitüde Teknik ve İdari işler Müdür Yardımcılığı, İdari işler Koordinatörlüğü ve Ülkesel Yağlı tohumlar Araştırmaları koordinatörlüğü ve Ülkesel Ayçiçeği proje liderliğini yürüttü. Bu projede ayçiçeğinde hibrit ıslahı ve üretimi, hastalıklara, zararlılara ve orobanşa dayanıklılık ve diğer ıslah yöntemleri konusunda çalıştı. Bu Ülkesel proje sırasında yurt içinde ve dışında ayçiçeğinde birçok hibrit ve ebeveyn hatları geliştirdi. Rusya, Ukrayna, Romanya, Macaristan ve İtalya da birçok ayçiçeği çeşidi tescil edilmiş olup, halen ekilmektedir. 1999-2001 yıllarında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde Ayçiçeği Islahı ve Genetiği Konusunda doktora eğitimini tamamladı. 2004 yılında ABD Tarım Bakanlığı ve North Dakota Üniversitesi Fargo Ayçiçeği Araştırma Merkezinde “Moleküler Ayçiçeği Islahı” konusunda post doktora yaptı. 2011 yılında ise, Endüstri bitkileri alanında dışarıdan Doçent ünvanını aldı. 2013 Kasım ayında enstitüden ayrılarak akademik hayatına başlayıp, Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu Bitkisel Üretim bölümüne Doçent, 2014 yılı Mart ayından itibaren de, Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevimi sürdürmektedir. 2016 Kasım ayında da 2014 Temmuz ayından beri kurucusu olduğu ve halen Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı Trakya Üniversitesi Mühendisilik Fak. Genetik ve Biyomühendislik Bölümüne Profesör olarak atandı. Kurucu üyesi olduğu Türkiye Bitki Islahçıları Alt Birliği’nde 2014-2016 yıllarında Başkan olarak hizmet etti.

Uluslararası alanda ise, 2010 yılından beri FAO Avrupa Ayçiçeği Araştırma Koordinatörü olarak ülkemizi temsil etmektedir. Yine Bulgaristan da kurulan Karadeniz ülkelerinin katıldığı Karadeniz Biyoteknoloji Derneğinde yönetim kurulu üyesi ve merkezi Fransa Paris de bulunan Dünya Ayçiçeği Derneğinde ise yönetim kurulu üyeliği ve 2012-2016 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Uluslar arası Bilim camiasına katkılarımdan dolayı 2015 yılında Moldova Bilimler Akademisince Fahri Doktora ünvanına layık görüldü. Gerek ülkesel, gerekse uluslararası alanda birçok derneğin aktif üyesi olup, ayçiçeği ve yağlı tohumlar konusunda ulusal ve uluslar arası dergilerde 200 den fazla makale, kitaplarda bölüm yazarlığı olup, birçok uluslararası dergide editör ve hakem olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ö. ARSLAN, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, Y. KAYA, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, Analysis of drought response of sunflower inbred lines by chlorophyll a fluorescence induction kinetics, PHOTOSYNTHETICA, vol. 58, pp. 163-172, 1, 2020
 • Ö. ARSLAN, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, Y. KAYA, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, Analysis of drought response of sunflower inbred lines by chlorophyll a fluorescence induction kinetics, PHOTOSYNTHETICA, vol. 58, pp. 163-172, 1, 2020
 • Ö. ARSLAN, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, Y. KAYA, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, Analysis of drought response of sunflower inbred lines by chlorophyll a fluorescence induction kinetics, PHOTOSYNTHETICA, vol. 58, pp. 163-172, 1, 2020
 • Ö. ARSLAN, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, Y. KAYA, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, Analysis of drought response of sunflower inbred lines by chlorophyll a fluorescence induction kinetics, PHOTOSYNTHETICA, vol. 58, pp. 163-172, 1, 2020
 • N. ÇIÇEK, V. PEKCAN, Ö. ARSLAN, S. E. ÇULHA, S. A. N. BALKAN, N. A. ÇIL, V. SAHIN, Y. KAYA, Y. EKMEKÇI, Assessing drought tolerance in field-grown sunflower hybridsby chlorophyll fluorescence kinetics, Brazilian Journal of Botany, vol. 42, pp. 249-260, 6, 2019
 • S. RAUF, N. JAMIL, A. S. TARIQ, M. KHAN, M. KAUSAR, Y. KAYA, Progress in modification of sunflower oil to expand its industrial value, Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 97, no. 7, pp. 1997-2006, 5, 2017
 • Kaya, Y., A. S. Balkan Nalcaiyi, Ş. Çulha Erdal, O. Arslan, N. Cicek, V. Pekcan, G. Evci, M. I. Yilmaz, Y. Ekmekci. 2016 Evaluation of Male Inbred Lines of Sunflower (Helianthus annuus L.) for Resistance to Drought via Chlorophyll Fluorescence. Turkish Journal of Field Crops. 21 (2): 162-173 (Ağustos 2016)
 • Y. KAYA, N. ÇIÇEK, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. EKMEKÇI, Evaluation of Male Inbred Lines of Sunflower Helianthus annuus L for Resistance to Drought via Chlorophyll Fluorescence, Turkish Journal of Field Crops, vol. 21, no. 2, pp. 162-173, izmir-TÜRKIYE, 8, 2016
 • Y. KAYA, N. ÇIÇEK, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. EKMEKÇI, Evaluation of Male Inbred Lines of Sunflower Helianthus annuus L for Resistance to Drought via Chlorophyll Fluorescence, Turkish Journal of Field Crops, vol. 21, no. 2, pp. 162-173, izmir-TÜRKIYE, 8, 2016
 • Y. KAYA, N. ÇIÇEK, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. EKMEKÇI, Evaluation of Male Inbred Lines of Sunflower Helianthus annuus L for Resistance to Drought via Chlorophyll Fluorescence, Turkish Journal of Field Crops, vol. 21, no. 2, pp. 162-173, izmir-TÜRKIYE, 8, 2016
 • Semerci, A., Y. Kaya, K. Peker, I. Sahin, N. Citak, 2011. The analysis of sunflower yield and water productivity in Trakya region. Bulgarian J. Agricultural Science, 17: 207-217. (Ocak 2011)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yilmaz. 2009. Ayçiçeğinde Yağ Verimi ve Bazı Verim Öğeleri Arasında İlişkilerin Belirlenmesi. Ankara Universitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 15 (4): 310-318 (Ocak 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer. 2009. Yield components affecting seed yield and their relationships in sunflower (Helianthus annuus L.). Pakistan Journal of Botany. 41(5): 2261-2269 (Ocak 2009)
 • Kaya Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer. 2007. Determining the Relationships between Yield and Yield Attributes in Sunflower. Turkish Journal of Agricultural and Forestry. 31: 237-244. (Ocak 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Y. KAYA, An overview of sunflower production in the Balkan region - markets, Oilseeds Focus, vol. 5, no. 1, pp. 40-41, 3, 2019
 • V. KOSEV, V. VASILEVA, Y. KAYA, Assessment of Initial Material of Vetches in Productive and Adaptive Ability, International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, vol. 3, no. 1, pp. 96-111, 3, 2019
 • Y. KAYA, K. VALENTIN, V. VILIANA, Ecological Stability of Quantitative Signs in White Lupin Varieties, International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, vol. 3, no. 1, pp. 67-80, 3, 2019
 • S. A. TAN, Y. KAYA, Sunflower (Helianthus annuus L.) genetic resources, production and researches in Turkey, OCL, vol. 26, pp. 21-28, 2, 2019
 • Y. KAYA, N. BESER, Turkish Seed Sector: Current Situation and Future Directions, Field Crop Studies, vol. 11, no. 2, pp. 81-96, 12, 2018
 • B. B. BILGEN, S. DANESHVAR, G. EVCI, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, Y. KAYA, Determination of High Oleic Type and Broomrape Resis tant Sunflower Hybrids By DNA Markers, Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, vol. 4, no. 1, pp. 22-30, 1, 2018
 • Y. KAYA, S. SAHIN, N. BESER, Determining of Yield Performances of Some Imi Resistant Sunflower Hybrids in Trakya Region, Turkey, The Eurasia Proceedings of Science, Technology,Engineering Mathematics, vol. 3, pp. 126-132, 12, 2018
 • K. SAENSEE, T. MACHIKOWA, Y. KAYA, N. MUANGSAN, Relationship between floret size and anther culture response in an ornamental sunflower, Asia-Pacific Journal of Science and Technology, vol. 23, no. 2, pp. 1-9, 3, 2018
 • V. PEKCAN, E. GÖKSEL, I. M. YiLMAZ, N. ÇiTAK, A. PILASLi, O. AY, Y. KAYA, Determination of Yield Performances of Oleic Type Sunflower Helianthus annuus L Hybrids Resistant to Broomrape and Downy Mildew, Ekin Journal, vol. 2, no. 3, pp. 45-50, Ankara-TÜRKIYE, 6, 2016
 • V. PEKCAN, N. ÇIÇEK, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. EKMEKÇI, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, Y. KAYA, Effects of Drought on Morphological Traits of some Sunflower Lines, Ekin Journal, vol. 2, no. 2, pp. 54-68, ANKARA-TÜRKIYE, 7, 2016
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, I. M. Yilmaz. 2013. Clearfield Technology in Sunflower and Developing Herbicide Resistance Sunflower Hybrids. Soil-Water Journal. 2(2): 1713-1720. (Ekim 2013)
 • Y. KAYA, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YILMAZ, Clearfield Technology in Sunflower and Developing Herbicide Resistance Sunflower Hybrids 2 2 1713 1720, Soil-Water Journal, vol. 2, no. 2, pp. 1713-1720, 2013
 • Y. KAYA, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YILMAZ, Clearfield Technology in Sunflower and Developing Herbicide Resistance Sunflower Hybrids 2 2 1713 1720, Soil-Water Journal, vol. 2, no. 2, pp. 1713-1720, 2013
 • Y. KAYA, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YILMAZ, Clearfield Technology in Sunflower and Developing Herbicide Resistance Sunflower Hybrids 2 2 1713 1720, Soil-Water Journal, vol. 2, no. 2, pp. 1713-1720, 2013
 • Y. KAYA, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YILMAZ, Clearfield Technology in Sunflower and Developing Herbicide Resistance Sunflower Hybrids 2 2 1713 1720, Soil-Water Journal, vol. 2, no. 2, pp. 1713-1720, 2013
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2012. The Resistance breeding to IMI and SU herbicides in sunflower. Plant Science, 49, 6-11. (Aralık 2012)
 • Evci, G., N. Sezer, V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2011. Chemical control of broomrape and weeds with Imidazolinone herbicide and resistant hybrids in sunflower production in Turkey. Journal of Academy of Science of Moldova. 2 (314): 118-124. (Kasım 2011)
 • Semerci, A., Y. Kaya, I. Sahin, N. Citak, 2011. Evaluation of the changes in the cost factors of sunflower produced in Thrace on the basis of the provinces in the research field and of the sizes of enterprise. Helia, 34 (54): 147-158, (Ocak 2011)
 • Evci, G., N. Sezer, V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2011. Broomrape control in sunflower production in Turkey. International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) Sunflower. Journal of Academy of Science of Moldova. 2 (314): 111-117. (Ocak 2011)
 • G. EVCI, N. SEZER, P. VELI, Y. KAYA, M. I. YILMAZ, Broomrape control in sunflower production in Turkey, Journal of Academy of Science of Moldova, vol. 2, no. 314, pp. 111-117, 1, 2011
 • G. EVCI, N. SEZER, P. VELI, Y. KAYA, M. I. YILMAZ, Broomrape control in sunflower production in Turkey, Journal of Academy of Science of Moldova, vol. 2, no. 314, pp. 111-117, 1, 2011
 • Kaya, Y. 2010. Public Sunflower Breeding in Turkey and Future Directions. Plant Science (Rastenievudni Naouki). 47 (1): 7-13. (Ekim 2010)
 • Karaaslan, D. A. Hatipoğlu, Z. Türk, Y. Kaya. 2010. Determination of Potential Sunflower (H. annuus L.) Cultivars under Irrigated Conditions in Diyarbakir. Helia. 33 (52): 145-152. (Ocak 2010)
 • Semerci, A., Kaya, Y., Sahin, İ. Çıtak, N. 2010. Determination of the Performances and the Adoption Level of Sunflower Cultivars Based on the Resistance to Broomrape at Farmer Conditions in Trakya Region. Helia 53: 69-76. (Ocak 2010)
 • Semerci, A., Kaya, Y. 2010. The Component of Production Cost in Sunflower and Its Relationships with Input Prices. International Review of Applied Economics. 5(1-2):139-146 (Ocak 2010)
 • D. KARAASLAN, A. HATIPOGLU, Z. TÜRK, Y. KAYA, Determination of Potential Sunflower H annuus L Cultivars under Irrigated Conditions in Diyarbakir, Helia, vol. 33, no. 52, pp. 145-152, 1, 2010
 • Demirci M., Kaya, Y. 2009. Status of Orobanche cernua Loefl. and Weeds in Sunflower Production in Turkey. Helia. 32 (51): 153-160. (Ocak 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2009. Evaluation of Broomrape Resistance in Sunflower hybrids. Helia. 32 (51): 161-169. (Ocak 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer, S. Durak, I. M. Yilmaz. 2008. The Path Analysis of Yield Traits in Sunflower (H. annuus L). Latvian Journal of Agronomy. 11: 72-77. (Ocak 2008)
 • Semerci, A., Y. Kaya, S. Durak. 2007. Economic Analysis of Sunflower Production in Turkey. Helia. 30: 47. 105-113. (Ocak 2007)
 • Semerci, A., C. Kurt, Y. Kaya. 2006. The General Situation of Pasture Lands in Edirne Province. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 9:4. 587- 603. (Ocak 2006)
 • Semerci, A., C. Kurt, Y. Kaya. 2006. Forage Crop Production in Edirne Province. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 9:3. 453-464. (Ocak 2006)
 • Kaya, Y. 2005. Hybrid Vigor in Sunflower (Helianthus annuus L.). Helia. 28: 43. 77-86. (Doktora tezinden) (Ocak 2005)
 • Kaya, Y., I. K. Atakisi. 2004. Combining Ability Analysis in Some Yield Characters of Sunflower (Helianthus annuus L.). Helia. 27: 41. 75-84. (Doktora tezinden) (Ocak 2004)
 • Kaya, Y., D. Baltensperger, L. Nelson, J. F. Miller. 2004. Maturity Grouping in Sunflower (Helianthus annuus L.). Helia. 27: 40. 257-269. (Yüksek Lisans Tezinden) (Ocak 2004)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer. 2004. Determining new broomrape infested areas, resistant lines and hybrids in Trakya Region of Turkey. Helia. 27: 40. 211-218 (Ocak 2004)
 • Kaya, Y., G. Evci, M. Demirci. 2004. Sunflower (H. annuus L.) Breeding in Turkey for Broomrape (Orobanche cernua Loeffl.) and Herbicide Resistance. Helia. 27: 40. 199-210. (Ocak 2004)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • N. BESER, Y. KAYA, G. ÇIVI, T. GÜMÜS, The determination of their performances of some wheat cultivars in Trakya region, 1st International Biological, Agricultural and Life Science (BIALIC) Congress, pp. 468-476, Lviv-UKRAYNA
 • N. BESER, Y. KAYA, G. ÇIVI, T. GÜMÜS, The evaluation of performances of some IMI herbicide resistant wheat cultivars in Trakya region, 1st International Biological, Agricultural and Life Science (BIALIC) Congress, pp. 478-485, Lviv-UKRAYNA
 • Y. KAYA, The Use of Genetic Resources in Plant Breeding utilizing Molecular Methods., II. Green Biotechnology Congress, pp. 11-, iSTANBUL-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, MAS Selection in Sunflower Hybrid Breeding, International Symposium on Sunflower and Forage Crops Production Challenges and Opportunities, pp. 4-, Haripur-PAKISTAN
 • Y. KAYA, Novel Technologies in Crop Improvement and Precise Agriculture., Balkan Universities Association Conference, pp. 22-, Selanik-YUNANISTAN
 • Y. KAYA, Novel Technologies in Crop Improvement and Precise Agriculture., Balkan Universities Association Conference, pp. 22-, Selanik-YUNANISTAN
 • Y. KAYA, New Aspects in Plant Breeding to Improve Seed Yield, 1st International Conference on Agricultural and Biological Sciences, pp. 42-, Haripur-PAKISTAN
 • Y. KAYA, Sunflower production in Blacksea region: The situation and problems, 1st World Oilseeds Congress, pp. 82-89, Lviv-UKRAYNA
 • N. BESER, Y. KAYA, G. ÇIVI, T. GÜMÜS, The evaluation of yield performances of some barley cultivars in Trakya region, 1st International Biological, Agricultural and Life Science (BIALIC) Congress, pp. 462-467, Lviv-UKRAYNA
 • Y. KAYA, Recent Achievements in Sunflower Molecular Breeding, 3rd World Plant Genomics and Plant Science Congress, pp. 32-, Osaka-JAPONYA
 • Y. KAYA, N. BESER, Turkish Seed Sector: Current Situation and Future Directions, International Scientific ConferenceMODERN BREEDINGAND AGROTECHNOLOGY OF FIELD CROPS –GUARANTEES OF STABILITY IN AGRICULTURE, vol. 11, no. 2, pp. 81-96, Albena-BULGARISTAN
 • Ç. Z. MUTAFÇiLAR, S. HASANÇEBI, Y. KAYA, N. BESER, DNA FINGERPRINTING OF REGISTERED TURKISH RICE (Oryza sativa L) CULTIVARS, International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 544-556, Edirne-TÜRKIYE
 • N. BESER, Y. KAYA, The Performance of some Hybrid Rice Cultivars in Edirne Conditions, International Agricultural, Biological Life Science Conference, pp. 571-576, Edirne-TÜRKIYE
 • B. B. BILGEN, G. EVCI, Y. KAYA, Comparison of Different DNA Markers for Selection of High Oleic Type Sunflower Genotypes, INTERNATIONAL AGRICULTURAL, BIOLOGICAL LIFE SCIENCE CONFERENCE, pp. 146-151, Edirne-TÜRKIYE
 • K. VALENTIN, V. VILIANA, S. VUKCEVIC, Y. KAYA, Cological Stability of Quantitative Signs in Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Varieties, International Scientific and Practical Conference, pp. 169-180, Ryazan-RUSYA FEDERASYONU
 • Y. KAYA, B. B. BILGEN, I. M. YiLMAZ, V. PEKCAN, Ç. ÇOLAK, G. EVCI, Development of oleic type sunflower inbred lines resistant to broomrape and downy mildew using molecular markers, 53rd Croatian and 13rd International Symposium on Agriculture, pp. 94-, Vodice-HIRVATISTAN
 • Y. KAYA, S. SAHIN, N. BESER, Determining of Yield Performances of some IMI Resistant Sunflower Hybrids in Trakya Region, Turkey, International Conference on Agricultural, Veterinary Life Science, pp. 126-132, Antalya-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, S. SAHIN, N. BESER, Determining of Yield Performances of some IMI Resistant Sunflower Hybrids in Trakya Region, Turkey, International Conference on Agricultural, Veterinary Life Science, pp. 126-132, Antalya-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, S. SAHIN, N. BESER, Determining of Yield Performances of some IMI Resistant Sunflower Hybrids in Trakya Region, Turkey, International Conference on Agricultural, Veterinary Life Science, pp. 126-132, Antalya-TÜRKIYE
 • S. HASANÇEBI, E. AKPiNAR, G. KiLiÇ, N. BESER, B. TATLiSES, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, The Determining of Resistance to Downy Mildew in Sunflower with Pl8 Gene by Molecular Markers, International Conference on Advances in Engineering Sciences, pp. 29-, Phuket-TAYLAND
 • N. BESER, Ç. Z. MUTAFÇiLAR, Ç. ÇOLAK, Y. KAYA, Performance of some Japonica Hybrid Rice Varieties / Lines in Turkey. Proc. of . 15-19 October, Kyrena. Northern Cypruss. 51., 3. International Plant Breeding Congress, pp. 51-, Girne-KKTC
 • Y. KAYA, Key issues for profitable Sunflower production, SCIENTIFIC CONFERENCE WITHINTERNATIONAL PARTICIPATION“AGRICULTURAL SCIENCE, ECOLOGY ANDBUSINESS FOR SMART GROWTH
 • N. BESER, S. HASANÇEBI, Y. KAYA, Characteristics of Temperate Rice Cultivars Registered in Tirkey, 4th International Temperate Rice Conference, Griffith-AVUSTRALYA
 • S. HASANÇEBI, E. AKPINAR, K. GÜLÇIÇEK, N. BESER, B. M. TATLISES, G. EVCI, V. PEKCAN, I. M. YILMAZ, Y. KAYA, The Determining of Resistanca to Downy Mildew in Sunflower With PL8 Gene by Moleculer Markers, 1. International Conference on Advances in Enginering Sciences. Thailand 2017, PHUKET-TAYLAND
 • Y. KAYA, Ç. ÇOLAK, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, G. EVCI, The Determination of Oleic Acid Contents in Sunflower Hybrids, 8th International Scientific Conference ‘Rural Development 2017: Bioeconomy Challenges, pp. 49-50, Kaunas-LITVANYA
 • N. BESER, S. HASANÇEBI, Y. KAYA, Characterisation of Temperate Rice Cultivars Registered in Turkey, International Temperate Rice Conference
 • B. ASKIN, Y. KAYA, G. ÖZKAN, Comparing Frying Quality of Olive Oil, Regular And Oleic Acid Sunflower Oils in A Repeated Frying, International Congress of Agriculture and Enviroment
 • Y. KAYA, The Utilizing From Genetic Diversity of Sunflower Wild Species for Abiotic Stress, International Conference in Agricultural Science, pp. 277-285, Plovdiv-BULGARISTAN
 • B. B. BILGEN, S. DANESHVAR, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, Determination of High Oleic Type and Broomrape Resistant Sunflower Hybrids by DNA Markers, 3. International Plant Breeding Congress, pp. 76-, Girne-KKTC
 • N. BESER, S. HASANÇEBI, Y. KAYA, Characteristics of Temperate Rices Cultivars in Turkey, International Temperate Rice Conference, pp. 22-, -AVUSTRALYA
 • G. EVCI, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, H. T. ÇIFTÇIGIL, B. B. BILGEN, Y. KAYA, The Determining of Yield Performances of Some High Oleic Type Sunflower Hybrids Resistant to Broomrape, III. International Plant Breeding Congress
 • B. B. BILGEN, S. DANESHVAR, G. EVCI, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, Y. KAYA, Determination of High Oleic Type and Broomrape Resistant Sunflower Hybrids by DNA Markers, III. International Plant Breeding Congress
 • N. BESER, Ç. Z. MUTAFÇILAR, Ç. ÇOLAK, Y. KAYA, Performance of Some Japonica Hybrid Rice Varieties/ Lines in Turkey, III. International Plant Breeding Congress, pp. 51-51
 • Y. KAYA, Broomrape Parasite Resistance in Sunflower: Major Challenges and Achivements, 4th Balkan Scientific Conference on Biology, pp. 22-, Plovdiv-BULGARISTAN
 • G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, H. T. ÇIFTÇIGIL, B. B. BILGEN, Y. KAYA, Determination of Yield Performances of Some High Oleic Type Sunflower Hybrids Resistant to Broomrape, 3. International Plant Breeding Congress, pp. 13-, Girne-KKTC
 • N. BESER, Ç. Z. MUTAFÇiLAR, Ç. ÇOLAK, Y. KAYA, Performance of some Japonica Hybrid Rice Varieties / Lines in Turkey. Proc. of . 15-19 October, Kyrena. Northern Cypruss. 51., 3. International Plant Breeding Congress, pp. 51-, Girne-KKTC
 • N. BESER, Ç. Z. MUTAFÇiLAR, Ç. ÇOLAK, Y. KAYA, Performance of some Japonica Hybrid Rice Varieties / Lines in Turkey. Proc. of . 15-19 October, Kyrena. Northern Cypruss. 51., 3. International Plant Breeding Congress, pp. 51-, Girne-KKTC
 • B. B. BILGEN, S. DANESHVAR, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, Determination of High Oleic Type and Broomrape Resistant Sunflower Hybrids by DNA Markers, 3. International Plant Breeding Congress, pp. 76-, Girne-KKTC
 • Y. KAYA, N. BESER, S. HASANÇEBI, sasasa, dasasasa
 • G. EVCI, B. B. BILGEN, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, S. DANESVAR, Ç. ÇOLAK, S. BULUT, Y. KAYA, MAS selection on oleic type sunflower breeding, 19th International Sunflower Conference, pp. 680-, edirne-TÜRKIYE
 • Ö. ARSLAN, N. ÇIÇEK, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. KAYA, Y. EKMEKÇI, The Estimating Drought Stress Tolerances of Sunflower Inbred lines under controlled Environmental Conditions, 19th International Sunflower Conference, pp. 176-, edirne-TÜRKIYE
 • M. I. YiLMAZ, G. EVCI, H. T. ÇIFTÇIGIL, Y. KAYA, The Resistance of Advanced High Oleic Restorer Lines and the Evaluation of their Hybrids Yield Traits, 19th International Sunflower Conference, pp. 607-
 • V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, Y. KAYA, Effects of Drought Stress Sunflower Stems and Roots, International Conference on Chemical, Agricultural and Life Sciences (CALS-16), pp. 53-59, Kuta-ENDONEZYA
 • Y. KAYA, Oleic Type Sunflower Breeding Current Situation and Future Directions, 3rd High Oleic Oils Congress, pp. 156-207, toulouse-FRANSA
 • V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, Y. KAYA, THE RESPONSES OF WILD SUNFLOWER CROSSES TO DROUGHT STRESS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „Sustainable development of agriculture – a priority of modern agricultural science“
 • Y. KiLiÇ, M. SEZGIN, Y. KAYA, Determining new Aggressive Broomrape Infestation in Mediterranean Region of Turkey, 19th International Sunflower Conference, pp. 728-733, edirne-TÜRKIYE
 • B. ASKIN, O. O. ASKIN, Y. KAYA, The Differences between Linoleic and High Oleic Sunflower Oil, 19th International Sunflower Conference, pp. 1134-
 • O. O. ASKIN, B. ASKIN, Y. KAYA, Deep Frying Quality of High Oleic Sunflower Oil, 19th International Sunflower Conference, pp. 1133-, edirne-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, N. BESER, Confectionery sunflower hybrid breeding studies in Turkey: Current and future strategies. In: Proceedings of, Inner Mongolia,, Symposium on Confection Sunflower Technology and Production, pp. 551-552, Wuyan-ÇIN HALK CUMHURIYETI
 • Y. AYDiN, A. U. ALTINKUT, G. EVCI, Y. KAYA, A. GÜREL, In Vitro Development of Broomrape and Herbicide Resistant Double Haploid Sunflower Lines Proc of 4th International Conference on Agricultural Ecology and Biological Engineering AEBE 16 26 27 March London UK 62, 4th International Conference on Agricultural, Ecology and Biological Engineering (AEBE-16), pp. 62-, Londra-INGILTERE
 • S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, N. ÇIÇEK, Ö. ARSLAN, O. GÜNDÜZ, V. PEKCAN, Y. KAYA, Y. EKMEKÇI, Quantification of Drought Tolerance Levels of Sunflower Inbred Lines by Means of Chlorophyll A Fluorescence, 19th International Sunflower Conference, pp. 744-757, edirne-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, The Use of Molecular Markers in Resistance Breeding Studies Sunflower, 4th Bioengineering Congress, pp. 34-, istanbul-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, The Utilization from Marker Assisted Selection MAS to Accelerate Plant Breeding Programs, 4th International Biotechnology Conference, pp. 13-, Sousse-TUNUS
 • A. ALTUNOK, S. A. TAN, M. ALDEMIR, G. EVCI, Y. KAYA, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, Performance of some Oilseed Sunflower Helianthus annuus L Varieties in Aegean Region of Turkey, 19th International Sunflower Conference, pp. 535-547, edirne-TÜRKIYE
 • A. ALTUNOK, S. A. TAN, M. ALDEMIR, G. EVCI, Y. KAYA, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, Performance of some Oilseed Sunflower Helianthus annuus L Varieties in Aegean Region of Turkey, 19th International Sunflower Conference, pp. 535-547, edirne-TÜRKIYE
 • A. ALTUNOK, S. A. TAN, M. ALDEMIR, G. EVCI, Y. KAYA, V. PEKCAN, I. M. YiLMAZ, Performance of some Oilseed Sunflower Helianthus annuus L Varieties in Aegean Region of Turkey, 19th International Sunflower Conference, pp. 535-547, edirne-TÜRKIYE
 • S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, N. ÇIÇEK, Ö. ARSLAN, O. GÜNDÜZ, V. PEKCAN, Y. KAYA, Y. EKMEKÇI, Quantification of Drought Tolerance Levels of Sunflower Inbred Lines by Means of Chlorophyll A Fluorescence, 19th International Sunflower Conference, pp. 744-757, edirne-TÜRKIYE
 • V. PEKCAN, G. EVCI, I. M. YiLMAZ, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, S. A. N. BALKAN, S. E. ÇULHA, Y. KAYA, Effects of Drought Stress Sunflower Stems and Roots, International Conference on Chemical, Agricultural and Life Sciences (CALS-16), pp. 53-59, Kuta-ENDONEZYA
 • V. PEKCAN, G. EVCI, M. I. YiLMAZ, S. A. N. BALKAN, S. ÇULHA, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, Y. KAYA, Effects of Drought on Morphological Traits of some Sunflower Lines, 2. International Plant Breeding Congress, pp. 158-158, Antalya-TÜRKIYE
 • V. PEKCAN, G. EVCI, M. I. YiLMAZ, S. A. N. BALKAN, S. ÇULHA, N. ÇIÇEK, Y. EKMEKÇI, Y. KAYA, Effects of Drought on Morphological Traits of some Sunflower Lines, 2. International Plant Breeding Congress, pp. 158-158, Antalya-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Biosafety regulations and applications in Turkey, 7th meeting of the IOBC-WPRS, pp. 11-11, Sofya-BULGARISTAN
 • Evci G., T. H. Ciftçigil, V. Pekcan, M. I. Yilmaz, N. Beşer, Y. Kaya. 2014. The Determining of Tolerance of Some Confectionery Pumkin Genotypes against Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) in Trakya Region. Proc. of Balkan Agricultural Congress. 08-11 September. Edirne, Turkey. 838 (Eylül 2014)
 • Sezer, N., M. Sezgin, G. Evci, V. Pekcan, M. I. Yilmaz, Y. Kaya. 2014. The Determining Yield and Other Yield Trait Performances of Genetically Resistant Sunflower Hybrids Against Broomrape in Trakya Region. Proc. of Balkan Agricultural Congress. 08-11 September. Edirne, Turkey. 136. (Eylül 2014)
 • Kaya, Y. 2014. Genetic diversity in sunflower related to herbicide resistance in cultivated and wild types: current situations and future directions. Proc. of Abstracts of 2nd International Conference of Plant Biodiversity. 27-29 Marakesh, Morocco.43. (Mart 2014)
 • Y. KAYA, Current situation of sunflower broomrape around the world, 3rd International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, vol. 1, no. 1, pp. 9-18, Cordoba-ISPANYA
 • Y. KAYA, Current situation of sunflower broomrape around the world, 3rd International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, vol. 1, no. 1, pp. 9-18, Cordoba-ISPANYA
 • H. T. ÇIFTÇIGIL, G. EVCI, V. PEKCAN, M. I. YiLMAZ, Y. KAYA, Determination of resistance of sunflower genotypes against downy mildew utilizing from artificial inoculation, 14th Congress of Mediterranean Phytopathological Union, pp. 150-150, Istanbul-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, Broomrape resistance breeding in sunflower a case study in Turkey, 3rd International Symposium on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, pp. 194-199, Cordoba-ISPANYA
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2013. Developing confectionery pumkin lines and hybrids and determination of their yield performances. Proc. of Abstracts of International Plant Breeding Congress, November 10-14. Antalya, Turkey. 539. (Kasım 2013)
 • Pekcan, V., G. Evci, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2013. Developing confectionery sunflower hybrids and determination of their yield performances in different environmental conditions. Proc. of Abstracts of International Plant Breeding Congress, November 10-14. Antalya, Turkey. 395. (Kasım 2013)
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2013. Determination of yield performances of oleic type sunflower hybrids resistant to broomrape and downy mildew. Proc. of Abstracts of International Plant Breeding Congress, November 10-14. Antalya, Turkey. 396. (Kasım 2013)
 • Lyra, D., Y. Kaya, E. Stefanic, G. Economou, D. Kalivas. 2013. Impact of environmental and management factors on weed species composition in sunflower fields in Greece, Turkey and Croatia: a comparative approach. 16th European Weed Research Society Symposium. 24-27 June, Samsun, Turkey. 96 (Haziran 2013)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, I. M. Yilmaz. 2013. Determining yield and quality performances of confectionery sunflower hybrids. 4th International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences". June 12–16. Lozenec, Bulgaria. 16-20. (Haziran 2013)
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yilmaz, N. Beşer, Y. Kaya. 2012. Confectionery pumpkin breeding studies in Turkey. Proceeding of Xth EUCARPIA Cucurbitaceae 2012 Meeting, October 15-18, Antalya - Turkey. 687-690. (Ekim 2012)
 • Kaya, Y., Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yilmaz. 2012. Developping oleic type sunflower hybrids for food and non-food purposes. Proceeding of 41st Annual Meeting of ESNA, September 24- 28, Stará Lesná, High Tatras, Slovak Republic. 69. (Eylül 2012)
 • Kaya, Y., Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yilmaz. 2012. Developping oleic type sunflower hybrids for food and non-food purposes. Proceeding of 41st Annual Meeting of ESNA, September 24- 28, Stará Lesná, High Tatras, Slovak Republic. 69. (Eylül 2012)
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2012. Determination of the Relationships between Oil Content and Important Yield Traits in Sunflower. Proc. 18th International Sunflower Conference, February 26-29. Mar del Plata, Argentina. 758-763. (Şubat 2012)
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2013. Developing confectionery pumkin lines and hybrids and determination of their yield performances. Proc. of Abstracts of International Plant Breeding Congress, November 10-14. Antalya, Turkey. 539. (Kasım 2011)
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yılmaz, Y. Kaya. 2013. Developing confectionery pumkin lines and hybrids and determination of their yield performances. Proc. of Abstracts of International Plant Breeding Congress, November 10-14. Antalya, Turkey. 539. (Kasım 2011)
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yilmaz, Y. Kaya. 2011. The genetic diversity of confectionery sunflower on seed types and some yield traits. Proceeding Abstracts of International Symposium on Sunflower Genetic Resources. 16 - 20 October, Kusadası, Turkey. 55. (Ekim 2011)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, M. I. Yilmaz. 2011. Utilizing from wild types in sunflower breeding for new plant design and anatomy for high yield performance. Proceeding Abstracts of International Symposium on Sunflower Genetic Resources. 16 - 20 October, Kusadası, Turkey. 25. (Ekim 2011)
 • Çil, A., Çil, A. N., Evci, G., Kaya, Y. 2011. Confectionary Sunflower Populations Collected Elbistan Region for Using as Genetic Resources in Sunflower Breeding Programs. Proceeding abstracts of International Symposium on Sunflower Genetic Resources. 16 - 20 October, Kusadası, Turkey. 57. (Ekim 2011)
 • Çil, A., Çil, A. N., Evci, G., Kaya, Y. 2011. Sunflower Breeding Studies in Cukurova Region. Proceeding Abstracts of International Symposium on Sunflower Genetic Resources. 6 - 20 October, Kusadası, Turkey. 53. (Ekim 2011)
 • Karaaslan, D., A. Hatipoğlu, Ş. Tekin, Y. Kaya. 2011. Determination of chemical composition of some rapeseed varieties in Diyarbakır conditions. Proceedings of the 3rd International Conference on Reserach People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, 08-10 June, Lozenec, Bulgaria. 304-308. (Haziran 2011)
 • Y. KAYA, E. G, P. V, Y. I. M, Utilizing from wild types in sunflower breeding for new plant design and anatomy for high yield performance, International Symposium on Sunflower Genetic Resources, vol. 1, pp. 25-25, KUSADASI-TÜRKIYE
 • Y. KAYA, E. G, P. V, Y. I. M, Utilizing from wild types in sunflower breeding for new plant design and anatomy for high yield performance, International Symposium on Sunflower Genetic Resources, vol. 1, pp. 25-25, KUSADASI-TÜRKIYE
 • G. EVCI, P. V, Y. I. M, Y. KAYA, The genetic diversity of confectionery sunflower on seed types and some yield traits, International Symposium on Sunflower Genetic Resources, vol. 1, pp. 55-55, KUSADASI-TÜRKIYE
 • Öztürk, İ., T. Kahraman, Y. Kaya, R. Avcı. 2010. Yield and some pyhsiological characters of bread wheat (Triticum aestivum L.) varieties in Trakya region. 8th International Wheat Conference. June 1-4, St. Petersburg, Russia. 390. (Haziran 2010)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yilmaz, I. Şahin, N. Citak, O. Ay. 2010. Fatty Acid Changes and its Relationships in Sunflower Cultivars. Proceeding Abstracts of 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3. Antalya, Turkey. 90. (Mart 2010)
 • Çil, A., A. N. Çil, Y. Kaya, F. Kıllı. 2010. The Determination of Adaptation Capabilities of Some Oil Type Sunflower (H. annuus L.) Hybrids in Kahramanmaras Conditions. Proc. Abstracts of 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3. Antalya, Turkey. 73. (Mart 2010)
 • Mahmoud, A., Y. Kaya, H. Budak. 2010. Biological Control of Sunflower Damping-off and Charcoal Rot Diseases. Proceeding Abstracts of 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3. Antalya, Turkey. 41. (Mart 2010)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yilmaz. 2010. The current Situation of Broomrape Problem in Sunflower Production, the Solutions and Future Directions in Turkey. Proc. of Abstracts of 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3. Antalya, Turkey. 59. (Mart 2010)
 • A. ÇIL, Ç. N. A, Y. KAYA, K. F, The Determination of Adaptation Capabilities of Some Oil Type Sunflower H annuus L Hybrids in Kahramanmaras Conditions, 8th European Sunflower Biotechnology Conference, vol. 1, pp. 73-73
 • A. ÇIL, Ç. N. A, Y. KAYA, K. F, The Determination of Adaptation Capabilities of Some Oil Type Sunflower H annuus L Hybrids in Kahramanmaras Conditions, 8th European Sunflower Biotechnology Conference, vol. 1, pp. 73-73
 • A. MAHMOUD, Y. KAYA, B. H, Biological Control of Sunflower Damping off and Charcoal Rot Diseases, 8th European Sunflower Biotechnology Conference, vol. 1, pp. 41-41
 • Y. KAYA, E. G, P. V, G. T, Y. M. I, S. I, C. N, A. O, Fatty Acid Changes and its Relationships in Sunflower Cultivars, 8th European Sunflower Biotechnology Conference, vol. 1, pp. 90-90, ANTALYA-TÜRKIYE
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer I. M. Yilmaz. 2009. The Resistant Breeding to Imidazolinone Herbicide Group in Sunflower (Helianthus annuus L.). International Conference “Actual Problems of Applied Genetics, Breeding and Biotechnology of Plants”. November 3-6. Yalta, Ukraine. 134-138. (Kasım 2009)
 • Evci, G., R. Kutni, Y. Kaya, L. Pálvölgyi, M. Tar, S. Paricsi, V. Pekcan, T. Gucer, M.. Yilmaz. 2009. Yield performances of oleic type sunflower hybrids in Turkey and Hungary. International Scientific Conference “Good Practices for Sustainable Agricultural Production”. 12-14 November. Sofia, Bulgaria. 185-193. (Kasım 2009)
 • Kaya, Y., V. Kaya, M. Kaya, A. Semerci. 2009. Oilseed Production and Processing of Turkey. Proc. of the 50th Oil Industry Conference. 22-26 June. Herceg Novi. Montenegro. 31-38. (Haziran 2009)
 • Turhan, H., C. Colak, O. S. Turkmen, M. K. Gul, Y. Kaya. 2009. The effects of explant type and medium on callus induction of Linseed (Linum usitatitum L.). Proceedings of the 2nd International Conference on Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, 11-12 June, Lozenec, Bulgaria, 1: 200-203. (Haziran 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci. 2009. The Recent Developments of Chemical Control and Resistance Breeding to Broomrape in Sunflower. 10th World Congress on Parasitic Plants. Kusadasi. Turkey, 08-12 June. 129. (Haziran 2009)
 • Evci, G., Kaya, Y., V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2009. The mutation breeding for broomrape resistance in sunflower. 10th World Congress on Parasitic Plants. Kusadasi. Turkey, 08-12 June. 143. (Haziran 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2008. Yield Relationships in Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.). Annual conference of the University of Rousse. Bulgaria 31 October - 01 November. 7-11. (Kasım 2008)
 • Kaya, Y., V. Kaya, G. Evci, İ. Şahin, M. Üstün Kaya. 2008. Oil Type Sunflower Production in Turkey. Procceedings of 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain. June 8-12. International Sunflower Association. 2: 797-802. (Haziran 2008)
 • Kaya,Y., V. Kaya, G. Evci, İ. Şahin, M. Üstün Kaya. 2008. The Situation and Future Directions of Sunflower Production in Black Sea Region. Proceedings of 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain. June 8-12. 2: 785-790. (Haziran 2008)
 • Kaya,Y., V. Kaya, İ. Şahin, M. Üstün Kaya, G. Evci, N. Çıtak. 2008. The Future Potential of Oleic Type Sunflower In Turkey. Proceedings of 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain. June 8-12. International Sunflower Association. 2: 791-796. (Haziran 2008)
 • Kaya, Y., G. Evci, , S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2007. Cluster Analysis in sunflower (Helianthus annuus L.) 1st International Conference "Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences". June 6–8. Lozenec, Bulgaria. 283-286. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci. 2007. The Utilization from Wild Species in Sunflower Breeding. International Research Conference, Plant Genetic Stocks - The Basis of Agriculture of Today, June 13-14. Plovdiv. Bulgaria. 2: 17-19. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci. 2007. Herbicide Resistance in Sunflower (Helianthus annuus L.). International Research Conference, Plant Genetic Stocks - The Basis of Agriculture of Today, June 13-14. Plovdiv. Bulgaria. 2: 45-47. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y. 2005. Sunflower Cultural Practices in Turkey. Balkan Sci. Conf. on Breeding and Cultural Practices of the Crops. 1-3 June. Karnobat, Bulgaria. 2: 399-402. (Haziran 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer. 2005. The Growing Degree Days Evaluations in Sunflower. Balkan Scientific Conference on Breeding and Cultural Practices of the Crops. 1-3 June. Karnobat, Bulgaria. 2: 403-407. (Haziran 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, , S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer. 2005. The Determination Yield Stability of Sunflower Hybrids in Edirne – Turkey. Balkan Scientific Conference on Breeding and Cultural Practices of the Crops. 1-3 June. Karnobat, Bulgaria. 1: 279-283. (Haziran 2005)
 • Kaya, Y. G. Evci, V. Pekcan. 2005. Sunflower Hybrid Breeding In National Research Programs of Turkey. Balkan Scientific Conference on Breeding and Cultural Practices of the Crops. 1-3 June. Karnobat, Bulgaria. 1: 274-278. (Haziran 2005)
 • Kaya, Y. 2004. Sunflower Breeding, Seed Industry and Future Directions in Turkey. Proceeding of 16th International Sunflower Conference. August 29-September 2. Fargo, USA. 465-472. (Ağustos 2004)
 • Kaya, Y. 2004. Confectionery Sunflower Production in Turkey. Proceeding of 16th International Sunflower Conference. August 29-September 2. Fargo, USA. 817-822. (Ağustos 2004)
 • Demirci, M., Y. Nemli, Y. Kaya. 2003. Effect of soil temperature on Orobanche cernua Loeffl. growing stages and control strategies. Proc. European Weed Research Society (EWRS) 7th Mediterranean Symposium, 6-9 May. Cukurova University, Adana, Turkey. 151-152. (Mayıs 2003)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kaya. Y., 2012. Oil Crop Production in Turkey. IVOI MPOB Annual Joint Seminar, at Tehran, Iran. 8-10 December (Aralık 2012)
 • Kaya. Y., 2012. Yağlı Tohumlarda İşbirliği Olanakları. 3. Uluslar arası Tacikistan Tarımsal Yatırım Forumu, Duşanbe, Tacikistan, 25-26 Eylül 2012 (Eylül 2012)
 • Semerci, A. Y. Kaya. 2009. The cost of Sunflower Production in Turkey. International Applied Economy Conference, Kastoria, Greece, 27-30 May, (Mayıs 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan. 2005. Recent stiuation of Orobanche in Turkey. FAO Sunflower Network Meeting Novisad, Serbia. 17-21 July. (Temmuz 2005)
 • Kaya, Y. 2004. Sunflower Production in Turkey. National Agronomy Conference, Zlatibor, Serbia, January 24-25, (Ocak 2004)
 • Kaya, Y., G. Evci, M. Demirci. 2003. Determining of Broomrape stiuation in Turkey. 6th European Sunflower Biotechnology Conference . Seville, Spain, October 6-8. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y. 2002. Sunflower Research and the stiuation of Orobanche in Turkey. FAO Sunflower Network, GRESO Symposium. Montpelier, France. October 7-9. (Ekim 2002)
 • Y. Kaya. 1999. Maturity grouping in sunflower. FAO Sunflower Meeting, Dobrich, Bulgaria (Temmuz 1999)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kaya, Y. 2016. Sunflower. Surinder Gupta (Ed.). Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production, 1st Edition. 570 pages. Elseiver Press. 55-88. (Ağustos 2016)
 • Y. KAYA, Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production, Uluslararasi, Bölüm: Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 55-88, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, Elseiver Press, 20161. Basim
 • Kaya, Y. 2015. Sunflower. Surinder Gupta (Ed.). Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production, 1st Edition. 570 sayfa. Elseiver Press. 56-88. (Ekim 2015)
 • Kaya, Y., I. Balalic, V. Miklic. 2015. Eastern Europe Perspectives on Sunflower Production and Processing. N. Dunford, E. M. Force (Ed) Sunflower: Chemistry, Production, Processing, and Utilization. 710 pages. AOCS (American Oil Chemistry Society. 575-638. (Ağustos 2015)
 • Jocic, S., D. Miladinovic, Kaya Y. 2015. Breeding and Genetics of Sunflower. N. Dunford, E. M. Force (Ed) Sunflower: Chemistry, Production, Processing, and Utilization. 710 pages. AOCS (American Oil Chemistry Society. 1-26. (Ağustos 2015)
 • J. SINISA, D. MLADINOVIC, Y. KAYA, Sunflower Chemistry Production Processing and Utilization 710 sayfa, Uluslararasi, Bölüm: Breeding and Genetics of Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 1-26, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, American Oil Chemistry Society (AOCS), 2015
 • Y. KAYA, V. MIKLIC, I. BALALIC, Sunflower Chemistry Production Processing and Utilization, Uluslararasi, Bölüm: Eastern Europe Perspectives on Sunflower Production and Processing, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 575-638, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, American Oil Chemistry Society (AOCS), 2015
 • J. SINISA, D. MLADINOVIC, Y. KAYA, Sunflower Chemistry Production Processing and Utilization 710 sayfa, Uluslararasi, Bölüm: Breeding and Genetics of Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 1-26, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, American Oil Chemistry Society (AOCS), 2015
 • J. SINISA, D. MLADINOVIC, Y. KAYA, Sunflower Chemistry Production Processing and Utilization 710 sayfa, Uluslararasi, Bölüm: Breeding and Genetics of Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 1-26, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, American Oil Chemistry Society (AOCS), 2015
 • Kaya Y. 2014. Sunflower. A. Pratap. (Ed) Alien Gene Transfer in Crop Plants, Vol. 2. Springer Press. 281-315. (Şubat 2014)
 • Y. KAYA, Alien Gene Transfer in Crop Plants, Uluslararasi, Bölüm: Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 281-315, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, Springer Press, 2014
 • Y. KAYA, Alien Gene Transfer in Crop Plants, Uluslararasi, Bölüm: Sunflower, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 281-315, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI-, Springer Press, 2014
 • Kaya Y., S. Jocic, D. Miladinovic. 2012. Sunflower. S.K. Gupta. (Ed) Technological Innovations in Major World Oil Crops, Vol. 1. Springer Press. 85-129. (Aralık 2012)
 • Kaya, Y., vd. 2009. Agriculture at a Crossroads: Synthesis Report. A Synthesis of the Global and Sub-Global IAASTD Reports. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD). Ed: Beverly D. McIntyre, Hans R. Herren, Judi Wakhungu, Robert T. Watson. Island Press. 106 s. (Ekim 2009)
 • Hovhannisian, A., M. Wurzinger, S. Ali, A. A. Rafea, M. A. M. Gad, A. Emara, J. Albergel, C. D. Diane, A. Gana, S. Tozanli, H. Siadat, S. M. Alayyash, R. Al-Zubi, M. Duwayri, M. Y. Hindiyeh, L. Qaryouti, R. S. Shatnawi, R. Litvak, R. A. Abijaoude, M. Moussaoui, Y. Al Akhzami, D. Al-Yahyaii, A. M. Omezzine, I. Ahmad, M. A. Ali, Y. Memon, F. Panhwar, S. W. Pirzada, A. Suleri, A. Wagha, J. A. Omar, J. E. Isaac, T. Hijawi, N. Mizyed, A. Saleh, A. T. Ayoub, A. El Karib, A. Majok, A. S.M. El Wakeel, C. Studer, N. Chachaty, A. Galie, S. Grando, T. Y. Oweis, M. Qadir, K. H. Shideed, S. S. Rajabovich, M. Annabi, R. B. Zid, M. Guellouz, K. Latiri, L. Zaibet, G. Eraktan, Y. Kaya, A. Tan, A. Uncuoglu, F. Yavuz, S. Kazmi, A. Z. El-Abdin, S. Djalalov, A. A. Tashmatov. 2009. Agriculture at a Crossroads; v.1: Central and West Asia and North Africa. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. Ed: Beverly Mcintyre et al. Island Press. 198 s. (Eylül 2009)
 • A. HOVHANNISIAN, W. M, A. S, R. A. A, G. M. A. M, E. A, A. J, D. D. C, G. A, T. S, S. H, A. M. S, A. R, D. M, H. Y. M, Q. L, S. S. R, L. R, A. A. R, M. M, A. A. Y, A. D, O. M. A, A. I, A. A. M, M. Y, P. F, P. W. S, S. A, W. A, O. A. J, I. E. J, H. T, M. N, S. A, A. T. A, K. E. A, M. A, W. E. S. A, S. C, C. N, G. A, G. S, O. Y. T, Q. M, S. H. K, R. S. S, A. M, Z. B. R, G. M, L. K, Z. L, E. G, K. Y, T. A, U. A, Y. F, K. S, E. Z. A, D. S, T. A. A, Agriculture at a Crossroads v 1 Central and West Asia and North Africa International Assessment of Agricultural Knowledge Science and Technology for Development, Uluslararasi, Basim Türü: Basili+Elektronik , Island Press, 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • E. AKPiNAR, S. HASANÇEBI, Y. KAYA, Ayçiçeginde Mildiyö [Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. and de Toni] Hastaligina Dayanikli Genotiplerin Moleküler Markörler Kullanilarak Belirlenmesi, Anadolu Ege Tarimsal Arastirma Enstitüsü Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 140-153, 12, 2019
 • A. M. GÜRBÜZ, I. KURSUN, E. GÜNAY, Y. KAYA, E. GÖKSEL, S. SÜZER, V. PEKCAN, Bor gübrelemesinin Trakya yöresinde ayçicegi verimi üzerine etkisi, Bor Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 74-85, Ankara-TÜRKIYE, 11, 2016
 • Y. KAYA, Ülkemizde yaglik ayçiçeginin mevcut durumu ve gelecekteki yönü, Tarla Bitkileri Merkez Arastirma Enstitüsü Dergisi, vol. 25, pp. 322-327, Ankara-TÜRKIYE, 12, 2016
 • Y. KAYA, Bitki Islahi ve Önemi, Agromedya Dergisi, vol. 3, no. 17, pp. 36-38, -TÜRKIYE, 2015
 • Y. KAYA, Bitki Islahi ve Önemi, Agromedya Dergisi, vol. 3, no. 17, pp. 36-38, -TÜRKIYE, 2015
 • Kaya, Y. 2014. Ülkemizde Stratejik bir Bitki: Ayçiçeği. Agrotime Uluslar arası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi. 2 (8): 34-40. (Nisan 2014)
 • Semerci, A., Y. Kaya, İ. Şahin, N. Çıtak. 2012. Türkiye’de Yağlı Tohumlar Üretiminde Uygulanan Destekleme Politikalarının Ayçiçeği Ekim Alanları ve Üretici Refahı Üzerine Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 26 (2): (2012) 55-62 (Mayıs 2012)
 • Evci, G., V. Pekcan, M. I. Yilmaz, K. Akın, Y. Kaya. 2011. Bazı Ayçiçeği Hatlarının Trakya Bölgesindeki Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Dayanıklılıklarının Belirlenmesi. Anadolu, 21(1): 36- 43 (Nisan 2011)
 • Yerdelen, A. A. Mermer, F. Dedeoğlu, H. Yıldız, Y. Kaya, S Süzer, M. B. Ocal. 2008. Edirne İlinde Ürün Deseninin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi ve Ayçiçeği Verim Tahmini. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 17 (1-2): 12-18. (Mart 2008)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer, M. İ. Yılmaz. 2007. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L) Tane Veriminin Oluşumunda Rol Oynayan Önemli Verim Öğelerinin Katkı Oranlarının Belirlenmesi. Anadolu. 17 (2): 35-50. (Temmuz 2007)
 • Evci G, Y. Kaya, V. Pekcan S. Durak, T. Kahraman. 2006. Trakya Bölgesinde Ayçiçeği Öncesinde Ön Bitki Tarımının Ayçiçeği Verimine, Uygulanacak Azot Dozuna ve Toprakta Tutulan Su Miktarına Etkisi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 7 (1): 71–75. (Şubat 2006)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan T. Gücer, S. Durak. 2006. Farklı Çevre Koşullarında Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Tane Verimi ve Diğer Verim Öğeleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 7(1): 37-44. (Şubat 2006)
 • Kaya, Y. 2005. Determining Combining Ability in Sunflower (H. annuus L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry. TUBİTAK. 29 (4): 243-250. (Doktora tezinden) (Aralık 2005)
 • Kaya, Y. 2004. Ayçiçeği Biyoteknolojisinde Son Gelişmeler ve Islahında Kullanım Olanakları. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 5(2): 141-147. (Ağustos 2004)
 • Kaya, Y., D. Baltensperger, L. Nelson, J. F. Miller. 2004. Determining Physiological Maturity in Sunflower. Trakya Üniv. Fen Bil. Derg.. 5(1):1-10. (Yüksek Lisans Tezinden) (Şubat 2004)
 • Kaya, Y. I. K. Atakisi, E. Esendal, O. Kolsarıcı. 2003. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Farklı Verim Öğelerinde Melez Gücü ve Azmanlığının Tespiti. Anadolu. 13 (2): 32-47. (Doktora tezinden) (Temmuz 2003)
 • Kaya, Y., I. K. Atakisi. 2003. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Değişik Verim Öğelerinde Path ve Korelasyon Analizi. Anadolu. 13(1): 31-45. (Doktora tezinden) (Ocak 2003)
 • Kaya, Y., İ. K. Atakişi. 2002. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Farklı Verim Karakterlerinde Stabilite Analizi. Anadolu. 12(2): 1-20. (Doktora tezinden) (Aralık 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Evci, G., V. Pekcan, İ. M. Yılmaz, Y. Kaya. 2013. Ayçiçeği ebeveyn hat ve hibritlerin orobanşın yeni ırklarına dayanımlarının ve verim performanslarının belirlenmesi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi. 10-13 Eylül, Konya. (Basımda) (Eylül 2013)
 • Evci, G., V. Pekcan, İ. M. Yılmaz, Y. Kaya, İ. Şahin, N. Cıtak, N. Tuna, O. Ay, A. Pilaslı. 2011. Ayçiçeğinde (H. annuus L.) yağ kalitesi ve verim öğeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül, Bursa. 815-820. (Eylül 2011)
 • Baydar, H., Erbaş, S. Kaya, Y. 2011. Ayçiçeğinde Feromon Olarak Gül Suyunun Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül, Bursa. 964- 967. (Eylül 2011)
 • Öztürk, İ., Kahraman, T., Avcı, R., Kaya, Y. 2011. Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül, Bursa. 181-184 (Eylül 2011)
 • Öztürk, İ., Kahraman, T., Avcı, R., Kaya, Y. 2011. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L) Çeşitlerinde Tane Verimi, Kalite ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül, Bursa. 251-254. (Eylül 2011)
 • Çil, A., Çil, A. N., Kaya, Y., Kıllı, F. 2011. Çukurova Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yağlık Ayçiçeği (H. annuus) Hibritlerinin Agronomik Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi. 14-17 Haziran, Samsun. 438-443. (Haziran 2011)
 • Çil, A., Çil, A. N., Kaya, Y., Kıllı, F. 2011. Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşit ve Hatlarının Çukurova Koşullarında Adaptasyonu. GAP VI. Tarım Kongresi, 09-12 Mayıs, Şanlıurfa. 588-594. (Mayıs 2011)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yılmaz, İ. Şahin, S Gencer, N. Çıtak. 2009. Farklı Çevrelerde Ayçiçeğinde Oleik Asit Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay 19-22 Ekim. 1: 159-163. (Ekim 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer I. M. Yılmaz. 2009. Bazı Çerezlik Ayçiçeği Hibritlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Karşılaştırılması. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay 19-22 Ekim. 1: 154-158. (Ekim 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yılmaz. 2009. Ayçiçeğinde Imidazolinone Grubu Herbisitlere Dayanıklılığın Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, Van. 15-18 Temmuz. 294. (Temmuz 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer, I. M. Yılmaz. 2009. Ayçiçeği Hibritlerinde Canavar Otuna (Orobanche Cernua Loeffl.) Dayanıklılığın Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, Van. 15-18 Temmuz. 290. (Haziran 2009)
 • Kaya, Y., G. Evci, , S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2007. Ayçiçeğinde Kümeleme (Cluster) Analizinden Yararlanarak Hibrit ve Hatların Sınıflandırılması. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum. 25-29 Haziran. 579-582. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2007. Ayçiçeğinde Sulfonyl Urea Grubu (SU) Herbisitlere Dayanıklı Hatların Islahı. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum. 25-29 Haziran. 366-369. (Haziran 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gucer, I. M. Yilmaz. 2007. Ayçiçeğinde Oleik Asidi Yüksek Hatların Islahı ve Hibritlerin Geliştirilmesi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum. 25-29 Haziran. 433-436. (Haziran 2007)
 • Semerci, A., Y. Kaya. 2007. Ayçiçeği Üretiminde Maliyet, Parite ve Uzun Dönem Eğilimleri. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 284-293. (Mayıs 2007)
 • Semerci, A., Y. Kaya. 2007. Trakya’da Ayçiçeği Üreten İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 141-148. (Mayıs 2007)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Kaya, M. Kaya. 2007. Oleik Tip Ayçiçeği Tarımı ve Gelecekteki Yönü. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 134-140. (Mayıs 2007)
 • Kaya, Y., V. Kaya, M. Kaya ve A. Semerci. 2007. Dünya Yağlı Tohumlar Ticareti ve Gelecekteki Projeksiyonları. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 128-133. (Mayıs 2007)
 • Kaya, Y., V. Kaya, M. Kaya, A. Semerci. 2007. Türkiye Yağlı Tohumlar Üretimi ve Gelecekteki Yönü. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 158-163. (Mayıs 2007)
 • Kaya, Y., V. Kaya, M. Kaya, A. Semerci, G. Evci. 2007. Dünya Ayçiçeği Ticaretinin Mevcut Durumu ve Geleceğe Dönük Politikalar. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs. Samsun. 123-127. (Mayıs 2007)
 • Turhan, H., Y. Kaya, İ. Öztürk. 2005. Bazı Hibrit Ayçiçeği Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Yağ Oranlarının Karşılaştırılması. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi. 5-9 Eylül, Antalya. 21-24. (Eylül 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer, A. Üstün. 2005. Yağlık Ayçiçeğinde Verim İlişkileri. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi. 5- 9 Eylül, Antalya. 619-623. (Eylül 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan T. Gücer, S. Durak. 2005. Çerezlik Ayçiçeğinde Bazı Köy Çeşitleri ve Hibritlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi. 5-9 Eylül, Antalya. 631-636. (Eylül 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, S. Durak, V. Pekcan, T. Gücer. 2005. Ayçiçeğinde Tane Doldurma Süresinin Tane Verimi ve Diğer Önemli Verim Öğelerine Etkisi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi. 5-9 Eylül, Antalya. 1-6. (Eylül 2005)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer. 2003. Ülkemizde Bazı Ticari Ayçiçeği Hibritlerinin Farklı Yıllarda Edirne Koşullarında Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13-17 Ekim, Diyarbakır. 250-255. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer. 2003. Ayçiçeğinde Tane ve Yağ Veriminin Oluşumunda Etkili Verim Öğelerinin Katkı Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13-17 Ekim, Diyarbakır. 120-125. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gücer. 2003. Ayçiçeğinde Imidazolinone Grubu Herbisitlere Dayanıklı Çeşit ve Hatlarının Geliştirilmesi ve Islahı. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13-17 Ekim, Diyarbakır. 163-168. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y., G. Evci, V. Pekcan, T. Gucer. 2003. Ayçiçeğinde Orobanş Parazitine (Orobanche spp.) Dayanıklı Çeşit ve Hatların Tespiti ve Islahı. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13-17 Ekim, Diyarbakır. 175-179. (Ekim 2003)
 • Kaya, Y. 2002. Ülkemizde Yağlık Hibrit Ayçiçeği Tohumluk Üretimi ve Sorunları. Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi - IZMIR. 11-13 Eylül. 259-266. (Eylül 2002)
 • Kaya, Y. 2002. Ülkemizde Çerezlik Ayçiçeği Tohumluk Üretimi ve Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları. Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi - IZMIR, 11-13 Eylül. 75-86. (Eylül 2002)
 • Kaya, Y. 2001. Edirne koşullarında Ayçiçeği Hibritlerinin Farklı Yıllarda Olgunluk Açısından Gün Derece Toplamlarını Kullanarak Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. 4. Tarla Bitkileri Kongresi - Tekirdağ. 17-21 Eylül. 367-372. (Eylül 2001)
 • Kaya, Y., H. Mutlu, G. Evci. 2001. Ülkemizde Çerezlik Ayçiçeğinin Durumu ve Ekilen Köy Populasyonlarının Bazı Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 4. Tarla Bitkileri Kongresi - Tekirdağ. 17-21 Eylül. 91-94. (Eylül 2001)
 • Kaya, Y., H. Mutlu. 2001. Türkiye’de Üçlü Hibritlerin Ayçiçeği Üretiminde Kullanım Olanakları. 4. Tarla Bitkileri Kongresi - Tekirdağ. 17-21 Eylül. 1-6. (Eylül 2001)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Yağlı Tohumlar: TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SEMPOZYUM: STRATEJİK TARIM ALANLARIMIZ: FIRSATLAR VE TEHDİTLER PANELİ, 15 Ocak 2014 Ankara, (Ocak 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • 1. Bitki Islahçıları Derneği (Kurucu Başkan) 2. Türkiye Bitki Islahçıları Alt Birliği (Kurucu Üye) 3. Karadeniz Biyoteknoloji Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) 4. Uluslararası Ayçiçeği Derneği (Başkan) 5. Türkiye Ziraat Mühendisleri Birliği (Edirne İl Temsilcisi) 6. Ziraat Mühendisleri Odası 7. Tarla Bitkileri Bilimi Derneği 8. Avrupa Bitki Islahçıları Derneği( EUCARPIA) 9. Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu 10. Uluslararası Parazit Bitkiler Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Field Crops Research (Mart 2014)
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Ocak 2014)
 • 1. The Journal of Multi-Lingual Network of the Professional Society in Organic Agriculture Rousse, Bulgaristan (Editör) 2. Field and Vegetable Crops Research Novisad, Sırbistan (Editör) 3. TÜRKTOB Dergi, Ankara, Türkiye (Editör) 4. Helia, FAO Sunflower Journal Almanya (Editör)

Yapılan Hakemlikler

 • 1. Theoretical and Applied Genetics Almanya (Hakem) 2. Plant Breeding Almanya (Hakem) 3. Turkish Journal of Agricultural and Forestry Türkiye (Hakem) 4. Turkish Journal of Field Crops Türkiye (Hakem) 5. Turkish Journal of Biology (TÜBİTAK) Türkiye (Hakem) 6. American Journal of Experimental Agriculture ABD (Hakem) 7. Archives of Agronomy and Soil Science Almanya (Hakem) 8. SABRAO Journal of Breeding and Genetics Avustralya (Hakem) 9. Molecular Breeding Almanya (Hakem) 10. International Journal of Plant Production İran (Hakem) 11. Central European Journal of Biology Almanya (Hakem)

Projeler

 • -Tübitak 1001, Ayçiçegi Helianthus annuus L nde Orobans ve Herbisite Dayanikli Dihaploit Hatlarin In Vitro Kosullarda Gelistirilmesi 214O274, Ayçiçegi Orobans ve IMI Herbisitlerine Dayaniklilik Double Haploid Doku Kültürü, Baslangiç Tarihi: 21.04.2018, Bitis Tarihi : 26.10.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • -Tübitak 1001, Ayçiçegi Helianthus annuus L nde Orobans ve Herbisite Dayanikli Dihaploit Hatlarin In Vitro Kosullarda Gelistirilmesi 214O274, Ayçiçegi Orobans ve IMI Herbisitlerine Dayaniklilik Double Haploid Doku Kültürü, Baslangiç Tarihi: 21.04.2018, Bitis Tarihi : 26.10.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • -Tübitak 1001, Ayçiçegi Helianthus annuus L nde Orobans ve Herbisite Dayanikli Dihaploit Hatlarin In Vitro Kosullarda Gelistirilmesi 214O274, Ayçiçegi Orobans ve IMI Herbisitlerine Dayaniklilik Double Haploid Doku Kültürü, Baslangiç Tarihi: 21.04.2018, Bitis Tarihi : 26.10.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde Mildiyö Hastaligina Dayanikliligin Belirlenmesinde Moleküler Markirlarin Kullanimi, Ayçiçegi Mildiyösü, Baslangiç Tarihi: 27.01.2016, Bitis Tarihi : 26.01.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Kalkinma Bakanligi, Moleküler Tarimsal Tani Laboratuvari Kurulumu, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Moleküler Tarimsal Tani Laboratuvari Kurulumu ve mevcut olan fiziki altyapisini gelistirilmesi gerçeklestirilmistir., Baslangiç Tarihi: 01.09.2016, Bitis Tarihi : 31.08.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde Mildiyö Hastaligina Dayanikliligin Belirlenmesinde Moleküler Markirlarin Kullanimi, Ayçiçeginin en önemli hastaliklarindan biri mildiyö hastaligisir. Mildiyö hastaligina dayaniklilik zaman zaman kirilmakta ve yeni dayanikli genlerin islah programlarina alinmasi gereklidir. Bu çalismada islah programlari için dayaniklilikg bilinen genlerin moleküler markirlarin optimizasonu çalisilmistir., Baslangiç Tarihi: 27.01.2016, Bitis Tarihi : 26.01.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Avrupa Birligi, Avrupa Bitki Islahi Koleji Projesi, Bitki islahinda Yüksek Lisans, Baslangiç Tarihi: 01.01.2016, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde Mildiyö (Köse) Hastaligina Dayanikli Genotiplerin Moleküler Markirlar Kullanilarak Belirlenmesi, Moleküler Markir, Ayçiçegi mildiyösü, Baslangiç Tarihi: 26.12.2016, Bitis Tarihi : 25.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, OLEIK TIP RAFINE AYÇIÇEGI YAGININ DERIN YAGDA KIZARTMA ILE TERMAL STABILITESININ ARASTIRILMASI, Ayçiçegi Yagi, Yüksek Oleik, Baslangiç Tarihi: 19.10.2016, Bitis Tarihi : 20.09.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Diger (Ulusal), Türkiye Yerel Çeltik Çesitlerinin Agronomik ve Moleküler Karakterizasyonu, Üretimdeki Çesitleri Ayirt Edici Markirlarin Belirlenmesi, Çeltik Gen Kaynaklari, Baslangiç Tarihi: 01.01.2016, Bitis Tarihi : 22.04.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde Mildiyö Hastaligina Dayanikliligin Belirlenmesinde Moleküler Markirlarin Kullanimi, Ayçiçegi Mildiyösü, Baslangiç Tarihi: 27.01.2016, Bitis Tarihi : 26.01.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • TÜBİTAK - Moleküler teknolojiler kullanarak ayçiçeğinde orobanşa (Orobanche spp) dayanıklı ve oleik asit içeriği yüksek ebeveyn hatlarının geliştirilmesi (3110026) (2011-2014) - Agromar Tar. Ür. T.AŞ. (Aralık 2014)
 • TAGEM - İç Anadolu Bölgesi Koşullarına Uygun Çerezlik Ayçiçeği Hibritlerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Hibritlerin Adaptasyon ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2012-2014) - AVESA Tohum Ltd Şti (Aralık 2014)
 • BOREN PROJESİ - Trakya yöresinde ayçiçeği yetiştiriciliğinde Borun (B) ihtiyaç durumunun belirlenmesi ve verim üzerine etkileri (Aralık 2014)
 • Ayçiçeğinde problem olan Orobanşın yeni ırkına dayanıklı genlerin markır yardımıyla belirlenmesi (BAP Projesi) (Mayıs 2014)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde problem olan Orobansin yeni irkina dayanikli genlerin markir yardimiyla belirlenmesi, Ayçiçegi Orobans Moleküler Markir, Baslangiç Tarihi: 22.06.2014, Bitis Tarihi : 12.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde problem olan Orobansin yeni irkina dayanikli genlerin markir yardimiyla belirlenmesi, Ayçiçegi Orobans Moleküler Markir, Baslangiç Tarihi: 22.06.2014, Bitis Tarihi : 12.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Ayçiçeginde problem olan Orobansin yeni irkina dayanikli genlerin markir yardimiyla belirlenmesi, Ayçiçegi Orobans Moleküler Markir, Baslangiç Tarihi: 22.06.2014, Bitis Tarihi : 12.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • TAGEM Özel Sektör ARGE - Ayçiçeğinde Orobanş Parazitine ve Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Yüksek Oleik Aside Sahip Ayçiçeği Hibrit Çeşit Geliştirilmesi (2011- 2013) - Trakya Birlik (Aralık 2013)
 • TAGEM Hibrit Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları (Aralık 2013)
 • TAGEM Özel Sektör ARGE - Ayçiçeği Tarımında Verimlilik ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin Belirlenmesi (2009- 2011) - Trakya Birlik (Aralık 2011)
 • TAGEM Özel Sektör ARGE - Yüksek ve Orta Oleik Yağ Aside Sahip Ayçiçeği Hibritlerinin Islahı ve Adaptasyonlarının Belirlenmesi (2009- 2011) - Trakya Birlik (Aralık 2011)
 • TÜBİTAK - Türkiye'deki çerezlik ayçiçeği çeşitlerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve standardizasyonu (3120172) (2007-2009) - Palancı Gıda ARGE T. A.Ş. (Aralık 2009)
 • TÜBİTAK - Biotik ve abiotik strese dayanıklı linoleik, orta veya yüksek oleik asit içeren Macaristan ve Türkiye ayçiçeği ortak hibritleri ıslahı
 • TAGEM - Trakya Bölgesinde Ayçiçeğinde Problem Olan Orobanşın Yeni Irklarının Tespiti ve Bu Irklara Dayanıklı Ayçiçeği Saf Hatlarının ve Hibritlerinin Geliştirilmesi
 • TAGEM - Çerezlik Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları
 • TAGEM - Hibrit Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları
 • TAGEM - Edirne İlinde Ürün Deseninin Belirlenmesi ve Ayçiçeği Verimi Tahmini
 • TAGEM - GAP Yağlı Tohumlar Entegre Ürün Yönetimi
 • TAGEM - Türkiye Yağlı Tohumlar Adaptasyon Projesi
 • TAGEM - Trakya’da Ayçiçeği Üreten Tarım İşletmelerinde Girdi Kullanımı ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin Araştırılması
 • TAGEM - Ülkesel Ayçiçeği Projesi (Aralık 1996)

Ödüller

 • Yılın Bitki Islahçısı - 2017 (Mayıs 2017)
 • Fahri Diploma (Mayıs 2015)
 • Fahri Doktora - Moldova Bilimler Akademisi (Nisan 2014)
 • En Basarili Ziraat Mühendisi - Arastirma, Yil: 2012, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birligi - Ankara
 • Kamu Çalışanları Vakfı - Edirne 2011 Yılının Kamu Çalışanı - Edirne (Aralık 2011)

Diğer

 • B. ARSLAN, Y. KAYA, Tohum, Tohumculuk ve Teknolojileri, Ulusal, Bölüm: Melez Ayçiçeginde Tohumluk Üretimi ve Sertifikasyonu, Basim Türü: Basili, pp. 839-873, TÜRKIYE-ANKARA, ISBN978-605-64360-1-7, Arkadas Basim, 20191. Basim
 • Kaya, Y. 2014. Türkiye’de Hibrit Ayçiçeği Tohumluk Üretimi. Agromedya Dergisi. 2 (9): 26-32. (Nisan 2014)
 • Kaya, Y. 2013. Ayçiçeği: Türkiye’nin En Önemli Yağ Bitkisi. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi. 2 (7): 20-23. (Ağustos 2013)
 • Y. KAYA, Tohumda ve Tohumculukta Dogrulari Bilin Istedik TURKTOB ve EGD Toplantisi Kitabi, Ulusal, Bölüm: Bitki Islahi ve Çesit Gelistirme, Basim Türü: Basili, pp. 68-117, TÜRKIYE-BURSA, TURKTOB, 2012
 • Y. KAYA, Tohumda ve Tohumculukta Dogrulari Bilin Istedik TURKTOB ve EGD Toplantisi Kitabi, Ulusal, Bölüm: Bitki Islahi ve Çesit Gelistirme, Basim Türü: Basili, pp. 68-117, TÜRKIYE-BURSA, TURKTOB, 2012
 • Y. KAYA, Tohumda ve Tohumculukta Dogrulari Bilin Istedik TURKTOB ve EGD Toplantisi Kitabi, Ulusal, Bölüm: Bitki Islahi ve Çesit Gelistirme, Basim Türü: Basili, pp. 68-117, TÜRKIYE-BURSA, TURKTOB, 2012
 • Kaya, Y. 2008. Ayçiçeğinde Gübreleme. Gübretaş Verim Dergisi. 4 (12):12. (Ekim 2008)
 • Kaya, Y. ve Diğerleri. 2007. Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Türkiye 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013). Devlet Planlama Teşkilatı, ANKARA. OIK: 666. Yayın No: 2713. 101 sayfa (Ocak 2007)
 • Kaya, Y. 2003. Ayçiçeğinde Sitoplazmik Erkek Kısırlığın Kullanımı. Ekin Dergisi. 49-51. (Ağustos 2003)
 • Kaya, Y. 2003. Ayçiçek Tarımı. Tarım İstanbul Dergisi. 84. 24-25 (Mayıs 2003)
 • Kaya, Y. 2003. Ayçiçeğinde Orobanş ve Mücadelesi. Tarım İstanbul Dergisi. 84. 26-28. (Nisan 2003)
 • Kaya, Y. 2003. Türkiye’deki yağlık ayçiçeği üretiminin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri. CINE TARIM Dergisi. 48: 44-45. (Mart 2003)
 • Kaya, Y. 2002. Ayçiçeği Kabuğunun Değerlendirilmesi ve İçeriği. CINE TARIM Dergisi. 43. 34-35. (Haziran 2002)
 • Kaya, Y. 2002. İnternette Bazı Tarımsal Veri Kaynakları. HASAD Dergisi. 18: 34-35. (Nisan 2002)
 • Kaya, Y., ve Diğerleri. 2000. Bitkisel üretim özel ihtisas komisyonu Sanayi bitkileri alt komisyon raporu. Türkiye 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005). Devlet Planlama Teşkilatı, ANKARA. OIK: 656. Yayın No: 2648. 447 sayfa. (Ocak 2000)

» Projeler

Uluslararası » Erasmus » Diğer

Avrupa Bitki Islahı Koleji Projesi (Erasmus, Horizon 2020) (256.416 €)
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Ege Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde Orobanş ve Herbisite Dayanıklı Dihaploit Hatların In Vitro Koşullarda Geliştirilmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Marmara Üniversitesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Ulusal » TUBİTAK » 1003

KLASİK VE MOLEKÜLER ISLAH YÖNTEMLERİ KULLANILARAK, OLEIK ASIT IÇERIĞI YÜKSEK VE OROBANŞ (Orobanche cumana Wallr.)’A DAYANIKLI AYÇIÇEĞI (Helianthus annuus L.) HATLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniverstesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (1505)

08 TR 003 Hibrit Ayçiçeği Çeşidinin Mildiyö (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. and de Toni) Hastalığına Genetik Olarak Dayanıklı Duruma Getirilmesi
Proje Türü : Diğer     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Ulusal » TUBİTAK » 1001

AYÇIÇEĞINDE (HELIANTHUS ANNUUS L.) KURAKLIĞA DAYANIKLI GENETİK MATERYALIN BELİRLENMESİ VE ISLAH PROGRAMLARINDA KULLANILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Danışman     Kurum : Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü

» Verdiği Dersler

Bitki Gen Kaynakları Kullanılması ve Korunması

Biyometri

Genetik ve Biyomühendislikte Seminer

İleri Biyoistatistik

İleri Hibrit Islahı

Kültür Bitkilerinde Melezleme Teknikleri

Tohum Üretim Teknolojisi II

Tohumluk Üretim Teknolojisi I

» Duyurular

14 Ocak 2016 » INTERNATIONAL SUNFLOWER CONFERENCE