» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E. (2022). Perceptions of teachers, school counselors, and school administrations’ perceptions of factors effecting the success of inclusive practices. Educational Academic Research, 44(1): 54-65 l doi: 10.54614/AUJKKEF.2022.848582 (Mart 2022)
 • Burak, E., Özden, E. ve Sardroud, E. M. (2022). Okul öncesi öğretmenlerin otizm spektrum bozukluğu bilgileriyle problem davranışlardan rahatsız olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Trakya Eğitim Dergisi, 12(1), 385-399 Doi: 10.24315/tred.906666 (Ocak 2022)
 • Burak, Y. ve Ahmetoğlu, E. (2021). Kaynaştırmada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-41.
 • Ahmetoğlu, E., Burak, Y., & Acar, İ. H. (2019). Otizmli Kaynaştırma/Bütünleştirme Öğrencisine Yönelik His, Tutum ve Görüşler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 231-249. DOI: 10.26468/trakyasobed.551104
 • Burak, Y. & Ahmetoğlu, E. (2019). “Otizmli Çocukların Eğitsel Yerleştirilmesi, Kaynaştırılması ve Bütünleştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 685-730, DOI: 10.29029/busbed.586834
 • Ahmetoğlu, E., Burak, Y., & Acar, İ. H. (2019). Otizmli Öğrencilerin Katıldıkları Başarılı Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Algıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 501-514. DOI: 10.32709/akusosbil.465601
 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E., (2015). Study of Effects of Computer Games on Aggression Level of Children. Turkısh Studıes-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 10, (11), 363-382 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8430

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Türköz, H.K., Burak, Y., & Sert, C. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarında öğrenme güçlüğü belirtisine yönelik Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmaların betimsel açıdan incelenmesi. Balkan Summit IV. International Social Sciences Congress 10-11 Nisan (Online) (Nisan 2021)
 • Burak, Y., Türköz, H.K., Sert, C., & Taşdere, F.K., (2021). Başarılı kaynaştırma uygulamalarına yönelik farklı eğitim kademelerindeki öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi. Balkan Summit IV. International Social Sciences Congress 10-11 Nisan (Online) (Nisan 2021)
 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E., (2020). Öğretmen, rehberlik öğretmeni ve okul yöneticilerinin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen etmenleri değerlendirmesi. VIII. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi 23-24 Aralık 2020 (Sözlü Bildiri-Online). İstanbul-Türkiye (Aralık 2020)
 • Ahmetoğlu, E., Akşin-Yavuz, E., Acar, İ. H., Gıcı-Vatansever, A., Shpendi-Şirin, T., Burak, Y., Aşık-Öztürk, M. & Sönmez, İ. (2019). Children in Action: The Effects of Motor Development Program” in Preschool Years on Motor Development. 6th International Early Childhood Education Congress (Oral Presentation), 2-5 October 2019, Kars-Turkey. (Eylül 2019)
 • Burak, Y., ve Ahmetoğlu, E. (2019) Otizmli Çocukların Eğitsel Yerleştirilmesi, Kaynaştırılması ve Bütünleştirilmesinde Öğretmenlerle İlgili Değişkenlerin İncelenmesi. II. International Elementary Education Congress (Oral Presentation), 23-27 October 2019, Bodrum-Muğla-Turkey. (Mart 2019)
 • Ahmetoğlu, E., Burak, Y., & Acar, İ. H. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisine yönelik his, tutum ve görüşler ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması, International Congress on Science and Education (Oral Presentation), 23-25 Mart 2018 Afyonkarahisar-Turkey. (Mart 2018)
 • Ahmetoğlu, E., Burak, Y., & Acar, İ. H. (2018). Öğretmenlerin otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin katıldıkları kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin algıları, International Congress on Science and Education (Oral Presentation), 23-25 Mart 2018 Afyonkarahisar-Turkey. (Mart 2018)
 • Sert, C. & Burak, Y. (2018). Görsel algı ve öğrencilerin akademik becerileri üzerine bir derleme çalışması, International Congress on Science and Education (Oral Presentation), 23-25 Mart 2018 Afyonkarahisar-Turkey. (Mart 2018)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Burak, Y. Akşin-Yavuz, E. (2022). Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitiminde Değerlendirme (Ed.) S. Ördek-İnceoğlu & D. Evran Erken Çocukluk Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme içinden 209 -240. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara ISBN:978-625-427-761-0 (Aralık 2022)
 • Burak, Y. & Ahmetoğlu, E. (2022). Doğumdan ilkokula adım adım erken okuryazarlık becerileri., (Ed.) S. Sakarya-Maden, S. Dündar, L. Vural, S. Uyanık, & N. Çevik, Üniversiteminiz 40. fakültemizin 30. yılında eğitim çalışmaları s.334 -350 Trakya Üniversitesi Yayın Evi Edirne. ISBN:978-975-374-338-9, (Aralık 2022)
 • Burak, Y. (2021). Türkiye’de bütünleştirme süreci ve yasal dayanaklar. (Ed.) E. Ahmetoğlu & A. Gıcı-Vatansever. Özel eğitimde bütünleştirme Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-417-137-6
 • Burak, Y. & Masanoğlu, A. (2021). Yürütücü işlev becerilerinde problem yaşayan okul öncesi dönem çocuklarında özel gereksinimli olma riskinin değerlendirilmesi. (Ed.) H. Asutay, S. Sakarya-Maden, L. Vural, F. Gürbüz & G. Kurum, Ölçülebilir eğitim: Demirali Yaşar Ergin'e Armağan. Çanakkele: Paradigma Akademi. ISBN: 978-625-8009-01-9
 • Akçayır, İ., Sert, C., & Burak, Y. (2019). “Using Technology in Special Education: a Current Perspective”, Ed. Rıdvan Karabulut, Emel Sardohan-Yıldırım & Neriman Aral, Current Trends in Special Education, Klaipeda-Lithuanian: SRA Academic Publishing, 47-68, ISBN: 978-605-69709-6-2
 • Burak, Y., & İlhan-Ildız G. (2019). “Ebeveynlerde Duygu Sosyalleştirme Davranışları”, Ed. Zafer Gölen & Hasan Babacan, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019/2, Cetinje: IVPE Publishing, 73-85, ISBN: 978-9940-540-90-6
 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E. (2019). “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin Başarılı Bir Biçimde Kaynaştırılmasını ve Bütünleştirilmesini Etkileyen Etmenler”, Ed. Ahmet Dönger & Hacı Yıldız, Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-2019/2, Cetinje: IVPE Publishing, 274-292 ISBN: 978-9940-540-93-7
 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E. (2019). “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitiminde Kullanılan Güncel Uygulamalar”, Ed. Muhammet Baki Minaz, Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, New York: Gece Kitaplığı Yayınevi, 410-428, ISBN: 978-605-7749-08-06
 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E. (2019). “Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler”, Ed. Ahmet Doğanay & Oğuz Kutlu, Eğitim Bilimleri Araştırmaları II, Ankara: Akademisyen Yayınevi. 177- 195, ISBN: 978-605-258-576-4

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Burak, Y., Türköz H. K., Taşdere, F. K. & Sert, C. (2021). Başarılı kaynaştırma uygulamalarına yönelik farklı eğitim kademelerindeki öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2),733- 752. DOI: 10.21666/muefd.899469
 • Burak, Y. & Ahmetoğlu, E. (2020). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Kaynaştırılması ve Bütünleştirilmesinde Öğretmenlerle İlgili Değişkenlerin İncelenmesi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.19(73), 478-503, DOI:10.17755/esosder.598005

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Burak, Y., Özden, E., & Sardroud, E.M. (2021). Okul öncesi öğretmenlerin otizm spektrum bozukluğu bilgileriyle problem davranışlardan rahatsız olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Isparta Otizm Kongresi (Sözlü Bildiri) 04-07 Şubat 2021 Isparta- Türkiye (Şubat 2021)

» Verdiği Dersler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Bireylerin Eğitim (Yüksek Lisans)

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (Yüksek Lisans)

Erken Okuryazarlık (Yüksek Lisans)

Erken Tanı ve Değerlendirme (Yüksek Lisans)

İlköğretimde Kaynaştırma

Kapsayıcı Dil Öğretimi

Kaynaştırma Destek Eğitim Hizmetleri

Okul Öncesi Eğitim Alanında Akademik Makale Yazımı (Yüksek Lisans)

Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi

Özel Eğitim

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Risk Altındaki Çocuklar

Ülkelerarası Karşılaştırmalı Özel Eğitim Programlarının İncelenmesi (Doktora)