» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Central Retinal Artery Occlusion in Takayasu's Arteritis as the First Presentation of the Disease (Ekim 2016)
 • Von Hippel-Lindau disease: the clinical manifestations and genetic analysis results of two cases from a single family (Temmuz 2016)
 • Thickness changes in foveal, macular, and ganglion cell complex regions associated with Behçet uveitis during remission (Haziran 2016)
 • A Moyamoya Patient with Bilateral Consecutive Branch Retinal Vein Occlusion. (Şubat 2016)
 • Refraktif akomodatif ezotropyada stereopsis için prognostik faktörler (Nisan 2015)
 • Rekürren optik nöritte yükselmiş nötrofil lenfosit oranı
 • Case report: First evidence of human zoonotic infection by Onchocerca lupi (spirurida, onchocercidae (Ocak 2011)
  12
  ATIF
 • Diagnostic occlusion test in intermittent exotropia. JAAPOS. 2008; 12(5): 504–506 (Mayıs 2008)
  1
  ATIF
 • Systemic and topical fresh-frozen plasma treatment in a newborn with ligneous conjunctivitis. Cornea. 2008; 27(4); 501–503. (Nisan 2008)
  4
  ATIF
 • Tomatır DK, Erda N, Gürlü VP. Effects of different contact lens materials and contact lens-wearing periods on conjunctival cytology in asymptomatic contact lens wearers. Eye and Contact Lens. 2008; 34(3): 166–168 (Mart 2008)
  2
  ATIF
 • Fluorescein angiographic findings in cases with intermediate uveitis in the inactive phase. Can J Ophthalmol. 2007; 42(1): 107–109. (Ocak 2007)
  1
  ATIF
 • Corneal bee sting-induced endothelial changes. Cornea. 2006; 25(8): 981–983. (Ağustos 2006)
  3
  ATIF
 • Santral seröz korioretinopatili olgularda geç dönem makula fonksiyonları (Nisan 2005)
  7
  ATIF
 • Von Hippel-Lindau disease: the clinical manifestations and genetic analysis results of two cases from a single family

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Corneal Endothelial Damages After Abuse of Topical Proparacaine: Case Report. (Ekim 2016)
 • Coexistence of optic pit and coloboma of iris, lens, and choroid: a case report. (Eylül 2016)
 • Serrasya Likefasiens Bakterisine Bağlı Gelişen Keratit Olgusu (Haziran 2016)
 • Endogenous Endophthalmitis Due to Escherichia Coli and Management
 • Preeklampsi Olgusunda Geçici Görme Azlığı ve Persistan Konsantrik Görme Alanı Defekti

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Toksik keratopati zemininde gelişen sekonder fungal keratit : Olgu sunumu (Eylül 2015)
 • Farklı diabetik retinopati şiddetlerindeki makula ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab (Haziran 2015)
 • pediatrik travmatik kataraktların uzun dönem sonuçları (Şubat 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tıkayıcı Vaskülitle Seyreden İki Sekonder Frosted Branch Angiitis Olgusu (Kasım 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Intravitreal Aflibercept outcomes in intravitreal ranibizumab resistant Age-Related Macular Degeneration (AMD) patients (Eylül 2016)
 • Diyabetik Makula Ödemi Tedavisinde Uygulanan İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonlarının Görsel ve Anatomik Başarı Üzerine Etkileri (Kasım 2014)
 • Duane Retraksiyon Sendromlu Olgularda Diplopi Varlığının Araştırılması (Kasım 2014)
 • Yaş Tip Makula Dejenerasyonunda İntravitreal Ranibizumab Tedavisine 1 Yıllık Yanıtın Değerlendirilmesi (Kasım 2014)
 • Hidroksiklorokine Bağlı Toksik Makulopatinin Erken Tanısında OKT'nin Rolü (Kasım 2014)
 • Psödoeksfoliatif Glokomlu Gözlerde Trabekülektominin Uzun Dönem Sonuçları (Kasım 2014)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • İcare Rebound Tonometresi İle Yapılan Ölçümlerin Goldmann Aplanasyon Tonometresi, Pnömatik Tonometre, Perkins Tonometresi, Pascal Dinamik Kontür Tonometresi İle Yapılan Ölçümler İle Karşılaştırılması (Eylül 2015)
 • Psödoeksfoliasyon Sendromlu Gözler İle Normal Gözlerin Makular Kalınlık ve Peripapiller Sinir Lifi Kalınlıklarının Karşılaştırılması (Eylül 2015)
 • Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği (Mayıs 2015)
 • Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Deksametazon İmplantın Etkinliği (Mayıs 2015)
 • Hidroksiklorokin Kullanan Olgularda Makula ve Optik Sinir Değişiklikleri (Mayıs 2015)
 • Retina Ven Kök Tıkanıklığında Klinik seyir ve Prognoz (Mart 2015)
 • Nonarteritik İskemik Optik Nöropatili Olgularda Optik Koherens Tomografi Bulguları (Ocak 2015)

Projeler

 • İcare Rebound Tonometresi İle Yapılan Ölçümlerin Goldmann Aplanasyon Tonometresi, Pnömatik Tonometre, Perkins Tonometresi, Pascal Dinamik Kontür Tonometresi İle Yapılan Ölçümler İle Karşılaştırılması (Eylül 2015)