» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Investigation of the in Turkey and Bakery Product Marketing Management of Business: The Role of Edirne example, Academic Perspective Magazine, Jalalabad-KYRGYZSTAN: Turkish World Kyrgyz-Turkish University Institute of Social Sciences, Economics and Entrepreneurship. (Ocak 2013)
 • Demiraslan V., Azabağaoglu O., (2012). Investigation of the in Turkey and Bakery Product Marketing Management of Business: The Role of Edirne Case, Patriotic O., (Eds.). Journal of Balkan Social Sciences, (vol: 1, number 2, pp.49-67). Tekirdağ: Namık Kemal University. (Eylül 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Demiraslan, V., Şino D. (2019). Dijital Bankacılık, Dimitrov, D., vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, IX. IBANESS Congress Series-Tekirdağ/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.598-600). (Ekim 2019)
 • Demiraslan, V., Derin M. (2019). Toplum 5.0'da Robotik ve Dünya sibernetik Kurucusu El-Cezeri, Dimitrov, D., vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, . IBANESS Congress Series-Tekirdağ/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.-). (Mart 2019)
 • Demiraslan, V., Derin M. (2018). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Turizm Sektörüne Katkısı Kapıkule Sınır Kapısı Uygulama Örneği, Gönenç Güler, E., (Ed.), The Internatıonal Sustaınable Tourısm And Envıronment Protectıon Conference, Edirne/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.24-29). (Kasım 2018)
 • Demiraslan, V., Şino D. (2018). Dijital Çağda Ekonomik Fırsatlar, Dimitrov, D., vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, IX. IBANESS Congress Series-Tekirdağ/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.246-255). (Eylül 2018)
 • Demiraslan, V., Şino D., Elaldı, F. (2018). Eğitim ve Öğretimde Büyük Veri, Dimitrov, D., vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, VII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.-). (Mart 2018)
 • Demiraslan, V., Elaldı, F. (2017). İşletmelerde ve Kamu Kurumlarında Bilgi Gizliliği ve Güvenliği ile Türk Hukukunda Bilişim Suçlarının Yeri ve Önemi, Dimitrov, D., vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, V. IBANESS Congress Series-Kırklareli/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.59-70). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Eylül 2017)
 • Demiraslan, V., Elaldı, F. (2017). Elektronik Ticaretin Dünden Bugüne Gelişimi, Geleceği ve KOBİ'lere Olan Etkileri, Dimitrov, D., vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series-Edirne/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.1321-1333). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Mart 2017)
 • Türkiye’de ki Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Pazarlama Yönetimleri Açısından İncelenmesi: Edirne Rolü Örneği, III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı içinde, Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Ekim 2011)

Diğer

 • Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kilometre Taşları ve E-Ticaretin Gelişimine Olan Etkileri, Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Türkistan-KAZAKİSTAN. (Ocak 2016)
 • Türkiye'de Elektronik Ticaret Siteleri ve E-Ticaret SWOT Analizi Örnekleri, Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Türkistan-KAZAKİSTAN (Aralık 2015)
 • Demiraslan V., (2014). Elektronik Ticaret ve Türkiye’deki Durumu, Gündem Gazetesi, Uzunköprü-Edirne: Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (Eylül 2014)

» Verdiği Dersler

Bilinçli Teknoloji Kullanımı

Büyüme ve Gelişme Ekonomisi

Dijital Dönüşüm

Dijital Pazarlama

E-Devlet, E-Belediyecilik

Elektronik Ticaret

Nöro Pazarlama

Ofis Programları

Teknolojik Yakınsallık

Temel Bilgi Teknolojileri

Temel Ekonomi

Yönetim ve Organizasyon