» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Türkiye’de ki Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Pazarlama Yönetimleri Açısından İncelenmesi: Edirne Rolü Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Celalabat-KIRGIZİSTAN: Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi. (Ocak 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Demiraslan, V., Elaldı, F. (2017). İşletmelerde ve Kamu Kurumlarında Bilgi Gizliliği ve Güvenliği ile Türk Hukukunda Bilişim Suçlarının Yeri ve Önemi, Dimitrov, D., vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, V. IBANESS Congress Series-Kırklareli/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.59-70). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Eylül 2017)
  • Demiraslan, V., Elaldı, F. (2017). Elektronik Ticaretin Dünden Bugüne Gelişimi, Geleceği ve KOBİ'lere Olan Etkileri, Dimitrov, D., vd.(Ed.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, III. IBANESS Congress Series-Edirne/Turkey, Bildiriler Kitabı içinde (ss.1321-1333). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Mart 2017)
  • Türkiye’de ki Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Pazarlama Yönetimleri Açısından İncelenmesi: Edirne Rolü Örneği, III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı içinde, Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi. (Ekim 2011)

Diğer

  • Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kilometre Taşları ve E-Ticaretin Gelişimine Olan Etkileri, Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Türkistan-KAZAKİSTAN. (Ocak 2016)
  • Türkiye'de Elektronik Ticaret Siteleri ve E-Ticaret SWOT Analizi Örnekleri, Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Türkistan-KAZAKİSTAN (Aralık 2015)

» Verdiği Dersler

bilgi ve iletişim teknolojileri

elektronik ticaret

ofis programları-1

ofis programları-2

teknoloji kullanımı