» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Duymaz, K. & Aksoy, V. (2023). A test of associative olfactory learning in the ant Formica clara (Hymenoptera: Formicidae); the power of MaLER based conditioning protocol. Animal Biology, 85-97. (Ocak 2023)
 • Camlitepe, Y. & Aksoy, V. (2019). Distribution and Conservation Status of the European Red Wood Ant Species Formica pratensis Retzius, 1783 (Hymenoptera, Formicidae) in (European) Turkey. Journal of the Entomological Research Society. 21(2), 199-211. (Temmuz 2019)
  4
  ATIF
 • Herbert C. Wagner, Celal Karaman, Volkan Aksoy & Kadri Kiran (2018). A mixed colony of Tetramorium immigrans Santschi, 1927 and the putative social parasite Tetramorium aspina sp.n. (Hymenoptera: Formicidae). MYrmecological News, 28: 25-33 (Eylül 2018)
  10
  ATIF
 • Aksoy V, Camlitepe Y. (2018) Spectral sensitivities of ants – a review. Animal Biology.68 (1): 55-73 (Şubat 2018)
  13
  ATIF
 • Aksoy V, Camlitepe Y. (2018). Effects of genetic relatedness, spatial distance and context on intraspecific aggression in the red wood ant Formica pratensis (Hymenoptera: Formicidae). Turkish Journal of Zoology, 42: 297-306 (Ocak 2018)
 • Karaman, C., Kiran, K., Aksoy, V., Çamlıtepe, Y. (2017). A new species of the genus Camponotus (Mayr) (Hymenoptera, Formicidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 41: 998-1004. (Kasım 2017)
  6
  ATIF
 • Kıran, K., Karaman, C., Albena, L-G. & Aksoy, V. (2017) Two new species of the "ultimate" parasitic ant genus Teleutomyrmex KUTTER, 1950 (Hymenoptera: Formicidae) from the Western Palaearctic. Myrmecological News, 25, 145-155. (Ekim 2017)
  13
  ATIF
 • Karaman, C., Kiran, K., Aksoy, V. & Camlitepe, Y. (2015) First Record of The South European Rare Parasitic Ant Species Camponotus universitatis Forel (Hymenoptera, Formicidae) in Asia. Journal of the Entomological Research Society, 17, 45-49. (Mart 2015)
  8
  ATIF
 • Yilmaz, A., Aksoy, V., Camlitepe, Y., Giurfa, M. (2014). Eye structure, activity rhythms and visually-driven behavior are tuned to visual niche in ants. Frontiers in Behavioral Neuroscience. doi: 10.3389/fnbeh.2014.00205 (Mayıs 2014)
  22
  ATIF
 • Aksoy, V. (2014) Experience based use of landmark and vector based orientation during homing by the ant Formica cunicularia (Hymenoptera: Formicidae, Journal of Insect Behavior, 27(3): 357-369.
  1
  ATIF
 • Aksoy, V. & Çamlıtepe, Y. (2014) A behavioral analysis of achromatic cue perception by the ant Cataglyphis aenescens (Hymenoptera; Formicidae), Turkish Journal of Zoology, 38(2): 199-208.
  7
  ATIF
 • Aksoy, V. and Camlitepe, Y. (2012). Behavioural analysis of chromatic and achromatic vision in the ant Formica cunicularia (Hymenoptera: Formicidae). Vision Research, 67; 28-36.
  26
  ATIF
 • Camlitepe, Y and Aksoy, V. (2010). First evidence of fine colour discrimination ability in ants (Hymenoptera, Formicidae). 213; 72-77.
  31
  ATIF
 • Camlitepe, Y., Aksoy, V., Uren, N., Yilmaz, A., Becenen, I. (2005). An experimental analysis on the magnetic field sensitivity of the black-meadow ant Formica pratensis Retzius (Hymenoptera: Formicidae). Acta Biologica Hungarica, Vol. 56, No. 3 (3-4).
  33
  ATIF
 • Aksoy, V., Camlitepe, Y. (2005). Use of idiothetic information for left/right turning memory by the ant Formica pratensis. Biologia, Vol. 60, No.2.
  7
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Albena Lapeva-Gjonova, Kadri Kiran, and Volkan Aksoy (2012). Unusual ant hosts of the socially parasitic ant Anergates atratulus (Schenck, 1852) (Hymenoptera, Formicidae), Psyche, 2012, 1-3.
  4
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aksoy, V. & Çamlıtepe, Y. (2017). Determinants of Intraspecific Aggression of the European Red Wood Ant Formica pratensis (Hymenoptera; Formicidae) in Turkish Thrace. VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 4-7 October 2017, Çanakkale. (Ekim 2017)
 • Çamlıtepe, Y. & Aksoy, V. Some Notes on Nesting Ecology of the European Red Wood Ant Formica pratensis (Hymenoptera; Formicidae) in Turkish Thrace. VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 4-7 October 2017, Çanakkale. (Ekim 2017)
 • Çamlıtepe, Y. & Aksoy, V. (2017) Updated nest numbers and nest features of Formica pratensis (Hymenoptera: Formicidae) in Edirne. VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS SYMPOSIUM. 4-7 October 2017, Çanakkale. (Ekim 2017)
 • Kıran, K., Karaman, C. ve Aksoy, V. (2017). Doğu Karadeniz Bölgesi İç ve Kıyı Kesimlerindeki Karıncaların Tür Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi. Paper presented at the XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne. (Eylül 2017)
 • Sahza Turkovic, Volkan Aksoy, Yılmaz Çamlıtepe (2017). İnsanda Renk Tonu Ayırımı Hassasiyeti ve Etki Eden Faktörler; Deneysel Bir Yaklaşım (Poster Bildiri). XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 Eylül, Edirne. (Eylül 2017)
 • Mine Kafalı, Yılmaz Çamlıtepe, Volkan Aksoy (2017) Karıncalarda Ağır Metal Birikimi Üzerine Bir Ön Çalışma (Sözlü Bildiri). XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 Eylül, Edirne. (Eylül 2017)
 • Karaman, C., Kiran, K., Aksoy, V., Camlitepe, Y. (2013) First record of the south European rare parasitic ant species Camponotus universitatis Forel (Hymenoptera, Formicidae) in Asia, p. 83. In: 5th Central European Workshop of Myrmecology. Schlick-Steiner, B., Arthofer, W. & Steiner, F.M. (eds.), Innsbruck-Austria (September 2013)
 • Kiran, K., Karaman, C., Aksoy V. (2013) Ant fauna (Hymenoptera, Formicidae) of hazelnut and tea orchards in eastern Black Sea region in Turkey, p. 84. In: 5th Central European Workshop of Myrmecology. Schlick-Steiner, B., Arthofer, W. & Steiner, F.M. (eds.), Innsbruck-Austria (September 2013)
 • Camlitepe, Y., Aksoy, V. (2002). How do ants use idiothetic information: an experimental analysis on the black-meadow ant Formica pratensis (Hymenoptera: Formicidae). VII European Congress of Entomology, 7-13 October, 2002, Thessaliniki, Greece.
 • Kıran, K., Aksoy, V., Camlitepe, Y. (2009). Steppic Ant Fauna of Turkey: A preliminary Study. Poster in 3rd Central European Workshop in Myrmecology, 8-10 November, Munich.
 • Kıran K, Aksoy V. (2011) Ant Fauna of Sultan Mountains, Turkey (Hymenoptera: Formicidae). In: 4th Central European Workshop of Myrmecology, CEWM, 15-19 September, Cluj-Napoca, Romania (Abstract).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aksoy, V. & Karaman C. (2021). Should I publish in I edit? A retrospective study for some academic journals in Turkey Universities. Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute, 11(1), 281-284. (Ocak 2021)
 • Soyakça, İ., & Aksoy, V. A PLAY-and-WIN GAME APPROACH FOR DETERMINATION OF STRATEGIES USED IN GAME THEORY. Bartın Üniversitesi Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi, 3(2), 84-93. (Aralık 2020)
 • Karaman, C., Kıran, K., Aksoy, V. (2014). New Records of the genus STRUMIGENYS SMITH, 1860 (Hymenoptera, Formicidae) from Black Sea Region of Turkey. Trakya University Journal of Natural Sciences, 15 (2), 59-63. (Aralık 2014)
  4
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kubilay Duymaz, Volkan Aksoy (2018). Karıncalarda İlişkili Öğrenme ve MaLER Yanıtın Kökenleri. Trakya Üniversiteler Birliği III. Lisansüstü Öğrenci Kongresi. 3 Mayıs 2018, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ. (Mayıs 2018)
 • Kıran K, Karaman C, Aksoy V. Strongylognathus (Hymenoptera, Formicidae) cinsi karıncalarda atipik sosyal parazitlik. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014 (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Karaman C, Kıran K, Aksoy V. Nadir ve Az Bilinen Karınca Cinsi Strumigenys (Hymenoptera, Formicidae) İçin Türkiye’den Yeni Kayıtlar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014 (Haziran 2014)
 • Aksoy V, Karaman C, Kıran K. Anergates atratulus (Hymenoptera: Formicidae) için yeni bir konak karınca cinsi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014 (Haziran 2014)
 • Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Edirne Tür Eylem Planı”. 3. Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 22-23 Mayıs 2014, Kocaeli. (Mayıs 2014)
 • Edirne Tür Eylem Planı Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (Formica pratensis). Göçmen Kuşlar ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Eylem Planı Stratejisi Çalıştayı ve Dünya Sulak Alanlar Günü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2-4 Şubat 2014, Ankara (Şubat 2014)
 • Yılmaz, A., Aksoy, V., Çamlıtepe, Y. ve Giurfa, M. “Krepeskular ve Diurnal Aktivite Gösteren İki Karınca Türünde Spektral Duyarlılığın Karşılaştırmalı Davranışsal Analizi”, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir (2012).
 • Çamlıtepe, Y., Yılmaz, A., Aksoy, V. ve Giurfa, M. “Karıncalarda Günlük Aktivasyon Ritimleri ile Bileşik Gözlerin Çözünürlük Gücü ve Duyarlılık Kapasitesi Arasındaki İlişki”, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir (2012).
 • Aksoy, V., Yılmaz, A. ve Çamlıtepe, Y. “Formica cunicularia (Hymenoptera: Formicidae) Karıncalarında Görsel Bilgi Kullanımına Dayalı Oriyentasyon”, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir (2012).
 • Utku Güner, Yılmaz Çamlıtepe, Kadri Kıran ve Volkan Aksoy, “Karıncaların Ağır Metal Kirliğinin Gösterilmesinde Kullanılması, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 04-07 Ekim 2011.
 • Kıran, K., Aksoy, V., Çamlıtepe, Y, “Sündiken Dağları Karınca Faunası (Hymenoptera: Formicidae), 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010.
 • Yılmaz Çamlıtepe, Volkan Aksoy, Neslihan Üren (2008). Cataglyphis aenescens (Hymenoptera: Formicadae) de renkli görmenin davranışsal analizi XIX. Ulusal Biyololi Kongresi, 23-27 Haziran 2008, TRABZON.
 • Volkan Aksoy, Yılmaz Çamlıtepe (2008). Formica cunicularia (Hymenoptera: Formicidae) işçileri renk tonu ayırımı yapabiliyorlar mı? XIX. Ulusal Biyololi Kongresi, 23-27 Haziran 2008, TRABZON
 • Yılmaz Çamlıtepe, Volkan Aksoy, Neslıhan Üren, A. Kamuran Türkoğlu, Ayşe Yılmaz (2006). Siyah sırtlı orman karıncası Formica pratensis (Hymenoptera: Formicidae)’de kırmızı dalga boyu duyarlılığı, XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006 Kuşadası -AYDIN.
 • Ayşe Yılmaz, Yılmaz Çamlıtepe, Volkan Aksoy (2006). Formica pratensis’de (Hymenoptera: Formicidae)’de şekil ve model tanıma üzerine bir ön çalışma; görsel açı ve eğitim metotlarının etkisi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006 Kuşadası –AYDIN.
 • Üren, N., Çamlıtepe, Y., Aksoy, V., Becenen, İ. (2004). Formica pratensis (Hymenoptera: Formicidae)’de renkli görme ve renge bağlı besin kaynağı yönü seçimi. XVII Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.
 • Çamlıtepe, Y., Aksoy, V., Yılmaz, A., Üren, N., Becenen,İ. (2004). Formica pratensıs’de (Hymenoptera: Formicidae) manyetik duyarlılık üzerine deneysel bir analiz. XVII Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.
 • Aksoy, V., Çamlıtepe, Y. (2002). Karıncalarda dönüş hafızası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül, 2002, Malatya.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yılmaz Çamlıtepe ve Volkan Aksoy (2013) 19. Bölüm Lopoforatlar (Foronidler, Brakhiyopodlar, Biryozonlar) Ve Entoproktlar. (Kitap; Omurgasızlar Biyolojisi) Çeviri Editörü Mustafa Sözen, Nobel Yayıncılık, 978-605-133-427-1, 606 sayfa. 6. Baskıdan çeviri.
 • Yılmaz Çamlıtepe ve Volkan Aksoy (2011) 12. Bölüm, Böcek Toplulukları, (Kitap; Böcekler: Entomolojinin Ana Hatları) Çeviri Editörü Ali GÖK, Nobel Akademik Yayıncılık. 978-1-4443-3036-6, 580 sayfa, 4. baskıdan çeviri.
 • Volkan Aksoy ve Yılmaz Çamlıtepe (2011) 4. Bölüm, Duyu Sistemleri ve Davranış, (Kitap; Böcekler: Entomolojinin Ana Hatları) Çeviri Editörü Ali GÖK, Nobel Akademik Yayıncılık. 978-1-4443-3036-6, 580 sayfa, 4. baskıdan çeviri.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Kubilay Duymaz (2017- 2021). Formica clara Forel, 1886 (Hymenoptera, Formicidae) İşçilerinde MaLER yanıt temelli olfaktoriyel koşullandırma
 • İrem Soyakça (2016 - 2019). Davranışsal Oyun Teorisinde Kullanılan Çözüm Stratejileri Üzerine Deneysel Bir Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
 • Yunus EMRE - Trakya Bölgesi (Edirne-Kırklareli) yerel yaşamında faunal etkiler ve dünden bugüne yazılı olmayan etnozoolojik bilginin kayıt altına alınması
 • Özgür MERT- Sosyal İzolasyon ve Sosyal Etkileşimin Formica clara Forel, 1886 (Hymenoptera, Formicidae) İşçilerinin Olfaktoriyal İlişkili Öğrenme Performanslarına Etkisi

Projeler

 • Doğu Karadeniz Bölgesi Karınca (Hymenoptera: Formicidae) Faunası'nın Taksonomik Olarak Araştırılması (TÜBİTAK-111T088, Yardımcı Araştırıcı, 2012-2015).
 • Biyoloji lisans ve lisansüstü eğitiminde monokromator kullanımının yerleştirilmesi (TUBAP Proje No. 2012/151, Proje Yürütücüsü).
 • Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (Formica Pratensis Retzius, 1783)'nın Dağılımı, Ekolojisi ve Koruma Planı (TÜBİTAK 212T118, Yardımcı araştırıcı olarak) (Haziran 2013)
 • Comparative analysis of visual performances in crepuscular and diurnal ants (TÜBİTAK-109T588, PIA Bosphorus, Fransa Ortak Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2010-2012, tamamlandı).
 • İç Anadolu Karıncalarının Taksonomik ve Faunistik Olarak Araştırılması (TÜBİTAK-109T088, Yardımcı Araştırıcı, 2009-2011, tamamlandı).
 • Cataglyphis aenescens (Hymenoptera: Formicidae)’in Işık Şiddeti ve Spektral Duyarlılığının Davranışsal Analizi” (TÜBİTAK-106T187, Yardımcı Araştırıcı, 2006-2008 tamamlandı).
 • Formica cunicularia Latr. (Hymenoptera: Formicidae)’de ince ayar renk ayırımı (TUBAP Proje No. 677, Yardımcı Araştırıcı, 2005-2008, tamamlandı).
 • Formica cunicularia Latr. (Hymenoptera: Formicidae)’da spektral duyarlılık (TUBAP Proje No. 703, Yardımcı Araştırıcı, 2005-2008, tamamlandı).
 • Formica pratensis’de manyetik duyarlılık ve oriyentasyon amaçlı kullanımı. (TUBAP Proje No. 409, Yardımcı Araştırıcı, 2001-2003, tamamlandı).

Diğer

 • Aksoy, V. (2020). Book Review; Methods and Techniques in Ethnobiology and Ethnoecology. Kafkas University Institute of Natural and Applied Science Journal, 13(2), 119-121. (Aralık 2020)

» Verdiği Dersler

Beslenme Ekolojisi

Davranış Biyolojisi

Etolojik Yöntemler

Hayvanlarda Öğrenme

Mesleki İngilizce

Primat Adaptasyonu ve Evrimi