» Biyografi

29.10.1986 yılında Kütahya’da doğdu. İlköğretimimi Yunus Emre ve Şemsettin ilköğretim okulunda, lise öğrenimimi Afyon Yabancı Dil Ağırlıklı lisede tamamladı. 2005-2006 öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümün’de lisans eğitimine ve 2006-2007 yılında Matematik yandal eğitimine başladı. Fizik (anadal) ve Matematik (Yandal) eğitimini 2009 yılında bitirdi.
2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimime başladı. 2011 yılında Trakya üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı’na yatay geçiş yaptı. Aynı yıl Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü ÖYP Araştırma  Görevlisi sınavını kazanarak göreve başladı. 2012 yılında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü doktora eğitimini tamaladı. Halen Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü Araştırma  Görevlisi Doktor olarak çalışmaktadır. Evli ve 3 çoçuk annesidir.

Orcid number : 0000-0002-8673-2127
Orcid sayfam https://orcid.org/0000-0002-8673-2127

Researcher ID :   W-4191-2017
Profile URL :   
http://www.researcherid.com/rid/W-4191-2017
 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Vildan Guder, Sedat Sengul,Tensile strength and failure mechanism of hcp zirconium nanowires: Effect of diameter, temperature and strain rate, Computational Materials Science 177 (2020) 109551.
 • V. GUDER, S. SENTURK DALGIÇ, Thermodynamic Properties of Potassium Oxide (K2O) Nanoparticles by Molecular Dynamics Simulations, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 131 No.3, 490-494, (2017)
 • DALGIC SENTURK S and V GUDER,Computational Modeling of the Liquid Structure of Grossular Ca3Al2Si3O12 Glass-Ceramics, Acta Physica Polonica A, 129(4) 535 (Nisan 2016).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • V Guder, SS Dalgıc, A Computational Model of Cd2+ Doped Fluorapatite Ca10 (PO4) 6F2 Biomaterial by Molecular Dynamics Simulations, Materials Today: Proceedings 32, 44-52,2020
 • A.M.Babanlı and V.Hüner , Energy Spectrum of Carriers in Kane-Type Semiconductors in Magnetic Field of Constant Direction With Trigonometric Depending Variation Perpendicular To The Field,Fizika XVI,No2,p.263,2010

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Vildan GUDER, SIZE EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF HCP Be NANOWIRES IN TENSILE DEFORMATION, International scientific conference UNITECH_2020; proceedings volume II, p. II-376-380; Gabrovo-Bulgaria, November 2020
 • V. GUDER, S. SENTURK DALGIÇ, A Computational Model of Cd2+ doped Fluorapatite Ca10(PO4)6F2 biomaterial by molecular dynamics simulations, 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMATERIALS & BIOSENSORS (BİOMATSEN 2017), Book of Abstracts, p. 24 (Uluslararası sözlü sunum) Ölüdeniz/Fethiye/MUĞLA (Nisan 2017)
 • S.Senturk Dalgic, V. Guder,The Size Dependent Thermodynamic Properties of Na2O Cylindrical Nanowires ,2nd International Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT) ,20-22 Ekim 2016, abstract book p. 78, Kemer/Antalya, (uluslararası poster) (Ekim 2016)
 • Serap SENTURK DALGIC, Vildan GUDER, Study on Nanosize and Temperature Effect on a Bioglass-ceramic Grossular Ca3Al2Si3O12 Cubic Nanoparticle by Molecular Dynamics Simulations, 7th International Conference on Advanced Nanomaterials (ANM), 20-25 July 2016, University of Aveiro, Aveiro-Portugal, Abstract Book p.97 (uluslararası poster) (Temmuz 2016)
 • V. Guder, S. S. Dalgic, Thermodynamic Properties of Potassium Oxide (K2O) Nanoparticles by Molecular Dynamics Simulations, 6 th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS), 1-3 june 2016,Istanbul Turkey, Abstract Book p.207 (uluslararası poster) (Haziran 2016)
 • Vildan GUDER, Serap SENTURK DALGIC, Computational Modeling of the size dependent properties of Na2O nanoparticles,International Advanced and Functional Materials Technologies Conference (AFMAT)Abstract Book p.44 (Uluslararası poster) Kemer/Antalya (Ekim 2015)
 • Serap ŞENTURK DALGIÇ, Vildan GUDER , Computational modeling of the liquid structure of Grossular Ca3Al2Si3O12 glass-ceramics, International congress on biomaterials and biosensors (BİOMATSEN) Book of Abstracts, p.130 (Uluslararası poster) Ölüdeniz/Fethiye/MUĞLA (Nisan 2015)
 • A.M.Babanlı,V.Hüner İÇİ BOŞ NANO KALINLIKLI KANE TİPİ YARIİLETKEN SİLİNDİRLERDE TERMOELEKTROMOTOR KUVVETİNİN HESAPLANMASI,TFD 27.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, (uluslararası sözlü sunum) İSTANBUL/TÜRKİYE, s.209 (Eylül 2010)
 • A.M.Babanlı and V.Hüner , Energy Spectrum of Carriers in Kane-Type Semiconductors in Magnetic Field of Constant Direction With Hyperbolic Depending Variation Perpendicular To The Field, 6- th Izmir Instıtute of Technology, Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR6-2010) (uluslararası poster), p.535 (Haziran 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Murat ÇELTEK, Vildan GÜDER, Sıvı Vanadyumun Kristalizasyon Sürecine Soğutma Oranı Etkisinin Moleküler Dinamik Benzetim Metodu ile İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020, 13(2), 730-745 ISSN: 1307-9085, e-ISSN: 2149-4584
 • Vildan GÜDER, Murat ÇELTEK, CuTi Nanotellerinin Germe Oranı ve Boyuta Bağlı Mekanik Davranışı, Tr. Doğa ve Fen Derg. Cilt 9, Sayı 2, Sayfa 24-34, 2020

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Vildan GÜDER, Mustafa BÖYÜKATA, Serap ŞENTÜRK DALGIÇ, A DFT Study of Hexagonal Mg+2 Doped Fluorapatite MgxCa10-x(PO4)F2 (0≤x≤4), Electronic Letters on Science & Engineering 13 (2), 52, (2017), BSW2017, Sixth Bozok Science Workshop: Studies from Nuclei to Nanomaterials with Applications, Bozok Science Workshop 2017, Yozgat, 23-25 August 2017. (Ağustos 2017)
 • A.M. Babanlı,V.Hüner Konuma bağlı değişen magnetik alanda Kane tipi yarıiletkenlerde yüktaşıyıcıların enerji spektrumları-ADIM Fizik Günleri-I Afyon Kocatepe Üniversitesi,Özet Kitabı s.31 (Mayıs 2010)

» Verdiği Dersler

Atom ve Molekül Fiziği (Uyg.)

BİL117 Temel Bilgi ve Teknolojileri Dersi I (Ders Sorumlusu)

Bilgisayar Uygulamaları (Uyg.)

BTP100 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Ders Sorumlusu)

Elektrodinamik (Uyg.)

Fizik-I (Uyg.)

Fizik-I Lab.

Fizik-II (Uyg.)

Fizik-II Lab.

İstatistik Fizik (Uyg.)

MAT325 Bilgisayar II (Uygulama)

MAT425 Bilgisayar IV (Uygulama)

Mat426 Bilgisayar V (Uygulama)

YAG167 KIM163 LAB111 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (Ders sorumlusu)

ZOSD BIL118 Temel Bilgi Teknolojileri 2 (Uygulama)

ZOSD Fizik 1 (Uygulama)

ZOSD Fizik 2 (Uygulama)