» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • AKIN, V., “Amerika’da Türk Lobisi: Türk Teavün Cemiyeti” , Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XX/59 (Temmuz 2004), Ankara 2004, s. 453-522 (Temmuz 2004)
 • AKIN, V., “Selanik Atatürk Evi ve Müze Haline Getirilmesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVI/48 (Kasım 2000), Ankara 2000, s. 711-752. (Kasım 2000)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • AKIN, V., “Dönemin Muş Valisi Ali Sakıp Beygo’nun Hatıralarına Göre: “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sason ve Sason’da Sosyo-Ekonomik Hayat”, Uluslararası Batman Sempozyumu 15-17 Mayıs 2008, Batman 2008 (Mayıs 2008)
 • • “Atatürk Döneminde Cumhuriyetin “Çocuk Davası” ve “Çocuk Bayramı” Politikaları (1923-1938)”, Uluslararası VI. Atatürk Kongresi 10-16 Kasım 2007, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih ve Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.,2007 (Kasım 2007)
 • AKIN, V.; “İngiltere’nin Osmanlı Devletini Parçalama Planlarına Karşı Asya Müslümanlarının Londra Mitingi (24 Mayıs1919)”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, Ankara. , 2007 (Eylül 2007)
 • AKIN, V., “Çanakkale Savaşı’nda 11. Piyade Tümeni ve Denizlili Şehitler”, Uluslararası Çanakkale Kongresi 17-19 Mart 2006 (İstanbul), Çanakkale Vakfı İstanbul 2006. (Mart 2006)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • AKIN, V., “Peace Treaty of Lausanne (July 24, 1923)”, The Turks, C. 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 1011-1023. (Ocak 2002)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AKIN, V.: “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Arasında Siyasi İlişkilerin Kurulmasında 1925 Dostluk Anlaşmasının Yeri ve Önemi”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, I/1 (Aralık 2012), s. 41-56. (Aralık 2012)
 • AKIN, V.: “Balkan Harbinde Edirne Kuşatması Esnasında Bulgarların Psikolojik Harp Taktikleri ve Edirne Müdafii Şükrü Paşa”, Türk Yurdu, XXXIII/303 (Kasım 2012), (Kasım 2012)
 • AKIN, V.: “Polis Kayıtlarına Göre: Kara kemal’in Yakalanması ve Ölümü”, Toplumsal Tarih Sa: 220 (Nisan 2012), s. 80-85. (Nisan 2012)
 • AKIN, V.: “Amerika Birleşik Devletlerinde Lozan Kavgası ve Türk Lobiciliği” Türk Yurdu XXXI/290 (Ekim 2011), (Ekim 2011)
 • AKIN, V., - “ABD’nin Irak Politikası ve Türkmenlerin Durumu”, 2023 Dergisi, Sa: 38 (Haziran 2004), s. 36-41. (Haziran 2004)
 • AKIN, V., “Yunanistan’ın Türk Azınlığı Vatansızlaştırma Siyaseti: Batı Trakya Türklerinin Haymatlos/ Vatansızlık Sorunu”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, II/4-2004, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yay., Ankara, s. 137-166 (Ocak 2004)
 • AKIN, V., “Post-Saddam Iraq Senerios”, Stradigma. Com, e-journal of strategy and analysis, March’03,Issue 2. (Mart 2003)
 • AKIN, V., “Ankara’nın İlk Bayramı Nasıl Çocuk Bayramı Oldu?”, Türk Yurdu, XXII/176 (Nisan), Ankara 2002. (Nisan 2002)
 • AKIN, V., “Mustafa Kemal Paşa’nın İşarı Üzerine Edirne’nin İdaresine El Konumlusu ve Bununla İlgili Yazışmalar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyet’in 75. Yılı Özel Sayısı, Sayı 3, 1998, Isparta, s. 33-44. (Ocak 1998)
 • AKIN, V., “Milli Mücadele Fikrinin Doğuşu”, Türk Yurdu, XVII/122 (Ekim 1997), Ankara s. 7-11. (Ekim 1997)
 • AKIN, V., “Kırklareli Adının Tarihçesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, I/2 1997), Denizli, s. 9-12. (Temmuz 1997)
 • AKIN, V., “23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı’nın Tarihçesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi II/ 3 (1997), Denizli, s. 91-94. (Ocak 1997)
 • AKIN, V., “Milli Mücadelede Soma Cephesi ve Milli Alay Kumandanı Kırkağaçlı Emin Efendi”, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, I/1 (1997), Manisa, s. 1-8. (Ocak 1997)
 • AKIN, V., “İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Akim Kalmış Bir Teşebbüsü: Paris Sulh konferansı Heyeti”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, I/1 (1996), Denizli, s. 18-24. (Ocak 1996)
 • AKIN, V., “Dr. Mehmet Fuad (Umay) Bey’in Amerika Birleşik Devletleri Seyahati”, Akademik Araştırmalar, I/2 (Güz 1996), Erzurum, s. 18-29. (Ocak 1996)
 • AKIN, V., “Cafer Tayyar Paşa’nın Esir Alınışı ve Esaret Hayatı”, İlmi Araştırmalar I/1 (1995), İstanbul, s. 31-38. (Ocak 1995)
 • AKIN, V., “Trakya Köy ve Şehir Yer Adları Üzerine Bir İnceleme”, Türk Kültürü (TKAE) Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Dergisi, XXVIII/329 (Eylül 1990), Ankara, s. 530-538. (Eylül 1990)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • AKIN, V.: “Balkan Harbi Esnasında Edirne Müdafaasında Görev Alan Edirne Askeri idadisi Öğrencileri”, Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Edirne 2012, s. (Ocak 2012)
 • AKIN, V.; “I. Dünya Savaşı’nda Şehit Düşen Saraylılar”, I. Saray Tarih ve Kültür Sempozyumu, P-Kitap Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 138-154 (Ocak 2011)
 • AKIN, V.; “Cumhuriyetin Bir Sosyal Hizmet Önderi Olarak Dr. Fuad UMAY’ın Öksüz ve Yetim Çocuklara Hizmetleri”, Sosyal Hizmet Sempozyumu - Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler, (14-16 Kasım 2007) Bildiriler Kitabı, Editörler Neşide Yıldrım-Kazım Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Yay., 2007. (Kasım 2007)
 • AKIN, V., “Çanakkale Savaşında Şehit Düşen Çallılar” 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi, Çal Sempozyumu Bildirileri, Denizli 2007, s.341-358. (Ocak 2007)
 • AKIN, V., “Nazilli Cephesinde Sarayköy Müfrezesi” Milli Mücadelede Nazilli Cephesi ve Önderleri Paneli, Aydın Tarih Grubu Yayınları, Aydın 2006. (Ocak 2006)
 • AKIN, V., “Çanakkale Cephesinde Şehit Düşen (Acıbademliler) Acıpayamlılar”, I. Acıpayam Sempozyumu, PAÜ-Acıpayam Kaymakamlığı, 1-3 Aralık 2003 Denizli 2000. (Aralık 2003)
 • AKIN, V., “Uşak Şeker Fabrikası Kuruluşu ve Sosyo-Ekonomik Rolü (Atatürk Dönemi) 1926-1938”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu Kitabı, C. II, İstanbul 2001, s.827-846. (Ocak 2001)
 • AKIN, V., “Milli Mücadele’de Babadağ”, I. Babadağ Sempozyumu (Tarihte ve Günümüzde Babadağ) Bildirileri, Denizli 1999. (Ocak 1999)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • AKIN, V.: “Milli Mücadele Dönemi Edirne Basını”, Türk Basınının Balkanlardaki Ayak İzleri Paneli, 10 Ocak 2013, Trakya Üniversitesi Konservatuar salonu. (Ocak 2013)
 • AKIN, V.: “Erzurum Kongresinin hazırlık Safahatı: Mekan, İaşe ve İbate (Barınma)Meselesi”, Cumhuriyete Giden Yol-3 “Erzurum Kongresi” sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği – Erzurum Barosu, 7 Ağustos 2012 Erzurum Yer: Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi. (Ağustos 2012)
 • AKIN, V.: “Mondros’tan Mudanya’ya Uluslararası Görüşmeler ve Anlaşmalarda Vize’nin Konumu”, V. Vize Tarih ve Kültür sempozyumu 17-18 mayıs 2012 Vize Belediyesi. (Mayıs 2012)
 • AKIN, V.: “Sarayköy müftüsü Ahmet Şükrü Efendi”, İlk Kıvılcım: Ahmet Hulusi Efendi ve Milli Mücadelede Denizli Sempozyumu, 16 Mayıs 2012, Denizli Belediyesi-Pamukkale Üniversitesi-Denizli Müftülüğü, Yer: Denizli Kongre Merkezi. (Mayıs 2012)
 • AKIN, V.; “I. Dünya savaşında Şehit Düşen Vizeliler”, IV. Vize Tarih ve Kültür Sempozyumu,Vize/Kırklareli, Ekim, 17-18, 2008. (Ekim 2008)
 • AKIN, V., “Türk-Amerikan İlişkilerinin Kurulması: ABD’ne Göç Eden İlk Türkler ve İlk Lobi Teşebbüsü (1856-1927)” ("Establishment of The Turkish-American Relations: First Turkish İmmigrants to US and Their First Lobby Attempt (1856-1927)"), The History of American Turkish Relations:1833-1989", Boğaziçi Üniversitesi ve Harran Üniversitesi , 4-10 Haziran 2006, İstanbul-Urfa. (Haziran 2006)
 • AKIN, V., “Türk Kültüründe Meyve Adlarının İşlevselliği”, Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu Bildirileri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 7-8 Nisan 2004. (Nisan 2004)
 • AKIN, V.,”Sarayköy Heyet-i Milliyesi ve Alaşehir Kongresi”, Milli Mücadele’de Alaşehir Kongresi ve İç Ege Bölgesi Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 30-31 Ekim 2003 Manisa. (Ekim 2003)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • AKIN, V.: “Bolayır’da Medfun Gazi Süleyman Paşa’nın Ölümü, Defni ve Türbesinin Bugüne Kadarki Durumu”, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, Berikan Yay., Ankara 2012, s. 233-254. (Ağustos 2012)
 • Akın, V., Sarayköy Heyet-i Milliyesi ve Milli Mücadele’de Sarayköy, (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu) Atatürk Araştırmaları Merkezi Yay., Ankara 2009. (Ocak 2009)
 • AKIN, V., “Çanakkale Şehitleri”, Çanakkale Tarihi, C. IV, Editör: Mustafa Demir, Değişim Yay., İstanbul 2008. (Ocak 2008)
 • AKIN, V., Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa, Editör: Sabri Koz, Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa, Zaman Yay., İstanbul 2008. (Ocak 2008)
 • AKIN, V., Çanakkale Şehitleri: Denizli, Denizli Belediyesi Yay., Denizli 2007. (Ocak 2007)
 • AKIN, V., KKTC Seçim Sonuçları ve Yeniden Annan Planı, . Kıbrıs Laboratuarı, Derleyen: Şenol Kantarcı, Aktüel Yay., İstanbul 2005. (Ocak 2005)
 • AKIN, V., Türkiye’nin AB Müzakere Sürecinde Kıbrıs Sorunu, Kıbrıs Laboratuarı, Derleyen: Şenol Kantarcı, Aktüel Yay., İstanbul 2005. (Ocak 2005)
 • AKIN, V., Kıbrıs Sorununun Ortaya Çıkışı ve Gelişmeler, Kıbrıs Laboratuarı, Derleyen: Şenol Kantarcı, Aktüel Yay., İstanbul 2005. (Ocak 2005)
 • AKIN, V., “Amerika’daki Türklerin Milli Mücadele Yetimlerine Yardımları,” Editörler: Emine Gürsoy Naskali - Aylin Koç, Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, Kırmızı Yay., İstanbul 2003. (Ocak 2003)
 • AKIN, V., “Sarayköy Heyet-i Milliyesi Vezne Defteri ve Deftere Göre Heyetin Faaliyetleri” Kafalı Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002, s. 452-476. (Ocak 2002)
 • AKIN, V., “Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) ”, Türkler, C.16, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002. (Ocak 2002)
 • AKIN, V., “Mudanya Mütarekesi ve Trakya’nın Kurtuluşu”, Türkler, C. 16, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002. (Ocak 2002)
 • AKIN, V., Bir Devrin Cemiyet Adamı Dr. Fuad Umay, (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu) Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara 2000. (Ocak 2000)
 • AKIN, V., “Bir Osmanlı Paşası Olarak Atatürk”, Osmanlı, C. 2, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 697-704. (Ocak 1999)
 • AKIN, V., Trakya’nın Türklere Devir Teslimi, TC Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları Ankara 1996. (Ocak 1996)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Özgür Karadavut, " Türk Emniyet Teşkilatı (1923-2000)", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. (Temmuz 2002)
 • İbrahim Şirin, “Namık Kemal’in Tarih Anlayışı", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. (Temmuz 1998)

Projeler

 • AKIN, V., Çanakkale Şehitleri: Denizli, 2006 PAÜ BAP (Haziran 2006)

Diğer

 • The use of Local History, Museum and Historacal Places in History Teaching”, Private Pedagogy University in Bialistok –Poland. Mayıs 2012. (Mayıs 2012)
 • AKIN, V.; “Balkan Bozgunundan Doğan Bir Kahraman: Edirne Müdafii Şükrü Paşa”, Kültür Dergisi (Rumeli Özel Sayısı) S.,14 (Mart) 2009, s. 86-89. (Mart 2009)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TUBAP)

MİLLİ MÜCADELE VE LOZAN MÜZESİ
Proje Türü : Altyapı     Görev : Yürütücü     Kurum : Eğitim Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TUBAP)

PROF. M. TAYYİP GÖKBİLGİN'İN EDİRNE MAKALELERİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Eğitim Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Roman Çalıştayı
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Eğitim Fakültesi

» Verdiği Dersler

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

 • Milli Mücadelenin Başlaması;

  M. Kemal Paşanın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi;

  Birinci T.B.M.M.’nin Açılması;

  Anayasal Sistemin Kurulması;

  Cumhuriyet Döneminde iç ve Dış Siyaset;

  Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları;

  Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yenilikler;

  Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri;

  İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 • Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler

  XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri

  Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları

  XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin askerî ve siyasî durumu

  Trablusgarp ve Balkan savaşları

  I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi

  İzmir’in işgali ve işgale karşı tepkiler

Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihi (Seçmeli)

 • Türk Adı ve TC Devletine Ad Olarak Verilmesi
  Osmanlı Devletinin Yıkılması (Ekonomik Sebepler)

  Osmanlı Devletinin Yıkılması (Siyasi Sebepler)

  TBMM'nin Açılması ve Yeni Develet Anlayışı

  İç İsyanlar ve Güvenlik Sorunu

  TBMM ve Savaş Cepheleri

  Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923

  Cumhuriyetin İlanı ve Hilafetin Kaldırılması

  Türk Anayasaları ve Üç Erk

  Lozan Sonrası Sorunların Çözümü: Mübadele-Hatay-Musul

  Cumhuriyetin Balkan Politikası ve Balkan Devletleriyle İlşkiler

  Boğazlar Sorunu ve Montre Antlaşması

  Kıbrıs Sorunu

Türkiye ve Balkanlar (Seçmeli)

 • Ders Tanıtımı

  Osmanlı İdaresinden Önce Balkanlar

  Osmanlı İdaresindeki Balkan Hristiyanları

  Habsburg Yönetimi Altındaki Balkan Ulusları

  Osmanlı ve Habsburg Yönetimi Altındaki Balkan Ulusları: Bir Mukayese

  İlk Ulusal İsyanlar

  Ulusal Hükümetlerin Teşekkülü

  Habsburg İmparatorluğu'ndaki Milliyet Sorunu

  Savaş ve Devrim, Balkan İşbirliği

  Bulgar Milliyetçi Hareketleri, Bosna ve Hersek

  1875-1878 Krizi, Arnavutluk

  Bulgar Birleşmesi, Doğu Sorunu, Milliyetçi Hareketler

  Genel Değerlendirme