» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • AKIN, V., “Amerika’da Türk Lobisi: Türk Teavün Cemiyeti” , Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XX/59 (Temmuz 2004), Ankara 2004, s. 453-522 (Temmuz 2004)
 • AKIN, V., “Selanik Atatürk Evi ve Müze Haline Getirilmesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVI/48 (Kasım 2000), Ankara 2000, s. 711-752. (Kasım 2000)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akın, V., "Yunan İşgali Döneminde Edirne'den Bulgaristan'a Sığınan Askeri Okul İdareci ve Öğrencileri", Belgi Dergisi, Yaz / 2021. (Temmuz 2021)
 • Veysi Akın-Yalçın Kaya, "Cumhuriyetin İlk Tarım Sayımı Verilerine Göre Trakya'da Tarım ve Hayvancılık", Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Aralık 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • AKIN VEYSI (2018). Trakya Pasaeli Müdafa’a-i Hukuk-ı Milliye Merkez Heyeti Karar Defteri. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4595477) (Kasım 2018)
 • AKIN VEYSI (2017). Devlet Alameti Olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Ilk Madeni Paraları ve Üzerindeki Simgeler. 15. Uluslararası TürkD ünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 545-460. (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3864974) (Kasım 2017)
 • AKIN VEYSI (2016). XXI. Yüzyıla Girerken Balkan Türklgü. 4. Uluslararası Türk Söleni Türk Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4620827) (Aralık 2016)
 • AKIN VEYSI (2015). Mondros tan Mudanya ya Müttefiklerarası Görüşmeler ve Anlaşmalarda Trakya Sınırı Meselesi ve Tekirdağ'ın Konumu. Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3151987) (Aralık 2015)
 • AKIN VEYSI (2015). Balkan ve Birinci Dünya Savası Esnasında Edirne Merkez Asker Hastanesinde Vefat Eden Kocaelililer. Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Sempozyumu, 1285-1295. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2220376) (Aralık 2015)
 • AKIN VEYSI (2015). I Dünya savası Yıllarında Büyükelçi Morgenthau nun Amerikan Devleti ve Kamuoyunu Etkileme Çabaları. II. Uluslararası Türk-Ermeni Iliskileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3226866) (Aralık 2015)
 • AKIN VEYSI (2015). Çanakkale Savası Esnasında Edirne merkez Asker hastanesi nde Vefat Eden Asker Askeri Talebe ve Memurlar. 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1831468) (Aralık 2015)
 • AKIN VEYSI (2015). I Dünya savası Evvelinde Amerika da Türk Düşmanlıgı Kampanyası ve Ermeniler 1820 1915. III. Uluslararası Ilkadım Sempozyumu Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1831930) (Aralık 2015)
 • AKIN VEYSI (2014). Amerika daki Türk Kolonisinin Sesi Birlik Gazetesi. 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,, 2, 849-854. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2024299) (Aralık 2014)
 • AKIN VEYSI (2014). "Cumhuriyetin Halk Eğitimine Örnek Olması Bakımından Edirne Halk Dershaneleri" Trakya Ünv Edirne http www bes2014 org s 113 118. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 113-118. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2024539) (Kasım 2014)
 • AKIN, V., “Dönemin Muş Valisi Ali Sakıp Beygo’nun Hatıralarına Göre: “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sason ve Sason’da Sosyo-Ekonomik Hayat”, Uluslararası Batman Sempozyumu 15-17 Mayıs 2008, Batman 2008 (Mayıs 2008)
 • • “Atatürk Döneminde Cumhuriyetin “Çocuk Davası” ve “Çocuk Bayramı” Politikaları (1923-1938)”, Uluslararası VI. Atatürk Kongresi 10-16 Kasım 2007, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih ve Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.,2007 (Kasım 2007)
 • AKIN, V.; “İngiltere’nin Osmanlı Devletini Parçalama Planlarına Karşı Asya Müslümanlarının Londra Mitingi (24 Mayıs1919)”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, Ankara. , 2007 (Eylül 2007)
 • AKIN, V., “Çanakkale Savaşı’nda 11. Piyade Tümeni ve Denizlili Şehitler”, Uluslararası Çanakkale Kongresi 17-19 Mart 2006 (İstanbul), Çanakkale Vakfı İstanbul 2006. (Mart 2006)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • AKIN VEYSI (2017). Cisr-i Mustafapasa (Mustafapasa Köprüsü) ve Tarihten Günümüze Kadarki Önemi. Uluslararası Çoban Mustaf Pasa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 1, 2174-2190. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4595328) (Ekim 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akın,V:, Enez’in Yunan İşgalinden Kurtuluşu ve TBMM Hükümeti İdaresine Girmesi, Enez Kitabı, Ceren Yayıncılık, Edirne 2023. (Aralık 2023)
 • AKIN, V.; "Mudanya Mütarekesi ve Yunanistan", İşgalden Kurtuluşa Milli Mücadele Döneminde Bursa, Uludağ Üniversitesi Yay, Bursa 2023. (Aralık 2023)
 • Akın,V.; Keşan'ın Kurtuluşu, 100. Yılında Her Yönüyle Keşan, Edt.: Ahmet Atakişi-Gürkan Kolaylı, Paradigma Akademi, Çanakakle 2023. (Ekim 2023)
 • Akın, V.; Uzunköprü'nün Kurtuluşu ve TBMM Hükümeti İdaresine Girmesi, Her Yönüyle Uzunköprü, Uzunköprü Çalışmaları, Edt.; Enver Erdinç Dinçsoy, İsmail Kılıç, Paradigma Akademi Yay., Çanakkale 2023. (Mart 2023)
 • AKIN, V.; "Edirne" Türklerde Çevre ve Şehircilik; Şehirlerimizin Gelişiminde Tarihi Süreç, C. 2, Çevee, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yay., Ankara 2023. (Mart 2023)
 • AKIN, V.; "Uzunköprü'nün Kurtuluşu ve TBMM İdaresine Girmesi", Her Yönüyle Uzunköprü, Uzunköprü Çalışmaları, Paradigma Akademi Yay., Çanakkale 2023. (Mart 2023)
 • AKIN,V., "Tanıdığım Ahmet Günşen: Akademisyen, İdareci ve Aile Bireyi", Prof. Dr. Ahmet Günşen Armağanı, Paradigma Akademi, Ankara 2022. (Aralık 2022)
 • Akın, V., Cumhuriyet'in Kendi Adına Para Basma Politikası ve İlk Kağıt Paralar", Prof. Dr. İlker Alp'e Armağan, Paradigma Akademi Yay., Çanakkale 2021. (Aralık 2021)
 • Akın, V., "Keşan'ın Yunan İşgalinden Kurtuluşu ve TBMMM Hükümeti İdaresine Kavuşması", Keşan Araştırmaları Keşan'ın Kurtuluşu'nun 100. Yılı Armağanı, Trakya Üniversitesi Yay., Edirne 2021. (Kasım 2021)
 • Akın, V., Trakya Paşaeli Müdafa'a-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti'nin Kuruluşu (Kuruluş Tarihi-İsim-Kurucular Kurulu), Çizgi Yay., İstanbul 2021. (Kasım 2021)
 • Akın, V., "Müftü Ahmet Şükrü Efendi ve Sarayköy'ün Milli Mücadele'ye Katılması", 15 Mayıs Milli Mücadele'de Denizli, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., İstanbul 2021. (Kasım 2021)
 • Balkanlarda Siyasi Iliskiler/Political Relations in The Balkans, Bölüm adı:(Büyük Yunan Askeri Ansiklopedisinde General Konstantinos Nider’xxin Trakya Harekatı ve Edirne’xxnin Isgaline Dair Verdigi Bilgiler) (2018)., AKIN VEYSI, Gece Kitabevi, Editör:Zafer Gönen Abidin Temizer, Basım sayısı:1, ISBN:9786052887363, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4595629) (Kasım 2018)
 • Akın, V., Sarayköy Heyet-i Milliyesi ve Milli Mücadele’de Sarayköy, (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu) Atatürk Araştırmaları Merkezi Yay., Ankara 2009. (Ocak 2009)
 • AKIN, V., “Peace Treaty of Lausanne (July 24, 1923)”, The Turks, C. 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 1011-1023. (Ocak 2002)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Veysi Akın, "Türkçedeki Meyve Adlarının İşlevselliği" Kültürk- Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (Aralık 2020)
 • AKIN, V.: “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Arasında Siyasi İlişkilerin Kurulmasında 1925 Dostluk Anlaşmasının Yeri ve Önemi”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, I/1 (Aralık 2012), s. 41-56. (Aralık 2012)
 • AKIN, V.: “Balkan Harbinde Edirne Kuşatması Esnasında Bulgarların Psikolojik Harp Taktikleri ve Edirne Müdafii Şükrü Paşa”, Türk Yurdu, XXXIII/303 (Kasım 2012), (Kasım 2012)
 • AKIN, V.: “Polis Kayıtlarına Göre: Kara kemal’in Yakalanması ve Ölümü”, Toplumsal Tarih Sa: 220 (Nisan 2012), s. 80-85. (Nisan 2012)
 • AKIN, V.: “Amerika Birleşik Devletlerinde Lozan Kavgası ve Türk Lobiciliği” Türk Yurdu XXXI/290 (Ekim 2011), (Ekim 2011)
 • AKIN, V., - “ABD’nin Irak Politikası ve Türkmenlerin Durumu”, 2023 Dergisi, Sa: 38 (Haziran 2004), s. 36-41. (Haziran 2004)
 • AKIN, V., “Yunanistan’ın Türk Azınlığı Vatansızlaştırma Siyaseti: Batı Trakya Türklerinin Haymatlos/ Vatansızlık Sorunu”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, II/4-2004, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yay., Ankara, s. 137-166 (Ocak 2004)
 • AKIN, V., “Post-Saddam Iraq Senerios”, Stradigma. Com, e-journal of strategy and analysis, March’03,Issue 2. (Mart 2003)
 • AKIN, V., “Ankara’nın İlk Bayramı Nasıl Çocuk Bayramı Oldu?”, Türk Yurdu, XXII/176 (Nisan), Ankara 2002. (Nisan 2002)
 • AKIN, V., “Mustafa Kemal Paşa’nın İşarı Üzerine Edirne’nin İdaresine El Konumlusu ve Bununla İlgili Yazışmalar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyet’in 75. Yılı Özel Sayısı, Sayı 3, 1998, Isparta, s. 33-44. (Ocak 1998)
 • AKIN, V., “Milli Mücadele Fikrinin Doğuşu”, Türk Yurdu, XVII/122 (Ekim 1997), Ankara s. 7-11. (Ekim 1997)
 • AKIN, V., “Kırklareli Adının Tarihçesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, I/2 1997), Denizli, s. 9-12. (Temmuz 1997)
 • AKIN, V., “23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı’nın Tarihçesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi II/ 3 (1997), Denizli, s. 91-94. (Ocak 1997)
 • AKIN, V., “Milli Mücadelede Soma Cephesi ve Milli Alay Kumandanı Kırkağaçlı Emin Efendi”, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, I/1 (1997), Manisa, s. 1-8. (Ocak 1997)
 • AKIN, V., “İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Akim Kalmış Bir Teşebbüsü: Paris Sulh konferansı Heyeti”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, I/1 (1996), Denizli, s. 18-24. (Ocak 1996)
 • AKIN, V., “Dr. Mehmet Fuad (Umay) Bey’in Amerika Birleşik Devletleri Seyahati”, Akademik Araştırmalar, I/2 (Güz 1996), Erzurum, s. 18-29. (Ocak 1996)
 • AKIN, V., “Cafer Tayyar Paşa’nın Esir Alınışı ve Esaret Hayatı”, İlmi Araştırmalar I/1 (1995), İstanbul, s. 31-38. (Ocak 1995)
 • AKIN, V., “Trakya Köy ve Şehir Yer Adları Üzerine Bir İnceleme”, Türk Kültürü (TKAE) Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Dergisi, XXVIII/329 (Eylül 1990), Ankara, s. 530-538. (Eylül 1990)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akın, V., Milli Mücadele'nin 100. Yılı Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Geçişi ve Kongreler Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2021. (Kasım 2021)
 • Akın, V., "Künye ve Nüfus kaydı Defterlerine Göre Ladik'te İskan Olunan Rumeli Muhaciri Çerkezler", XIII. Balkan Tarihi Kongresi Bildirileri Kitabı, Samsun 2021. (Ekim 2021)
 • Prof M Tayyib Gökbilgin ve Edirne Sempozyumu Bildirileri, Bölüm adı:(M. Tayyib Gökbilgin (1907-1981) Hayatı ve Eserleri) (2016)., AKIN VEYSI, Trakya Üniversitesi, Editör: Ibrahim Sezgin-Veysi Akın, Basım sayısı:1, ISBN:9789753741965, Türkçe (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3022912) (Kasım 2016)
 • AKIN, V.: “Balkan Harbi Esnasında Edirne Müdafaasında Görev Alan Edirne Askeri idadisi Öğrencileri”, Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Edirne 2012, s. (Ocak 2012)
 • AKIN, V.; “I. Dünya Savaşı’nda Şehit Düşen Saraylılar”, I. Saray Tarih ve Kültür Sempozyumu, P-Kitap Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 138-154 (Ocak 2011)
 • AKIN, V.; “Cumhuriyetin Bir Sosyal Hizmet Önderi Olarak Dr. Fuad UMAY’ın Öksüz ve Yetim Çocuklara Hizmetleri”, Sosyal Hizmet Sempozyumu - Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler, (14-16 Kasım 2007) Bildiriler Kitabı, Editörler Neşide Yıldrım-Kazım Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Yay., 2007. (Kasım 2007)
 • AKIN, V., “Çanakkale Savaşında Şehit Düşen Çallılar” 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi, Çal Sempozyumu Bildirileri, Denizli 2007, s.341-358. (Ocak 2007)
 • AKIN, V., “Nazilli Cephesinde Sarayköy Müfrezesi” Milli Mücadelede Nazilli Cephesi ve Önderleri Paneli, Aydın Tarih Grubu Yayınları, Aydın 2006. (Ocak 2006)
 • AKIN, V., “Çanakkale Cephesinde Şehit Düşen (Acıbademliler) Acıpayamlılar”, I. Acıpayam Sempozyumu, PAÜ-Acıpayam Kaymakamlığı, 1-3 Aralık 2003 Denizli 2000. (Aralık 2003)
 • AKIN, V., “Uşak Şeker Fabrikası Kuruluşu ve Sosyo-Ekonomik Rolü (Atatürk Dönemi) 1926-1938”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu Kitabı, C. II, İstanbul 2001, s.827-846. (Ocak 2001)
 • AKIN, V., “Milli Mücadele’de Babadağ”, I. Babadağ Sempozyumu (Tarihte ve Günümüzde Babadağ) Bildirileri, Denizli 1999. (Ocak 1999)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • AKIN, V.: “Milli Mücadele Dönemi Edirne Basını”, Türk Basınının Balkanlardaki Ayak İzleri Paneli, 10 Ocak 2013, Trakya Üniversitesi Konservatuar salonu. (Ocak 2013)
 • AKIN, V.: “Erzurum Kongresinin hazırlık Safahatı: Mekan, İaşe ve İbate (Barınma)Meselesi”, Cumhuriyete Giden Yol-3 “Erzurum Kongresi” sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği – Erzurum Barosu, 7 Ağustos 2012 Erzurum Yer: Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi. (Ağustos 2012)
 • AKIN, V.: “Mondros’tan Mudanya’ya Uluslararası Görüşmeler ve Anlaşmalarda Vize’nin Konumu”, V. Vize Tarih ve Kültür sempozyumu 17-18 mayıs 2012 Vize Belediyesi. (Mayıs 2012)
 • AKIN, V.: “Sarayköy müftüsü Ahmet Şükrü Efendi”, İlk Kıvılcım: Ahmet Hulusi Efendi ve Milli Mücadelede Denizli Sempozyumu, 16 Mayıs 2012, Denizli Belediyesi-Pamukkale Üniversitesi-Denizli Müftülüğü, Yer: Denizli Kongre Merkezi. (Mayıs 2012)
 • AKIN, V.; “I. Dünya savaşında Şehit Düşen Vizeliler”, IV. Vize Tarih ve Kültür Sempozyumu,Vize/Kırklareli, Ekim, 17-18, 2008. (Ekim 2008)
 • AKIN, V., “Türk-Amerikan İlişkilerinin Kurulması: ABD’ne Göç Eden İlk Türkler ve İlk Lobi Teşebbüsü (1856-1927)” ("Establishment of The Turkish-American Relations: First Turkish İmmigrants to US and Their First Lobby Attempt (1856-1927)"), The History of American Turkish Relations:1833-1989", Boğaziçi Üniversitesi ve Harran Üniversitesi , 4-10 Haziran 2006, İstanbul-Urfa. (Haziran 2006)
 • AKIN, V., “Türk Kültüründe Meyve Adlarının İşlevselliği”, Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu Bildirileri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 7-8 Nisan 2004. (Nisan 2004)
 • AKIN, V.,”Sarayköy Heyet-i Milliyesi ve Alaşehir Kongresi”, Milli Mücadele’de Alaşehir Kongresi ve İç Ege Bölgesi Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 30-31 Ekim 2003 Manisa. (Ekim 2003)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akın, V., "Edirne'nin Kurtuluşu ve TBMM İdaresine Kavuşması", Edirne'nin Ardı da Bayler Edirne Tarihine Dair Anlatılar, Ceren Yay., İstanbul 2021. (Kasım 2021)
 • Her Yönüyle İpsala Bölüm Adı: İpsala’nın Kurtuluşu (Aralık 2020)
 • Balkan Savaşları ve Edirne II. Cilt Bölüm Adı: "Edirne Müdafii Şükrü Pasa: Muhasara ve Esaret Günleri" (Aralık 2020)
 • Cumhuriyetle Büyüyen Yardım Sevenler: Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Bölüm adı:(Dr. M. Fuat Umay ve Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti) (2018)., AKIN VEYSI, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Editör: Elif Mahir Metinsoy, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-81559-0-9,Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4595043) (Kasım 2018)
 • Tarihten Günümüze Türkiye de Romanlar Kimlik Kültür Sosyolojik Profil Sorunlar, Bölüm adı:(Roman Sivil Toplum Kurulşslarının Romanların Sorunlarının Çözümümdeki Rolü ve Önemi) (2016)., AKIN VEYSI, Bursa Büyükşehir Belediyesi , Editör: Hamza Ateş, Basım sayısı:1, ISBN:9786059968485, Türkçe (Arastırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3023243) (Kasım 2016)
 • Çanakkale Savası Denizli (2015)., AKIN VEYSI, Denizli BÜyüksehir Belediyesi Kültür Yay., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 294, ISBN:978-605-4654-44-4, Türkçe (Arastırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2212371) (Aralık 2015)
 • Prof M Tayyib Gökbilgin in Edirne Makaleleri, Bölüm adı:(M. Tayyib Gökbilgin (1907-1981)) (2015)., AKIN VEYSI, Trakya Üniversitesi, Editör:Veysi AKIN, Cengiz BULUT, Altay GÖKBILGIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 304, ISBN:978-975-374179-8, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2260005) (Kasım 2015)
 • AKIN, V.: “Bolayır’da Medfun Gazi Süleyman Paşa’nın Ölümü, Defni ve Türbesinin Bugüne Kadarki Durumu”, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, Berikan Yay., Ankara 2012, s. 233-254. (Ağustos 2012)
 • AKIN, V., “Çanakkale Şehitleri”, Çanakkale Tarihi, C. IV, Editör: Mustafa Demir, Değişim Yay., İstanbul 2008. (Ocak 2008)
 • AKIN, V., Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa, Editör: Sabri Koz, Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa, Zaman Yay., İstanbul 2008. (Ocak 2008)
 • AKIN, V., Çanakkale Şehitleri: Denizli, Denizli Belediyesi Yay., Denizli 2007. (Ocak 2007)
 • AKIN, V., KKTC Seçim Sonuçları ve Yeniden Annan Planı, . Kıbrıs Laboratuarı, Derleyen: Şenol Kantarcı, Aktüel Yay., İstanbul 2005. (Ocak 2005)
 • AKIN, V., Türkiye’nin AB Müzakere Sürecinde Kıbrıs Sorunu, Kıbrıs Laboratuarı, Derleyen: Şenol Kantarcı, Aktüel Yay., İstanbul 2005. (Ocak 2005)
 • AKIN, V., Kıbrıs Sorununun Ortaya Çıkışı ve Gelişmeler, Kıbrıs Laboratuarı, Derleyen: Şenol Kantarcı, Aktüel Yay., İstanbul 2005. (Ocak 2005)
 • AKIN, V., “Amerika’daki Türklerin Milli Mücadele Yetimlerine Yardımları,” Editörler: Emine Gürsoy Naskali - Aylin Koç, Savaş Çocukları Öksüzler ve Yetimler, Kırmızı Yay., İstanbul 2003. (Ocak 2003)
 • AKIN, V., “Sarayköy Heyet-i Milliyesi Vezne Defteri ve Deftere Göre Heyetin Faaliyetleri” Kafalı Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002, s. 452-476. (Ocak 2002)
 • AKIN, V., “Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) ”, Türkler, C.16, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002. (Ocak 2002)
 • AKIN, V., “Mudanya Mütarekesi ve Trakya’nın Kurtuluşu”, Türkler, C. 16, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002. (Ocak 2002)
 • AKIN, V., Bir Devrin Cemiyet Adamı Dr. Fuad Umay, (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu) Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara 2000. (Ocak 2000)
 • AKIN, V., “Bir Osmanlı Paşası Olarak Atatürk”, Osmanlı, C. 2, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 697-704. (Ocak 1999)
 • AKIN, V., Trakya’nın Türklere Devir Teslimi, TC Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları Ankara 1996. (Ocak 1996)
 • Akın, V.; "Edirne", Türklerde Çevre ve Şehircilik Şehirlerimizin Gelişiminde Tarihi Süreç, Cilt 2, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara 2023.
 • AKIN, V.; Mudanya Mütarekesi ve Yunanistan, İşgalden Kurtuluşa Milli Mücadele Döneminde Bursa (100. Yıl), Edt.: Mine Ersevinç- Gürhan Korkmaz- Hacer Karabağ- Nursal Kumaş, Uludağ Üniversitesi yay., Burasa 2023.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • ÇALIK FATMA, (2018). K.K.T.C Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın Annan Planı Sürecindeki Mücadelesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Aralık 2018)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Özgür Karadavut, " Türk Emniyet Teşkilatı (1923-2000)", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. (Temmuz 2002)
 • İbrahim Şirin, “Namık Kemal’in Tarih Anlayışı", Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. (Temmuz 1998)

Projeler

 • AKIN, V., Çanakkale Şehitleri: Denizli, 2006 PAÜ BAP (Haziran 2006)

Diğer

 • The use of Local History, Museum and Historacal Places in History Teaching”, Private Pedagogy University in Bialistok –Poland. Mayıs 2012. (Mayıs 2012)
 • AKIN, V.; “Balkan Bozgunundan Doğan Bir Kahraman: Edirne Müdafii Şükrü Paşa”, Kültür Dergisi (Rumeli Özel Sayısı) S.,14 (Mart) 2009, s. 86-89. (Mart 2009)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TUBAP)

MİLLİ MÜCADELE VE LOZAN MÜZESİ
Proje Türü : Altyapı     Görev : Yürütücü     Kurum : Eğitim Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TUBAP)

PROF. M. TAYYİP GÖKBİLGİN'İN EDİRNE MAKALELERİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Eğitim Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Roman Çalıştayı
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Eğitim Fakültesi

» Verdiği Dersler

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

 • Milli Mücadelenin Başlaması;

  M. Kemal Paşanın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi;

  Birinci T.B.M.M.’nin Açılması;

  Anayasal Sistemin Kurulması;

  Cumhuriyet Döneminde iç ve Dış Siyaset;

  Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları;

  Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yenilikler;

  Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri;

  İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 • Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler

  XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri

  Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları

  XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin askerî ve siyasî durumu

  Trablusgarp ve Balkan savaşları

  I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi

  İzmir’in işgali ve işgale karşı tepkiler

Balkanlarda İsyanlar Savaşlar ve Göçler I (Doktora )

Balkanlarda İsyanlar Savaşlar ve Göçler II (Doktora)

Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihi (Seçmeli)

 • Türk Adı ve TC Devletine Ad Olarak Verilmesi
  Osmanlı Devletinin Yıkılması (Ekonomik Sebepler)

  Osmanlı Devletinin Yıkılması (Siyasi Sebepler)

  TBMM'nin Açılması ve Yeni Develet Anlayışı

  İç İsyanlar ve Güvenlik Sorunu

  TBMM ve Savaş Cepheleri

  Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923

  Cumhuriyetin İlanı ve Hilafetin Kaldırılması

  Türk Anayasaları ve Üç Erk

  Lozan Sonrası Sorunların Çözümü: Mübadele-Hatay-Musul

  Cumhuriyetin Balkan Politikası ve Balkan Devletleriyle İlşkiler

  Boğazlar Sorunu ve Montre Antlaşması

  Kıbrıs Sorunu

Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim (Seçmeli)

Türkiye ve Balkanlar (Seçmeli)

 • Ders Tanıtımı

  Osmanlı İdaresinden Önce Balkanlar

  Osmanlı İdaresindeki Balkan Hristiyanları

  Habsburg Yönetimi Altındaki Balkan Ulusları

  Osmanlı ve Habsburg Yönetimi Altındaki Balkan Ulusları: Bir Mukayese

  İlk Ulusal İsyanlar

  Ulusal Hükümetlerin Teşekkülü

  Habsburg İmparatorluğu'ndaki Milliyet Sorunu

  Savaş ve Devrim, Balkan İşbirliği

  Bulgar Milliyetçi Hareketleri, Bosna ve Hersek

  1875-1878 Krizi, Arnavutluk

  Bulgar Birleşmesi, Doğu Sorunu, Milliyetçi Hareketler

  Genel Değerlendirme