» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A. P. DEMIRHAN, V. TASKIN, Levy solution for bending analysis of functionally graded sandwich plates based on four variable plate theory, COMPOSITE STRUCTURES, vol. 177, 10, 2017 (Ekim 2017)
 • M. AYDOGDU, V. TASKIN, Free Vibration Analysis of Functionally Graded Beams with Simply Supported Edges, MATERIALS S DESIGN, vol. 28, pp. 1651-1656, 1, 2007 (Ocak 2007)
 • M., C., Ece, M., Aydogdu, V. Taskin, Vibration of a Variable Cross-section Beam, Mechanics Research Communications, 34,78-84, 2007 (Ocak 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. AYDOGDU, V. TASKIN, Vibration analysis of simply supported functionally graded beams, VIBRATION PROBLEMS ICOVP 2005, vol. 111, no. null, pp. 57-62, istanbul-TÜRKIYE, 1, 2007 (Ocak 2007)
 • N., Urkmez, V., Taskin, M., E., Yurci, Development of Extrusion Dies by Measurement and Fem Simulation, Machine Building&Electrical Engineering, 1-2, pp :62-67, 2005 (Ocak 2005)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A. P. DEMIRHAN, V. TASKIN, Free Vibration of Functionally Graded Sandwich Beam, III.International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES), Belgrade-SIRBISTAN (Temmuz 2017)
 • A. P. DEMIRHAN, N. T. ÜRKMEZ, V. TASKIN, Analysis of Pore Distribution Homogenity of AlMg3-SiC Composite Metal Foam, III.International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES), Belgrade-SIRBISTAN (Temmuz 2017)
 • A. P. DEMIRHAN, V. TASKIN, Static Analysis of Simply Supported Foam Core Sandwich Plate, Materials Methods&Technologies Conference, Elenite-BULGARISTAN (Haziran 2016)
 • A. P. DEMIRHAN, V. TASKIN, Navier s Approach for Bending Analysis of Functionally Graded Square Plates, Materials Methods& Technologies Conference, Elenite-BULGARISTAN (Haziran 2016)
 • A. P. DEMIRHAN, V. TASKIN, Elasticity Analysis for Bending of Sandwich Beam with Composite Metal Foam Core, International Conference on Advances in Composite Materials and Structures, Istanbul-TÜRKIYE (Ocak 2015)
 • N., U., Taskin, V., Taskin, E., Alp., Süreksiz Takviyeli AlMg3/SiCp Kompozitlerinin Difüzyon Kaynagı: Takviye Oranının Rolü, International Conference on Welding Technoligies and Exhibition ICWET’14, 21-23 May,2014, Manisa (Mayıs 2014)
 • V., Taskin, N., U., Taskin, P., A., Demirhan, A., Sahin, Adhesive Joining of Composite Foam Materials, 16th International Conference on Composite Structures, ICCS 16, Porto, 2011 (Ağustos 2011)
 • N., U., Taskin, V., Taskin, İ., Mutlu, P., A., Demirhan, Investigation of the Effect of Heat Treatment on Mechanical Properties of Composite Foam Materials, 16th International Conference on Composite Structures, ICCS 16, Porto, 2011 (Ağustos 2011)
 • P., A., Demirhan, M., Aydogdu, V., Taskin, N.,U., Taskin, Large Deflection of Cantilever Non linear Bimodulus Functionally Graded Foam Beams Subjected to an End Moment, 16th International Conference on Composite Structures, ICCS 16, Porto, 2011 (Ağustos 2011)
 • V. TASKIN, N. T. ÜRKMEZ, A. P. DEMIRHAN, A. SAHIN, Adhesive Joining of Composite Foam Materials, 16th International Conference on Composite Structures, ICCS 16, Porto-PORTEKIZ (Ocak 2011)
 • A. P. DEMIRHAN, M. AYDOGDU, V. TASKIN, N. T. ÜRKMEZ, Large Deflection of Cantilever Non linear Bimodulus Functionally Graded Foam Beams Subjected to an End Moment, 16th International Conference on Composite Structures, ICCS 16, Porto-PORTEKIZ (Ocak 2011)
 • N., U., Taskin, V., Taskin, İ., Mutlu, P., A., Demirhan, The Effect of Reinforcement Ratio and Heat Treatment on Compressive Behaviour of 7075 Al/SiCp Composite Foam, International Scientific Conference, 19-20 November 2010 Gabrovo, Bulgaria (Kasım 2010)
 • N., U., Taskin, V., Taskin, M., Aydogdu, P., A., Demirhan, İ., Mutlu, Effect of SiCp on Compressive Behaviour of Composite Metal Foam, International Scientific Conference, 19-20 November 2010 Gabrovo, Bulgaria (Kasım 2010)
 • V., Taskin, N., U., Taskin, P., A., Demirhan, İ., Mutlu, Manufacturing of Composite Metal Foam by Directly Foaming at Semi Solid Tempereture, International Scientific Conference, 19-20 November 2010 Gabrovo, Bulgaria (Kasım 2010)
 • N., U., Taskin, V., Taskin, M., E., Yurci, Alüminyum Esaslı Kompozit Malzeme Üretimi için Doğrudan Yarı-Katı Karıştırma Yöntemi, IMSP’2010, 13. International Material Symposium, 13-15 October 2010, Denizli (Ekim 2010)
 • N., U., Taskin, V., Taskin, M., Aydogdu, İ., Mutlu, P., A., Demirhan, Yarı Katı Üretim Yöntemi ile Alüminyum Kompozit Köpük Üretimi, IMSP’2010, 13. International Material Symposium, 13-15 October 2010, Denizli (Ekim 2010)
 • N., Urkmez, V., Taskin, U., Suekinci, Fabrication of Superhydrophobic Surfaces on Aluminium and Steel Surfaces with Myristic Acid, 05–06 July, Tenth International Scientific Conference, Smolian, Bulgaria,2008 (Temmuz 2008)
 • N., Urkmez, V., Taskin, M., E., Yurci, A Different Semi-Solid Stirring Method for Production oF AlMg3/ SiCp Composites by Squeeze Casting, Unitech, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 23-24 November 2007 (Kasım 2007)
 • N., Urkmez, V., Taskin, M., E., Yurci, İ., Caglar, Effects of Cold Rolling on the Hardness and Tensile Behavior in AA5754/SiCp Composites Fabricated by Squeeze Casting, Unitech, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 23-24 November 2007 (Kasım 2007)
 • V., Taskin, N., Urkmez, F., Karacam, M., Aydogdu, Buckling of Functionally Graded Plates, Unitech, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 23-24 November 2007 (Kasım 2007)
 • M., Aydogdu, V., Taskin, Vibration Analysis of Simply Supported Functionally Graded Beams, The Seventh International Conference on Vibration Problems ICOVP, 05-09 September, Istanbul , Turkey 2005 (Eylül 2005)
 • V., Taskin, Buckling Analysis of Functionally Graded Rectangular Plates Based on Classical Plate Theory, International Scientific Conference, Unitech'04, II85-II90, Gabrovo, Bulgaria, 2004 (Kasım 2004)
 • V., Taskin, Buckling Analysis of Simply Supported Functionally Graded Rectangular Plates According to Higher Order Shear Deformation Theory, International Scientific Conference, Unitech, 04, II78-II84, Gabrovo, Bulgaria, 2004 (Kasım 2004)
 • M., E., Yurci, N., Urkmez, V., Taskin, Intelligent Design of Die Components in Cold Extrusion, Information Science Innovations, ISI 2001, 577-583, Dubai, U. A. E., 2001 (Ocak 2001)
 • M., E., Yurci, V., Taskin, N., Urkmez, Finite Element Simulation of Backward Extrusion Dies Using Shrink Fitted Rings, International Measurement Confederation, XVI Imeko World Congress, 465-470, Vienne, Austria, 2000 (Ocak 2000)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • P., Aydan Demirhan, V., Taskin, Elasticity Analysis for Bending of Sandwich Beam with Composite Metal Foam Core, International Conference on Advances in Composite Materials and Structures, 13-15 April 2015, İstanbul (Nisan 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • M. AYDOGDU, V. TASKIN, S. FILIZ, T. AKSENCER, P. DEMIRHAN, Advances in Vibration Analysis Research, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , ISBN978-953-307-209-8, Intech Open Access Publisher, 2011 (Ocak 2011)
 • M., Aydogdu, V., Taskin, T., Aksencer, P., A., Demirhan, S., Filiz, Some Complicating Effects in the Vibration of Composite Beams, Advances in Vibration Analysis Research Intech Open Access Publisher, ISBN 978-953-307-209-8, 2011 (Ocak 2011)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • H., E., Akata, M., Sahin, V., Taskin, Açık Kalıplarda Delmede Akma Gerilmesinin Delme Basıncı ve Malzeme Akışına Etkisi, 6. Denizli Malzeme Sempozyumu, 346-353, Denizli, 1995 (Mayıs 1995)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • VARSERİN, İ., Kesidi Üstel Olarak Değişen Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi (Haziran 2015)
 • ŞEN, H., AlMg3/SiCp Kompozit malzemelerin Balistik Özelliklerinin İncelenmesi, 2013 (Ocak 2013)
 • TEKBAŞ, H., İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları Kapsamında Bir Sanayi Tesisinin Matris Yöntemi İle Risk Değerlendirmelerinin Yapılarak Sonuçlarının İrdelenmesi, 2013 (Ocak 2013)
 • ÇETİN, G., Ege ve Mısır Pamuk İpliklerinden Dokunan Kumaşların Fiziksel Performans Test Sonuçlarının Karşılaştırılması, 2013 (Ocak 2013)
 • ÇABUK., M., Hızlı prototipleme ile üretilmiş sabit dikdörtgen kesitli ankastre destekli esneyerek kilitlenebilen bazı plastik bağlantıların birleştirme ve sökme kuvvetlerinin araştırılması, 2011 (Ocak 2011)
 • DEMİRHAN., P.,Kompozit metal köpük malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi, 2010 (Ocak 2010)
 • KILIÇ., C., Sıkıştırma döküm yöntemiyle üretilmiş ve soğuk haddelenmiş AlMg3/SiCp kompozitinin aşınma özelliklerinin incelenmesi, 2008 (Ocak 2008)

Projeler

 • 2015/138 Bakır, Bronz veya Pirinç tozları ile takviye edilmiş Poli Laktik Asit (PLA) ve Akrilonitril bütadien stiren (ABS) kullanılarak üretilen Balpetek, Köpük veya Fonksiyonel Derecelendirilmiş Öze Sahip Sandviç Yapıların Farklı Mesnet Tipleri için Tekil Yük Altında Sehimlerinin Belirlenmesi (Ocak 2016) (Ocak 2016)
 • TÜBITAK PROJESI, Pehlivan Elektrak Tübitak Alternatif Enerjili Araba Yarislari, Baslangiç Tarihi: 01.01.2013, Bitis Tarihi : 25.09.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi (Ağustos 2015)
 • 2013/141 TÜBAP - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE YURTDIŞINDAN ÇAĞRILI KONUŞMACI BİLİM İNSANLARIYLA SEMİNERLER DÜZENLENMESİ (PROJE YARDIMCISI) (Ocak 2013)
 • 2013/142 TÜBAP - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE YURTİÇİNDEN ÇAĞRILI KONUŞMACI BİLİM İNSANLARIYLA SEMİNERLER DÜZENLENMESİ (PROJE YARDIMCISI) (Ocak 2013)
 • Tübitak-1001 “SiCp Takviyeli Alüminyum Köpük Malzemenin Yarı-Katı Üretim Yöntemi Kullanılarak Sürekli Formda Üretilmesi” adlı 108M325 numaralı projede Araştırmacı,2008 (Eylül 2008)

Ödüller

 • Tübitak tarafından düzenlenen Güneş Enerjili Araçlar FORMULA G Yarışlarında Tasarım Ödülü (2015) (Ağustos 2015) (Ağustos 2015)
 • Tübitak tarafından düzenlenen Güneş Enerjili Araçlar FORMULA G Yarışlarında Kurul Özel Ödülü. (2014) (Ağustos 2014)
 • Tübitak tarafından düzenlenen Güneş Enerjili Araçlar FORMULA G Yarışlarında Takım Üçüncülüğü. (2014) (Ağustos 2014)

» Verdiği Dersler

Bilgisayar ve Programlama

Elastik Stabilite (Lisansüstü)

Konstrüksiyonda Güvenilirlik (Lisansüstü)

Malzeme Mekaniği I

Malzeme Mekaniği II

Malzeme Mekaniğinde Özel Konular

Mekanikte Bilgisayar Uygulamaları

Mühendislikte Bilgisayar Programlama