» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • “Kosova’ya Yapılan Çerkes Göçü ve İskânı (1864-1865)”, Belleten, Cilt 85, Sayı 304, Aralık 2021, Ankara.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Karadağ’da Osmanlı Hakimiyetinin Zayıflaması (17. ve 18. Yüzyıllar)”, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, Edirne.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “Dešavanja koja su prouzrokovala ulazak Srbije i Crne Gore u rat protiv Osmanskog carstva 1876. godine”, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: Crna Gora i Osmansko carstvo-Iskustvo međudržavnih odnosa, Matica crnogorska, Podgorica, 2017.
 • “Girit’te 1910 Yılında Yapılan Seçimler ve Müslüman Üyelerin Girit Millî Meclisinde Yaşadıkları Yemin Sorunu”, Geçmişten Günümüze Girit Tarih, Toplum, Kültür Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, Kuşadası Belediyesi Yayınları, Kuşadası, 2017.
 • “1877-1878 Osmanlı-Karadağ Savaşı’nda Bar Müdafaası”, XIX. Türk Tarih Kongresi, 3-7 Ekim 2022, Ankara/Türkiye.
 • “1876 Osmanlı-Sırp, Karadağ Savaşı’nı Hazırlayan Gelişmeler”, Osmanlı İmparatorluğu ve Karadağ: Ülkeler Arası İlişkiler Uluslararası Sempozyumu, 23-24 Kasım 2015, Podgorica-Karadağ.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • “Kosova’ya Yapılan Çerkes Göçü ve İskânı (1864)”, VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Balkanlar’a ve Balkanlar’dan Göçler (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e), 18-21 Eylül 2019, Edirne/Türkiye.
 • "The Process of Circassians' Fleeing from Kosovo (1877-1999)”, International Migration Researches Congress, 20-22 May 2021, Ankara/Turkey.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Ahmet Saki Derin, Hayatı ve Eserleri”, Balkan Tarihi Araştırmaları II, ed. Bülent Akyay, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, Edirne 2022.
 • “Selânik Hukuk Mektebi (1907-1913)”, Balkan Tarihi Araştırmaları I, ed. Bülent Akyay, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, Edirne 2021.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları Sürecinde Karadağ’ın Bağımsızlığını Kazanması", Avrasya Etüdleri Balkanlar Özel Sayısı, Yıl 22, Sayı 50 (2016-2), Ankara.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Süreci”, Edirne Lisesi, 25 Ekim 2013.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Önder Bilgin, "Türkiye-Makedonya İlişkileri ve Makedonya Türklerinin Durumu (1991-2018)", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2019.

Editörlük / Yayınlama

 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Kitap Değerlendirme Editörlüğü
 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Ülke Çalışma Grupları-Balkan Raporu 2021 (Haftalık)

Yapılan Hakemlikler

 • Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, Kasım 2021.
 • Tarih ve Gelecek Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, Eylül 2020.
 • Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, Haziran 2020.
 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Temmuz 2019, Edirne.
 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, Aralık 2018, Edirne.
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, Yıl 2018, Aydın.
 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Temmuz 2017, Edirne.
 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Aralık 2016, Edirne.
 • Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 7, Kasım 2016, Edirne.
 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2015, Edirne.

Projeler

 • Balkan Konferansları 2018-I, TÜBAP Projesi
 • Balkan Konferansları 2017-II, TÜBAP Projesi
 • Balkan Konferansları 2017-I, TÜBAP Projesi

Diğer

 • SİÜBAP Hakemliği 2019
 • SİÜBAP Hakemliği 2017
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 2016-2019

» Verdiği Dersler

BDB 324-Uygarlık Tarihi I

BDB 424-Uygarlık Tarihi II

BSU 720-Türkiye'nin Balkan Devletleriyle İlişkileri II

BSU 721-Türkiye'nin Balkan Devletleriyle İlişkileri I

HDE 411-Cumhuriyet Dönemi Türk-Yugoslav İlişkileri

 • Lisans

HDE 424-Hırvatistan Tarihi

 • Lisans

SBU 737-Modern Sırbistan ve Karadağ Tarihi I

 • Yüksek Lisans

SBU 738-Modern Sırbistan ve Karadağ Tarihi II

 • Yüksek Lisans

SBU 746-Yugoslavya Tarihi

 • Yüksek Lisans

YDE 804-Yunanistan Tarihi

ZAİ 101-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 • Lisans

ZAİ 102-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 • Lisans