» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gurkan, H., S. Gokalp, H. Tozkir, G. Sari, U. Vatansever Ozbek. “Monosomy 1p36 case with left ventricular noncompaction“ and right ventricular rhabdomyoma”. European Human Genetics Conference, June 8 - 11, 2013, Paris, France. European Journal of Human Genetics Volume 21 Supplement 2 June 2013, p 578, J18.20. (Haziran 2013)
 • Cınar Yakar, Y., R. Duran, B. Acunaş, N. Aladağ Çiftdemir, Ü. Vatansever ve N. Süt, The Effect of Antenatal Steroid Administration Time on Postnatal Blood Pressure In Very Low Birth Weight Infants, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S39 (Haziran 2013)
 • Duran, R., N. Aladağ Çiftdemir, Ü. Vatansever, U. Berberoğlu, F. Durankuş, N. Süt ve B. Acunaş, The Effects of Noise Reduction by Earmuffs on the Physiolojic and Behavioral Responses in Very Low Birthweight Preterm Infants, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S65 (Haziran 2013)
 • Yeldan Vatansever, S., R. Duran, B. Acunaş, Ü. Vatansever ve N. Aladağ Çiftdemir, Serum TAU and S-100B Protein Levels in Newborn Infants With hyperbilirubinemia, 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care, Intensive Care Med, 39 (Suppl 1), S129 (Haziran 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiftdemir N.A., Ü. Vatansever, R. Duran, Ü.N. Başaran, B. Acunaş, Accessory Scrotum with Bifid Scrotum and Hypospadias, Turkish Journal of Pediatric Disease, 7, 38-40 (Nisan 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bay, B., Ü. Vatansever, R. Duran, S. Gökalp, B. Acunaş, "Ketiapin intoksikasyonu sonrası uzamış deliryum tablosu ile takip edilen bir olgu", Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Bildiri Kitabı Sayfa 64, PA-24 (Nisan 2013)
 • Vatansever, Ü., İ. Kır, R. Duran, N. Aladağ Çiftdemir ve B. Acunaş, "Trakya Üniversitesi Çocuk Acil Servisine 2008-2011 Arasında Başvuran Adolesan Zehirlenme Olgularının Retrospektif İncelenmesi", X. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Balım Kongresi, Antalya, PA-35 (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., R. Duran, B. Acunaş, H. Top, M. Öztürk, M.C Us, "Epignatuslu Bir Yenidoğan Olgu Sunumu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Acunaş, B., S. Karasalihoğlu, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, A. Yıldırım, "Familyal Hiperekpleksialı Bir Yenidoğan Olgusu", 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., B. Acunaş, H. Gürkan, R. Duran, F.Sarı, “Ektrodaktili, Ektodermal Displazi ve Yarık Damak –Dudak Sendromu ile Birlikte 8p11.2 delesyon Sendromlu Bir Yenidoğan Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Handemir, Y., B. Acunaş, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, “Prematüre Retinopatisi Olgularının Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Bulut, H., B. Acunaş, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, “Edirne İli Aile Hekimleri İle Toplum Sağlığı Hekim ve Hemşirelerinin Preterm Aşılaması Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Özduğan, Z., Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, B. Acunaş, N. Aladağ Çiftdemir, “Nekrotizan Enterokolit Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması”, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)
 • Vatansever Özbek, Ü., I. Görker, R. Duran, B. Acunaş,” İkiz ve Tekiz Preterm Yenidoğanların Düzeltilmiş 1-3 yaşta Postneonatal Sağlık ve Nörogelişimsel-Psikomotor Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi” 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Milli Pediatri Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği